Sosyal Hizmet Mesleği

Bilgiler
Yayınları
Araştırmalar
 


Sosyal Hizmet Alanları

Çocuk
Gençlik
Yaşlılık
Aile
Sosyal Sorunlar
Engeliler
Tıbbi Sosyal Hizmet


Kaynak Bilgiler

Bireysel Gelişim
Sosyoloji
Psikoloji
İnsan Hakları
İletişim Bilgisi

 

 

 

 

 
 ANA SAYFA

Profesyonel Yardım ve Destek Sunumunda
Sosyal Hizmet Uzmanları


Sosyal Hizmet Uzmanı
 Ali SONGÜL

 

*Sosyal hizmet uzmanları, kısa adı S.H.U. olan profesyoneller, son yıllarda Aile Danışma Merkezlerinin yaygınlaşması ile birlikte daha çok tanınmaya başlayan koruyucu önleyici, rehabilite edici ve onarıcı işlevlere sahip bir meslek. Danışanlarına mesleki bilimsel önerilerle yaklaşan ve psikososyal destek vererek sosyal sorunların çözümünü öngören bir branş.

*Bu merkezler, insanların günlük yaşantılarında karşılaştığı sorunlar, sıkıntılar, zorluklar ve engeller karşısında profesyonel yardım ve destek alabilecekleri, çözüm önerileri bulabilecekleri adeta Batı Avrupa ülkelerinde örnekleri bulunan
“Tavsiye(Öneri) Merkezleri” gibi çalışmakta.

*Aile, evlilik vb. duygusal sosyal boyutlu alanlarda çıkan problemler, çatışma yaratan aile içi iletişim sorunlarına çözüm bulmak isteyen aileler bu merkezleri daha çok tercih etmekte.

*Bir çok aile, bu merkezler aracılığı ile çocuklarında gözlemledikleri, aralarındaki ilişkilerde problem olarak nitelendirdikleri konularda yardım ve destek almak için sosyal hizmet uzmanlarının önerilerine başvurmakta..

*Sorunlarını basit görmekle birlikte, ama bir türlü çözülemeyen ve tekrarlayan ebeveyn-çocuk ilişkilerinde yaşanan iletişim problemlerinde de artık sosyal hizmet uzmanları da tercih ediliyor hale geldi. Bunu okul ve çevre ile ilgili günlük yaşanan olaylarda danışma ihtiyacı izliyor.

*Şimdilerde bir de, daha çok ekonomik krize bağlı ve krizin etkilediği bireyler olsa gerek, ulaşabildikleri sosyal hizmet uzmanlarına danışma ve çözüm için başvurmakta, uzmanların tavsiyeleri doğrultusunda yaşantılarını yönlendirme çabası içinde profesyonel yardım alma ihtiyacını gidermekteler.

*Diğer taraftan, ekonomik krizin, işsizliğin sonuçlarıyla örtüşen, boşanma sürecindeki ailelerin ve öncelikle kadınların “Eşimle problem yaşıyorum, profesyonel yardım almak istiyorum” şeklindeki başvuruları ve aile mahkemelerine başvuran ailelerin oranındaki gazete manşetlerine yansıyan artış oldukça dikkat çekici boyutlara ulaşmış görünüyor. Tabi boşanma sürecindeki ailelerle sosyal hizmet uzmanlarının çalıştıklarını bilmeyenler kesimlerde mevcut.. Ancak “Aile ve Evlilik Danışmanlığı ve Aile ve Evlilik Terapileri” alanlarında çok sayıda sosyal hizmet uzmanının ilave eğitim almaya başlamasıyla ve aile danışma merkezlerinde çalışmasıyla birlikte bu konudaki eğilimin belirgin bir biçimde arttığı yapılan müracaatların nicelik ve niteliği incelendiğinde ortaya çıkmakta olduğunu görmekteyim.

