Ana Sayfa||Araştırmalar ||Editör ||Site  Haritası|  

ENGLISH |DEUTSCHE

Sosyal Hizmet Mesleği
Mesleki Bilgiler
SHU Yayınları
SHU Araştırmaları
SHU İsim Listesi
Sosyal Hizmet Alanları
Çocuk Refahı
Gençlik Alanı
Yaşlılık ve Sorunları
Aile Sorunları
Sosyal Sorunlar
Engeliler ve Sorunları
Tıbbi Sosyal Hizmet

İş İlanları

Kurum İlanları
Eleman İlanları
İş İlanı Verme
Bireysel Gelişim
Bireysel Gelişim
NLP
Toplam Kalite
Beden Dili
İletişim Bilgisi
Halkla İlişkiler
Ana-Baba Okulu
Kaynak Bilgiler
Sosyoloji
Psikoloji
Sosyal Siyaset Bilgileri
Kültür/Sanat
Kitap Tanıtımı
İnsan Hakları Bilgileri

 

 

Google
 
Web www.sosyalhizmetuzmani.org

AZİZ ŞEKER’İN “SOSYAL ÇALIŞMA MESLEĞİ (SOSYAL HİZMET” KİTABI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME…

Doç. Dr. İbrahim CILGA

Sosyal Hizmet Düşünürü…
Hacettepe Üniversitesi
İİBF SH Bölümü Öğretim Üyesi
 

          Türkiye’de toplum ve insan sorunları ve çözüm yolları konusunda bilgi üreten, yaklaşımlar geliştiren, bilimsel yöntem ve tekniklerle uygulamalar gerçekleştiren bir disiplin ve meslek olarak sosyal hizmetin geliştirilmesi temel bir gereksinimdir. Türkiye’de; sosyal hizmetle ilgili var olan durumun değişmesi için bilimsel çaba üretmek itici güçtür. 
 

 

         Çağdaş toplum ve devlet yapısının güçlendirilmesi, laik, demokratik ve sosyal devlet ilkeleri temelinde; çağdaş sosyal hizmet ve yardım sisteminin geliştirilmesi, gerçekçi ve geçerli modellerin, hizmet politikalarının, planların, programların, projelerin ve uygulamaların üretilmesi önemli bir sorumluluk alanıdır. İnsanın ve toplumun özgürleşmesi, özgür birey, örgütlü toplum ve demokratik, laik ve sosyal hukuk devletinin gelişmesi temel hedeftir.

        Türkiye’de ekonomik ve sosyal bunalım karşısında sosyal hizmetin bilimsel ve mesleki rolünün geliştirilmesi, gelir ve hizmetlerin dağılımının iyileştirilmesi, toplum ve insanların yaşam kalitesinin yükseltilmesi, demokratikleşme sürecinde temel hak ve özgürlükler ile sosyal ve ekonomik haklardan tüm toplumun yararlandırılması, sosyal hizmetler alanlarında bütüncül ve disiplinler arası yaklaşımlarla sosyal devlet ilkesine göre çağdaş sosyal hizmetler sisteminin ve standartlarının geliştirilmesi, sosyal hizmet kuruluşlarının kalitesinin yükseltilmesi, kurumların hedeflerine ulaşması için hizmet modellerinin geliştirilmesi ve sosyal çalışmacının çalışma standartlarının geliştirilmesi, sosyal hizmet uzmanlarının çalıştıkları ortamlarda kendini geliştirme bilinci, mesleki uygulamaların bilimsel düzeyinin güçlendirilmesi, Türkiye’de sosyal bilimlerin güçlendirilmesine ve sosyal araştırmaların geliştirilmesine, yeni yaklaşım ve hizmet modellerinin oluşturulmasına sosyal hizmet açısından katkı sağlanması, sosyal hizmet eğitimin bilimsel düzeyinin gelişmesi, yeni açılan bölümlerdeki kalitenin ve standartların yükseltilmesi önemlidir.

        Türkiye’de sosyal hizmete ilişkin olup bitene bilimsel yollar açacak, bu yolla içinde yaşadığımız dünyayı, toplumu ve insanı kavramayı sağlayabilecek, bilim, eğitim ve uygulama çevresine katkıda bulunan bu çalışma, sosyal hizmetin bilgisinin üretilmesi odağında, sosyal hizmet kuramına açılımlar getirmektedir. Genç bir sosyal hizmet düşünürünün özgün ve heyecan verici bir çalışması bu kitap…

        Bağımsız bir Türkiye için; sosyal hukuk devleti, özgürlük ve demokrasi yolunda yürüyenlere çağdaşlaşma yaklaşımının boyutlarını sunan yazar, bir disiplin ve meslek olarak ele aldığı sosyal hizmete kuramsal açılımlar kazandırmaktadır.

         Tarih bilinciyle dünya ve Türkiye gerçeğine yönelen yazar; bilim ve meslek olarak sosyal hizmetin tarihsel gelişimi, meslek olarak sosyal hizmetin tanımları, bir disiplin olarak sosyal hizmet, sosyal hizmetin amaçları, mesleki sorunlar, sosyal hizmetin değerleri, etik ilkeleri ve sorumlulukları, konularını irdelemektedir.

        Sosyal refah, sosyal politika ve sosyal hizmetler bağlamında uygulama konusuna yaklaşan yazar; sosyal hizmet uygulama sürecini yöntem ve uygulama alanları kapsamında incelemektedir. Sosyal hizmetin uygulama alanları kavramına temel açılımlar kazandıran yazar, uygulama alanları olarak; yoksulluk ve sosyal yardım, aile ve çocuk refahı, gençlik refahı, özürlü refahı, yaşlı refahı, tıbbi ve psikiyatrik sosyal hizmetler, adalet sisteminde sosyal hizmetler ve diğer sosyal hizmet alanlarını ele almaktadır. Bir sosyal sapmanın küresel doğası açısından ele alınan sokakta yaşayan ve sokakta çalışan çocuklar sorunu alanı, yazarın uygulama alanlarına yaklaşımının özgün boyutlarını sergilemektedir.

        Sosyal hizmetin yöntemleri ve gelecek için bir öngörü geliştiren yazar; küreselleşme ve sosyal hizmet paradigması üzerine eleştirel bir yaklaşım geliştirmekte, küreselleşme, sosyal devlet ve sosyal hizmet ilişkilerini tartışmaya açarak, 21. Yüzyıl’da sosyal hizmetin geleceği ve Türkiye üzerine özgün sonuçlara ulaşmaktadır.


 
Bize Ulaşın