Ana Sayfa||Araştırmalar ||Editör ||Site  Haritası|  

ENGLISH 

Sosyal Hizmet Mesleği
Mesleki Bilgiler
SHU Yazıları
SHU Yayınları
SHU Araştırmaları
SHU İsim Listesi
Sosyal Hizmet Alanları
Çocuk Refahı
Gençlik Alanı
Yaşlılık ve Sorunları
Aile Sorunları
Sosyal Sorunlar
Engeliler ve Sorunları
Tıbbi Sosyal Hizmet

İş İlanları

Kurum İlanları
Elaman İlanları
İş İlanı Verme
Bireysel Gelişim
Bireysel Gelişim
NLP
Toplam Kalite
Beden Dili
İletişim Bilgisi
Halkla İlişkiler
Ana-Baba Okulu
Sosyal Bilimler
Sosyoloji
Psikoloji
Sosyal Siyaset
Sosyal Siyaset Bilgileri
Kitap / Sanat
Kültür/Sanat
Kitap Tanıtımı
İnsan Hakları
İnsan hakları Bilgileri

 

  Hızlı Erişim
 

Google
 
Web www.sosyalhizmetuzmani.org

ÇOCUK POLİSİMurat GÜLLER(*)
Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda 20 Kasım 1989 tarihinde onaylanarak 2 Eylül 1990 tarihinde yürürlüğe girmiş olan ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME ülkemiz tarafından 14 Eylül 1990 tarihinde imzalanmış 17, 29 ve 39 uncu maddelerine Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve Lozan Antlaşması hükümleri çerçevesinde çekince konularak, 9Aralık 1994 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nce kabul edilmiş(10), 27Ocak 1995 gün ve 22184 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir(11).

 

Kaynağını Anayasadan alan ve kanunlarla desteklenen“çocuk” konusuna Emniyet Teşkilâtı büyük önem vermektedir. Polisin görev ve sorumluluklarını belirleyen “Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu” çocukların korunması konusunda açık bir şekilde görev vermiş“Polis ... yardım isteyenlere, yardıma muhtaç çocuk, sakat güçsüzlere yardım eder” ifadesi kanunun ilk maddesi olarak düzenlenmiştir(12).

Bu kapsamda suç işleyen, suça yönelen, suça maruz kalan, ihmal veya istismar edilen, sokakta yaşayan ve başıboş dolaşan, terk edilen çocuklara yönelik görevler Emniyet Teşkilâtı tarafından yerine getirilmektedir(13).

Günün değişen koşulları ve başta Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme olmak üzere diğer tüm mevzuatta göz önüne alınarak hazırlanan Emniyet Genel Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü/Büro Amirliği Kuruluş Görev ve Çalışma Yönetmeliği çocuk polisinin uygulama esaslarını belirlemiş 13.04.2001 gün ve 24372 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yeni yapılanma ile ÇOCUĞUN POLİSİ DEĞİL, POLİSİN ÇOCUĞU ANLAYABİLECEĞİ bir yapı oluşturulmuş, çocuk-suç ilişkisi dahilinde çocuğun taraf olduğu tüm adlî ve idarî işlemler Çocuk Polisinin çalışma alanı içerisine alınmıştır(14).

Çocuk Polisi; polisin çocuklara yönelik olarak yürüteceği hizmetler konusunda 0-18 yaş grubu gelişim özellikleri, davranış biçimleri, mülâkat teknikleri, iletişim becerisi gibi konularda hizmet içi eğitim almış, sivil istihkak alan, Emniyet Hizmetleri Sınıfı personelidir(15). Çocuk Şube Müdürlükleri/Büro Amirlikleri; idarî, sosyal hizmet, suç önleme, kayıp çocuklar ve adlî işlemler Büro/Kısım Amirliklerinden oluşmaktadır. Çocuklar ile ilgili işlemlerde Sosyal Çalışmacılar da görev almakta ve yapılan mülâkatın ardından sosyal inceleme raporu hazırlanmaktadır (16).

Sosyal Çalışmacı:Çocukların ve ailelerinin kendileri veya çevre şartlarından doğan veya kontrolleri dışında oluşan maddî ve sosyal sorunların tespit edilmesi çalışmalarını yürüten Sosyal Hizmet Uzmanı,Pedagog, Psikolog, Çocuk Gelişimcisi gibi Emniyet Hizmetleri dışındaki personelden oluşmaktadır(17). Korunmaya muhtaç olan ihmal ve istismara maruz kalan, bulunan, evden veya kurumdan kaçan, mülteci, refakatsiz, sokakta yaşayan, sokakta çalıştırılan, oturduğu yeri haber vermekten aciz, suça maruz kalan, kimliği tespit edilemeyen çocukların ailelerine veya ilgili bir kurum ya da kuruluşa teslim edilinceye kadar geçici olarak yemek, bakım, temizlik, oyun gibi ihtiyaçlarını karşılamak üzere Çocuk Polisi bünyesinde Çocuk Bakım Üniteleri hazırlanmıştır (18).

