Sosyal Hizmet Mesleği

Bilgiler
Yayınları
Araştırmalar
 


Sosyal Hizmet Alanları

Çocuk
Gençlik
Yaşlılık
Aile
Sosyal Sorunlar
Engeliler
Tıbbi Sosyal Hizmet


Kaynak Bilgiler

Bireysel Gelişim
Sosyoloji
Psikoloji
İnsan Hakları
İletişim Bilgisi

 

 

 

 

 
 ANA SAYFA

ÇOCUK ESİRGEME KURUMUNDA TARİHSEL GELİŞİMİ

Turgay ÇAVUŞOĞLU
Sosyal Hizmet Uzmanı

 

1917 ( 6 Mart) İstanbul Himaye-i Etfal Cemiyeti Kuruldu.

1917 (1 Mayıs) İstanbul Himaye-i Etfal Cemiyeti Kurucular Kurulu İlk toplantısı yapıldı.
1917( 1 Kasım) Şehzadebaşı Muayenehanesinin( Dispanser) açılışı.

1917 ( 28 Kasım) Firuz Ağa’da ilk Çocuk Misafirhanesinin açılışı.

1918 ( 24 Şubat) Hanımlar Heyeti Talimatnamesi Genel Merkezce görüşülerek, kabul edilir.

1920 ( 25 Şubat) Zühdü Bey Londra’ da ki Etfale Muavenet Beynelmilel Heyet-i İttihadiyesi” kongresine katılır.

1920 ( 10 Ağustos) Himaye-i Etfal Cemiyeti Reisi Besim Ömer Paşa başkanlığındaki bir heyet “ Etfale Muavenet Beynelmilel Heyet-i İttihadiyesi Türk Komitesi sıfatı altında çalışmaya başlar.

1920( Teşrinievvel) ÇEK Cenevre’deki Merkez tarafından tanınır.

1929( 1 Nisan) Dr Fuat Umay Bolu Milletvekili seçildi.

1921( 17 Ocak) Himaye-i Etfal Cemiyeti padişah iradesi ile kamu yararına çalışan cemiyet olarak kabul edildi.

1921 ( 30 Haziran) Ankara’da Hakimiyeti Milli Matbaasında küçük bir odada Himaye-i Etfal Cemiyetinin kuruluşu gerçekleştirildi.

1921 ( 1 Ağustos) Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi Mustafa Kemal, Himaye-i Etfal Cemiyetinin koruyuculuğunu kabul etti.

1922 ( 16 Ocak) Dr. Fuad Bey, HEC’nin posta ücretlerinden muaf tutulması için TMMM önerge verdi.

1922(4 Şubat) HEC Başkanı DR Fuad ve beş arkadaşı Himaye-i Etfal Cemiyetine ek gelir sağlamak amacıyla pullu zarf ve kartpostalların Himaye-i Etfal Cemiyeti yararına kullanımı hakkında tekliflerini Türkiye Büyük Millet Meclisine sundular.

1923 Ankara Himaye-i Etfal Cemiyetinin kurulup güçlenmesi nedeniyle İstanbul HEC çalışmalarına son verildi.

1923 ( 21 Mart) Himaye-i Etfal Cemiyeti Başkanı ve Bolu Milletvekili Dr Fuat Umay Türkiye Büyük Millet Meclisinden 5 ay izin alarak ABD yaşanan Türklerden yardım toplamak amacıyla yola çıkmıştır.

1923 ( 26 Kasım) Posta Kanunu ile HEC posta ücretlerinden muaf tutuldu.

1922 Himaye-i Etfal Cemiyeti muayene tedavi, para yardımı, koruma hizmetlerini başlattı.

1923 Himaye-i Etfal Cemiyetince yiyecek yardımları başlatıldı.

1923 İlk Süt Damlası İzmir’de açılmıştır.

1923 (15 Nisan 1923) Mc. Alpin Otelinde yapılan kongre ile Himaye-i Etfal Cemiyetinin Merkezi New York’ta açıldı.

1923 ( 18-24 Mayıs) HEC Başkanı Dr. Fuad Bey Washington Milletler Arası Sosyal Hizmetler Kongresine Türkiye adına katıldı.

