Sosyal Hizmet Mesleği

Bilgiler
Yayınları
Araştırmalar
 


Sosyal Hizmet Alanları

Çocuk
Gençlik
Yaşlılık
Aile
Sosyal Sorunlar
Engeliler
Tıbbi Sosyal Hizmet


Kaynak Bilgiler

Bireysel Gelişim
Sosyoloji
Psikoloji
İnsan Hakları
İletişim Bilgisi

 

 

 

 

 
 ANA SAYFA


AB ULUSAL AJANS PROJESİ
EL ELE SEVGİ SELİNE 

  İlyas Ali DAŞTAN

Sosyal Hizmet Uzmanı
dastanilyas@gmail.com 
 

 

Yasal Temsilci : İZZET ÇETİN

Proje Numarası : TR-31-128-2006R2

Projenin Süresi : 01/07/2006-31/10/2006

Proje İçin Alınan Hibe Tutarı :10.000 EURO

Projenin gerçekleştiği yer :Ahlatlıbel Orman Tesisleri/Çamlıdere/Çamkoru/ ANKARA

HAZIRLIK

2005 Mayıs ayından itibaren grup liderinin girişimleri ile grupta yer alacak bireylerin seçimi ve nasıl bir proje hedeflediğimize yönelik toplantılar başlatıldı. Değişik zamanlarda yapılan toplantılarla proje fikri geliştirilerek daha geniş ve kapsamlı gençlik hedefine yönelik neler yapılacağı konusunda yoğunlaşıldı. Proje fikri sabitlendikten ve faaliyetler belirlendikten sonra proje grubu olarak çalışmalara başlandı. Hedef kitlenin belirlenmesi ve iş bölümü ile adımlar atılmaya başlandı. 

Grup içersinde görev dağılımı yapılmıştır. Resmi ve özel kuruluşlar ile Sivil Toplum Örgütleriyle sponsor ve destek olabilecek kuruluşların tesbiti. 
Resmi ve özel kuruluşlar ile S.T.K’lar la sponsor-destek alınabilecek kurum ve şahısları tesbit ederek irtibata geçmek, projeyi zenginleştirmek amacıyla destek aramak. 
Resim, broşür, afiş, dergi vs. materyal toplanması ve hazırlanması. İlk etapta projeyi tanıtmak ve yaymak amacıyla broşür hazırlandı. Broşürde projenin amacı, faaliyetler, nerede ne zaman gerçekleşecek, projeden kimler yer alacak vs. gibi bilgiler sıralanarak katılımcı olması beklenen gençlere dağıtılmıştır. Yetiştirme yurtlarında kalan gençlere ve ailesi yanında kalan gençlere dağıtılan proje broşürleri ile proje öncesi katılımcıların da bilgilendirilmeleri sağlandı. Ayrıca broşürler destek kuruluşları ve sponsor olabilecek kururluşlara da dağıtılarak projenin tanınması ve yaygınlaştırılması amacıyla kullanıldı. Broşür ile birlikte etkinlik için afiş hazırlandı ve yurtlara ve destek kuruluşlarına tanıtım afişlerinin asılması sağlandı. 
Kuruluşlarda, hedef kitleye projeye yönelik tanıtım toplantılarının yapılması çalışmaları ile projenin amaç ve içeriği konusunda idareci ve katılımcı gruplara bilgi verildi. Proje grubu tarafından farklı zamanlarda yapılan kurum ziyaretleri ve bilgilendirme toplantıları ile bu etkinlik gerçekleştirildi. Bu toplantılarda özellikle gençlerin proje içeriği ve proje hakkında sorular sormaları teşvik edilerek projeyi sindirmeleri amaçlanmıştır. Gençlerden gelen her türlü soru cevaplanmış ve öneriler dikkate alınarak proje grubu tarafından gerekli notlar alınmıştır. 
Resmi kurumla irtibata geçilerek gerekli onay ve iznin alınması gibi konular belirlendi ve çalışmalara başlandı. Projede yer alacak gençlerin bağlı olduğu Ankara Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü başta olmak üzere diğer yurtlarda ve toplum merkezlerinde onay ve izinlerin alınması için gerekli başvurular yapıldı ve müdürlük onayları tamamladıktan sonra proje ile ilgili çalışmalara başlandı. Ankara Milli Eğitim Müdürlüğüne başvuruldu ve kamp alanı olarak belirlenen Çamlıdere İzcilik ve Spor Okulunda uygulama yapmak amacıyla gerekli izin alındı. 
Hazırlık aşamasında tanışma, teorik eğitim çalışmaları, bilgilendirme, eylem planı hakkında bilgi aktarma, duyurular, konu ile ilgili çalışmalar yapıldı. Bu aşamada gençerin kendi yurtlarında bulunan panolara afiş ve broşür asılarak görsel malzemeleri farketmeleri sağlandı.

Proje fikri ve nasıl bir çalışma olduğu tespit edildikten sonra Gençlik İçin El Ele Grubu olarak projenin hazırlık, uygulama, takip çalışmalarının nasıl olacağı konularında haftalık toplantılar düzenlendi. Toplantılardan elde edilen bilgiler ile alan çalışmalarına çıkılmasına ve projenin uygulancağı yurt ve kurumların tespitine başladı. Dikmen Yetiştirme Yurdu başta olmak üzere Ankara Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı yurtlarda ve toplum merkezlerinde kalan ve aileleri yanında yaşayan gençlerle proje yapılması için çalışmalara başlandı. 

Dikmen Yetiştirme Yurdu, 50.Yıl Yetiştirme Yurdu, Fatma Üçer Yetiştirme Yurdu, Seyranbağları Kız Yetiştirme Yurdu, Atatürk Kız Yetiştirme Yurdu, Sincan Toplum Merkezi Müdürlüklerinde yönetici ve gençler ile toplantılar düzenlendi. 

İzci Gönüllüleri Derneği Başkanlığı ile toplantı yapılarak faaliyetin izcilik çalışmaları boyutunda destekleri alındı. 

Çankaya Belediye Başkanlığı ile görüşmeler yapılarak projenin ikinci aşaması olan doğa etkinliklerini uygulamak üzere Belediyeye bağlı Ahlatlıbel Orman tesislerinde kamp yapabilme izni alındı.

Ankara Diş Hekimleri Odası ile görüşme yapılarak projeye ağız ve diş sağlığı konularında destek vermeleri sağladı.

Dart ve Badminton Federasyonu Başkanlıkları ile görüşmeler yapılarak proje için destek sağlandı. 

Ankara’da faaliyetlerde bulunan izci grupları ile irtibata geçilerek toplantılar yapıldı ve bu toplantılarada projenin ortaklaşa yürütülmesi sağlandı. İzci gruplarında yer alan ve ailesi yanında yaşayan gençler ile yetiştirme yurtlarında kalan gençlerin bir araya getirilmesi fikri benimsendi. Dolunay İzci Grubu, Ayrancı İzci Grubu, Sahil İzci Grubu, Doğan Hava İzci Grubu, Ankara Üniversitesi İzci Grubu, Kamp Çamkoru, Derya Deniz İzci Grubu, Ertuğrugazi İzci Grupları ile toplantılar yapıldı.

Projenin yetiştirme yurdunda kalan gençlere uygulanacak olması nedeni ile Yetiştirme Yurtlarından Ayrılanlar Kültür ve Dayanışma Derneği Genel Merkezi ve Ankara Şubesi ile toplantılar yapıldı ve projeye katılımları sağlandı. Daha önce yetiştirme yurdunda kalmış ancak yaşını doldurduğu için yurttan ayrılmış gençlere dernek aracılığı ile ulaşıldı.

Grubumuz başta izcilik faaliyetlerinde bulunan kişilerden oluşup izciliğin yanı sıra gençlerin sosyal ve kültürel gelişimlerine yönelik her türlü faaliyet ve etkinliğin yapılması, organize edilmesi vs. gibi amaçlar için çalışmaktadır. Grup üyeleri tarafından kurulan SEVGİ ELİ İZCİLİK VE GENÇLİK KULUBÜ olarak Gençlik Ve Spor il Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş bir sivil toplum örgütü olarak çalışmaktadır.

Grupta 25 yaş üzeri İzzet Çetin ve İlyas Daştan ile birlikte; 15-25 yaş grubunda, Eda Bitlislioğlu, Semih Özenoğlu, Gülce Özkan, Selcan Gülsüm Aslan, Cüneyt Altınay, Tolga Yıldırım, Ferdi Kaya, Ayla Yıldız yer almaktadır.