*Sanırım diğer bir etken de, bireylerin ve ailelerin psikososyal boyutta kendilerini daha çok, sağlıklı olarak görmekle birlikte karşılaştığı çevresel, duygusal, sosyal, kültürel ekonomik ve eğitsel sorunlar karşısında yol göstermesini isteme ve bilgi edinerek aydınlanma ihtiyacından kaynaklanmakta.

*Ancak benim gözlemlediğim bir başka konu var ki; o konuya da değinmeden geçemeyeceğim. Şöyle ki ; Kişi ve ailelerin karşılaştıkları daha çok sosyal ve duygusal boyutlu sorunlarda, özellikle insanlar arası ilişkilerde yaşanan iletişim sorunlarında ve daha sonra anne-baba ile çocuk iletişiminde ve çiftlerin kendi aralarında yaşadıkları çatışmalar karşısında, geleneksel olarak ilk akla gelen aile ve yakın çevreden yardım ve destek bekleme ve diğer yakın akraba çevresinin müdahalesini çözüm olarak arama çabasının yerini yeni yeni açılmakta olan bu merkezler ve aile danışmanı unvanı almış profesyoneller ve bu profesyonellerin içinde doğal olarak aile odaklı çalışma işlevlerine sahip sosyal hizmet uzmanları yoğun olarak yer almaktadır.

*Bu eğilimin doğmasında elbette sağlık ve sosyal hizmet kuruluşlarında danışmanlık hizmeti veren uzmanların rolü oldukça önemli. Bu rolü hiçbir ilave performans ücreti almaksızın yıllardır sürdüren bir çok uzman mesleğin profesyonel olarak yeniden halkın ihtiyacı haline gelmesinin en önemli etkenlerinden biri olsa gerek, kurumsal sosyal hizmet uygulamalarının daha özenle ele alınmasıyla birlikte halkın daha kaliteli danışma hizmetlerini arar hale gelmesi sonucunda aile danışma merkezleri gündeme gelmiş ve aile destek hizmetlerinin profesyonel anlamda ele alınması ihtiyacı zamanla artmış olduğu şeklinde bu eğilim geliştiği söylenebilir.

*Dileriz, aile destek hizmetlerini sunan bu tür özel ve resmi merkezler her hastanede ve her semt de kurulur ve sağlıkta bir devlet ve hükümet politikası olarak yerini alarak sosyal devlet anlayışı bu yönüyle de gelişmiş olur. Beklentimiz bu tür hizmetlerin performans kriterleri kapsamı içine alınarak kurumlar tarafından yaygınlaştırılması. Ne dersininiz çok abartılı bir değerlendirme mi oldu ? Bence hayır, bu tür hizmetlerin gelişmesi, insanların bu hizmeti nasıl algıladıklarıyla, ne anladıklarıyla ve bu tür hizmetleri nasıl, nereden ve kimden talep edeceklerini bilmelerine bağlıdır.

*Sonuç olarak bana göre, bu alanlarda hizmet veren tüm profesyonellerin çabaları değerlidir. Çünkü ekip çalışması anlayışının da bir gereğidir bu. Bu güne değin SHU’ların bu ekip çalışmasındaki işlevselliği çeşitli sebeplerden hep gözardı edilegelmiştir. Ancak sosyal hizmet uzmanlarının bu alanlara yönelik mesleki felsefesinden kaynaklanan özgünlüğü ve katkısı artık göz ardı edilemeyecek kadar bilimsellik ve saygınlık taşımaktadır. Antalya, Şubat 2009

ALİ SONGÜL Aile/Evlilik & Pozitif Psikoterapi Danışmanı SHU
(Bu yazı milliyet blog sayfalarında yayınlanmaktadır)

 Editörler
Google
 

 


 


KURUMSAL VE BİREYSEL İŞ İLANLARI

 


 

SOSYAL MEDYA
 

 

Yasal Uyarı , Gizlilik Beyanı ve Künye

sosyalhizmetuzmani.org © Bütün hakları saklıdır.