Ana Sayfa||Araştırmalar ||Editör ||Site  Haritası|  

ENGLISH |DEUTSCHE 

Sosyal Hizmet Mesleği
Mesleki Bilgiler
SHU Yazıları
SHU Yayınları
SHU Araştırmaları
SHU İsim Listesi
Sosyal Hizmet Alanları
Çocuk Refahı
Gençlik Alanı
Yaşlılık ve Sorunları
Aile Sorunları
Sosyal Sorunlar
Engeliler ve Sorunları
Tıbbi Sosyal Hizmet

İş İlanları

Kurum İlanları
Eleman İlanları
İş İlanı Verme
Bireysel Gelişim
Bireysel Gelişim
NLP
Toplam Kalite
Beden Dili
İletişim Bilgisi
Halkla İlişkiler
Ana-Baba Okulu
Sosyal Bilimler
Sosyoloji
Psikoloji
Sosyal Siyaset
Sosyal Siyaset Bilgileri
Kitap / Sanat
Kültür/Sanat
Kitap Tanıtımı
İnsan Hakları Bilgileri

 

 


 15 NİSAN 2008
DÜNYA SOSYAL HİZMET GÜNÜ NEDENİYLE SOSYAL HİZMET UZMANLARI DERNEĞİ GENEL MERKEZİ BAŞKANI MURAT ALTUĞGİL İLE BİR SÖYLEŞİ


Aziz ŞEKER: Sosyal Hizmet Türkiye İçin Ne Anlam İfade Ediyor?

Murat ALTUĞGİL: Dünyanın birçok ülkesinde ve son yıllarda ülkemizde de uygulanan neo-liberal politikalar meyvesini açlık, yoksulluk ve yoksunluk olarak verdi, vermektedir de! Yurttaşlarımıza gösterilen ve benimsetilmeye çalışılan sosyal hizmet anlayışı, hayırseverlik temelinde lütuf ve bağımlılık yaratan bir yol olmuştur… Türkiye'de sosyal hizmet böyle bir açılımla özdeş kılınmıştır.

Aziz ŞEKER: Yaşadığımız Yüzyılda Türkiye İçin Sosyal Hizmet Ne Anlam İfade Etmelidir?

Murat ALTUĞGİL: Yoksulluk, maalesef meslek haline getirilmiştir. Bağımlılık yaratılmıştır. Sürdürülebilir hale getirilen yoksulluk ve yoksunluk yaşayan yurttaşlarımızı gelecekte çok daha ağır ve vahim bedeller beklemektedir. Bu bağlamda biz sosyal hizmet uzmanlarına oldukça ağır görev ve sorumluluklar düşmektedir. Çocuklarımızın geleceğini ipotek altına alacak olan ekonomik ve sosyal politikalara karşı dimdik ayakta olmak zorundayız! Türkiye için bilimsel sosyal hizmetin anlamı bu olmalıdır…

Aziz ŞEKER: Sosyal Hizmet Uzmanı, Sosyal Hizmet Bilgi Üreticileri, Sosyal Hizmet Öğrencileri İçin Bu Anlamlı Günde Neler Söylemek İstersiniz?

Murat ALTUĞGİL: Mesleğimizin 21. Yüzyıl'ın koşullarına hızla uyum sağlaması ve meslektaşlarımızın bu yolda kendilerini yenilemeye yönelik gayretlerini geliştirmeleri gerekmektedir. Akademisyenler, kariyerleri boyunca alan çalışmalarına katılmalı ve önderlik etmelidir. Öğrenciler, değişen ve gelişen toplumsal yapıyı iyi tahlil etmelidir. Bu yolda daha sosyal hizmetin ilk basamaklarını çıkarken kendilerinin gelişimine yatırım yapmalıdır.

Geçmişte de olduğu gibi kapitalizmin toplumlar üzerindeki tahribatı, kapitalist sistem sona erene kadar devam edecektir. O halde ne yapmalı?

Sistemin yurttaşlarımıza getirdiği ve yüklediği tüm haksızlıklar karşısında sosyal hizmet uzmanları olarak dün ne yapmış isek onu yapmalı! İnsan hakları temelinde yurttaşlık bilinci ile hakların savunuculuğunu, ihtiyaç gruplarının çözüm bekleyen sosyal sorunlarını çözmede sosyal hizmetin etik ilke ve sorumlulukları çerçevesinde gerçekleştirmek zorundayız. Bunu gerçekleştirirken hem "Sosyal" hem de "bir hukuk" devleti olmak zorunda olan ülkemizde yaşama geçirmeliyiz. "Dünya Sosyal Hizmet Günü"nde tüm meslektaşlarımın, çalışma alanlarında karşılaştıkları sorunların çözümünde yılmadan, yorulmadan çalışmalarını sürdüklerinin bilinciyle, günlerinin kutlu ve aydınlık yarınların yollarını ışıtmasını diliyorum.

Teşekkürler...
  
 

 


       

SÖYLEŞİLERİMİZİ SİTEMİZ YAZARI
 AZİZ ŞEKER GERÇEKLEŞTİRMİŞTİR.

 

Google