Sosyal Hizmet Mesleği

Bilgiler
SHU Yayınları
Araştırmalar
 


Sosyal Hizmet Alanları

Çocuk
Gençlik
Yaşlılık
Aile
Sosyal Sorunlar
Engeliler
Tıbbi Sosyal Hizmet


Kaynak Bilgiler

Bireysel Gelişim
Sosyoloji
Psikoloji
İnsan Hakları
İletişim Bilgisi

 

&

 

 


ANA SAYFA

 ARAŞTIRMALAR

Özürlü çoc. sahip ailelerin reh. mer beklentileri

CP Çocuğa sahip aileler

Özürlü kimlik kartı hakkında durum saptama

Iraklı çocuklar ve savaşın etkisi

60 Yaş Ve Üzeri Yaşlıların Dem. Ek. Sos.

Türk halkının kimsesiz ve korumaya muhtaç çocuklara bakışı kamuoyu araştırması

Yetiştirme Yurdunda Kalanların Toplumsal Bütünleşme Problemi

Farklı sosyo - ekonomik  ve kültürel ortamlarda yetişen  çocukların  okul olgunluğu açısından karşılaştırılması

Yetiştirme Yurdunda Kalan Ve Kalmayan Kız Ergenlerin Yalnızlık Düzeylerinin İncelenmesi

Türkiye'de Sosyal Hizmet Mesleğinin Bugünkü Durumu

Türkiye'de Sosyal Hizmet Mesleğinin Bugünkü Durumu

Aile

Keçiören Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Yaşlı Sohbet Evi Proje Örneği

Koruyucu Aile Bakımı Altındaki Çocukların Ruh Sağlığı

Sokakta Çalıştırılan /Yaşayan Çocuklar Kavramının Genel Ve Yerel Açıdan Tanımlanması-Gruplandırma

İspanya’da Ayrımcılık Üzerine Gençlik Projesi

Engelli Kadına Yönelik Ayrımcılık ve İnsan Hakları

 

 
Ötanazi ve Yaşam Hakkı
 
Biz Bu Sosyal Medyada Ne Yapıyoruz?
 
Çocuk esirgeme kurumu tarihi
 
Yoksulluğun Çocuk Suçluluğuna Etkisi

 
 

Türkiye’de Son 20 Yıl İçerisinde Kırsal Alanlardan Kent Merkezlerine Yapılan Göçlerin Çocuk Suçluluğu Üzerindeki Etkileri Nelerdir?
 
Aile Terapisinde Sosyal Hizmet Yaklaşımı
 
Mesleki Eğitimin Esasları Bağlamında Sosyal Hizmet Eğitimine Yeni Model Önerisi
 
Çankaya İlçesi Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı Örnek Müdahale Planı
 
Yaşlı ve Sosyal Hizmetler
 
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin sosyal refah hizmetleri
 
Kentsel Yoksulluk
 
Samsun İli’nde Shçek’e Bağlı Kuruluşlarda Çalışan  SHU Mesleki Uygulamalarda Karşılaştıkları Güçlükler
 

   

 Editörler
Google
 

 


 


KURUMSAL TANITIM

 

SOSYAL MEDYA
 

 

Yasal Uyarı , Gizlilik Beyanı ve Künye

sosyalhizmetuzmani.org © 1999-2017- Bütün hakları saklıdır.