Cüneyt Altınay, Tolga Yıldırım, Ferdi Kaya, Ayla Yıldız halen yetiştirme yurdunda kalmakta olan gençlerdendir. Bu grup üyeleri aynı zamanda izcilik çalışmalarına devam etmektedir. 

15-25 yaş aralığında olmayan Gençlik İçin El Ele Grubunda yer alan İzzet ÇETİN ve İlyas DAŞTAN projenin oluşturulmasında, kurumlar arası bağlantıların kurulmasında gruba etkin olarak destek ve yardımda bulunmaktadır. Ayrıca bu kişilerin yetiştirme yurdu ayrılanı olması hedef kitle ile kolay iletişim kurulmasını ve gerekli yönlendirmelerin yapılmasını kolaylaştırmaktadır.

FAALİYETLERİN ÖZETI :

Öncelikle SHÇEK Kuruluşlarında yaşayan gençlerle, aileleri yanında yaşayan gençlerin sosyal ve kültürel alanda bütünleşmelerine yardımcı olmak ve yetiştirme yurdundaki gençlerin sosyal dışlanmışlık duygusunu yenmelerinin yanısıra iyi insan olarak topluma kazandırılmalarını sağlamak amacıyla proje fikri oluşturuldu ve proje hazırık çalışmalarına başlandı.

Bu proje gençlerin psiko-sosyal ve kültürel gelişimlerini izcilik eğitimi ile destekleyerek, özgüvenlerini kazandırmak, paylaşma ve sorumluluk bilincini geliştirmek amacıyla 3 aşamalı olarak 1 Temmuz-30 Eylül 2006 tarihleri arasında Ankara’da uygulanmıştır. 

1. aşama bilgilendirme ve bilinçlendirme amacıyla toplantılar düzenlenmiştir. Kurumlarda ziyaretler gerçekleştirilmiş ve proje fikri anlatılmıştır.

2. aşama farklı yaş gruplarına yönelik uygulama ve etkinlikler ile kendi aralarında grup bilinci yaratmak.

3. aşamada hedef kitleyi (15-24 yaş grubu) final etkinliği ile buluşturarak bütünleşmelerini ve kaynaşmalarını sağlamak. 

GERÇEKLEŞTIRILEN FAALIYETLER

1-7 Temmuz 2006

Kurumlara gidilerek öncelikle kurum idare personeli ile görüşüldü ve projenin mahiyeti anlatıldı. Daha sonra projeye katılacak gençlere tanıtıcı konuşmalardan sonra bilgilendirme toplantılarına başlandı.

Teorik eğitim çalışmaları. Dikmen Yetiştirme Yurdu ve Atatürk Yetiştirme Yurdunda projenin tanıtımına yönelik eğitim çalışmaları yapıldı. 

8-14 Temmuz 2006

Etimesgut Yetiştirme Yurdu ve Seyranbağları Yetiştirme Yurdunda projenin tanıtımına yönelik eğitim çalışmaları yapıldı. 

15-21 Temmuz 2006

Şafaktepe Toplum Merkezi ve Sincan Toplum Merkezinde projenin tanıtımına yönelik eğitim çalışmaları yapıldı. 

22-28 Temmuz 2006

50. Yıl Yetiştirme Yurdunda projenin tanıtımına yönelik eğitim çalışmaları yapıldı. 

2.Aşama: Farklı yaş gruplarına yönelik uygulama ve etkinlik programı. (15-18 yaş, 18-20 yaş, 21-25 yaş) Bu yaş gruplarında ayrı ayrı uygulamalar yapılmıştır. Üçer günlük kurum dışı etkinlikler düzenlenmiştir. 1.doğa etkinliği 29-31 Temmuz 2006 da; 2. doğa etkinliği 31 Temmuz-2 Ağustos 2006 da; 3. doğa etkinliği 2-4 Ağustos 2006 da yapılmıştır. 

Ayrıştırılan yaş gruplarının temel ihtiyaçları ve ilgi alanları dikkate alınarak gerçekleştirilen etkinlik ve eğitim aktiviteleri ile gençlerin kişilik ve beceri gelişimlerininin arttırılmasına çalışılmıştır. Aşağıda farklı yaş gruplarında uygulanan etkinlik programı sunulmuştur. 

Bu etkinlikleri asıl çalışma olan ve tüm grubun buluşturulacağı final etkinliğine hazırlık şeklinde organize edilmiş olup seçilen faaliyetler daha çok ön çalışma mahiyetinde ve gruplar arasında etkileşim ve bütünlük yaratma amacını taşımaktadır. 

Tarih :29-31 Temmuz 2006 Birinci Doğa Etkinliği

Yer : Ahlatlıbel Orman Tesisleri

Katılımcılar :50.Yıl Yetiştirme Yurdu ve Fatma Üçer Yetiştirme Yurdu

Tarih :31 Temmuz-02 Ağustos 2006 İkinci Doğa Etkinliği

Yer : Ahlatlıbel Orman Tesisleri

Katılımcılar :Seyranbağları Kız Yetiştirme Yurdu ve Atatürk Kız Yetiştirme Yurdu

Tarih :02-04 Ağustos 2006 Üçüncü Doğa Etkinliği

Yer : Ahlatlıbel Orman Tesisleri

Katılımcılar :Sincan Toplum Merkezi Dolunay İzci Grubu

2. aşamada yer alan uygulamalar aşağıda sunulmuştur.

Çevre düzenleme: Kamp alanın tespit edilmesinden sonra çevre düzenlemesi yapılmıştır. Katılımcılar tarafından kendi çadırlarını kuracakları alanı temizlemeleri ve hazırlamaları istenmiştir. Katılımcılar kazma ve kürek gibi yardımcı araçlar kullanarak işbirliği içinde kamp alanını hazırlamışlardır. 
İzcilik ve kampçılık: Oluşturulan istasyonda temel izcilik kuralları ve disiplini hakkında bilgi verilmiştir. 
Düğümler-bağlar, düdük ve kol komutları: Konular hakkında izci liderleri tarafından katılımcılara bilgi verilmiştir. 
Balta-bıçak, ateş ocak çeşitleri: Konular hakkında izci liderleri tarafından katılımcılara bilgi verilmiştir. 
Tekniz iz işaretleri, pusula okuma ve yön tayinleri: Konular hakkında izci liderleri tarafından katılımcılara bilgi verilmiştir 
Gece yürüyüşleri:Katılımcıların farklı bir deneyim yaşamaları amacıyla izci liderleri gözetiminde gece yürüyüşleri yapmaları sağlanmıştır. 
Orman ve kır gezisi: Katılımcı gruplarla çevreyi tanıma maksadıyla orman ve kır gezileri yapılmıştır. 
İlk yardım: Katılımcılardan oluşturulan gruplara basit düzeyde hayat kurtarma konularında ilk yardım eğitimi verilmiştir. Kanama, yanma, kırık çıkık, yaralanma, böcek sokmaları vb. konularda bilgi almaları sağlanmıştır. Burada yapılan etkinliklere ek olarak ayrıca Çankaya Belediyesi ile yapılan görüşmeler sonucunda katılımcı gençlerin akciğer grafisi, kan örnekleri alınarak sağlık taramasından geçmeleri sağlanmıştır. 
Havuz programı: Çankaya Belediyesinin İncek köyünde bulunan havuzundan günü birlik olarak katılımcıların yararlanmaları sağlanmıştır. 
Spor etkinlikleri: Ahlatlıbel tesislerinde bulunan halı sahada futbol, basketbol, voleybol, tenis gibi spor etkinliklerinden katılımcılar yararlanmıştır. 
Tanışma ve kaynaşma oyunları: İzci liderleri tarafından katılımcıların tanışma ve kaynaşmaları amacıyla oyunlar oynanmıştır. 
Yemek organizasyonları: Ahlatlıbel tesisleride bulunan Devran lokantasında akşam yemekleri organize edilmiş ve akşam yemeklerinin burada yenmesi sağlanmıştır. 
Go kart yarış araba turu: Ahlatlıbel tesislerinde bulunan go kart yarış arabalarından faydalanan katılımcılar yeni bir deneyim yaşamışlardır. Gençler yarış arabalarıyla heyecan dolu bir macera yaşamışlardır. 
Tiyatro oyunları: Etkinlik süresince hava karardıktan sonra yakılan ateş başında katılımcılar kendilerinin hazırladıkları oyunları sergilemişlerdir. 
Trambolin: Katılımcılar trambolinde zıplayarak eğlenceli vakit geçirmişlerdir. 
Ateş gecesi: Katılımcı gruplar için kampların ikinci gecelerinde ateş geceleri düzenlenmiş ve veda etkinlikleri yapılmıştır. Bu gecelerde ateş yakılarak geleneksel izcilik veda törenleri yapılmıştır. Ateş başında yapılan sohbet ve muhabbetlerde katılımcıların birbirlerine yaklaştıkları ve aralarında arkadaşlık-dostluk ilişkilerinin geliştiği gözlenmiştir. 
Şarkı ve marşlar:Katılımcılara çeşitli şarkı ve izci marşları öğretilmiştir. 
Ahlatlıbel Orman Tesislerinde kamp uygulamaları devam ederken Çankaya Belediye Başkanı Prof.Dr. Muzaffer Eryılmaz kampı ve çocukları ziyaret ederek proje hakkında ve gençlerin genel durumu hakkında bilgi almış ayrıca Muzaffer bey kampın ateş gecesine katılarak gençlerle zaman geçirip sohbet etmiştir.

