Bireysel Gelişim

Anadolu Liderlerini Keşfediyor

 Hasan KAYA/ Sitemiz Yazarı
haskaya58@yahoo.com
Yazar/İnsan Hakları Uzmanı

Ana Sayfa
 
Aile Sorunları
Çocuk Refahı
Engelli
Gençlik
Sosyal Sorunlar
Tıbbi Sosyal Hizmet
Yaşlılık

Mesleki Bilgiler

SHU Araştırmaları
SHU İsim Listesi
SHU Yayınları
İnsan Hakları
Sosyal Siyaset
Sosyoloji
Söyleşiler
Psikoloji
 

 

   Geçen hafta YGA Hayal Ortakları Derneği (Young Guru Academy) ve Fiba Gurubu Gönüllülerinin işbirliği içerisinde gerçekleştrimiş oldukları “Anadolu Liderlerini Keşfediyor-ALK” projesi kapsamında üç okulda, 6-7 sınıf öğrencilerine liderlik seminerleri vermek üzere Ağrı – Doğubayazıt’a gittim. Geleçeğin liderlerini keşfetmek üzere çıktığımız bu yolculuk aynı zamanda ezberlerin yıkıldığı, kalplerin önündeki engellerin kalktığı ve zihinlerin dönüşümüne ilk adımların atıldığı anında başlangıcı oldu.

Proje kapsamında her hafta bir Fiba Gönüllüsünün katılımıyla gerçekleştirilecektir. Proje kapsamında çocuklarımıza, “Vizyoner Lider, Hayal Gücü, Pozitif Düşünce Gücü, Özgüven, Birlikte Başarmayı Başarmak, Zamanı Yönetmek, Proje Tasarımı” gibi, farklı başlıklar altında çeşitli konularda tartışma ve düşünme çalışmaları yaptırılacaktır. Ve bu eğitimlerin sonucunda 10 kadar geleçeğin liderliğine aday çocuklarımız İstanbul’da yapılacak liderlik kampına katılacaklardır.

Ezberler Yıkılırken
Doğuya yaptığımız seyahatin aynı zamanda çözüm sürecine denk gelmesi nedeniyle heyecanımız farklı bir boyut da kazanmış oldu. Çözüm sürecinin bölgede olumlu bir yansıması olduğunu belirtmek gerekmektedir.
Proje kapsamında ziayret ettiğimiz, Mehmet Akif Ersoy İlk ve Ortaokulu, Hüsnü Özyeğin İlk ve Ortaokulu, Bardaklı Hüsnü Özyeğin İlk ve Ortaokulu’nda çocukların mahsun ama umut ve çoşku dolu gülüşleri gönlümüzün tamda orta yerine gelip kuruluyor. Yıllarca görmediğimiz bakışlar ve duymadığımız sesler ile bu kadar yakın olunca aslında yıllarca neler kaybettiğimizi dahada iyi anlıyoruz. Sınıflara girdiğimizde karşımıza; sevgi, özlem ve hayatı birlikte paylaşmak isteyen, bedenleri küçük ama yürekleri büyük onlarca çocuk gördüğümüzde,yıllarca sırtımızda taşıdığımız bagajlarımız ve ön yargılarımızın altında insani olarak ezildiğimizi hissetmekteydik. Doğuya “oryantalist” bakışın zihinlerimizde bıraktığı travmatik iz düşümün artık geçerliliğini yitirdiğini daha iyi anlamaktayız.

