Ana Sayfa||Araştırmalar ||Editör ||Site  Haritası|  

ENGLISH |DEUTSCHE

Sosyal Hizmet Mesleği
Mesleki Bilgiler
SHU Yazıları
SHU Yayınları
SHU Araştırmaları
SHU İsim Listesi
Sosyal Hizmet Alanları
Çocuk Refahı
Gençlik Alanı
Yaşlılık ve Sorunları
Aile Sorunları
Sosyal Sorunlar
Engeliler ve Sorunları
Tıbbi Sosyal Hizmet

İş İlanları

Kurum İlanları
Eleman İlanları
İş İlanı Verme
Bireysel Gelişim
Bireysel Gelişim
NLP
Toplam Kalite
Beden Dili
İletişim Bilgisi
Halkla İlişkiler
Ana-Baba Okulu
Sosyal Bilimler
Sosyoloji
Psikoloji
Sosyal Siyaset
Sosyal Siyaset Bilgileri
Kitap - Sanat
Kültür/Sanat
Kitap Tanıtımı
İnsan Hakları
İnsan hakları Bilgileri

 

 

 

                                           ANKSÎYETE


                Mehmet-Emin ASLAN/ Psikolog
                alanemin@hotmail.com

ANAHTAR KELÎMELER :

 Emosyon – Stres – Trubl psikolojik – Somatik – Tansiyon – Relaksasyon, Panik, Attak…

TANIMI :

Psikolojik bir terim olarak nitelik gören anksiyete semptomu Nörolojik bir anomali olarak’da nitelik kazanmakta’dır. Somatik, Emotif ve trubl patojeni ile refu özelliğine sahip olan bu vaka stres olgusu ile bağdaşır nietelikte bir patolojidir.

SEBEPLERÎ :

Korku olayı anksiyete için birincil planda yer edinen bir etmendir. Bireyin Baskı, Şiddet, Heyecan ve Etki etmenlerine maruz kalmış olması bu oluşum açısından belirleyici faktörleri olarak nitelik belirtirlerken, bireyin başarı odağından uzaklaşmış olması veya herhangi bir yorgunluk ve hazımsızlık gibisinden bir duyguya tekabül olmuş olması anksiyete olayının  oluşması  açısından diğer bazı sebepleri arasında’dır.

SEMPTOMLARI :

Anksiyete patolojisi ilk tabirde beyin organının baskı altına alınması ile belirgin hale gelir ve bu etkileşim sonucunda kardiyak ritminin azalmasına sebebiyet verir, bu oluşum beraberinde hümen varlığın korporel birikiminin normal ritminden çıkıp dirençsiz kalmasına’da sebebiyet verir, neticede baş ağrıları, halsizlikler ve tansiyon belirtileri meydana gelir. Attak ve Panik etmenleri ise anksiyete olayının diğer bazısemptomları arasında yer edinen faktörleri’dir.

BELÎRTÎLERÎ :

Korku ve Panik, heyecan duyguları, dejenerasyon, hazımsızlık, isteksizlik, uyku, refü etmenleri anksiyete açısından belli başlı terapi belirtileri arasında yer edinmekte’dir.

TERAPÎNÎN ORTADAN KALDIRILMASI  - GERÎZON

Teknik ve Metodolojik bir baz ile anksiyetenin minimize edilmesi ve ortadan kaldırılması mümkündür.

Gerizon Olguları arasında :

. Anksiyözü etki altında bırakan tüm negatif düşüncelerin elimine edilmesi;

. Moral bazında seanslar ve Îkna metodunun uygulanması ;

. Relaksasyon tekniğinin uygulanması ;

. Fizik ve Kültür egzersizlere yönlendirilmesi ;

. Aküpünktür metodu …

FÎZÎKÎ AKTÎVÎTELER :

Anksiyete psikolojik konjonktürde olduğu gibi fizyolojik arenada’da kişiyi etki altında bırakan bir patoloji’dir. Bu anlamda kişiye verilecek olan psikolojik destek ile birlikte fizyolojik desteğin’de sağlanması anksiyöz açısından büyük bir önem taşımakta’dır.

ORTADAN KALDIRILMASI - ELÎMÎNE METODU :

Anksiyete terapisine maruz kalan insanlar öncelikle terapöt tarafından ikna edilme metodları ile seanslara alınarak kendilerini etki altında bırakan bütün psikopatolojik ve diğer negatif mentalitel düşüncelerin elimine edilmesi hedeflenir ve aynı zamanda kendileri fizik aktivitelerine yönlendirilip sosyal bir grubun içine dahil edilmeleri sağlanır ve bu anlamda iletişim bazlarının güncelleşmesi sağlanmaya çalışılır. Süreç içinde anksiyöz kişinin Psikolojik bir form alması hedeflenerek pasiyan kültürel ve sosyal aktivitelere yönlendirilir.

TEDAVÎKOŞULLARI:

Anksiyöz kişilikler iki planda tedavi sistemine tabi tutlulurlar :

. Psiko-sosyal ve Klinik planda :

Psikolojik bazında pasiyan psikoterapi seanslarına dahil edilir ve içinde bulunduğu irrasyonel düşünceler ile etki altında birakılan diğer patolojik etmenler bilince çıkarılarak etkilenme pürüzleri ortadan kaldırılmaya  çalışılır, akabinde pasiyanın sosyal planda grup entegrasyonuna dahil edilmesi sağlanır ve bu anlamda pasiyanın iletişim dahil diğer bütün psikososyal ve fizyolojik formu sağlanma projesi ile pasiyan rehabilite edilir.

. Medikal planda :

Psikoklinik ve Nöropsikolojik ile psikiyatrik arenada Ankisiyöze Nöroleptik, Trankilizan ve Antidepressan ilaçlar verilerek bu anlamda pasiyan kontrol edilmeye çalışılır.


alanemin@hotmail.com

 


 

Mehmet Emin ASLAN KİMDİR