26-31 AĞUSTOS 2006 TARİHLERİ ARASINDA ÇAMLIDERE/ÇAMKORUDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FİNAL ETKİNLİĞİ:

Tüm hedef kitlenin Çamkoru’da buluşturulmasıyla 6 gün eğitim, bilim, sanat, eğlence ve kültür istasyonlarında eğtici ve eğlendirici aktiviteleri yaşamaları sağlanmıştır

Ankara’da bulunan yetiştirme yurtlarında kalan gençler ve aileri yanında kalan gençler 26 Ağustos 2006 tarihinde sabah saatlerinde çeşitli hareket noktalarından kalkan otobüslerle Çamlıdre/Çamkoru kamp alanına taşınmışlardır. Eşya ve malzemeler işbirliği içerisinde kamp alanına taşınmıştır. Eşyaların otobüs ve kamyonlardan kamp alanına taşınmasında çocukların sorumluluk almaları sağlanmış ve liderler eşliğinde bu iş tamamlanmıştır.

Yasal temsilci ve kamp sorumlusu İzzet ÇETİN tarafından kamp açılışı yapılmıştır. Kamp açılışında saygı duruşu yapılmış ve istiklal marşının okunması ile kampın bayrağı göndere çekilmiştir. Burada yapılan konuşmalarda faaliyet programı hakkında ve faaliyet sorumluları hakkında bilgi verilmiş, genel işleyiş ve kamp alanı kuralları anlatılmıştır. Projeye destek verecek olan ve liderlik yapacak olan uzmanlar kendilerini ve projede yapacakları faaliyetleri anlatarak gençleri çalışmalar öncesi bilgilendirmişlerdir. Aşağıdaki bölümlerde istasyonların tanıtmı ve her istasyonda yapılan etkinlikler hakkında bilgi sunulmuştur. 

İZCİLİK VE İZCİLİK OYUNLARI: 

Projenin temelinde izciliği araç olarak kullanarak doğal ortamda gençlerle bir takım uygulamalarda bulunmak yatmaktadır. Bu düşünceden hareketle Çamlıdere/Çamkoru İzcilik ve Spor Okulunda orman içerisinde kamp kurulmuş ve faaliyetlere başlanmıştır. Kamp alanına ulaştıktan sonra izci lideri ve gençler çevreyi tanımak ve en uygun yerde kamp alanı oluşturmak maksadıyla çevre gezisi düzenlemiş ve ortak alınan karar ile de kamp alanı berlirlenmiştir. 

Gençler, liderler ve ekip başlarının yardımı ile kendi çadırlarını kurmuşlardır. Buradaki uygulamada liderler tarafında örnek bir çadır kurulmuş ve bu örnek çadıra bakarak her grubun kendi çadırını kurmaları sağlanmıştır. 

Kampa katılan gruplar arasında yaş ve cinsiyet dağılımı göz önüne alınarak çeşitli gruplar oluşturulmuştur. Ekip anlayışı yaratmak amacıyla olşuturulan gruplara kendilerini tanıtıcı isimler bulmaları istenmiştir. Grupların kendi içlerinde ortaklaşa bir kararla aldıkları isimler şöyledir: Taarruz, Çanakkale, Seyitonbaşı, Estergon, Zafer, Dumlupınar, Sakarya, Malazgirt, Barış grupları.

Bu gruplar istasyon çalışmalarında ve küçük faaliyetlerde bir bütün olarak hareket etmiştir. Ortak yaşamın gerektirdiği işlerde örneğin mutfakta çalışma, bulaşık yıkama, kampa odun toplama, çevre temizliği yapma gibi işleri ekip olarak yapmışlardır. 

Grup bilinci ile hareket etmek önemli bir uygulama olmuştur. Grublardan kendi üyeleri arasından bir ekip başı ve ekip başı yardımcısı seçmeleri istenmiştir. Seçilen ekip başları ve yardımcıları grup liderleri ve istasyon liderlerinin istek ve uyarılarını kendi gruplarına anlatmak ve gruplarını toplamakla görevlendirilmiştir. Burada amaç liderlik vasfı olan gençleri ön plana çıkararak sorumluluk duygusunu aşılamak olmuştur. 

İzci Gönüllüleri Derneğinden destek amacıyla katılan liderler izcilik felsefesinin bir yaşam tarzı olduğunu ve yaparak yaşayarak öğrenmenin bir kural olduğunu gençlere kazandırmaya çalışmışladır. Her koşulda doğa ortamında malzeme kullanmadan neler yapılabileceği konusunda deneyim kazanmalarını sağlamışlardır. 

İzcilik eğitimleri gece ve gündüz uygulamaları şeklinde devam etmiştir. Gündüz, sabah kalkış saatinden sonra her grup kendi çadırlarını ve çadır bölgelerini temizleyip düzene sokarak teftişe hazırlanmıştır. Liderler tarafından her sabah teftiş yapılmıştır. Çadır düzeni, çevre düzeni, kişisel temizlik, yaratıcı ruh gibi belirli konularda teftiş edilen gruplar teftiş sonrasında puanlama usulü ile açıklanmış en çok puan toplayan gruplara küçük hediyeler verilmiştir. 

Gece faaliyetlerinde gece yürüyüşleri, tiyatro çalışmaları, izci marş ve şarkılarının öğretilmesi yer almıştır. Gençlerin gece yürüyüşlerinden özellikle keyif aldıkları ve bu yeni deneyimi yaşamaktan oldukça memnun oldukları gözlenmiştir. Gecenin ilerleyen herhangi bir saatinde uyandırılan gençler liderler gözetiminde belirlenen parkurlarda karanlıkta yürüyüş yaptırılmış ve gecenin sessizliğinde kendilerini ve doğayı dinlemeleri sağlanmıştır. 

İzci lideri Eda Bitlislioğlu izcilik ve izcilik oyunlarında katılımcı gençlere gerekli kolaylaştırıcılığı sağlamada önderlik yapmıştır.

KAMPÇILIK:

Şehir ortamından uzak, ormanda ya da dağda kamp yapmanın kuralları ve işleyişi hakkında gençlere eğitim ve deneyim kazandırma çalışmaları yapılmıştır. İzci liderleri kamp kurmanın inceliklerini ve kolaylıklarını gençlere öğretmişlerdir. 

Çadır kurulacak alanın tesviyesi ile başlayan bu süreç güvenli bir ortamda kalınabilecek alan oluştumaya kadar gitmektedir. Gençler kendi kamp alanlarının güvenliklerini oluşturmak amacıyla bir takım önlemler almışlardır. Kamp çevresine şeritler çekilmiş ve çadırların yağmurlarda su almaması için çadır kenarlarına su kanalları açmışladır. 

Kampçılıkta önemli kurallardan bir tanesinin çevre temizliği ve çevreyi korumak olduğu anlatılmış ve meydana çıkan çöp ve artıkların nerede muhafaza edileceği ve imha edileceği konularında çalışmalar yapılmıştır. Bu amaçla çadır yakınlarına çöpler oluşturulmuştur. Çöpleri taşımak ve imha etmek konusunda görevlendirilen gençler görevlerini aksatmadan yapmışlardır. Bu konuda kamp alanında bulunan doktor ve hemşirelerin hijyen ve sağlığın korunması konusundaki vermiş oldukları bilgiler etkili olmuştur. Zira sağlık ekibi tarafından verilen seminerlerde bulaşıcı hastalıklara yol açabilecek kirliliğin vücutta yaratacağı tahribatlar anlatılmıştır. 