1924 Himaye-i Etfal Cemiyetince paralı ve parasız olmak üzere pastörize süt dağıtımı başlanmıştır.

1925 Kurumun daha önce yapmış olduğu 5 değişik yardımın yanı sıra diğer yardımlar adı altında çalışmalar başlatılmış ve bu yardımlardan 30.757 çocuk yararlanmıştır.

1925 Himaye-i Etfal Cemiyetince ilk olarak Ankara Hacımusa mahallesinde kiralayarak açtığı çocuk yuvasının yetersizliği nedeniyle , Keçiöerndeki 39.000 metre karelik bir sahadaki eski bir binaya taşınarak yuva hizmetini sürdürmeye başlamıştır.

1926 Himaye-i Etfal Cemiyeti; yiyecek, doğum yardımı, okul malzemeleri dağıtımı, okula ve diğer yerlere yerleştirme çalışmalarını başlatmıştır.

1926 ( 17 mart) Dr. Fuat Bey Türkiye Büyük Millet Meclisine HEC nin damga vergisinden muaf tutulması konusunda yasa teklifi verdi.

1926 (21-22 Haziran) “Himaye-i Etfal Cemiyetine Ait Evrakın Damga Resminden İstisnası Hakkında Kanun “ kabul edildi.

1927 Sıhhi Banyolar hizmete girmiş. Anne ve çocukların ücretli veya ücretsiz olarak banyolardan yararlanması sağlanmıştır.

1927 Avrupa’dan özel olarak getirtilen, ağzı bira şişesi gibi lastikli, yaylı tıpalı şişelerde süt dağıtımı başlanmıştır.

1927 HEC Başkanı Dr. Fuat Umay “ Amerika’da Türkler ve Gördüklerim” isimli inceleme ve anılarını Osmanlıca olarak yayınlamıştır.

1928 Himaye-i Etfal Cemiyetince Çocuk Bahçelerinin açılışı gerçekleştirilmiştir.

1928 ABD Combbridge şehrinde bulunan Türk Vatandaşları kuruma yardım olarak 62 dolar gönderdiler. Aynı şekilde Toledo 36 , Mazkira 111 dolar yardımda bulundular.

1928 ( 10 Şubat) ABD Detroit şehrinde düzenlenen Çocuk esirgeme Kurumu müsameresinden elde edilen 2.300 dolar Türkiye’ye gönderildi.

1929 (23 Nisan) Çocuk Haftası kutlamalarını başlaması nedeniyle Himaye-i Etfal Cemiyeti yöneticileri ve bir grup çocuk Gazi Mustafa Kemal tarafından Çankaya’da kabul edildi. Ankara Palasta yapılan çocuk müsameresine Mustafa Kemal katıldı.

1929 ( 25 Mayıs) ABD yaşayan Türk vatandaşları, Milvoki Visconsı 1.050, Vaytink 356 , Bufalodu 812 dolar toplayarak yardımlarını ÇEK göndermiştir.

1929 Diş muayeneleri ve diş tedavileri başlatılmıştır.

1929 Keçiören’de Çocuk Bakıcı Okulu açıldı.

1930 ( 1 Nisan) Para ile İşleyen Otomatik Makinaların Türkiye’ye getirme bunların muhtelif yerlerde işletmek hakkını 15 sene süreyle ÇEK tanıyan kanun Resmi Gazetede yayınlandı.

1930 ( 30 Haziran) Himaye-i Etfal Cemiyetinin 7 ve 8 seneler Genel Kurulu toplandı. Kongreyi Büyük Millet Meclisi Başkanı Kazım Paşa yönetti.

1932( 11 Nisan) DR. Fuad Bey’in 9 Nisan 1932 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verdiği teklif sonucu 20-30 Nisan tarihleri arası mektup ve telgraflara “ Çocuk Şefkat Pulu” yapıştırılması hususu kabul edildi.

1936(13 Haziran) Çocuk Esirgeme Kurumunun 13.14 yıllar Genel Kongresi yapıldı. Kongreyi Başbakanlık Müsteşarı B. Kemal GEDELEÇ açmış, kongre başkanlığına Mili Müdafaa Bakanı Kazım Özal, 2. başkanlığa Diyarbakır Milletvekili General Kazım Sevüktekin yapmıştır. Başbakan İsmet İnönü, bakanlar ve milletvekilleri kongreye katılmışlardır.

