Sosyal Hizmet Mesleği

Sosyal Hizmet Alanları

Sosyal Kaynak
Bilgiler

İnsan Kaynakları

       
   

 
 

Dr. Aziz ŞEKER

Sosyal Hizmet Uzmanı /Sitemizin Editörü

shuaziz@gmail.com

  

   
   
   

ÖZGEÇMİŞ

 

 

Aziz Şeker. Yazar. Dr.shu.
İstanbul. 1976.
Lisans
H.Ü. SHYO (1994-1999).
Yüksek Lisans
C.Ü. Sosyoloji (2003-2006).
Doktora
K.Ü. Sosyoloji (2015-2019).
 
Yayınlanmış Kitapları

Anısı Beyaz (Şiir, 2002)
Ne Gün Batsın Karanlıklar Çöksün Ne de (Deneme, 2003)
Suya Düşen Yüzün (Şiir, 2003: SES 6. Kültür Sanat Yarışması Şiir Özendirme Ödülü)
Anılar Suya Düşse (Öykü, 2004)
Küreselleşen Dünya'da Geleceğin Sosyal Hizmeti (Ankara: SABEV: 2004)
Sosyal Hizmetin Sefaleti (Ankara: SABEV: 2006)
Sosyal Hizmette Paradigma Arayışları (Ankara: SABEV: 2006)
Sosyal Hizmetin Hayaletleri-Başka Bir Sosyal Hizmet Mümkün (Ankara: SABEV: 2007)
Sosyal Çalışma Mesleği (Ankara: SABEV: 2008)
101 Soruda Sosyal Çalışma ve Sosyal Hizmetler (Ankara: SABEV: 2009)
Topluma Hizmet Uygulamaları (Ankara: NOBEL: 2009)
Küreselleşme ve Sosyal Devlet-Yeni Bir Sosyal Politika Arayışı (Söyleşiler, Ankara: SABEV: 2010)
Sosyal Hizmetlerde Etik-Sosyal Bilimlerde Bir Uygulama Alanı Kılavuzu (Ankara: SABEV: 2011)
Bir Anadolu Ozanı-Yaşar Kemal (Ankara: Eğiten Kitap Yay: 2011)
İnsanı Düşünmek-Dünyanın Mağdurları (Ankara: SABEV: 2012)
Sosyal Hizmete Giriş (Anadolu Ü. AÖF Yay. 2012)
Toplumu Düşünmek (Ankara: SABEV: 2013)
Homerostan Binboğalara Yaşar Kemal (Ankara: SABEV: 2014)
Sosyal Çalışma ve Sosyal Hizmetler Sözlüğü (Ankara: SABEV: 2015).

Çalışma Deneyimleri

2000 Marmara Deprem Bölgesi İnsan Sağlığı ve Eğitimi Vakfı (İNSEV)
2001 Sinop Atatürk Devlet Hastanesi (Sosyal Servis/Kreş)
2001-2002 Sarıkamış Asker Hastanesi (Y.Subay)
2003-2009 Sivas Numune Hastanesi (Sosyal Servis/Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele/ Birimi/Hasta Hakları/Toplam Kalite Birimi)
2009 Aydın Çine Devlet Hastanesi
2010 A.Ü SKSD

Eğitimleri

İnsan Sağlığı ve Eğitim Vakfı: Sivil Toplum Kuruluşu ve Gönüllülerin Etkin ve Verimli Çalışabilmesi İçin Düzenlediği, Eğitici Eğitim Projesi Sertifikası.
MEB Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü: Anne-Çocuk Eğitim Programı Eğitici Eğitimi Sertifikası.
Sağlık Bakanlığı Hasta Hakları Uygulamaları Eğitici Eğitimi Sertifikası.
Sağlık Bakanlığı Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadelede Sağlık Personelinin Rolü ve Uygulanacak Prosedürler ile ilgili Eğitici Eğitimi Sertifikası.
Kalite Yönetim Sistem Denetçisi Eğitimi Sertifikası.
SHÇEK ve Dünya Çocukları İnsan Hakları (Enfants Du Monde Droits De L’Homme) “Çocukta Psikolojik Travma” Eğitimi Semineri

Diğer Yayınlar

Şeker, Aziz. (2018). “Sosyal Dışlanma Bağlamında Sosyal Teoride İnsan Sorunu ve Sosyal Dışlanmaya Sosyal Hizmet Açısından Praksis Temelli Bir Bakış”, Psikiyatrik Sosyal Hizmetler, ed. Arzu İçağasıoğlu Çoban, Seda Attepe Özden, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, Ss.19-39.