Kampçılık eğitiminde uyku tulumu ve mat kullanmanın nasıl olacağı anlatılmıştır. İzci liderleri kış soğuklarında bile üşümeden uyku tulumu kullanarak çadırda nasıl yatılacağını göstermişlerdir. Gençler çadır içerisinde yere serilen mat ve uyku tulumu içerisinde uyumuşlardır. İlk defa kamp deneyimi yaşayan gençlerin kampın bu yönünden hoşlandıkları görülmüştür. Farklı bir mekanda ve uyumak için kullanılan farklı malzemeler onlar için farklı birer de deneyim olmuştur. İzci lideri Gökçe kampçılık istasyonununda deneyimlerini aktararak katılımcı gençlere yardımcı olmuştur.

DÜĞÜMLER VE BAĞLAR:

Basit düğüm çeşitleri ile hayat kurtarma ve karşılaşılan zorluklara kısa yoldan çözüm bulma ve tabiatta işini kolayca görme yeteneği kazandırma çalışmalarını öğretmek amacıyla çeşitli boylarda ve kalınlıklarda ipler alınmış ve izcilikte kullanılan düğümler ve bağlar gençlere öğretilmiştir. Bu konuları öğretirken işi daha zevkli hale getirmek amacıyla gruplar kendi aralarında yarıştırılmıştır. Bu tarz basit bir çalışmanın kişinin günlük yaşamında da kullancağı bir yöntem olduğu belirtilmiştir. İzci lideri Semih Özenoğlu istasyon çalışmalarına liderlik yapmıştır.

ATEŞ-OCAK ÇEŞİTLERİ:

Mevsimlere göre yapılan doğa ve kamp etkinliklerinde önem arz eden ateşin hangi ortamda hangi ateş çeşidiyle yakılacağını ve ateşini söndürmeden uzun süre nasıl koruyacakları öğretilmiştir. İzcilik ve kampçılığın vazgeçilmez parçası olan ateş yakma konsunda liderler eğitim vermiştir. Ateş yakma çalışmalarında öncelikle ateş yakılacak yerin güvenli bir yer olması ve ateşin her zaman için kontrol altında tutularak yakılmasının orman ve doğayı korumak açısından önemine dikkat çekilerek özellikle geceleri kamp ateşi yakılmıştır. 

Ateş başı sohbetlerinin vazgeçilmez tadını canlı canlı yaşayarak eğlence ve sohbetler yaşatılmıştır. Bu faaliyette dikkat çeken önemli bir husus gece yakılan ateş etrafında oturan gençlerin kendi aralarında kurmuş oldukları etkileşim ve sohbetler olmuştur. Hiçbir teknolojik aygıtın (televizyon, radyo vs) olmadığı ormanda gençler kendilerini ifade etme ve sohbet etmenin keyfini yaşamışladır. 

Bu istasyonda beklenen paylaşımın üst seviyeye çıktığı görülmüştür. Katılımcılar kendi aralarında geceler boyu derin sohbetler ederek kendilerini ifade etme ve dinleme fırsatı bulmuşlardır.

Ateş başı sohbetlerini daha zevkli hale getirmek amacıyla kurulan ocaklarda çaylar yapılmış ve közde patates pişirilerek gençlere ikram edilmiştir. Kurum bakımından tamamen farklı bir ortamda farklı paylaşımlarda ve yaşantılarda olmak özellikle yetiştirme yurdu çocuklarının kendilerini ruhen dinlendirmelerini ve rahatlamalarını sağlamıştır. 

Ayrıca ateş başlarında gençler tarafından hazırlanan parodi ve skeçler sunulmuştur. Gündüz serbest zamanlarda oluşturulan ya da hazırlanan bu oyunlar gece tüm katılımcıların önünde sunulmuş ve keyifli anlar yaşanmıştır. Gençler yeteneklerine göre şarkı söyleme, fıkra anlatma, şiir okuma gibi etkinliklerde bulunmuşladır. 

Kamp süresince her gece ateş yakılmış ve yukarıda anlatılan faaliyetler sürmüştür. 

HALKOYUNLARI:

Gençlere serbest zamanlarında kolay olan oyunlar öğretilmeye çalışılmıştır. Ancak bu konuda daha çok kendi istekleri göz önüne alınmıştır. Gençler kendi aralarında kurdukları rap, hiphap tarzı oyunları seçmişler ve bu oyunları sergilemişlerdir. Atatürk Kız Yetiştirme Yurdu ve 50. Yıl Erkek Yetiştirme Yurdu gençlerinin kurdukları rap grubu gösterilerini final gecesinde ateş başında sergilemişler ve büyük beğeni toplamışlardır.

İLKYARDIM EĞİTİMİ:

Şehirde veya doğada karşılabileceği her türlü olumsuz sağlık koşullarında (kırık-çıkık, hasta taşınması, suni teneffüs, yaralara müdahale, sargı ve bant kullanımı, yara dikme vs) nasıl davranacağı yetisini kazandırmak, ilkyardım eğitimi ve bulaşıcı hastalıklar konusunda bilinç kazandırmak amacıyla oluşturulan ilkyardım istasyonunda Dr. Sibel Danışman Uzbilek’ten konu ile ilgili doküman ve bilgi desteği alınmıştır. “Beyaz Çadır” adı altında verilen bu çalışma ile gençlere uygulamalı olarak ilk yardım eğitimi verilmiştir. 

BP TROPY (ADRENALİN PARKURU) VE MACERA SAFARİ:

Gençlerin heyecan dolu bir yarışma programı ile adrenallerini yükseltmek ve yüksek heyacan temposunda doyasıya eğlenmelerini sağlamak düşüncesi ile BP Tropy ile eğlendirci ve keyif verici oyunların yanında gençlerin zoru başararak kendilerine olan güvenlerini pekiştirmeleri sağlanmıştır. Deneyimli izci liderleri eşliğinde gece ve gündüz saatlerinde gençlerin daha önce yaşamadıkları oyunları yaşamalarını ve yarışmalarını sağlamışlardır. 

Tırmanma ve engebeli arazide yapılan bu tarz bir çalışma ile gençler farklı deneyimler yaşamışlardır. Orman içerisinde oluşturulan bir parkurdan grupların en çabuk ve seri şekilde nasıl geçecekleri ve bunu yaparken iş birliği ve ekip çalışmasının önemi vurgulanmıştır. BP Tropy kulvarının hazırlanmasında ve organize edilmesinde Hakan Yılmaz liderlik yapmıştır.

BALTA BIÇAK KULLANIMI:

Tabiat yaşamının ayrılmaz parçalarından bıçak ve balta kullanmada tehlike arz eden koşulların bilincine vararak nerede nasıl kullanacağına dair gerekli donanıma sahip olmalarını sağlamak amacıyla izci liderleri tarafından balta bıçak kullanımı eğitimi verilmiştir. Alet kullanma becerisini kazandırdığımız gençler ateş için gerekli odunların kesilmesinde aldıkları eğitim ile alet kullanma pratiğini yapmışlardır. 

Testere, balta, bıçak kullanma konusunda dikkatli olmaları konularında gerekli uyarı ve ikazları dikkatle dinleyen gençler kamp süresince herhangi bir yaralanma ya da kazaya sebebiyet vermeden çalışmalarını yapmışlardır.

Malzeme olarak kullanılan çam kozalakları ve ağaç kabukları ile bıçak ve çakı yardımı ile çeşitli şeyler yapmaları ve el becerilerini geliştirmeleri sağlanmıştır. 

TEKNİK İZ İŞARETLERİ:

Doğada birlikte yaşadığımız canlı varlıkları daha iyi tanıma ve onların özelliklerini bilerek ve aynı zamanda kendisinin dışında ortamda bulunacak insanlara gerekli mesaj ve iz sürme yeteneğini kazandırma çalışmalarında izci liderlerinin hazırladığı teknik iz ve işaretleri kullanma ve iz sürme becerileri kazandırma çalışmaları yapıldı. 

Oluşturulan teknik iz işaretleri istasyonunda verilen eğitimden sonra orman içerisinde oluşturulan parkurlarda öğrenilen bilgilerden yararlanılmış ve yön tayin etmede bu işaretlerin yararlarını görmüşlerdir. 

Bu istasyonda pusulayı tanıma ve pusula kullanarak yön tayininde bulunma çalışmaları yapılmıştır. İzci lideri Aşkın Üçvet tarafından yönetilen istasyonda ağaç parçaları ve taşlar kullanılarak izler ve işaretler oluşturulmuştur.