1937 ( 26 Kasım) Çocuk Esirgeme Kurumu Bakanlar Kurulunun 1223 sayılı Kararı ile kamu yararına çalışan dernek olarak kabul edildi.

1940 ( 2 Nisan) Reisicumhur İsmet İnönü Çocuk Esirgeme Kurumunun Keçiören Çocuk Yuvasında yeni yaptırılan 200 yataklı pavyona “ UMAY PAVİYONU” adının verilmesinin uygun olacağını yazıyla belirtti.

1946 Çocuk Esirgeme Kurumunun üye sayısı 173.875’e çıkmıştır.

1946 Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumunu 25. Yıl Kutlamaları nedeniyle Sevimli Çocuk Yarışması, Amatör Heykel Yarışması, Yapma Bebek Yarışması yapılarak Ankara Sergi Evi binasında 1 ay süreyle sergilendi. Dereceye girenler halkoylamasıyla seçildi.

1947 Kurumun Genel Başkanı Dr. Fuat Umay’ın ABD ziyaretleri sırasında Türk vatandaşlarından 37.546 lira 18 kuruş yardım toplanmıştır.

1950 Dr. Fuat Umay “ Seçmenlerimle Baş başa” isimli kitabını yayınlamıştır.

1951 Milletlerarası Çocuk Esirgeme Birliğinin Cenevre’de yapılan toplantısına kurumu temsilen o sırada Cenevre’de bulunan Prof. Dr Fadıl Hakkı SUR’un katılması istenildi.

1952 Zürich’te yapılan Milletlerarası Çocuk Esirgeme Kurumu Birliği Toplantısına MEB müfettişi Ziya Karamuk kurumu temsil etti.

1952 Çocuk Esirgeme Kurumunun Ankara’nın çeşitli yerlerine kurmuş olduğu otomatik tartı makinalarının sık sık arıza yapması ve para yerine başka malzemelerim atılması nedeniyle arızalanması ve halkın şikayetleri üzerine piyasadan kaldırıldı.

1953 ( 19 Ocak) Başbakan Adnan Menderes Gaziantep Gezisi sırasında yuvaya yapılan ilave katın açılışını yaparak, 10 bin lira bağışta bulunmuştur.

1954 ( 6 Kasım) Çocuk Esirgeme Kurumunu yeni Tüzüğü Olağanüstü Kongrede kabul edildi.

1956 Üniversitelerin desteği ile “Çocuk ve Aile Rehberlik Komitesi” kurulmuş ve “ Yaz Çocuk Kulüpleri” uygulaması başlatılmıştır

1956 ( 23 Nisan) Amerikalı sanatçı Danny Kaye Birleşmiş Milletler Elçisi olarak Çocuk Esirgeme Kurumunun Ankara ve İstanbul’da bulunan kurumlarını ziyaret etti.

1956 Ünicef’in Ankara Orman Çiftliğinde kurduğu Süt Fabrikasının üretiminin % 1 ‘i Çocuk Esirgeme Kurumuna tahsis edildi.

1956( 20 Temmuz) ÇEK. Başkanlarından Osman Şevki Çiçekdağ vefat etti.

1956 İzmir Enternasyonal Fuarında propaganda ve piyango pavyonları açıldı.

1956 ( 26 Kasım) Dünya Çocuk Kitapları Sergisinde Çocuk esirgeme Kurumu yayınlarını tanıtan stant açıldı.

1956 Ünicef TÇEK na 40 ton süt tozu bağışında bulundu.

1956 Ankara’da 7 mahallede “Yaz Çocuk Klüpleri” uygulaması başlanmıştır.

1956 (Ağustos) ÇEK ikinci başkanı Muhip Dranas Milletlerarası Birliğin Almanya Bonn şehrinde yapılan toplantıya katıldı. İcra Komitesi üyeliğine seçildi.

