Sosyal Hizmet Mesleği

Bilgiler
Yayınları
Araştırmalar
 


Sosyal Hizmet Alanları

Çocuk
Gençlik
Yaşlılık
Aile
Sosyal Sorunlar
Engeliler
Tıbbi Sosyal Hizmet


Kaynak Bilgiler

Bireysel Gelişim
Sosyoloji
Psikoloji
İnsan Hakları
İletişim Bilgisi

 

 

 

 

 
 ANA SAYFA

Bir Mesleğin Anatomisi

Sosyal Hizmet Uzmanı
Ali SONGÜL

 

Sosyal hizmet uzmanlığı, ayrıcalıklı özel meslekler kategorisinde görülmesi gereken uygulamalı profesyonel mesleklerdendir.
Bu mesleğin sağlık, kültür, eğitim, sosyal yardım, hukuk, sosyo-ekonomik kalkınma ve benzeri alanlarda etkinliği bilinmelidir.

Toplum yararı açısından gereksinim duyulan tüm alanlarda yeni sosyal politikalarla sosyal hizmet uygulamaları yaygılaştırılmalıdır.

Çünkü, bu meslek;

1- Kutsal yardım ve iyilik anlayışının çağdaş bilimsel yöntem ve tekniklerle yapılandırılmış işlevsel rollere sahip, insancıl duyarlıkların üzerinde özenle duran mesleklerinden biridir.

2- Koruyucucu, önleyici, onarıcı, sorun çözerek iyileştirici bir fonksiyona sahip, insan odaklı profesyonel bir yardım mesleğidir.

3- İnsancıldır. Çocuk, Genç, Yaşlı, Hasta, Özürlü, Kimsesiz ve Yoksul ve Yoksunluklar içinde yaşayan kimselerin haklarının savunucusudur.

4- Destekleyicidir. Bireyi ve ailesini çevresiyle birlikte sistem teorisi kapsamında bir bütün olarak ele alır ve kendi kaderine terk etmeksizin sosyal destek sistemlerini güçlendirerek yardım eder.

5- Sosyal Devletçidir.Yerel, bölgesel ve sosyal kalkınmayı destekleyerek, projeler üreterek toplum kalkınmasına hizmet sosyal devletçi bir meslektir.

6- Eğitseldir, uzlaştırıcıdır, çatışmaları birey-grup-toplum bazında önleyici ve kültürler arası farklılıklara objektif bakışın gelişmesine katkı sağlayan, sosyal patlamaların ve bireysel taşmaların önünde bir blog ve settir.

7- Yönlendiricidir, bireyin ve ailenin sorunlar ve ihtiyaçlar karşısında kendi kendine yardım edebilme becerisi geliştirmesi için yönlendirici yaklaşımları uygular. Bireyi ve çevresini kurumlara, hizmetlere ulaştırır.

8- Gelişimcidir, bireyin temelde var olan potansiyel güç ve yeteneklerinin farkına varmasını sağlayarak yaşam kalitesinin gelişmesini destekler. Bireyi güçlendirerek özgürleştiren bir fonksiyona sahiptir.

9- Uyum sağlayıcıdır, gerek bireyin kendi kişisel değişimlerinden kaynaklanan sorunları karşısındaki psiko-sosyal uyumunun sağlanmasında ve gerekse bireyin çevresinden kaynaklanan değişime ve değişimin beraberinde getirdiği sorunlar karşısında çevreye uyumunun sağlanmasında uyum sağlayıcı fonksiyonlara sahiptir.

10- Sorun çözücü bir meslektir, insana dair ne varsa, tüm sosyal sorunların giderilmesinde çeşitli disiplinlerden yararlanarak disiplinler arası bir yaklaşımla bireyi ve çevresini ele alarak, iletişim tekniklerini en uygun biçimde kullanarak bireyi ve aileyi destekler. İşte bu işlevselliğe bağlı olarak diyoruz ki, sosyal hizmet uzmanlığı, ayrıcalıklı özel meslekler arasında benzer eşdeğer görev tanımına sahip mesleklerdendir ve toplum yararına, kurumlar tarafından desteklenmelidir.

(Bu yazı milliyet blog sayfalarında yayınlanmaktadır)
 

 

 Editörler
Google
 

 


 


KURUMSAL VE BİREYSEL İŞ İLANLARI

 


 

SOSYAL MEDYA
 

 

Yasal Uyarı , Gizlilik Beyanı ve Künye

sosyalhizmetuzmani.org © Bütün hakları saklıdır.