Doğudan Yükselen Işık
“Anadolu Liderlerini Keşfediyor” projesi çalışmaları sonucunda geleçeğin liderlerinin doğudan çıkması beklentisi hiç de abartı olmayacak kanısındayım. Bu ve bunun gibi projeler sonucunda; sırtımızda taşıdığımız ve artık gün geçtikçe ağırlaşarak altında ezildiğimiz siyasal, kültürel, ekonomik vs. 'bagaj'larımızdan da düşünsel anlamda da kurtulmamıza neden olacaktır. Doğu hakkındaki düşüncelerimizin temellini oluşturan, anlamlandıran; 'Batı'nın gözlüklerinden kurtulmamıza işin 'öz'ünü anlamamıza da katkı sunacaktır. Bu vesileyle; Doğu'yu 'Batı'nın elitist yaklaşımı ile değerlendirip 'adam edilmeye muhtaç' görmek yerine, her kültürün kendi içinde kendi değerleriyle ele alınması gerçekliğiyle herkesin kaderini tayin hakkı dahada anlamlı olacaktır.
Sahada yapılan çalışmalar sonucunda dokunulan hayatlar bu ülkenin geleçeğini bir güneş gibi aydınlatacaktır. İstanbul'un, Ankara'nın bol yıldızlı otellerin konferans salonları ve lobilerinden üst perdelerden atılan nutuklar, doğuda hayatın gerçeği karşısında toz-buz olmaktadır. Doğubayazıt okullarında yaptığımız çalışmalar ile hayatın dışında kalarak üretilen ve yapılan her şeyin anlamsız, yetersiz ve boş olduğunu da bizlere göstermiştir. Değişimin ancak, hayatın içinde olarak ve kalarak mümkün olduğunu saha da yaşayarak güçlü bir şekilde bütün benliğimizle hissetmemizi ve bir rüyadan uyanmamızı sağlamıştır.

Başkasının Acısına Bakmak
Susan Sontag'ın 'Başkasının acısına bakmak' kitabında, Acı; bireyin dünyayla ilişkisini ve dünyayla ilgili deneyimini sorgulayarak, kişisel ve toplumsal anlamların sorgulandığı, bilincin ortaya çıktığı bir algı taşır” demektedir. Başkalarının acısına bakmak, kopan çığlıkları duymamak, görmemek yarın bakılan olmayaçağımız anlamına gelmemektedir. Acılar karşısında gözlerimizi kapamak yerine diğerinin çektiği acıyı paylaşabilmek , hissedebilmek yani empati kurmak gerekmektedir
Reyhanlı’da yaşanan saldırılar düşünüldüğünde empati kurma daha da anlamlı bir duruma gelmektedir. Acıyı anlayabilmek, hissedebilmek ve diğerinin acısını uzaktan seyretmek insan olmak ya da olmamakla ilgili durumumuzu da belirginleştirmektedir. Asıl derdimiz başkasının acısını bakmak değil anlamak ve hissetmektir.

Hayallerimiz Var
Doğuya yaptığımız yolculuk sırasında çocuklar ile kurduğumuz gönül birlikteliğini, batıya taşıyıp yaşamsal ve düşünsel dünyamıza yanstamadığımız sürece, doğudan yükselecek ışığı göremeyecek ve karanlıkta yaşamaya devam edeçeğiz. Doğubayazıt okullarında çocukların gözlerinde ki 'umut', 'güzel’, ‘güneşli günler’ göreceğimize' olan inancımızı pekiştirmiştir.
Çalışmalarımız sonucun da; dünyaya farklı bakan, anlayan yüzlerce gönül kardeşimiz oldu. Artık ne istediklerini bilen, geleçeğe umut ile bakan, öğrenilmiş çaresizliği kabul etmeyen, kendisini ve çevresini değiştirme iradesi gösterebilecek ve doğudan bir güneş gibi doğacak bir kuşak yetişecek.
Geleçekten umutlu olmak için bir çok nedenimiz bulunmaktadır, belki de bunlardan en önemlisi hayalleri olan ve hayallerinin peşinden koşan bir nesilin var olduğunu bilmektir.
Atilla İlhan’ın “Son Hayal Kuran Türk 10 kasım 1938 de vefat etti” sözü,veciz bir söz olarak kalacak, yeni büyük hayaller kuracak ve hayata geçirecek Anadolu’dan onlarca lider çıkacaktır. Çünkü birlikte yaşamak ve hayal kurmak için çok nedenimiz var.

 

 

 BİZE YAZIN
     Sosyal Hizmet Uzmanı Web Sitesi
     E-Posta : sosyalhizmetuzmanlari@gmail.com

   

© Copyright 2011
www.sosyalhizmetuzmani.org