1956 Sakarya Yuvası, Kız Enstitüsü binası, Şehir Palas Oteli, Asri Banyo hizmete açıldı.

1956 Zonguldak merkezinde Çocuk Bahçesi açılışı gerçekleştirildi.

1957 Dünya Çocuk Günü nedeniyle özel seri pullar çıkarıldı.

1957 ( 6 Haziran) Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ve Üniversitelerin Öğretim Görevlilerinden oluşan “ Çocuk Sağlığı İlmi ve İstişare Konseyi” kuruldu.

1958 ( Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu Dünya Çocuk Kongresine 4 üye ile temsil edilmiştir.

1958 (8 Kasım) 35.-36. yıllar Genel Kongresi yapıldı. Refet AKSOY Genel Başkanlığa seçildi.

1961 ( 1 Ocak- 31 Ağustos) 35 Sayılı Kanun ile Kurumun İdare Heyetinin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca atanarak yürütülmüştür.

1961 (16 Eylül) Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumunun 39. Yıl Kongresi yapılmıştır. Kongrede Genel Başkanlığa Emekli Tümgeneral Dr. Galip Göker seçilmiştir.

1961 ( 18 Eylül) Kongre kararı ile Devlet Başkanı Orgeneral Cemal GÜRSEL’in kurumun fahri genel başkanı olması benimsenmiştir.

1961 Kanada Çocukları Koruma Birliği Çocuk Esirgeme Kurumu aracılığı ile İstanbul’da ailelerin yanında kalan yardıma muhtaç çocuklara yardımı başlattı.(250-450 Çocuk)

1962 Atatürk Çocuk Yuvasında bakılmakta olan çocukların yaz aylarında yüzme ihtiyaçlarının karşılanması nedeniyle havuz açıldı. Milletlerarası Çocuk Esirgeme Kurumu 2. Başkanı Mr. Boy’un bağışlarıyla yapılan havuza “Boy Havuzu” adı verildi.

1962 (27 Eylül) Uluslar arası Çocuk Esirgeme Kurulu Toplantısı İstanbul’da yapıldı. Toplantıya 40 aşkın devletin temsilcisi katıldı

1962 ÇEK Genel Başkanı Dr. Galip GÖKER ABD ziyareti

1963 (21 Ekim) Genel Başkan Emekli General Dr. Galip GÖKER İsveç’te ağır bir ameliyat geçirmesi nedeniyle 3 ay süreyle izinli sayıldı.

1963 (14 Aralık) 41.42. Yıllar Genel Kurulu yapıldı.

1963(1 Temmuz) Karadeniz Milli Fuarında Çocuk Esirgeme Kurumunun yayınları, broşürleri ve resimli panoları sergilendi.

1964 ( 6 Temmuz) Milletlerarası Çocuk esirgeme Teşkilatı Genel Sekreteri Moulock Hoower Olağanüstü Genel Kongrede Türkiye’deki incelemeleriyle ilgili bir konuşma yaptı.

1964(6-8 Temmuz) Olağanüstü toplanan Genel Kurulda tüzük değişiklikleri tartışıldı.

1964 ( 12 Eylül) Bakanlar Kurulu Kararı ile 1 Ekim 1964 tarihinden itibaren THK, Kızılay, Ulusal verem Savaş derneği, Türkiye Yardım Sevenler Derneğinin çıkardığı pulların yerine Kıbrıs Pullarının çıkarılmasına karar verilmiştir.

1964(17 Kasım)Keçiören Çocuk Yuvası Kampüsünde açılan Bakıcı Okulu Lise düzeyinde eğitim vermeye başladı. İlk yıl 15 mezun verdi.

1964 ( 23 Ekim) Yeni hazırlanan Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu Tüzüğü Bakanlar Kurulu kararı ile uygulamaya girdi.

1964 ( 23 Ekim) ÇEK Tüzüğünün 27. Maddesinde TBMM üyelerinin Genel Kongreye seçilemeyeceği yer aldı.

Özellikle yaz aylarında ve okulların tatil olduğu zamanlar yuvadaki çocuklarla ilgilenmek üzere” Gönüllü Ablalık Projesi” başlatılmıştır.Proje medya kanalıyla duyurulmuş, çalışmaya katılanlara törenle onur belgeleri verilmiştir.