DÜDÜK VE KOL KOMUTLARI:

Doğada ve kamplarda gençlerin birbirlerini duyamayacak kadar uzak ve tehlike anında hızlı bir şekilde sevk ve idare edilmelerini sağlamak amacıyla en basitinden bir düdüğün bile nasıl kullanılması gerektiği pratiği verilmiştir. 

İzci liderleri düdük ve kol komutlarını anlatmış ve bu komutlar ile bir grubu doğada idare ve sevk etmenin yöntemlerini öğretmiştir. 

Buradaki eğitimlerden sonra yemek, toplanma, etkinlik vs. gibi zamanlarda düdük ve kol komutları kullanılarak gruplar sevk ve idare edilmiştir. Tek bir düdük sesi ile gençlerin toplanma ya da dağılma tekniklerini öğrendikleri izlenmiştir.

UÇURTMA YAPIMI:

Model uçak ve uçurtma yapımı gibi el becerisi gerektiren çalışmalar yapıldı. Selman Isnık tarafından uçurtma yapımı öğretilmiştir. Bu konu daha önceden alınan alet kullanma eğitimi ve doğada yer alan ağaç parçaları ile uçurtma yapımına dönüştürülerek etrafta bulunan her türlü malzemeden yararlanmanın incelikleri öğretilmeye çalışıldı. El becerisi sonucu yapılan uçurtmalar uçuruldu.

ARAMA-KURTARMA:

Yurdumuzun deprem kuşağı olmasının yanı sıra diğer doğal afetlerde (sel, çığ, toprak kayması vs) nasıl korunacakları, ne yapacakları ve nasıl yardımda bulunacaklarına (hedef kitlenin ilerki yaşamlarında bu alanda profesyonelce yer almaları) dair gerekli donanıma sahip olmalarını sağlamak amacıyla oluşturulan istasyonda arama-kurtarma eğitimi verildi. Deneyimli izci liderleri tarafından arama kurtarmanın nasıl olacağı anlatılarak küçük çaplı pratikler yaptırıldı. 

PSİKOLOJİK VE REHBERLİK DANIŞMANLIK:

Gençlerin içinde bulundukları yaş grubu itibariyle yaşadıkları psikolojik ve ergenlik sorunları konusunda bilgi sahibi olmaları ve sorunları hakkında gerekli danışmanlığı almalarını sağlamak amacıyla oluşturulan Psikolojik Rehberlik ve Danışmanlık istasyonunda “Pembe Çadır” adı ile Psikolog Canan Yüksel’den uzman desteği alınmıştır.

Gençlerin içinde bulundukları ergenlik döneminde kendilerinden ve toplumdan kaynaklı psiko-sosyal sorunlarının giderilmesi konusunda sağaltım yapılması için farklı bir mekan ve doğal ortamda kendini ifade etme olanağı bulmalarına katkı sunulmuştur. 

Gençlerin serbestçe düşlerini, düşüncelerini ve sorunlarını ifade etmelerine ve konu ile ilgili bilinç kazanmalarına yardımcı olma, psikolojik tekniklerden; beden hareketleri, kas gevşetme, düşünce yapısını değiştirme, model olma, stres ile mücadele, empati, yorumlama, gerçekle yüzyüze getirme, kalıplaşmış tutum ve davranışları değiştirme ve hayal kurma gibi yöntemlerde gençlerin rahatlamalarını sağlayarak eğitim ve aktivitelere stresten ve sorunlarından uzak iştirak etmeleri sağlanmaya çalışıldı. 

Bu istasyona gelen gruplar öncelikle tanışma yöntemleri kullanılarak birbirlerini daha iyi tanımanın yollarını öğrendiler. Grup çalışması yöntemi ile grupların kendi aralarında oluşturdukları grup dinamiği ortaya çıkarılmaya çalışıldı. 

Ayrıca psikolog Canan hanım tarafından başta istekli olan gençlerle birebir görüşme yapılarak sorunlarını anlatmak isteyen gençlere yardımcı olunmaya çalışıldı.

Bu istasyon projede gençlerin kendilerinin farkına varma ve sorunlarını paylaşmaları bakımından önemlidir. Çünkü kurum ortamında ya da hastane odasında terapiye alınan gençler psikolojik çalışmalara daha geç cevap verirken doğal ortamda bu tür paylaşımların kolaylığı görülmüştür. Buradan elde edilen deneyimler ile anlaşılmıştır ki psikolojik rehberlik çalışmalarının gençlerin sürekli yaşadıkları ortamdan farklı yerlerde yapılması gerekmektedir.

Ayrıca psikolog Canan hanım tarafından gençlere uygulanan basit düzeyde anket ve ölçeklerde gençlerin farklı insanlarla farklı ortamlarda olmaktan büyük keyif aldıkları ve öğrenmeye daha açık oldukları görülmüştür. 

AİDS VE BULAŞICI HASTALIKLAR KONUSUNDA EĞİTİM:

Çağımızın tehlikeli ve bulaşıcı hastalıklarından başta AİDS olmak üzere diğer hastalıklar konusunda yine Dr. Sibel hanımdan destek alınmıştır. AİDS hastalığının ne olduğu, vücutta yarattıkları, nasıl bulaştığı ve korunma yöntemleri hakkında sohbet tarzında bilgi verilmiştir.

IRKÇILIĞA KARŞI DÜNYA KARDEŞLİĞİ:

Dünyada her ülkede karşılaşılan ve uluslararası temel bir sorun olan ırkçılık ve yabancı düşmanlığına karşı dünya insanlarının kardeşliğini vurgulamak, barışa ve insanlığa hizmet eden bireyler olmalarına katkı vermek maksadıyla oluşturulan istasyonda gençlere bilgi verilmiştir.

ALKOL VE MADDE KULLANIMI:

Alkol ve madde kullanımının zararları konusunda duyarlılık ve bilinç kazandırmak amacıyla yine sağlıkla ilgili olan bu konudada Dr. Sibel hanımdan uzman desteği alınmıştır.

AVRUPA BİRLİĞİ VE GENÇLİK (AVRUPALILIK BİLİNCİ OLUŞTURMA):

Avrupa birliği konusunda gençlere; Avrupalılık bilincinin ve ortak Avrupa kültürümüzün oluşumuna katkı sunarak daha çağdaş, demokrat, insan haklarına saygılı bireyler olmaları konusunda deneyimler kazandırma maksadıyla oluşturulan istasyonda temin edilen materyal ve doküman desteği ile gençlere bilgi verilmiştir.

Ağaç altında oluşturulan sohbet gruplarında gençler soru cevap ve sohbete dayalı bir çalışma ile AB ile ilgili kavram ve konular hakkında bilgilendirilmiş ve gençlerin konu ile ilgili soruları cevaplandırılmıştır. 

Konu ile ilgili dokümanlar okunmuş ve konular üzerinde tartışma ve münazaralar düzenlenmiştir.

AB Eğitim çalışmasında görsel materyaller ve afişler kullanıldı. Kamp alanı içerisinde bulunan ağaç ve duvarlara afişler asılarak gençlerin bilgilenmeleri yoluna gidildi.

RESİM VE BEZ BOYAMA:

Resim ve bez boyama istasyonunda gençlerin kendi istek ve yeteneklerine göre boya ve fırça kullanarak duygu ve düşüncelerini ifade etmeleri sağlanmıştır. 

Bu konuda Ressam İslam Altun öncelikle boya ve fırça kullanımı ve temizliği konusunda gençlere eğitim vermiş akabinde de resim çalışmalarına başlanmıştır. 

Kamp çevresinde oluşturulan elli metrelik bezin gençler tarafından kendi isteklerine göre boyanması sağlanmıştır. Bez boyama ve resim çalışmalarında gençlerin oldukça eğlendikleri izlenmiştir. 

Resim, bez boyama, yüz boyama, taş ve ağaç kütüklerini boyama çalışmalarında gençler yeteneklerini ortaya koymuşlardır. 

Boyanan bez kamp süresince kamp alanının dışında sergilenmiş ve ziyaretçilerin görmeleri sağlanmıştır. 

DART EĞİTİMİ:

Dart Federasyonu ile yapılan görüşmelerden sonra doğa ortamında gençlere dart eğitimi verilmesi kararlaştırılmıştır. Dart Federasyonu eğitimcilerinden A. Ayhan Ölmezoğlu tarafından dart sporunun felsefesi, kuralları ve oynama yöntemleri hakkında bilgi verilmiş ve dart oyunu yarışmaları düzenlenmiştir. 