Şeker, Aziz. (2017). “Etik Bağlamda Tıbbi Sosyal Hizmet ve Hasta Hakları” Tıbbi Sosyal Hizmetler, ed. Seda Attepe Özden, Emre Özcan, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, Ss.15-30.

Şeker, Aziz. (2017). Adalet Olgusu ve Sosyal Refahın Gelişimine Yönelik Sosyolojik ve Tarihsel Bir Çözümleme/The Justice Phenomenon and a Sociological and Historical Analysis of the Development of Social Welfare. Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Mart, 2017, Ss.282-301.

Şeker, Aziz. (2017). Türk Romanında Toplumsal Cinsiyet Açısından Kadın Temsillerine Yönelik Sosyolojik Bir Çözümleme A Socıologıcal Analysis for Women Representatıons in Turkish Novel in Terms Of Social Gender, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, The Journal of International Social Research, sayı 54, Ss. 641-652.

Şeker, Aziz. (2015). “Yaşar Kemal Bir Uzun Yürüyüştür Sevgi Dolu”, Hayâl Kültür Sanat Edebiyat Dergisi, Sayı 54, Ss.26-37.

Şeker, Aziz. (2014). “Sosyal Adalet Yoksulluk ve Eğitim: Okul Sosyal Hizmetinin Gerekliliği”, Okul Sosyal Hizmeti Özel Sayısı, Sosyal Hizmet/Journal of Social Work, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Yayını, Ankara.

Emre, Özcan, Şeker, Aziz. (2014). “Yoksulluğun Küreselleştiği Dünyada Sokak Çocukları ve Edebiyatından Bir İnceleme, Yaşar Kemal’in Allah’ın Askerleri’nde Sokak Çocukları Olgusu” Yoksulluk ve Sosyal Hizmet- Yeni Zorluklar ve Yaklaşımlar, Sosyal Çalışma Yayınları, İstanbul. Ss.273.
Şeker, Aziz. (2013). “Etik Karar Alma Süreci (bölüm 4)”, İş Etiği, ed. Nuray TOKGÖZ, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir.

Şeker, Aziz. (2013). “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Alanında Sosyal Hizmet Uygulamaları (bölüm 7)”, Sosyal Hizmet Uygulamaları, ed. İlhan Tomanbay, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir.

Şeker, Aziz. (2013). “Sosyal Güvenlik Mevzuatı (bölüm 7)”, Sosyal Hizmet Mevzuatı, ed. İlhan Tomanbay, Abdurrahman İlhan Oral, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir.

Şeker, Aziz. (2011). “İnce Memed: Yaşar Kemal’in Roman Dünyasında Çukurovalı Mecbur Bir Eşkıya Tipi”, Roman Kahramanları Dergisi. Sayı 6.

Şeker, Aziz. (2010). “Toplumsal Değişme Açısından Köy Enstitüleri ve Ulu Bir Çınar Mahmut Makal ile Bir Söyleşi”, Kuruluşunun 70. Yılında Bir Toplumsal Değişim Projesi Olarak Köy Enstitüleri Sempozyumu (14-17 Nisan 2010) Kastamonu Üniversitesi.

Şeker, Aziz. (2010). “Nâzım Hikmet’in Şiirinde Kadın İmgesi”, Poyraz Edebiyat Dergisi, Sayı 13.

Şeker, Aziz. (2006). “Nâzım Hikmet’in Şiirinde Toplumsal Gerçeklik Olarak Çocuk İmgesi ve Sokak Çocukları”, 5.Sokakta Çalışan ve Yaşayan Çocuklar Sempozyumu (4-6 Kasım 2006 Gaziantep), Gaziantep Üniversitesi, 2006.

Şeker, Aziz. (2005). “Küreselleşen Dünyada Sosyal Hizmetin Soykütüğü ve Erken Gelen Ölümü”, 6. Ulusal Sosyal Hizmetler Konferansı-Küreselleşme, Sosyal Adalet ve Sosyal Hizmetler (20-22 Mayıs 2004 Ankara), Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Genel Merkezi Yayını, Ankara, Ss.154-160.

Şeker, Aziz. (2003). “Godot Beklentisi, Küresel Sosyal Hizmet ve Yoksulluk”, Sosyal Hizmet Sempozyumu 2003 (9-11 Ekim 2003 Antalya), H.Ü SHYO Yayınları, Ankara, Ss.211-216.

Şeker, Aziz. (2003). “XXI. Yüzyıl Türkiye’sinde Sosyal Hizmetin Kimlik Edinme Süreci…”, Sosyal Hizmet Sempozyumu 2003 (9-11 Ekim 2003 Antalya), H.Ü SHYO Yayınları, Ankara, Ss. 42-52.

