Ana Sayfa||Araştırmalar ||Editör ||Site  Haritası|  

ENGLISH |DEUTSCHE 

Sosyal Hizmet Mesleği
Mesleki Bilgiler
SHU Yazıları
SHU Yayınları
SHU Araştırmaları
SHU İsim Listesi
Sosyal Hizmet Alanları
Çocuk Refahı
Gençlik Alanı
Yaşlılık ve Sorunları
Aile Sorunları
Sosyal Sorunlar
Engeliler ve Sorunları
Tıbbi Sosyal Hizmet

İş İlanları

Kurum İlanları
Eleman İlanları
İş İlanı Verme
Bireysel Gelişim
Bireysel Gelişim
NLP
Toplam Kalite
Beden Dili
İletişim Bilgisi
Halkla İlişkiler
Ana-Baba Okulu
Sosyal Bilimler
Sosyoloji
Psikoloji
Sosyal Siyaset
Sosyal Siyaset Bilgileri
Kitap / Sanat
Kültür/Sanat
Kitap Tanıtımı
İnsan Hakları Bilgileri

 


 

Türkiye’de Anayasalar Ve Sivil Toplum Kitabı Üzerine Bir Değerlendirme


Aziz ŞEKER / Sitemiz Yazarı
shuaziz@gmail.com


İki akademisyen sosyologun kaleme aldığı, “Türkiye’de Anayasalar ve Sivil Toplum” kitabı, 1961’den 1982’e kadar olan tarihsel süreçte kurgulanan ve uygulanan T.C Anayasalarının sosyolojik çözümlemesini yapıyor.

Anayasa ve sivil toplum ilişkisi, moderniteyi ve günümüz küreselleşme dinamiklerini anlamak isteyenlerin karşılaştıkları iki temel olgudur. Biliyoruz ki, modernite ile birlikte gelen parametreler içinde anayasa sivil toplum ile birlikte bir bileşen olarak yer alırlar.
Devlet paradigmasının hukuksal ve sosyal dayanakları ancak anayasalarla somutlaşır. Bir tür toplumsal sözleşme metni olan anayasalar birey-toplum-devlet çelişkisini gidermekle birlikte ilişkilerin referans alacağı bir metin çalışmasıdır.
Türkiye’de Anayasalcılık çalışmada belirtildiği gibi Osmanlı İmparatorluğu’ndan başlayarak, ağırlıklı olarak üst yapısal dinamiklerin belirleyiciliğine bağlı ve de dış dinamiklerin etkisine açık bir şekilde ortaya çıkmıştır.

Kitapta: 1924 Anayasası ile başlayan başlayan süreç içinde sosyo-ekonomik yapının ve türlü etkileşimlerin ahengiyle şekillenen Anayasalar sosyolojik bir olgu olarak tartışılıyor. Toplumsal değişmeyi algılayan ve yöneten anayasalcılık hareketlerine eğilen yazarlar, 1961 Anayasasını ise özellikleri itibariyle ilerici nitelikler taşıyan bir Anayasa olarak görüyor. Geri planda askeri bir darbe de olsa bu gerçek değişmiyor.

Kitabın önemli bir varsayımı da şudur; Anayasaların uygulandığı dönemin sosyolojik çözümlemesini yapmadan kritik ettiğimiz konularla ilgili sağlıklı bir bakış açısını geliştiremeyiz. Çünkü bütünsel bir bakış açısı, gerçekçi veriler ancak sunabilir. Biliyoruz ki tarihsel ve toplumsal gerçek diyalektik olarak çözümlendiğinde, insanlık tarihi yetkin bir döneme geçebilir.

Kitap üç bölümden oluşuyor. İlk bölümde; anayasa, sivil toplum, sivil toplum kuruluşları kavramsal olarak irdeleniyor. İkinci bölümde; Türk Anayasalcılık hareketi; tarihsel seyri içinde inceleniyor. Üçüncü bölümde; 1961 ve 1982 Anayasaları ve sivil toplum ilişkisi, temel sosyo-ekonomik, siyasal etkenlerden hareketle ortaya konulmaya ve tartışılmaya, çalışılıyor.

Kitap, son tahlilde, sivil topluma ilişkin hak ve özgürlüklerin anayasa değişikliklerine zorunlu olarak yansımasının öneminin altını çiziyor.
Kitap, Ülkemizde zaman zaman gündeme gelen anayasa kurumu ile ilgili tartışmaların; katılımcılık, çoğulculuk, demokrasi, güçler ayrılığı, özgürlük ve de ‘sivillik’ gibi kavramlar üzerinden yürütüldüğü gerçeğine bizleri götürüyor. Kuşkusuz bu kavramların gerçek anlamından hareket edilerek tartışılması; anayasalar ve toplum ilişkisinin analizine bağlıdır. Kitap Anayasa çalışmalarını bir deneyim alanı olarak görüyor.
Özde fikir açıcı bir çalışma…

Kitap: Türkiye’de Anayasalar ve Sivil Toplum. (1961-1982 Anayasalarının Sosyolojisi)
Yazarlar: Yrd. Doç. Dr. Gazanfer Kaya, Yrd. Doç. Dr. Sezer Ayan. Ütopya Yayınevi. Ankara, 2011, s.157.
 

 


               Bize Ulaşın

Google
 

 

 

UYARI! ©Sitemize ait yazılarımızı izin almadan yayınlanmamasını talep etmekteyiz.Her hakkı saklıdır.