1965 ( 31 Mayıs) ÇEK ile Uluslar arası Çocukları Koruma Birliği ( Danimarka, Norveç, Kanada, İngiltere) arasında İstanbul Gündüz Bakımevi ve Ana Okulu Yetiştirme Merkezi inşası konusunda protokol yapıldı.

1965 ( 16-17 Ekim) Yönetim Kurulu ve Genel Başkanlık 7. Toplantısı Eskişehir İlinde yapılmıştır. Toplantının yararlı olması ve Valilikçe ,ilgi görmesi nedeniyle bu tür toplantıların önemli merkezlerde sürdürülmesi kararı alınmıştır.

1965 ( 20 Kasım) Anafartalar Caddesindeki çarşı ve iş hanı inşaatının temeli törenle atılmıştır. İsviçre’den 1.305.000 TK bağış yapılmıştır.

Atatürk Çocuk Yuvasında Genel Başkan Galip Göker tarafından inşasına başlanan sinema ve yemek salonun inşası bitirilmiş salona “Göker Salonu” ismi verilmiştir. Çocuk Sevenler Derneği yuvaya 16 mm sesli bir sinema makinası hediye etmiştir.

1965 Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu Başkanlığındaki 5 kişilik heyet 15 günlük İsrail inceleme gezisine gitmiştir.

1965 Gönüllü Ablalık konusunda hazırlanan sesli projeksiyon Ankara’nın belli başlı sinemalarında gösterilmiştir.

1965( 17 Aralık) 23. Genel Kurul 103 delegenin katılımıyla yapıldı. Genel Başkanlığa Emim Halim Ergun seçildi.

1966(19 Ağustos) Varto ve Hınıs çevresinde yaşanan deprem sonrası, muhtaç çocuklardan bir bölümü Atatürk Çocuk Yuvasına nakledilmişlerdir. Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay 22 Eylül 1966 tarihinde depremden gelen çocukları yuvada ziyaret etmişlerdir.

1966 kurum “ Yeni Doğan Çocuğun Özellikleri ve Bakımlı” isimli bir kitap yayınlamıştır.

1967 ( 26 Kasım) Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumunun 24. Genel Kongresi toplanmıştır. Kongrede Genel Başkanlığa Emin Halim Ergun seçilmiştir.

1967( Haziran) Anafartalar Caddesindeki iş hanı açılmış ve kiraya verilmeye başlamıştır.1967( 22 Temmuz) Adapazarı’nda meydana gelen depren sonucunda Sapanca gölü kenarında kurulan çadırlarda çocuklara bakılmış, Atatürk Çocuk Yuvasından yiyecek ve giyecek yardımı yapılmıştır.

1967 Atatürk Çocuk Yuvasının ekmek ihtiyacını karşılamak amacıyla Cumhurbaşkanın direktifleriyle fırın açılmıştır. Fırında günde 500 ekmek çıkarılmaktadır.

1967 Atatürk Çocuk Yuvasında; Çocuk Sevenler Derneği, Barış Gönüllüleri, Kız Teknik Öğretmen Okulu, Atatürk Kız Enstitüsü öğrencileri gönüllü olarak çalışmaya başlamışlardır.

1967 İstanbul’da bulunan çocuklar yaz aylarında deniz kenarındaki kamplara gönderilmiştir. Milliyet Gazetesi işbirliği ile “Ülkemizden Hikayeler” adlı çocuk kitabı bastırılmıştır.

1967 (30 Haziran) Çocuk Esirgeme Kurumunun 46 kuruluş yıldönümü kutlama programı yapılmıştır.Anıt-Kabir ziyareti, araba süslenerek şehirde dolaştırılmış, arabadaki çocuklarımız halka broşür dağıtmıştır. Radyoda konuşmalar, Dil Tarih Coğrafya Fakültesinde Konferans, kolej öğrencilerini kep giyme töreni, broşür basımı gerçekleştirilmiştir.

1967 ( 31 Eylül) Trabzon Çocuk Yuvasının açılışı törenle yapılmıştır.

1968 ( Temmuz) Lise düzeyinde eğitim vermeye başlayan ÇEK Hemşire Koleji İlk mezunlarını verdi. 15 öğrenci Koleji bitirerek Hemşire olarak görev yapmayı hak kazandılar.

