Ana Sayfa||Araştırmalar ||Editör ||Site  Haritası|  

ENGLISH |DEUTSCHE

Sosyal Hizmet Mesleği
Mesleki Bilgiler
SHU Yayınları
SHU Araştırmaları
SHU İsim Listesi
Sosyal Hizmet Alanları
Çocuk Refahı
Gençlik Alanı
Yaşlılık ve Sorunları
Aile Sorunları
Sosyal Sorunlar
Engeliler ve Sorunları
Tıbbi Sosyal Hizmet

İş İlanları

Kurum İlanları
Elaman İlanları
İş İlanı Verme
Bireysel Gelişim
Bireysel Gelişim
NLP
Toplam Kalite
Beden Dili
İletişim Bilgisi
Halkla İlişkiler
Ana-Baba Okulu
Kaynak Bilgiler
Sosyoloji
Psikoloji
Sosyal Siyaset Bilgileri
Kültür/Sanat
Kitap Tanıtımı
İnsan Hakları Bilgileri

 

 

Google
 
Web www.sosyalhizmetuzmani.org

BİLİMSEL SOSYAL HİZMET BİR TEHDİT MİDİR?
 Sosyal Hizmet Uzmanı Aziz ŞEKER
Sitemiz Yazarı
Yazarımızın yayınları hakkında görüşlerinizi ve yorumlarınızı
     shuaziz@gmail.com ulaştırabilirsiniz.

     Sosyal disiplinler içinde, uygulamadan ve toplumsalla olan etkileşiminden dolayı anlamlı bir rolü olan sosyal hizmet, toplumsal değişime kapalı gruplar tarafından da tehlike olarak tartışılabilmektedir. Sosyal hizmetin doğası gereği, düşünce sistematiğinden dolayı Türkiye’de sosyal disiplinlerin büyük kısmının toplumsal gerçekle yüzleşmemesine de dikkat çekiyor. İşte kendisi bu yüzleşmenin tam da ortasında. Bu özelliğiyle tedirgin edici bir yöne sahip.    Net bir gerçek var ki, sosyal hizmet seçkin bir meslek. Çünkü, ‘aydınlanma, eşitlik, özgürlük, insan hakları’ parametreleri onun olmazsa olmaz nitelikleri. Ve sosyal hizmet toplumsal değişme / laiklikle özdeş bir meslek. Böyle de olmak zorunda. Böyle olduğu için hep tetikte…

Sosyal hizmet kitlesel bilinci taşıdığı ölçüde ve sosyal adalete dayalı bir düzenin sosyal önemi için çabaladıkça, dolayısıyla toplumsal muhalefetin öznesi olmaya çalıştıkça, küreselleşme süreci, Batıda bu misyonu yüklenenlerin aleyhine gelişebilir.

Sosyal hizmet, demokratik rejimin en olağan pratiğidir.

   21. yüzyıla da imza atmaya çalışan egemen olan, sosyal hizmeti lağvetmeye çalışıyor. Türkiye’de sosyal disiplinlerde; geleneksel-ataerkil durağanlığı kanıksamış ve sürdüren geniş bir kesim var. Sosyal hizmet de o yöne doğru kayıyor. Kaydırılmaya çalışılıyor. Ne ki, sosyal hizmet çağın en insancıl güzel sesidir, ütopyadan sonra.

    Sosyal hizmette, çevreye olanak tanımamak gerekiyor. Çevrenin algısı yereldir. Evsenseli gözetmez; gözetse de zorunsal kalır. Bir olanaklar alanı oluşturmaz. Evrensellik sosyal hizmete etki eden bir yönsemededir her dem. Evrensellik, “kültürler arası sosyal hizmete” önem verdiği oranda da mutlak belirleyiciliğini sürdürmelidir.

    Sosyal hizmetin kavranışı, Batı’da; Endüstri devrimiyle ‘sosyal’ benimsenişini kanıksatmıştır. Türkiye’de eksik kalmış, hep tartışma konusu olmuştur. Ki, modernizm çoğu çevrelerce ‘despotizm’ olarak görülmüştür. Toplumsalın boşa alınmayacak geniş bir kitlesi tarafından da. Dolayısıyla sosyal hizmet ve modern meslekler de… Bu reddedişe konu olabilmektedirler.

    Türkiye Modernizminin kimliğini içselleştiren, sosyal hizmet, ancak toplumsal değişmenin somutta oluşturamadığı sosyal devlet parametrelerinden dolayı, değişmenin çelişkilerini de içinde barındırarak çağdaşlığın taşıyıcılığı olmaya çalışmıştır.

      Sosyal hizmet, ulus devletin birçok aktöründen farklı olarak; tarihsel, hukuksal, ekonomik, siyasal, sosyal olgu niteliğini içselleştiren bir bütünsel oluşumdur. Her ne değin, ‘burjuva’ temellendirmesiyle arka planını inşa etse de, yapması / davranması gereken ‘pasif’ bir direnç değil. Evrenselliği gözeten bir kavranışı dışa sunmalıdır. Toplum dönüşümünde sosyal ‘aktif’ bir duruş sergileyerek ancak önemini sergileyebilir. Yoksa sosyal bilim tarihinden sosyolojinin transkripsiyonuna yaslanarak / önemseyerek bir varlık gösteremeyeceği gibi, marjinalleştirilir ve tehlike olarak görüntülenebilir.

      Sosyal hizmet, önce kendi tavrına, kendi dürüstlüğüne inanmalı; hem de teslimiyetsiz. Sosyal hizmet derken; sosyal hizmet ölmesin! Ve sosyal hizmet, dünyanın toplumsal sorunları karşısında, etik bir kaygıyı hep ön planda tutsun. Ki, yerele yönelerek değişme değil de statükoya hizmet etmesi sonucu oluşan otoritaryenliğini de bir kenara bıraksın.
Sosyal hizmet, bir zorunluluk olarak evrenselliği içsel kılmalıdır… Böyle kabul görmelidir.

 Bize Ulaşın