Sosyal Hizmet Mesleği

Bilgiler
Yayınları
Araştırmalar
 


Sosyal Hizmet Alanları

Çocuk
Gençlik
Yaşlılık
Aile
Sosyal Sorunlar
Engeliler
Tıbbi Sosyal Hizmet


Kaynak Bilgiler

Bireysel Gelişim
Sosyoloji
Psikoloji
İnsan Hakları
İletişim Bilgisi

 

 

 

 

 
 ANA SAYFA

Model olarak “Ev Ziyareti Destekli Aile ve Evlilik Sosyal Hizmeti”

Sosyal Hizmet Uzmanı
 Ali SONGÜL

 

Evde Sosyal Hizmet Sunumu, çok basit anlamda; ev ziyareti gerektiren durumlarda, çiftlere veya çocuklu aileye ilişkin duygusal, sosyal, sanatsal, kültürel ve ekonomik açılardan bilgi toplama sürecinde gözlemleme ve değerlendirmelerde bulunarak eşlere ve aileye ilişkin genel veya detay izlenim edinmek ve yerinde çözüme katkıda bulunacak önerilerle ve kazanılmış branşa göre ve mesleki iletişim teknikleriyle sosyal hizmet müdahalesi sunumunu gerçekleştirmekten ibarettir.

Bireylerin, çiftlerin veya ailenin öncelikli psikososyal gereksinimleri ön planda olmak üzere, desteklenmeleri öngörülen konularda Evde Sosyal Hizmet Sunumunda; Danışan Çiftlerle, Uzman ve Ekibi arasında ön görüşme ve ilk görüşme sonrasında karşılıklı güven duyma ve anlaşma koşulu sağlanmış olması kaydı ile aşağıdaki örnek portföyü kendi mesleksel nosyonlarımla ilişkilendirilerek sunuyorum.

Evde Sosyal Hizmet Uygulamaları Kapsamında Neler Yapılabilir ?
Aile Ve Evlilik Danışmanlığı,
Aile Ve Evlilik Terapisi,
Boşanma Sürecindeki Çiftlerle Arabuluculuk Görüşmeleri Ve Boşanma Sonrası Sürecine Hazırlıklı Olmaya Sağlıklı Geçiş..
Kişisel Ve Sosyal Gelişim Sağlayıcı Mesleki Çalışmalar [Ev Dışı Alanda Sosyal Etkinliklere Yöneltme]
Uygulamalı Sanatsal Sosyal Hizmet Ve Yaşantısal Psikodrama İle Çözüm Önerileri..
[0-6 Yaş Çocuklara] Gelişimsel Tarama Testleri Ve Yaratıcı Drama Oyunları Ve Ev Dışı Uygun Sosyal Etkinlikler Planlama Ve Denetsel Yaşantı Uygulaması
Eşler Arası İletişim Kaynaklı Sorunların Çözümü Ve Aralarındaki İletişimi Yeniden Yapılandırma
Eşlere, Kavramsal Bağlılık Düzeylerini Ortaya Çıkarma Ve Yapısında Çözüm Barındıran Farklılaşma Analiz Envanteri(Fae) Uygulaması İle Aile Ve Yaşam Koçluğu
Ebeveyn-Çocuk İlişkilerinde Ve Kardeşler Arası Yaşanan Sorunların Giderilmesine Dönük Yapısında Kavramsal Bağlılık Düzeylerini Ortaya Çıkarma Ve Çözüm Barındıran Farklılaşma Analiz Envanteri(Fae) Uygulaması.
Özürlü Çocuk Aileleriyle Psiko-Sosyal Destek Ziyaretleriyle Çalışma,
Kişisel Sosyal Çalışma Teknikleriyle, Kendi Kendine Y Ardım Becerisi Geliştirme Ve Kendini Tanıma Ve Farkındalık Çalışmaları…Yapılabilir.

Her uzmanın kendi kişisel donanımına, yetkinliğine ve taşıdığı resmi mesleki nosyonuna göre hazırlayacağı bu hizmet portföyü listesi çeşitlilik ve farklılık gösterebilir. Ancak mutlaka hangi hizmetin verileceği önceden kararlaştırılmış ve anlaşma metni olarak kayıt altına alınmış olması önemli ve gereklidir. Bu bakımdan her çift veya aile için bir dosyanın hazırlanmış olması önerilir. Süreci anlama ve gelişmeleri değerlendirme olanağı ve yararı olacak ise, eşlerin tam bir izni ve istekleri doğrultusunda iletişimsel verilecek ev ödevlerini takip etme ve motivasyon sağlayıcı bağlamda elektronik sesli ve görsel kayıt kullanımı da önerilebilir.

Ev Ziyareti Desteğinin oldukça etkili ve zaman kazandırıcı yönleri bulunmakla birlikte mutlaka en az bir asistanın eşlik etmesi, çalışmalara katılması ve kayıt tutması yararlıdır. Eşlerin asistan talep etmeleri karşılıklı güveni güçlendirir.

Ev ziyareti ile desteğin süresi, standart görüşme sürelerinden daha uzundur. En az 1, 5 saatlik bir görüşme doyurucu olabilir. Ziyaret aralıkları haftada 1 olmak üzere planlanmalı, çiftlerin ve uzmanın en uygun zamanları tercih edilmeli, bu uygunluğu olumsuz etkileyecek unsurlar var ise, görüşme o hafta için iptal edilmelidir. Her görüşmenin haftanın aynı günü olarak planlanmasında yarar vardır.

Ev ziyareti desteği görüşmeleri en az 8 seans olarak öngörülmeli ve fayda sağlandıkça ve gelişme görüldükçe sürmelidir. Çalışmanın sonlandırılması mutlaka son görüşme yapılarak bitirilmeli, mesleki uygulama ile ailenin en uygun boyutta vedalaşması sağlanmalıdır.

(Bu yazı milliyet blog sayfalarında yayınlanmaktadır)
 

 Editörler
Google
 

 


 


KURUMSAL VE BİREYSEL İŞ İLANLARI

 


 

SOSYAL MEDYA
 

 

Yasal Uyarı , Gizlilik Beyanı ve Künye

sosyalhizmetuzmani.org © Bütün hakları saklıdır.