1968 ( 1 Eylül) Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Başkanı Emin Halim ERGUN istifa etti. Genel Başkanlık görevini kurumun ikinci başkanı Ali Rıza Zorluoğlu üstlendi.

1968 ( 3 Eylül) Bartın Depreminde zarar gören aile ve çocuklar için Atatürk Çocuk Yuvasında bir bölüm ayrıldı. Gerek duyulmaması nedeniyle yuvaya gelen olmadı.

1968 ( 14 Kasım) Genel Başkan Emin Halim Ergun, 2. Başkan Hamza Eroğlu, Üyelerden Dr. Şekur Ökten, Şadi Aral, M. Ali Sofuoğlu, Adil Toközlü, Abdullah Caner, Süheyla Kunt, Zeytinburnu Eğitim Merkezinin inşaatı sırasında kusurlu bulunmaları nedeniyle Yüksek Onur Kuruluna sevk edilmişlerdir.

1969 ( 2 Ocak) Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Başkanlarından Emin Halim Ergun vefat etti.

1969( 14 Haziran) Kıbrıs Türk ÇEK ilk kongresini yaparak Merkez ve Yönetim Kurulları seçimini yaptı.

1969 ( 30 Haziran) Katolik Yardım Servisince Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumuna yapılan gıda yardımları kesilmiştir.

1969 – (4-10 Eylül) ÇEK Genel Başkanı Ali Rıza Zorluoğlu Başkanlığındaki 8 kişilik heyet Stockholm’de ki Dünya Çocukları Koruma Birliği Genel Konsey Toplantısına katıldı.

1970 ÇEK Zeytinburnu Eğitim Merkezinde Milli Eğirim Bakanlığı ile işbirliği içerinde 10 aylık süreyle “Okul öncesi çocuk eğitimi uzmanı” kursu başlatıldı.

1970 ( 14 Ocak) Trabzon Milletvekili Selahattin GÜVEN ve 18 arkadaşı Çocuk Esirgeme Kurumunun bazı vergilerden ve resim harçlardan muaf tutulması konusunda kanun teklifinde bulunmuşlardır.

1970 (28 Mart) Kütahya İli Gediz ve Emet ilçeleri depremleri sonucu bölgeden 245 çocuk yuvalara yerleştirilmiştir.

1970 (15-16 Mayıs) 25. Genel Kurul 250 delege ile toplantıya çağrılmıştır. 160 delege Genel Kurula katılmış olup, Genel Başkanlığa Ali Rıza Zorluoğlu seçilmiştir.

1970 ( 6 Haziran) 13513 sayıl Resmi Gazetede Yayınlanan karar ile kurumun bina, arazi, ve kurumlar vergisinden, bütün harçlar ve resimlerden muaf tutulması uygun görüldü.

1970 25. Genel Kurulda İstanbul delegesi Necati Ustaoğlu barış gönüllülerinin kurumda çalıştırılmamalarını teklif etti.

1970 Bütçeden Çocuk Esirgeme Kurumuna hiç yardım yapılmamıştır.

1970 (12 Ekim) Almanya ve Hollanda’da çalışan Türk işçilerinin fitre, zekat ve yardımlarını toplamak amacıyla 2 başkan ve bir memur Almanya’ya hareket etmişlerdir.

1971 ( 3 Şubat) Çanakkale Yuvası hizmete açılmıştır.

1971 1969 yılında inşaatına başlanan Siirt yuvası inşaatı bitirilmiş ve yuva öğrenci yurdu olarak kullanılmak üzere Vakıflar İdaresine kiraya verilmiştir.

1971 (12 Mayıs) Burdur Depremi sırasında mağdur olan ailelere 8.404.50 TL lik yiyecek yardımı yapılmıştır.

1971 (22 Mayıs) Bingöl Depremi nedeniyle ailelere 77.325.55 TL lik yiyecek ve giyecek yardımı yapılmıştır.

1971 (30 Haziran) Gümrük ve Tekel Bakanlığı ile anlaşılarak 10 bin kibrit kutusunun üzerine ÇEK’nun ismi, amblemi ve 50 logosu basıldı, 50 yıl nedeniyle özel olarak çıkarılan sigaralar bedeli karşılığında satışa çıkarıldı.