Katılımcı gençler arasında ilk defa dart oynayanların olduğu ve bazı gençlerin bu spora yatkınlıkları eğitimci ile yapılan görüşmelerde tespit edilmiş ve spora yatkın olan gençlerin yönlendirilmesi için gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır. 

Gruplar arasında dart şampiyonası düzenlenmiştir.

AĞIZ HİJYENİ EĞİTİMİ :

Ankara Diş Hekimleri Odası ile yapılan görüşmelerden sonra gençlere ağız hijyeni eğitimi verilmesi kararlaştırılmıştır. 

Projeye sonradan dahil edilen bu çalışmada Kırıkkale Üniversitesinden Yrd.Doç.Dr. Türksel Dülgergil liderlik yapmıştır. Türksel bey tarafından verilen eğitim çalışmasında vücudun giriş kapısı olan ağzın ve dişlerin sağılığının ve korunmasının birçok hastalığın önlenmesinde koruyucu bir yöntem olduğu anlatılmıştır. 

Çeşme başında verilen bu eğitimde gençlere diş macunu ve fırça dağıtılarak diş fırçalamanın doğru yöntemleri hakkında uygulamalı eğitim çalışması yaptırılmıştır.

Koruyucu diş sağlığı konularında üniversitede çalışmaları bulunan Türksel bey izcilik kampında doğal ortamda yapmış olduğu eğitim çalışmasını yayın olarak kullanacağını ifade etmiştir.

BADMİNTON:

Badminton Federasyonu ile yapılan görüşmelerde proje anlatılmış ve proje için malzeme desteği alınmıştır. Orman alanında ağaçlar arasında oluşturulan badminton fileleri ile gençler badminton sporu ile tanışmışlar ve kendi aralarında müsabakalar düzenlemişlerdir.

VOLEYBOL:

Spor istasyonlarından olan voleybol çalışmalarında gençler kendi oluşturdukları gruplar arasında müsabakalar yapmışlar ve kazananlara hediyeler verilmiştir. 

Tolga Yıldırım tarafından organize edilen voleybol turnuvalarında gençler boş zaman faaliyeti ve spor etkinliklerinde bulunmuşladır.

AMERİKAN FUTBOLU:

Spor istasyonlarından olan amerikan futbol çalışmalarında gençler kendi oluşturdukları gruplar arasında müsabakalar yapmışlardır. İzzet Çetin tarafından organize edilen takımda gençlerin eğlendikleri ve yeni tanıştıkları bu sporu sevdikleri izlenmiştir.

SATRANÇ:

Satranç kamp süresince gençler arasında sürekli oynanan bir oyun olmuştur. Gençler kendi aralarında müsabakalar düzenlemişlerdir. Proje katılımcı gençlerinden Ayla Yıldız satranç yarışmalarında görev almıştır.

Ayrıca;

29 Ağustos günü gençler Çamlıdere Kaymakamlığının sponsorluğunda Kızılcahamamda bulunan hamama götürülmüşler ve hamamdan yararlanmaları sağlanmıştır. Kamp ve proje programında yer almayan hamam etkinliği de gençlerimiz için farklı bir deneyim olmuştur.

30 Ağustos günü, kampın son gününde; gündüz eğlence panayırı düzenlenmiştir. Eğlence panayırında gençler arasında; dart yarışmaları, satranç yarışmaları, resim-boyama, müzik ve halkoyunları-rap-hiphap gösterleri, pandomim gösterleri, serbest kürsüde düşünce ifade etme, uçurtma uçurma, futbol, amerikan futbolu, voleybol gibi oyunlar oynanmıştır.

30 Ağustosun zafer bayramı olmasından dolayı bayram kutlama töreni düzenlenmiştir.

30 Ağustos gecesinde kampın kapanış ve ateş gecesi düzenlenmiştir. Yasal temsilci ile birlikte katılımcılara teşekkür konuşması yaparak tüm katılımcılara katılımcı belgesi dağıtılmıştır. Yapılan konuşmalarda kamp süresince elde edilen bilgiler ve kazanımlar aktarılmıştır. Kamp alanına gelen misafirler ve projeye katılan gençler ile birlikte kampın final partisi düzenlenmiş, final pastası kesilmiş ve gençlerle eğlence tertip edilmiştir. Bu aynı zamanda kampın finali ve vedası olmuştur. Projede yer alan gençler ve misafirler el ele tutuşarak veda şarkısını söylemişlerdir. Ateş gecesinde kampa katılan Ankara il Sosyal Hizmetler Müdürü Yıldırım TEKTAŞ ve Ankara Vali Yardımcısı Mehmet KURDOĞLU gençler ile birlikte olmuşlardır. Ayrıca 31 Ağustos günü Ankara Valisi Kemal ÖNAL gençleri ziyaret ederek proje hakkında bilgi almış ve gençlere çeşitli hedeyiler dağıtmıştır.

31 Ağustos sabahı kahvaltı saatinden sonra çadırların ve kamp malzemelerinin toplanmasına başlanmıştır. Kendi çadırlarını kendileri kuran gençler çadır toplama işlemini de yine kendileri yapmışlardır. Kişisel malzemeler ve kamp malzemeleri toplandıktan sonra katılımcı gençler ile son çevre temizliği yapılmış ve doğayı olduğu gibi bırakarak kamp alanından ayrılış yapılmıştır. 

Proje sona erdikten sonra eyül ayı içerisinde, katılımcı gençlerle kendi yurtlarında bir araya tekrar gelinmiş, proje grubu ve liderler ve projeye destek verenlerle veren kuruluş yetkilileri ve katılımcı gençlere teşekkür edilmiş ve projede görev alan ve destek veren kurum yetkililerine plaket takdim edilmiştir.

TAKIP/DEĞERLENDIRME.

Proje başlangıç, uygulama ve sonlandırma aşamasında grup liderleri tarafıdan takip edilmiş ve değerlendirmeler raporlaştırılmıştır. Faaliyetlerin bitiminde kısa değerlendirme toplantıları düzenlenmiş ve durum tespiti yapılmıştır. 

Liderlerden alınan bilgiler ve değerlendirmeler ışığında proje takip edilmiştir. Takip ve değerlendirme aşamasında liderler ve grup üyeleri aktif rol aldılar ve proje süresince yapılan etkinlikler boyunca ve son gün yapılan değerlendirme toplantılarında projenin verimliliği ve içeriği üzerinde değerlendirmeler yapıldı. Bu sayede projenin her bir aşamasında gidişat ve eksiklikler konusunda hızlı geribildirimler verilerek çalışmanın etkinliği arttırıldı. 

Katılımcılarında görüş ve değerlendirmelerine dikkat edildi. Proje süresince serbest zamanlarda yapılan sohbet ve değerlendirme toplantılarında katılımcı ve istasyon liderlerinin görüş ve önerileri de alınarak projenin zenginleştirilmesi yoluna gidildi. Katılımcıların teklif ve önerilerini daha sağlıklı iletmeleri için dilek ve öneri kutusu oluşturuldu. 

Gençlerin kendilerini de ifade etmelerini sağlayacak şekilde değerlendirme toplantıları düzenlendi. Bu değerlendirme toplantılarında kampın akış süreci, istasyon çalışmalarının verimliliği, gençlerin projeye olan motivasyonları, istasyon ve izci liderlerinin katılımcılar üzerindeki etkinlikleri üzerine yapılan eleştiri ve görüşlerin ortaya konmasına çalışıldı. 

PROJENİN HAZIRLANMASI ESNASINDA İDARİ DESTEK,

Projenin uygulama ve hazırlık aşamasında kurum idaresi ile yapılan görüşmelerde proje hakkında bilgi verilmiş ve gerekli onay ve izinlerin alınması yoluna gidilmiştir. Ayrıca proje uygulama aşamasıda gerektiğinde personel desteği sağlanmıştır. 

Yetiştirme yurtlarında katılan gençler ile birlikte her yetiştirme yurdundan görevli personelde projeye katılmıştır. Görevlendirilen kurum personeli gençler ile iletişim kurulmasında ve kamp sorumlulularına yardımcı olma konularında destek olmuşlardır. 

PROJENİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ ESNASINDA KİŞİSEL VE/VEYA TEKNİK DESTEK,

Başta İzcilik Gönüllüleri Derneği ile İzcilik alanında faaliyet gösteren izci grupları ve gönüllülerden projenin uygulaması aşamasında gerekli lider ve teknik destek alınmıştır. Malzeme ve materyal konularında ve teknik destek konusunda yardım alınmıştır. 

Danışman Osman Balcıgil projenin basına tanıtılması konusunda gerekli desteği sağlamıştır. Projeden elde edilen görüntü ve çıktıların basına ulaştırılmasında destek olmuştur.

