Sosyal Hizmet Mesleği

Sosyal Hizmet Alanları

Sosyal Kaynak
Bilgiler

İnsan Kaynakları

         

Emine KARARMIŞ KÖROĞLU

Psikolojik Danışman

ekararmis@gmail.comCİNSEL İSTİSMAR
 

 

Son zamanlarda televizyonda, gazetelerde, çevremizde sıkça duymakta olduğumuz bir kelime ‘cinsel istismar’. Peki cinsel istismar nedir? Nasıl anlaşılır?

Uluslararası Çocuk İstismarı ve İhmalini Önleme Derneği'nin (1981) çalışmaları sonucunda cinsel istismar, rıza yaşının altında bulunan bir çocuğun cinsel açıdan olgun bir yetişkinin cinsel doyumuna yol açacak bir edim içinde yer alması ya da bu duruma göz yumulması olarak tanımlanmaktadır.( 1 )
Sözel olarak istismar, pornografide ve fuhuşta kullanmak, röntgencilik ve tecavüz de kapsam içindedir.
Çocuklar kolayca güven duydukları, kolayca korkutulabildikleri ve kandırılabildikleri için istismara çok açıktırlar. Ülkemizde kızların erkeklere oranla daha çok istismar edildiği bilinmektedir. İstismar edenler ise genellikle erkek ve yine genellikle çocuğun tanıdığı kişiler arasındandır. Son yıllarda istismara uğrayanlar arasında kız ve erkek oranları birbirine yakın bir seyir izlemektedir.

İstismara uğrayan çocuklarda gerek fiziksel gerek psikolojik birtakım değişiklikler meydana gelmektedir. Meydana gelen bu değişimler, çocuğun istismara uğramış olabileceğini gösterirler.

İstismara uğramış bir çocukta ilk olarak fiziksel belirtiler dikkat çekmektedir. Cinsel organlardaki yara, yırtık, kızarıklık, acı ve normalden farklı herhangi bir durum bunlardan bazılarıdır. Bunun yanı sıra çocuklarda kâbus, öfke nöbetleri, utanma, dikkat dağınıklığı, korku, sıkıntı, güvensizlik, cinsel organlarla oynama, suçluluk duygusu, içe kapanma, mastürbasyon, alt ıslatma (parmak emme, tırnak yeme vb. davranış bozuklukları), yeme problemleri, ağlama nöbetleri vb. görülebilmektedir.

Böyle bir durumda çocuklar genellikle yaşadıkları olayı anlatamazlar. Kendilerine inanılmayacağını düşünebilir ya da nasıl ifade edeceklerini bilemeyebilirler. Tehditlerden korkabilir, dışlanmak ve suçlanmak korkusu ile susabilirler.

Aileler her şeyden önce çocuklarını tehlikelerden korumayı bilmelidirler. Çocuğa yaşına uygun cinsel eğitimi vermek ve güvenli kişilerle zaman geçirmesini sağlamak bu yolda atılmış iyi adımlardandır. Çocuğun istismara uğradığından şüphelenen bir aile de telaşlanmadan soğukkanlı davranarak hareket etmelidir. Çocuğu dinlemek, suçlamadan anlamaya çalışmak en önemli noktadır. Uzman kişilerden (psikiyatrist, psikolog, hekim) yardım alarak gerekli fiziksel ve psikolojik muayenelerin yapılması yararlı olacaktır. Yasal olarak da birtakım hakların ve yükümlülüklerin olduğu unutulmamalıdır. İstismar edenin adli makamlara şikâyet edilmesi yapılması gereken şeylerden bir diğeridir.

( 1 ) www.yeniden.org.tr  Erişim tarihi 04.01.2007
 
 
 
 
 

 Yasal Uyarı , Gizlilik Beyanı ve Künye   /  sosyalhizmetuzmani.org © Bütün hakları saklıdır.