Yılmaz, M. Taki, Şeker, Aziz. (2003). “Sürdürülebilir Yoksulluk ve Eğitim”, Sosyal Hizmet Sempozyumu 2003 (9-11 Ekim 2003 Antalya), H.Ü SHYO Yayınları, Ankara, Ss. 42-52.

Karataş, Kasım, Şeker Aziz, Erdoğan Naki. (2001). “Marmara Depremi’nden Sonra Kocaeli’nde Geçici Yerleşim Alanında Yaşayan Aileler Üzerine Bir Araştırma”, Sosyal Hizmet Sempozyumu 2001/Deprem ve Sosyal Hizmet (5-7 Aralık 2001 Ankara), HÜ. SHYO Yayınları, Ankara, Ss.150-163.
 

 

 
 

  YAYINLANAN ESERLERİ

 

Değişen Sosyal Hizmet Algısı
 

 

Sosyal Çalışma İmgelemi Ve İnsanı Yönlendirme
 

 

Sokakta Yaşayan ve Sokakta Çalışan Çocuklar Sorunu
 

 

Yazarımız Aziz ŞEKER'in,sitemiz için yayınladığı  kitabı  Homerostan Binboğalara Yaşar Kemal
 

 

Ferit Berk’in Toplumsal ve Bireysel Sorunlara Giriş İsimli Kitabı Üzerine Bir Değerlendirme
 

 

Acıya Dokunmak... 
 

 

Çok kültürlü Sosyal Çalışma
 

 

“Sosyal Çalışmada Çağdaş Eleştirel Perspektifler”
 

 

İliştirilmiş Karanfil Dalına (Rock dünyasının hippi kadınları için.)
 

 

Kahraman Eroğlu’nun Kaleme Aldığı Bu Anı Kitabı "Sürgün Günlükleri "
 

 

Yaşar Kemal’i Doğru Okumak…
 

 

Postmodernizm ve Sanat
 

 

La Vie D’adele/Mavi En Sıcak Renktir…
 

 

“Yaşamak Seni Sevmek Gibi” kitabında bir intihal olayı…  
 

 

Yaşamın Temayülleriyle Mutlu Olmayı Düşünmek 
 

 

Kayıplardan Sonra Yaşam...
 

 

“Sosyal Hizmet Magazin” Üzerine… 
 

 

Çalışmasam Okuyamam   
 

 

Sosyal Hizmet/Sosyal Çalışma Kavram Çalıştayına Neden Gereksinim Var?
 

 

Sosyal İncelemenin Sosyolojik Algısı ve Sosyal Hizmet Disiplininde Müracaatçı/Danışan Praxisi  

 

 

Umudun Romancısı Yaşar Kemal’i Anarken…
 

 

Çocuk Edebiyatının Sosyal Boyutu

 

 

Durkheim’in Sosyolojisinde İntihar Olgusu ve İntiharla Mücadelede Sosyal Hizmetin İşlevi   - DERGİ PARK YAYINLARI
 

 

Yaşar Kemal’in Romanlarının Sosyolojisinde İnsan Sevgisi ve Değerinin Varoluşsal Kaynakları  -   DERGİ PARK YAYINLARI
 

 

Yaşar Kemal’in Romanlarında Ekososyoloji  -  - DERGİ PARK YAYINLARI

 

 

Ferit BERK’ten Yeni Bir Kitap: Bozkırda Filizlenen Bir Yaşam ve Binbir Anı 
 
 

 

  Orhan Kemal, Kemal Tahir Ve Yaşar Kemal’in Romanlarında Mizojinik Söylemlerin Analizi     - DERGİ PARK YAYINLARI


 

Yaşar Kemal’in Romanlarında Geçen Meslekleri Sosyoloji Bağlamı
Socıologıcal Context Of The Professıons In Yasar Kemal’s Novels
 

 - DERGİ PARK YAYINLARI  

 

 

Kuyucaklı Yusuf Romanının Kadın Kahramanlarını Toplumsal Cinsiyet Bağlamında  Psikososyal Yönleriyle Ele Almak 

 - DERGİ PARK YAYINLARI  
  
Bir Sosyal Politika Alanı Olarak Yaşlılık ve Sosyal Hizmet Uygulamaları

 - DERGİ PARK YAYINLARI  


 
Yasal Uyarı , Gizlilik Beyanı ve Künye  

sosyalhizmetuzmani.org © Bütün hakları saklıdır.