Sosyal Hizmet Mesleği

Sosyal Hizmet Alanları

Sosyal Kaynak
Bilgiler

İnsan Kaynakları

         

Emine KARARMIŞ KÖROĞLU

Psikolojik Danışman

ekararmis@gmail.comANNE BABA TUTUMLARI

 

 

Etrafımızda, zamanında ailesinden baskı gördüğü için çocuklarını son derece serbest bırakan ya da çocuklarına hoşgörülü davranıldığında anne babalığının zedeleneceğini sanıp otoriter davranan anne babalar vardır. Ve genellikle düşündüklerinin aksine çocuklarıyla istedikleri ilişkiyi yakalamada yine de sorun yaşamaktadırlar.
Bu iki uç tutuma sahip ebeveynlerin yanı sıra çocuklarına karşı bunlardan farklı tutumlar sergileyen aileler de bulunmaktadır. Bu tutumları şu başlıklar altında inceleyebiliriz.

Otoriter Tutum: Genellikle geleneksel aile yapısında gözlenen bu tutumun, aile yapısının değişmesiyle azaldığı görülmektedir. Bu tutumda anne baba (özellikle baba) kural koyucudur. Çocuk ise koyulan kurallara uymak zorundadır. Çocuk sindirilmiştir ve bu sebeple kendine güveni zedelenmektedir. Çünkü çocuk kendi isteğiyle değil ailesinin çizgileriyle şekillenmektedir. Ceza, müdahale, vb. unsurlar bu aile yapısında sıkça görülmektedir. Bu çocukların karakter yapılarında genellikle çekingenlik, güvensizlik ya da asilik gözlenebilmektedir. Çocuk anne babasıyla ilgili ‘Beni sevselerdi böyle davranmazlardı.’ diye düşünebilirken anne baba ‘Çocuğumun iyiliği için böyle davranıyorum.’ diyebilmektedir. Bazen de çocuklar öyle boyun eğmektedirler ki kendi iyilikleri için böyle davranıldığına inanabilmektedir. Böyle bir ortamda anne baba ile çocuk arasında sevgi yoksunu bir ilişkinin geliştiği görülmektedir.

Gevşek Tutum: Bu tutum genellikle geç gelmiş, zor olmuş ya da tek çocuğun bulunduğu ailelerde görülmektedir. Çocuk adeta karar mercii, evin yöneticisi gibidir. Anne baba çocuklarına aşırı hoşgörü, abartılı bir sevgi ve ilgi ile yaklaşmaktadır. Çocuk aşırı şımartılmıştır. Her istediği yapılan çocuk adeta anne babasını parmağında oynatmakta ve doyumsuz hale gelmektedir. İstekleri sürekli yerine gelen çocuk, okul çağında ve toplum içerisinde de aynı beklenti içerisine girse de kurallarla karşılaşınca zorlanmakta ve mutsuz olmaktadır. Anne baba rollerine bu şekilde tanık olan çocuk, anne babasına saygı göstermede de başarısız olmaktadır.

Koruyucu Tutum: Anne babaların çocuğunu fazlaca koruduğu, aşırı özenli olduğu tutumlarda gözlenmektedir. Çocuğun anne babasına bağımlılığı vardır ve bu durum bazen ömür boyunca da devam edebilmektedir. Genellikle anne ile çocuk arasında yaşanan bu durum annenin, çocuğun bakımıyla yakından ilgilendiği dönemlerde başlamakta ve annenin çocuğuyla bütünleştiği görülmektedir. Sevgi ve ilginin göstergesi olarak çocuğuna yemek yiyebildiği halde yemek yediren, çantasını taşıyabildiği halde elinden alan, odasını toplayan, vb. hizmetleri yapan anne, çocuğuna yardım ettiğini zannedebilmektedir. Oysa çocuğunun bağımsız hareket edebilme olasılığını engellemektedir. Aslında bunun temelinde annenin duygusal yalnızlığı ve çocuğun kendisine olan bağımlılığından mutlu oluşu yatmaktadır.

İlgisiz Tutum: Anne babaların çocuklarına karşı kayıtsız kaldığı, onları görmezden geldiği durumlarda ortaya çıkmaktadır. İletişim kopuktur. Genelde herkes kendi halindedir. Çocuklar bazen kendilerini fark ettirmek için uygunsuz yöntemlere( fiziksel zarar, yalan, küfür, vb. ) de başvurabilmektedirler.

Dengesiz Tutum: Genellikle anne baba arasındaki görüş ayrılıklarından veya ebeveynlerin değişken tutumlarından kaynaklanmaktadır. Annenin onayladığı bir davranışa babanın kızması ya da babanın izin verdiği şeye annenin karşı çıkması durumunda çocuk karmaşa yaşayacaktır. Bu tutarsız durumu işine geldiği gibi kullanabilmekle birlikte dengesiz bir yapı da oluşabilmektedir. Çocuk, neyin nasıl olacağına ilişkin çatışmalar yaşayabilmektedir.

Destekleyici/Hoşgörülü Tutum: Bu tutumdaki anne babalar çocuklarına karşı hoşgörülüdürler. Ancak bu onlara hiç kural koymadıkları anlamına gelmez. Bu tür aile yapısında hem kurallar hem de hoşgörü birliktedir. Çocuklarına güvenir ve onlara da söz hakkı tanırlar. Bağımsız şekilde iş yapma konusunda teşvik edici ve destekleyicidirler. Böylece çocuk sorumluluk almayı öğrenir. Tepkiler tutarlıdır.

KAYNAK
Yavuzer, Prof. Dr. H. , Ana Baba ve Çocuk, Remzi Kitabevi, İstanbul, 14. Basım, 2001
 
 
 
 

 Yasal Uyarı , Gizlilik Beyanı ve Künye   /  sosyalhizmetuzmani.org © Bütün hakları saklıdır.