Sosyal Hizmet Mesleği

Bilgiler
Yayınları
Araştırmalar
 


Sosyal Hizmet Alanları

Çocuk
Gençlik
Yaşlılık
Aile
Sosyal Sorunlar
Engeliler
Tıbbi Sosyal Hizmet


Kaynak Bilgiler

Bireysel Gelişim
Sosyoloji
Psikoloji
İnsan Hakları
İletişim Bilgisi

 

 

 

 

 
 ANA SAYFA


CP ÇOCUĞA SAHİP AİLELER

GÜLCAN URHAN

Sosyal Hizmet Uzmanı
 
 

 

MetinSabancı Spastik Çocuklar Merkezi'nde görevli SosyalHizmet Uzmanı G/U beyin felci, beyinden kaynaklanan hareketbozukluğu veya diğer adıyla ülcan Urhan tarafından, CelebralPalsy'li (CP), spastik araştırmada, özürlü çocukların ailelerininekonomik sıkıntı çektikleri, sosyal çocuğa sahip ailelerüzerinde yapılan ilinedeniyle çocuklarını dışarıyaçıkaramadıkları saptandı. Urhan, "Cerebral Palsy'li şkilerinin zayıf olduğuve toplumunu tavrı (ve SosyalHizmetler" konulu araştırmasını, 196 spastik çocuk annesiile 12 yaşın CP)Çocuk Varlığının Aile İşlevlerine Etkisi üüzerindegerçekleştirdi. Araştırma sonuçlarına göre, aileler spastikçocuklarının temel bakım, sosyal, zerindeki 512 aile üyesi esağlıkihtiyaçlarını karşılamada zorluk çekerken, bu ailelerin 4'tebiri ise asgari gereksinimlerini bile ğitim ve karbulunuyor.

AİLELERİN DURUMU:

Spastik çocukların anne vebabalarının büyük bölümünün şılayamayacakdurumda orta yadahadüşük eğitim düzeyinde bulunduğu belirlenirken, annelerinbüyük çoğunluğu çalışmıyor ve yarısı şta ve ilkokul ile da tek başlarına üstleniyor. Anneler, spastikçocuklarının geleceğinden endişe duyduklarını çocuklarınınbakımını belirtirken,yine beşlerinin çocukla ilgilenmediğini,yeterince zaman ayırmadığını ve ekonomik güçlüklerçektiklerini üyük bölümü ifade ediyor57'si spastikçocuklarının ailede sorun yarattığını vurgularken,"Çocuğumu seviyorum ve . Annelerin yüzde yaoranı da yüzde 59 düzeyinde. SORUNLAR: Spastik çocuğun ailede yarattığı şadığı için mutluyum"diyenlerin belirtilensorunlar"ekonomik sıkıntı" gelirken,öteki sorunlar da annenin kendisine, diğer ın başında yüzde 36 ile çazalması, akrabailişkilerinin zayıflaması, eşler arasındaki ilişkilerin ocuklarınızaman ayıramaması, çevre ile ilişkilerinin bozulmasKOPUYOR: Spastikçocuğa sahip ailelerin yüzde 36'sı hiç kimseden ıolarak sıralanıyor.

AİLELER TOPLUMDAN

destekalmadarkadaşları hemde akrabalarından, yüzde 19'u yakın akrabalarından,yüzde ığını belirtirken, yüzde 36'sı ise hem 6yakınarkadaşlarından destek aldığını anlatıyor. Annelerin 3'teikisi, spastik bir çocuğa sahip 'sı komşularından, yüzde 3'ü de olduktan sonra çıkarma zahmeti", "zaman alması" ve "ihtiyaçlarınıkarşılamada güçlüklerle karşılaşılması" gibi "çocuğudışarı nedenleryilişkilerinde azalma olduğunu kaydediyor.Ailelerin yüzde 62'si CP'li çocuktan sonra üzünden sosyal sosyalilibunların yüzde 48'i de builişkilerinin azalma nedeni olarak ekonomiyi gösteriyor.Geriye şkilerinin azaldığını söylerken, kalanlar ise sosyal ilizayıflamanın hizmetyetersizliğine bağlı olduğunu ifade ederek, ulaşım zorluğu,sağlık şkilerdeki hizmetlerindeki yetersizlik, yeterli oyun alanlarınınolmaması ve toplumun özürlüye karşı olumsuz tutumununözürlünün sosyal etkinlikte bulunmasiçindeolmasını engellediğini dile getiriyor.

ÇOCUKLARINI EVE KAPATMADAN...: ı

ve toplum AraSosyal Hizmet Uzmanı Urhan,annelerin özürlü çocuklarına acıyan ştırmasonuçlarını değerlendiren bakçocuğanasıl yaklaşım gösteriliyorsa kendi çocuklarına da ışlarlakarşılaşmaktan üzüntü duyduklarını, normal bir ö"Toplumun acıyan, yargılayan, korkulu vedamgalayıcı yleyaklaşılmasını istediklerini kaydederek, şu görüşleri dilegetirdi: tutumlaretkilemektedir. Bu durum bazı annelerinçocuklarını eve ı, özürlülerin toplumla bütünleşmesi veüretkenliklerini kapatmalargelişimi engellenmektedir.Özürlü çocuğa sahip aileler, ına neden olabilmektedir.Çocuğun normal psiko-sosyal çgerçekleştirmeleriyletoplumun yaklaşımlarının normale ocuklarını eve kapatmadangünlük yaşam ve sosyal aktivitelerini ddestek veyardıma ihtiyaç duyduklarını belirterek, "Bu önmesi sağlanabilir." Urhan, özürlü çocuğa sahip annelerin bilgi, aönemtaşımaktadır" dedi şamada ailedestek hizmetleri, rehberlik ve danışma hizmetleri

 

 Editörler
Google
 

 


 


KURUMSAL VE BİREYSEL İŞ İLANLARI

 


 

SOSYAL MEDYA
 

 

Yasal Uyarı , Gizlilik Beyanı ve Künye

sosyalhizmetuzmani.org © Bütün hakları saklıdır.