PROJENIN UYGULANMASINDAN SONRA PROJEYI DEĞERLENDIRMEK/ TAKIP ETMEK IÇIN GENÇLERLE BULUŞMA.

Proje uygulandıktan sonra grubun uygulama aşamasından önceki davranışları ile uygulama aşamasından sonraki davranışları gözlemlenmiş ve gençler ile yapılan değerlendirme toplantılarıda kurum bakımı ve yurt dışında olmanın onlar için ne kadar önemli olduğu görülmüştür. 

Yapılan görüşmelerde gençlerin benzer faaliyetler düzenlenmesini istedikleri ve bu konuda istekli oldukları görülmüştür.

Proje süresince neler öğrendikleri konularında yapılan görüşmelerde ise; gençlerin rutin eğitim ve öğretim sisteminin dışına çıkılarak tamamen doğal ortamda yapılan etkinliklerde gerekli bilgi ve deneyimi aldıkları tespit edilmiştir. 

Hayatlarında ilk defa yaşadıkları etkinlik ve istasyon çalışmalarında kazanımlarının olduğunu ve bundan sonraki çalışmalarda da yer almak istediklerini ifade etmişlerdir. Projede yer alan gençlerle proje bitiminde kendi yaşadıkları yetiştirme ortamlarında bir araya gelinmiş ve proje süresince kazandıkları deneyimleri paylaşmaları ve yazılı olarak ifade etmeleri istenmiştir. 

Ayrıca bu projeyle gençlerde var olduğunu düşündüğümüz sosyal dışlanmışlık duygusundan ne oranda uzaklaştıklarını gözlemledik. Ailesi yanında yaşayan ve projeye katılan gençler ile yetiştirme yurdunda kalan gençler ilk defa bir araya geldiklerinde kısa bir yabancılık çekmiş ancak oluşturulan karma grublar ile her iki grubunda birbirini tanımaları ve kaynaşmaları sağlanmıştır. Gençler arasında oluşan dostluk ve arkdaşlık bağının şehir hayatında da devam ettiği görülmüştür.

PROJENIN SONUÇLARI, ÇIKTILARI / YARARLANICILAR

Genç katılımcıların kişisel gelişimi,

Projeye katılan genç katılımcıların kişisel gelişimi konusunda projede hedeflenen noktalara varıldığı görülmektedir.

Öncelikle sürekli içinde bulundukları kurumdan uzaklaştılar. Kurum havasından uzaklaşarak doğal bir ortamda kendilerinin ve başkalarının farkına vardılar. 

Farklı bir ortamda ve farklı insanlarla tanışmaları sağlandı. Şehir ortamından uzaklaşarak doğal ortamda yeni yerler ve yeni arkadaşlar tanıdılar. 

Tanışma, iletşim kurma, farklı bireylerle sohbet etme gibi etkinliklerde bulundular. Dolaysıyla içinde yaşadıkları toplumda farklı bireylerin farkına vardılar.

Gençlerin sosyalleşmelerine katkı sağlandı.

Aile yanında yaşayan gençler ile birlikte olarak, ortak amaç ve sorumluluklarının olduğunu gördüler. Yetiştirme yurdunda kalan ve aile desteğinden yoksun olan gençlerin ailesi yanında kalan gençlerle bir araya getirilmesi ile birlikte yaratılan kaynaşma ortamıyla her iki grubunda birbirinden etkilendikleri ve bir çok konuda paylaşımda bulundukları görülmüştür.

Yaşadıkları ortamda hissettikleri sosyal dışlanmışlık duygusunu en aza indirgeme konusunda yol aldılar.

Etkinlik ve çalışmalar sırasında ve çalışmalardan sonra arkadaşlık, dostluk gibi değerleri oluşturdular, doğal ortamda oluşan bu arkadaşlık ve dostluklarnı pekiştirdiler ve bu birlikteliklerini şehir hayatına taşıdılar.

Sorumluluk ve görev bilinci kazanmaları ve ekip çalışmasını öğrendiler. Proje süresince günlük yaşamın gerektirdiği işlerde aktif görevler aldılar. Gruplarla birlikte nöbetleşerek iş paylaşımı ve ekip çalışması sayesinde işlerin daha kolay ve hızlı yapıldığını gördüler. 

Gençlik sorunları ve bu sorunlarla nasıl başa çıkılabiliceği konusunda bilgi sahibi oldular. Kendilerinin farkına vardılar ve benzer sorunların başkalarında da olabilceğini görerek kendilerini daha kolay kabul etme ve sorunlarla mücadele etmenin yollarını gördüler. 

Avrupa Birliği ve gençliği konusunda bilgi sahibi oldular. Bu konu birçok gencin dikkatini çekmiş ve özellikle Avrupa Kültürünü tanımak konusunda kafalarında yeni fikirler oluşmuştur. 

Kendilerine yeni deneyimler katmaları ve kültürel gelişimleri sağlandı, proje içeriğinde yer alan ve gençlerin hayatlarında ilk defa yaşadıkları etkinlikler sayesinde farklı deneyim ve duygular kazanmaları sağlandı. Projede yer alan birçok etkinlik katılımcı gençler için ilk olma özelliğini taşımaktadır. Bu anlamda hayatlarında olumlu artılar katıldığı düşünülmektedir.

Kendi başlarına zorlu doğa koşullarında yaparak ve yaşayarak tecrübe kazanmaları sağlandı. Kız erkek cinsiyet ayrımı olmadan alet ve araç kullanma ve kendi yaşamının gerekleri olan beceriler kazandılar. 

Değişik kültürler ve insanlar tanıyarak görgü ve deneyimleri arttı.

Yeni yerler ve yerleşim mekanları gördüler. Yapılan köy gezisi ile köy yaşamını yakından görme fırsatı yakaldılar.

Son olarak katılmcı tüm gençlere bu projenin uygulanması ile iyi bir model olarak girişimcilik ruhunu kazandırıldı. Projeye katılan gençlere AB konularında bilgi verilirken proje hazırlama konularında da deneyimler aktarıldı. Gençlere kendi proje gruplarını nasıl kuracakları anlatılırken, proje yapmanın yolları üzerine de fikirler verildi.

DİĞER GENÇLERİN VE/VEYA YEREL TOPLULUĞUN DAHİL EDİLMESİ,

Projeye 2828 Sayılı yasa ile SHÇEK kuruluşlarında kalan çocukların yanı sıra aileleri yanında kalan çocukların da katılımı sağlanarak iki grubun kaynaşmaları sağlanmıştır. Asıl amaç sosyal dışlanmışlık duygusunu yoğun olarak yaşayan yetiştirme yurdu gençlerinin psiko-sosyal gelişimlerinde yardımcı olmakla birlikte bu çalışmayı aynı yaş grubunda yer alan ancak ailesi ile birlikte yaşayan gençlerle birlikte yürütmek hedefimizdi. 

KATILIMCILARIN EDINDIĞI YENI DENEYIMLER VE PROJE KAPSAMINDAKI YEREL TOPLUMUN ALGILAMALARI.

Proje katılımcılar için tamamen yeni bir deneyim olmuştur. Öncelikle yetiştirme yurdunda kalmakta olan gençler kurum yaşantılarının dışına çıkmışlardır. Aile yanında yaşayan gençler ile yetiştirme yurdunda kalan gençler bir araya getirilmiş ve her iki grup arasında oluşturulan etkileşim ile grupların birbirini tanıma ve farkında olmaları sağlanmıştır. Proje sürecinde ortaya konan çalışma istasyonları her iki grup için yeni bir deneyim olmuştur. 

Gençler izcilik çalışmaları aracılığıyla; çadır kurma, kendi bulaşığını yıkama, odun toplama, doğada yatma, gece etkinlikleri, istasyon çalışmaları vs gibi konularda yeni deneyimler kazandılar.

Projede hazırlanan çalışma istasyonlarında gençlere çeşitli konularda bilgi verilmiş, beceri kazanmaları sağlanmış ve edindikleri beceri ve deneyimleri uygulamaya koyarak deneyim sahibi olmaları sağlanmıştır.

Proje çalışmasında yer alan izcilik faaliyeti temelinde grup ve ekip çalışması ağırlıklı olarak uygulanmış ve bireyin, grubun sorumluluğunu yüklenmesi sağlanmıştır.