Çocuk Polisi birimlerinde çalıştırılacak personelde; gönüllü olmak, etkili ve güzel konuşmak, güvenilir olmak, Emniyet Genel Müdürlüğü Hizmetiçi Eğitim Yönetmeliğinde belirtilen şartlara sahip olmak, bilgisayar yazılım programlarını kullanabilme ve ikna, iletişim, karar verme yeteneklerine sahip olma şartlarına sahip olma şartları aranmaktadır(19).

Çocuk Polisinin Amacı:Korunmaya muhtaç olan, ihmal ve istismara maruz kalan, bulunan, evden veya kurumdan kaçan, mülteci, refakatsiz, sokakta yaşayan, sokakta çalıştırılan, oturduğu yeri haber vermekten aciz, hakkında koruma, ıslah veya tedavi tedbiri alınan, suça maruz kalana suç işlediği şüphesi altında bulunan, kimliği tespit edilemeyen çocuklara yönelik olarak polis tarafından yürütülecek tüm hizmetleri bünyesinde düzenlemektedir (20).

SONUÇOLARAKÇOCUK POLİSİNİN OLUŞTURULMASI İLE

1-Çocuk Polisi personeli çocuklar konusunda hizmet içi eğitim görerek ihtisaslaşacak,

2-Sosyal çalışmacılar görevlendirilecek,

3-Adlî ve İdarî tüm işlemler Çocuk Polisi tarafından yapılacak,

4-Çocukları suça iten fizikî, psikolojik ve sosyal nedenler araştırılacak, suçluluğu ortadan kaldırmaya yönelik plân ve programlar hazırlanacak,

5-Çocuğun durumunu iyileştirmek için sosyal ve sağlık hizmetleri gibi kurum ve kuruluşlarla iş birliğinde bulunulacak ve çocuk bakım ünitesinde kalan çocuklar için sosyal, kültürel ve eğitici programlar geliştirilecek,

6-Çocukların işlemiş olduğu tüm suçlarda adlî anlamda yürütülecek takibat en hassas şekilde Çocuk Polisi tarafından yapılacak, suça itilmiş çocukların işlemleri konusunda uzman polis ve sosyal çalışmacılarla yürütüleceğinden söz konusu çocukların rehabilitasyon çalışmalarına daha başlangıçta katkıda bulunulacak,

7-Çocuk bakım üniteleri ülke genelinde yaygınlaştırılacak,

8-Motorize veya yaya devriyeler ile genel kontroller yapılarak çocuklar tarafından suçun işlenmesini önleyici tedbirler alınacaktır.

GELECEĞİN SUÇLUSUNU YETİŞTİRMENİN ON BASİT KURALI

1. Daha küçükken çocuğa istediği herşeyi vermeye başla! Bu şekilde; o bütün dünyanın onun geçimini sağlamak zorunda olduğuna inanacaktır.

2. Kötü sözler söylediği zaman, gül. Böylece o kendisinin akıllı olduğuna inanacaktır.

3.Ona ahlâkî hiç bir eğitim gösterme, 21 yaşına gelince kendisi karar versin, diye bekle!..

4. Yerde bıraktığı herşeyi kaldır, kitapları, ayakkabıları, elbiselerini. Onun için herşeyi sen yap ki o bütün sorumlulukları başkalarına yüklemeye alışsın.

5. Onun önünde sık sık kavga edin. Bu sayede bir gün ailesi parçalanırsa o da çok şaşırmayacaktır.

6. Çocuğa istediği kadar harçlık verin. Hiçbir zaman kendi parasını kendi kazanmasın. Hayatta karşılaştığın güçlüklerle onun da karşılaşmasına ne lüzum var?

7. Yiyecek, içecek ve konforla ilgili bütün arzularını yerine getir. İstediklerini yapmamak tehlikeli soğukluklara sebep olabilir.

8. Komşulara, öğretmenlere, polislere karşı daima onun tarafını tut. Onların hepsinin, çocuğa karşı peşin hükümleri vardır.

9. Günün birinde başına gerçekten bir bela gelirse, ona birşey yapmadın diye kendinden özür dile.

10. Onu felâketler ile dolu bir hayat için hazırla!.. Muhakkak onu bulursun!.. (21)

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.