Araştırmalar ||Editör ||Site  Haritası|  

Sitemizde Arama yapınız

ENGLISH |DEUTSCHE 

Sosyal Hizmet Mesleği
Mesleki Bilgiler
SHU Yayınları
SHU Araştırmaları
SHU İsim Listesi
Sosyal Hizmet Alanları
Çocuk Refahı
Gençlik Alanı
Yaşlılık ve Sorunları
Aile Sorunları
Sosyal Sorunlar
Engeliler ve Sorunları
Tıbbi Sosyal Hizmet

İş İlanları

Kurum İlanları
Eleman İlanları
İş İlanı Verme
Bireysel Gelişim
Bireysel Gelişim
NLP
Toplam Kalite
Beden Dili
İletişim Bilgisi
Halkla İlişkiler
Ana-Baba Okulu
Kaynak Bilgiler
Sosyoloji
Psikoloji
Sosyal Siyaset Bilgileri
Kültür/Sanat
Kitap Tanıtımı
İnsan Hakları Bilgileri
 

KAYNAK BİLGİLER

Özürlülük,Sosyal hizmetler ve Küreselleşme
Küreselleşme,kentleşme ve sosyal sorunlar
STK   Neo-Liberal Politikalar karşısındaki konumları
Sosyal hizmetin ölümü
Küreselleşme,uluslararası düzen ve adalet
Küreselleşme ve sosyal sağlık

 


 

RAPORLAR-PROJELER- ARAŞTIRMALAR

Özürlü çoc. sahip ailelerin reh. mer beklentileri

CP Çocuğa sahip aileler
Özürlü kimlik kartı hakkında durum saptama
Gençlik merkezleri
Iraklı çocuklar ve savaşın etkisi
Cp çocukların yaşam becerileri üzerine
Çıraklık eğitim mer. çalışanların çalışma riskleri
Türkiye'de çalışan çocukların durumu

Boşanma ve çocuklar üzerine etkisi

Özürlü Rehabilitasyon Merkezinde Seramik çalışması
60 Yaş Ve Üzeri Yaşlıların Dem. Ek. Sos.
Türk halkının kimsesiz ve korumaya muhtaç çocuklara bakışı kamuoyu araştırması

Suç İşleyen Çocuğun Kalbi Umutsuz

Yetiştirme Yurdunda Kalanların Toplumsal Bütünleşme Problemi

HIV/AIDS'LE Yaşayan bireylere yönelik güçlendirme yaklaşımı
Sosyal Hizmet Yöneticilerinin İş Stres Faktörleri
Yetiştirme Yurdunda Kalanların Toplumsal Bütünleşme Problemi-1
Yetiştirme Yurdunda Kalanların Toplumsal Bütünleşme Problemi-2
Farklı sosyo - ekonomik  ve kültürel ortamlarda yetişen  çocukların  okul olgunluğu açısından karşılaştırılması 1-Bölüm
Farklı sosyo - ekonomik  ve kültürel ortamlarda yetişen  çocukların  okul olgunluğu açısından karşılaştırılması 2-Bölüm
Sosyal Yardım Alanı ve Yoksulluk- Araştırma( WinRar)
Yetiştirme Yurdunda Kalan Ve Kalmayan Kız Ergenlerin Yalnızlık Düzeylerinin İncelenmesi
Türkiye'de Sosyal Hizmet Mesleğinin Bugünkü Durumu
Psikiyatri Klinik ve Polikliniklerinden Sos. Servise Sevk Edilmiş Müracaatçı S İ R
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin sosyal refah hizmetleri
Aile
Devlet Denetleme Kurulunun SHÇEK'e yönelik Raporu
6 Ulusal Sosyal Hizmetler Konferansındaki Sonuç Bildirgesi
Küreselleşme sürecinde Türkiye'de Sosyal devlet ve sosyal  hizmetlerin görünümü
S H bağlamında kolluğun çocuklara yönelik yaklaşımları
Aseman Lapsety İstasyonu
Bilimsel bilgi erişiminde  etiğin önemi
Sosyal psikiyatriyi doğru anlamak
AIDS nedir?
Keçiören Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Yaşlı Sohbet Evi Proje Örneği
Çankaya İlçesi Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı Örnek Müdahale Plan
Ab Ulusal Ajans Projesi
Yetiştirme Yurtlarında Yaşayan Ergenlerin Sürekli Öfke ve Öfke Tarzı Düzeylerinin İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma
Koruyucu Aile Bakımı Altındaki Çocukların Ruh Sağlığı
Güneydoğu’da Göç Hareketleri ‘Diyarbakır Örneği’
Toplumbilimsel Açıdan Engellilik Sorunsalı
Sosyal Refah İle İlgili Uluslararası Belge Künyeleri
Sokakta Çalıştırılan /Yaşayan Çocuklar Kavramının Genel Ve Yerel Açıdan Tanımlanması-Gruplandırma
Sosyal Hizmet Uygulamalarında Hayırseverlik Yaklaşımı Geri Mi Dönüyor-Döndü?
Çocuklara Yönelik Denetimli Serbestlik Uygulamaların  Güçlendirme: Ankara İli Pilot Projesi
Abd, Mınnesota Eyaleti, Hennepın İlçesi “Zihinsel Yetersizlikleri Olan Ebeveynleri Destekleme Projesi” Hakkında Gözlemler
Sosyal Proje Tasarımında Sosyal Hizmet Uzmanlarının Yeri
İspanya’da Ayrımcılık Üzerine Gençlik Projesi
4787 Sayılı Aile Mahkemeleri’nin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanun Ve Uygulamada Aksayan Yönler (BİLDİRİ)
Sosyal Çalışma Disiplini Ve Araştırma
Engelli Kadına Yönelik Ayrımcılık ve İnsan Hakları
Aile İçinde Çocuğa Yönelik Şiddet ve Anne Tutumları
Ötanazi ve Yaşam Hakkı
Biz Bu Sosyal Medyada Ne Yapıyoruz?