1971 (8-10 Eylül) Avusturya’da yapılan 41. Çocukları Koruma Birliği Genel Kongresine Çocuk esirgeme Kurumunu temsilen 6 kişilik bir heyet katılmıştır.

1972 Barış Gönüllülerinin kurum bünyesinden tasfiyesi kararı alınmıştır.

1972 (13-14 Mayıs) 26. Türkiye Çocuk esirgeme Kurulu Kongresi toplantı. Toplantıya Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, Gümrük ve Tekel Bakanı, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı katıldılar. 314 Genel Kurul delegesinin 200’nün hazır bulunduğu Genel Kurulda, Genel Başkanlığa Ali Rıza Zorluoğlu seçildi.

1972( 20 Temmuz) 1006 Sayılı Kanunla Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumunun bütün vergi, resim ve harçlardan muaf tutulması kabul edildi.

1972( 27 Temmuz) 1610 Sayılı Kanunla kurumun bina ve arazi vergisinden muafiyeti kaldırıldı.

1972 ( 27 Temmuz) Kütahya Çocuk Yuvası hizmete açılmıştır.

1972 Biga Çocuk Yuvasında yangın çıkmıştır.

1972 Kahramanmaraş Ana Okulu hizmete açılmıştır.

1973 Zafer Çarşısında Milli Eğitim Sergi Salonunda açılan “Dünya Çocuk Kitapları Sergisinde” Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumunun yayınladığı kitaplar sergilenmiştir.

1973( Ağustos) CARE teşkilatınca Çocuk Esirgeme Kurumuna yapılan gıda yardımları kesilmiştir.

1973 (4-15 Ağustos) Kıbrıs Çocuk Esirgeme Kurumu üyelerinden oluşan 8 kişilik bir heyet Mersin, Ankara, Konya, İskenderun ve İstanbul İllerinde incelemelerde bulundu.

1973 (23 ağustos) Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu Tüzüğü Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilerek, Resmi Gazetede yayınlandı.

1974 İlk Kısa Pantolon Karikatür Yarışması İstanbul İlinde İlkokullar arası yapıldı.

1974 Tokat Merkezinde bulunan iş hanının arkasına sinema salonu yaptırılmıştır.

1975 Balıkesir Yuvası bahçesinde ilk ayçiçeği mahsulü yetiştirilerek ödül alınmıştır.

1975 (16 Haziran) Cumhuriyet Gazetesinde Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu Tokat Şubesine Gümrük ve Tekel Bakanlığından, Genel Merkezin haberi olmadan mal çekildiği ve yolsuzluk yapıldığı haberi yayınlandı.

1975 Zeytinburnu Eğitim Tesislerine Kız Enstitülerini Pekiyi dereceyle bitiren öğrenciler alınmış, 8 ay süren eğitim sonunda 20 kursiyer mezun olmuştur.

1976 (23 Nisan) THK uçakları ile Ankara üzerinde 20 bin broşür atılmıştır.

1977 Kısa Pantolon Karikatür Yarışması Uluslar arası boyutta yapıldı.

1977 Zeytinburnu Eğitim Tesislerinin aşırı yağmur nedeniyle hasar görmesi üzerine 1977-1978 döneminde kursiyer kabulü yapılmamıştır.

1981 ( 5 Mayıs) 51 Nolu Milli Güvenlik Kurulu Kararı ile Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumunun genel merkezi, il merkezleri, ilçelerdeki şubeleri ile bucak ve köylerdeki kolları feshedilmiştir.

1983 ( 24 Mayıs) 2828 Sayıl Yasa İle Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu kabul edilmiştir.

1983 ( 27 Mayıs) 18059 sayılı Resmi Gazetede 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu yayınlanmıştır

 

 Editörler
Google
 

 


 


KURUMSAL VE BİREYSEL İŞ İLANLARI

 


 

SOSYAL MEDYA
 

 

Yasal Uyarı , Gizlilik Beyanı ve Künye

sosyalhizmetuzmani.org © Bütün hakları saklıdır.