Sosyal Hizmet Mesleği

Bilgiler
Yayınları
Araştırmalar
 


Sosyal Hizmet Alanları

Çocuk
Gençlik
Yaşlılık
Aile
Sosyal Sorunlar
Engeliler
Tıbbi Sosyal Hizmet


Kaynak Bilgiler

Bireysel Gelişim
Sosyoloji
Psikoloji
İnsan Hakları
İletişim Bilgisi

 

 

 

 

 
 ANA SAYFA

HASTANE SOSYAL HİZMET UZMANLARININ GÖREV TANIMLARI
Sosyal Hizmet Uzmanı Ali SONGÜL
 

 

Meslek Çatı Kanunu ve Meslek Birliği bulunmayan profesyonel sağlık mensupları (sosyal hizmet uzmanı, psikolog, fizyoterapist, diyetisyen ve çocuk gelişimciler) bir takım mesleki güçlüklerle karşılaşabilmektedirler.

Unvan almış mesleklerden olan sağlık alanında üst eğitim almış oldukları YÖK tarafından da onaylanan psikolog, sosyal hizmet uzmanı, diyetisyen, fizyoterapist gibi profesyonel sağlık meslek mensuplarının, her dört yıllık lisans mezunu gibi değerlendirilmesi ve özlük haklarının aynı kategoride ele alınması bu mesleklerin farklılığını ve önemini zayıflatan ayrı bir durumdur. Oysa bu mesleklerin, maaş ve özlük hakları bakımından daha çok desteklenmeleri beklenir. Bugün itibariyle baktığımızda, bir öğretmen maaşı kadar gelirleri bulunmayan bu meslek mensuplarının ekonomik durumları oldukça düşündürücüdür.

Oysa bu unvanlar her biri bağımsız ve bilimsel altyapılı branş dallarını niteler. Sağlık hizmetinin bir ekip hizmeti olduğu gerçeğini ve konsültasyon ekibinin bir üyesi olarak profesyonelliği vurgulayan bu mesleklerin maaş ve özlük haklarının sırf dört yıllık süreye bağlanarak aynı kategoride değerlendirilmesi branşlaşmanın önünde önemli bir güçlük olarak durmaktadır. Bu unvanların maaş ve özlük hakları bakımından da onore edilmesi bilimsel bakışın da bir gereğidir.

Diğer taraftan hastane sosyal hizmet uzmanlarının görev tanımlarının da net ve anlaşılır şekilde bilinmesinde yarar vardır.

Diyebiliriz ki, çağdaş yönetim anlayışıyla yönetişim yaklaşımı sergileyen yöneticilerin, uyumlu ve verimli bir çalışma barışı ortamı oluşturmak için mesleksel bilgileri dikkate almaları önem taşımaktadır. Mesleksel bilgilerin ışığında bir yaklaşım sergilenmesi durumunda ise, çalışan memnuniyeti ve moral motivasyon da desteklemiş olur.
Bu yüzden, Türkiye İş Kurumunun 2006 yılında hazırladığı, Türk Meslekler Sözlüğü, Meslek Bilgileri Bölümünde şu bilgiler ışığında ortak bir meslek perspektifi oluşturulmalıdır.

Meslek Kodu : 2446.10
Meslek Adı : Sosyal Hizmet Uzmanı (Hastane)
Meslek Ana Grubu : Profesyonel Meslek Mensupları
Meslek Kategorisi : Sosyal Bilimler Ve İlgili Profesyonel Meslek Mensupları
Meslek Birim Grubu : Sosyal İşler İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans

MESLEK DETAY BİLGİLERİ

Meslek Tanımı :

Sağlık kuruluşunda tedavi gören her hastanın uygulanan tıbbi tedaviden etkin bir şekilde yararlanması amacı ile ekonomik, sosyal, eğitsel ve destekleyici hizmetler veren, hastanın ailesi ve yakın çevresi ile ilişkilerini düzenleyen, hastane hizmetlerinde hasta beklentilerine uygun hizmet planlanması faaliyetlerini yürüten nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Sosyal Hizmet Uzmanı (Hastane); işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a)Hastaların tedavi programından en üst düzeyde yararlanması için psiko-sosyal destek çalışmaları yürütmek,
b)Sosyal desteğe ihtiyacı olan hastaların kişisel ve ailevi sorunlarının çözümlenmesinde ailesi ve yakın çevresi ile işbirliği yapmak,
c)Hekim isteği üzerine hastanın sosyo-ekonomik, psiko sosyal durumuna ilişkin Sosyal İnceleme Raporunu hazırlamak ve hasta evrakları arasına eklemek,
d)Sosyal desteğe ihtiyaç duyan hastaların diğer ilgili kurumlardan (SHÇEK, SYDV vb.) sürekli veya geçici destek sağlanmasına yardımcı olmak,
e)Kalacak yeri olmayan, kimsesiz hastalar için sosyo ekonomik durumlarını değerlendirmek, hastane harcamalarına katılıp katılamayacağını araştırmak ve değerlendirmek,
f)Kadın, çocuk istismarı ve ihmali vakalarına karşı ilişkin işlemleri yürütmek,
g)Taburcu edildiği halde tıbbi, ekonomik ve sosyal nedenlerle evine gidemeyen, sosyal güvencesi ve ödeme gücü olmayan, tıbbi malzeme bedellerini karşılamayan, intihar eyleminde bulunmuş, yabancı uyruklu olup hastane masraflarını karşılamayan vb. durumlardaki hastalar için gerekli değerlendirmeleri ve işlemleri yürütmek,
h)Uzun süre yatacak olan hastaların boş zamanlarını değerlendirici faaliyetler düzenlemek, moral gücünün artırılmasını sağlamak,
i)Hastane hizmetlerine yönelik, koordinasyon ve yardımlaşmayı sağlayacak gönüllü sosyal çalışmalar yapan kişi ve kuruluşların çalışmalarını düzenlemek ve takip etmek,
j)Yatan hastalar ve kurum personeli çocukları için çocuk bakım evi hizmetlerini yürütmek,
k)Hasta güvenliği ve hasta hakları kültürünün oluşturulması için gerekli çalışmalara katılmak,
l)Sosyal serviste yapılan çalışmalara ilişkin kayıt ve raporların mesleki gizlilik prensibine uygun olarak korunmasını sağlamak,
vb. görev ve işlemleri yerine getirir.
Bu bilgiler ışığında uzmanların mesleki nosyonlarını ve anlayışlarını koruyup geliştirmeleri ve çalıştıkları kurumlarda diploma unvanlarını kullanmaları mesleki misyonun onurlu bir şekilde taşınmasının da bir gereği olarak ortaya çıkmaktadır.

(Bu yazı milliyet blog sayfalarında yayınlanmaktadır)
 

 Editörler
Google
 

 


 


KURUMSAL VE BİREYSEL İŞ İLANLARI

 


 

SOSYAL MEDYA
 

 

Yasal Uyarı , Gizlilik Beyanı ve Künye

sosyalhizmetuzmani.org © Bütün hakları saklıdır.