Ana Sayfa||Araştırmalar ||Editör ||Site  Haritası|  

ENGLISH |DEUTSCHE

Sosyal Hizmet Mesleği
Mesleki Bilgiler
SHU Yayınları
SHU Araştırmaları
SHU İsim Listesi
Sosyal Hizmet Alanları
Çocuk Refahı
Gençlik Alanı
Yaşlılık ve Sorunları
Aile Sorunları
Sosyal Sorunlar
Engeliler ve Sorunları
Tıbbi Sosyal Hizmet

İş İlanları

Kurum İlanları
Elaman İlanları
İş İlanı Verme
Bireysel Gelişim
Bireysel Gelişim
NLP
Toplam Kalite
Beden Dili
İletişim Bilgisi
Halkla İlişkiler
Ana-Baba Okulu
Kaynak Bilgiler
Sosyoloji
Psikoloji
Sosyal Siyaset Bilgileri
Kültür/Sanat
Kitap Tanıtımı
İnsan Hakları Bilgileri

 

 

Google
 
Web www.sosyalhizmetuzmani.org

BİR İKTİDAR KURMA ARACI OLARAK SOSYAL HİZMETİN HİÇLEŞMESİ

Sosyal Hizmet Uzmanı Aziz ŞEKER
Sitemiz Yazarı

Sosyal hizmet, sosyal denetim sistemiyle; genelde sosyal-ekonomik engellilik karşısında yaşam olanaklarından mahrum bırakılan insan kitleleri üzerinde 19. yüzyılın sonlarından beri “sosyo-iktidar” kuran bir disiplin pratiğidir. Buna rağmen her dem, sömürü / adaletsiz paylaşım karşısında bir “direniş” aralığından işler, sosyal özneleşme adına… Yaşadığımız şu yıllarda bir yenileşme ile çağın dayattığı “neoliberal” gerçekliğe karşı sinikleşmemek için “sosyal politika içinde dokulanışına” bir ivme kazandırmak gerekmektedir.Günümüzde, sosyal hizmeti “sıradanlaştırma”, amacı taşıyan ve de toplumsal sorunları gidermeye dönük sosyal çalışmaları, yurttaşların zorunlu talepleri arasında görmeyen büyük bir politik güç grubu söz konusu. Ne yazık ki, Türkiye’de bu algılayış farklı meslek ve disiplinlere göre de bir dürüst duruştan hareket edilerek değil, hatta provokatif bir çıkış olarak da algılanmamakta…

Sosyal hizmetin, sosyal hukuk devleti ve çağdaş yaşam tarzı için gerekliliğini anlama yetisine sahip olmayan yapıdaki “slogan” vari her insanlık dışı haykırış, neoliberalizmin silahşörlerince desteklenmekte ve hatta tetiklenmektedir.

Öte yandan, Türkiye’de sosyal hizmetin bir meslek / disiplin dalı kimliği altında değil de, hizmet üretimi ve sunumu şeklinde “uhrevileştiren” ideolojik bir sosyal / siyasal güç grubunun da etkisinin arttığını görmekteyiz. Sosyal hizmetin bir çerçeve içine sokulduğu, sınırlarıyla oynandığı, özgün ve yaratıcı yanından vazgeçilmesi gerektiği üzerinde sanki daha çok uzlaşılır oldu gibi. Ki, sosyal hizmetin, doğasına ve değerlerine hakaret etmeye çalışan, açık toplum “insanları” yoluyla ötekileştirilmesine rastlamamak da olanaksız gibi...

Sosyal hizmet “aykırılığı” gören ve yaşatandır. Ötekilerin dilidir. Ötekilerin yaşadıkları sosyal sorunların çözüm yoludur. Ötekilerin konut, beslenme, sağlık, eğitim, sosyal güvenlik sorunudur. Ne ki, sosyal hizmetin tek başına bir anlam ifade etmediğini de biliyoruz. Çünkü sosyal hizmet ancak sosyal hukuk devleti pratiği ile varlık bulabilir. Unutmadan sosyal hizmeti pratiğe aktaran demokratik sosyal hukuk devletini benimseyen sosyal hizmet uygulayıcılarının duruşları da iktidar için her zaman sorun olarak görülür.

Son tahlilde Çağa yanıt verebilecek yeterlilikte bir uygulama disiplini olabilmek için bir arayış geliştirme; “kimliklendirme” uğraşısı artık söz konusu edilmelidir. Bu ise işlediği zaman “etkinlik gösteren” bir tanımlamayı zorunlu kılar; dolayısıyla yeniden kodlanmaya gereksinim olduğu bir şıkkı. Hegemonik yapı içindeki rolünü ancak bu şekilde görebilir ve de bütünleştiriciliğini artırabilir.

Sosyal hizmet, sosyal denetim sistemiyle; genelde sosyal-ekonomik engellilik karşısında yaşam olanaklarından mahrum bırakılan insan kitleleri üzerinde 19. yüzyılın sonlarından beri “sosyo-iktidar” kuran bir disiplin pratiğidir. Buna rağmen her dem sömürü / adaletsiz paylaşım karşısında bir “direniş” aralığından işler; sosyal özneleşme adına… Yaşadığımız şu yıllarda bir yenileşme ile çağın dayattığı “neoliberal” gerçekliğe karşı sinikleşmemek için “sosyal politika içinde dokulanışına” bir ivme kazandırmak gerekmektedir. Böylece ancak sosyal hizmet, var oluşuna bir süreklilik kazandırabilir ve yaşayan toplumsalda sosyal hizmet toplumsal bir temelde şekillenebilir. Bu nedenle diyebiliriz ki, “başka bir sosyal hizmet mümkündür!” tıpkı “başka bir dünyanın mümkün olduğu kadar!”

 Bize Ulaşın