Irkçılık ve yabancı düşmanlığı konularında oluşturulan istasyonda ırkçılığın ve yabancı düşmanlığının kötülüğü anlatılarak, izciliğinde temeli olan dil, din, ırk, renk, cinsiyet ayrımcılığı konularda hiçbir ayrım yapmadan tüm insanlığı kucaklamanın önemli bir değer olduğu anlatılmıştır. 

Avrupalılık bilinci ve Avrupa Birliği gençliği yaratma konusunda eğitimli, çağdaş, paylaşımcı, insan haklarına saygılı vatandaş olmanın gerekleri üzerinde sıkça durularak bilinç kazandırma çalışmaları yapılmıştır.

AVRUPA BOYUTU

Proje sayesinde grubumuz ortak Avrupa Kültürü ve mirası hakkındaki farkındalığını arttırmıştır. Zira hazırlanan proje ile grup olarak AB konularında geniş araştırmalar yapılmış ve Avrupa gençliğini tanıma yönünde çalışmalar yapılmıştır. Grup üyeleri hazırlanan ortak proje ile de deneyim kazanarak Avrupa Birliği ülkelerinde proje hazırlamak ve hazırlanan projelere katılma yolunda öngörülere sahip olmuştur. 

Grubun yerel düzeyde hazırladığı proje ile katılımcılarına Avrupa kültürü ve mirası konusunda gerekli anahtarı sunduğu da düşünülmektedir. Projeye katılan gençlerde kendi projelerini hazırlama ve ortak kültüre katkı sunma konusunda bir isteklilik uyandırmıştır.

YEREL ETKI

Proje İç Anadolu Bölgesinin Ankara İlinin Ahlatlıbel ve Çamkoru yerleşim alanlarında imkanı kısıtlı gençlerle uygulanmıştır. Katılımcı gençler üzerinde meydana gelen olumlu değişmeler ve gelişmeler ile yerel bazda katkı verilmiş olmaktadır. 

Bu projenin; korunmaya ve bakıma muhtaç olan ve imkanı kısıtlı gençler grubunda yer alan yetiştirme yurdu çocuklarının psiko-sosyal gelişimlerine yapılan katkı ile sağlıklı bireyden sağlıklı toplum oluşur ilkesinden hareketle gelecek neslin daha bilinçli olması yönünde bir katkısı da vardır.

Bireysel gelişimlerine katkı verilen gençler bulundukları yerel toplumu değiştirme ve etkileme imkanlarına sahiptir. Proje fikrini benimseyen gençler kendi projelerini oluşturarak farklı alan ve gruplarda daha büyük etki yaratma gücüne sahiptir. Bu anlamda projemiz bazı gençler için fırsat olmuştur. Grup olarak yaptığımız hazırlık çalışmalarını anlatarak kendi projelerini oluşturmaları konularında onları yönlendirdik. 

YENILIK

Kurum bakımında olan ve yıllarca aynı yurt ve yuvalarda kalan gençlerin El Ele Sevgi Seline adlı projede olduğu gibi farklı uygulamalardan yararlandırılması gerekmektedir. Aile ve ebeveyn desteğinden yoksun bu gençler ile çalışma yapmak başlıbaşına yenilikçi bir durumdur. 

Koğuş sistemine dayalı ve rutin eğitim sistemine tabi bireyler artık gelişme göstermemekte ve yeni arayışlar içine girmektedir. Yaşama tutunamayan ya da üretici konuma geçemeyen korunmaya muhtaç çocuklar kendilerini toplumdan soyutlamakta ve toplumun dışına itmektedir. Özellikle genç yaşlarda yetenekleri farkedilmeyen ve birey olarak değerli oldukları hissettirilmeyen bu gençler gittikçe kendilerine ve topluma yabancılaşmaktadır. Bu nedenle sosyal dışlanmışlık duygusunu en ağır şekilde yaşamaktadırlar. 

Projemiz sadece izcilik faaliyeti değildir. Projede izcilik felsefesi bir araç olarak kullanılmış eğitim, spor, kültürel, sağlık, rehberlik vb. konularda oluşturulan çalışma istasyonları ile çalışma daha renkli ve zengin hale getirilmiştir. Zengin bir program sayesinde kısa zamanda da olsa katılımcı gençlere farklı deneyimler kazandırılmıştır. 

Proje ile imkanı kısıtlı gençlerin aileleri yanında yaşayan gençler ile bir araya geldiklerinde sorumluluk bilinci içerisinde hareket ederek bir iş başarmaları ve ortak faaliyetlerde yer almaları bakımından yenilikçi bir yapısının olduğu düşünülmektedir. 

Ankara’da uygulanan bu proje ülke genelinde yer alan yetiştirme yurtlarında kalan gençler ile de benzer faaliyetlerde bulunulması ve bu gençlerin topluma kazandırılmaları bakımından önemlidir. 

Projenin, proje grubuna öğrettiği temel felsefe fırsat ve olanak sunulduğunda imkanı kısıtlı gençlerle bir çok çalışma yapılabilceğidir. 

DEĞERLENDIRME

Projenin etkisinden nasıl yararlanılır, 
Projenin etkisinden öncelikle katılımcıların kazanımları ve kişisel gelişimleri açılarından yararlanılabilir. Farklı alan ve konularda kendilerine eğitim verilen gençlerimiz hayatlarına bir artı katmış olmaktadırlar. Kendi arkadaş ve aile çevrelerinde öğrendiklerini ve kazandıkları deneyimleri paylaşarak dalgalanma yaratmaları mümkündür. Bu gençlerin daha sağlıklı düşünen, üreten bireyler olmaları kendileri ve toplum adına yararlıdır.

Proje sosyal hizmet kuruluşlarında etkili olmuştur. Rutin eğitim ve çocuk yetiştirmenin dışına çıkıldığında spesifik konularda oluşturulacak proje çalışmaları ile daha hızlı ve çok yol alınacağını görülmüştür. Bu anlamda kurum yetkilileri yeni projelere açık hale gelmelidir. 

Imkanı kısıtlı gençlerin toplumu etkileme güçlerinin farkına varmaları da önemlidir. Bir dönem yetiştirme yurdunda kalmış ve şimdi toplumda kendine yer edinmeye çalışan bu gençlerin kendilerine güven kazanmaları ve daha farklı işler yapmaları da mümkündür. 

Ülke genelinde bulunan ve Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna bağlı yetiştirme yurtları ve kurumlarda benzer projelerin ortaya konması bakımından isteklilik uyandırmıştır. 

HALKA YAYMA/TANITIM VE ÜRÜNLERI

Projeyi tanıtmak amacıyla öncelikle broşür bastırılmıştır. Bu broşürde projenin amaçları, uygulanacağı gruplar ve ortaklar yer almıştır. Broşür yetiştirme yurtlarında ve izci gruplarında bulunan gençlere dağıtılmıştır. Ayrıca halkın rahatça görebilceği yerlere afişler asılmıştır.

Proje süresince çekilen fotoğraflar ve video çekimleride CD şekline dönüştürülerek dağıtılmıştır. 

Projeyle ilgili kitapçık hazırlanmıştır.

Projeyle ilgili basında yer alan haber küpürleri toplanmış ve projenin ekinde sunulmuştur.

SONUÇ VE ÖNERİLER

Katılımcı gençler genel anlamda projeden memnun ayrılmışlardır. Zira yaşadıkları deneyimler birçoğunun hayatında ilk olma özelliği taşımaktadır. Proje sonrasında görüşmeye aldığımız gençler projenin devamını istemektedir. 

Proje sürecinde öğrenmeyi, eğlenmeyi, birlikte iş yapmayı ve ortak hayatı paylaşmayı öğrendiklerini vurgulamışlardır.

SHÇEK de çalışan meslek elemanlarının proje hazırlama ve uygulama konusunda eğitimden geçirilmesi ve belli sürelerde proje hazırlamaları istenebilir. AB Birliğinin Ulusal Ajanslar kanalıyla hibe yardımında bulunması ve bu yardımlarda imkanı kısıtlı gençlere öncelik tanıması bir avantaj olup bu avantajın iyi kullanılması gerekmektedir.

SHÇEK kurum ve kuruluşlarında projelerin yaygınlaştırılması sağlanabilir. 


©Sitemize ait yazılarımızı izin almadan yayınlanmamasını talep etmekteyiz. Kaynak göstermek ve izin almak etik kuraldır.
 

 Editörler
Google
 

 


 


KURUMSAL VE BİREYSEL İŞ İLANLARI

 


 

SOSYAL MEDYA
 

 

Yasal Uyarı , Gizlilik Beyanı ve Künye

sosyalhizmetuzmani.org © Bütün hakları saklıdır.