Ana Sayfa||Araştırmalar ||Editör ||Site  Haritası|  

ENGLISH |DEUTSCHE 

Sosyal Hizmet Mesleği
Mesleki Bilgiler
SHU Yazıları
SHU Yayınları
SHU Araştırmaları
SHU İsim Listesi
Sosyal Hizmet Alanları
Çocuk Refahı
Gençlik Alanı
Yaşlılık ve Sorunları
Aile Sorunları
Sosyal Sorunlar
Engeliler ve Sorunları
Tıbbi Sosyal Hizmet

İş İlanları

Kurum İlanları
Eleman İlanları
İş İlanı Verme
Bireysel Gelişim
Bireysel Gelişim
NLP
Toplam Kalite
Beden Dili
İletişim Bilgisi
Halkla İlişkiler
Ana-Baba Okulu
Sosyal Bilimler
Sosyoloji
Psikoloji
Sosyal Siyaset
Sosyal Siyaset Bilgileri
Kitap / Sanat
Kültür/Sanat
Kitap Tanıtımı
İnsan Hakları Bilgileri

 

 


ENGELLİ  HAKLARI VE YEREL YÖNETİM 

Hasan KAYA/ Sitemiz Yazarı
haskaya58@yahoo.com


Demokrasinin en önemli basamaklarından biri yerinden yönetimdir.

     5393 sayılı Belediye Kanununa göre Belediyelerin görev alanı  sadece İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar gibi hizmetlerden ibaret değildir. Aynı zamanda da sosyal hizmet ve yardım gibi konularda belediyelerin görev sorumluluk alanıdır.

Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunmak ve bu hizmetlerden öncelikli olarak engelli, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin yararlanması gerektiğine de öncelik vermek zorundadır.

      Belediye başkanının görevlerinin arasından bazılarıda ; bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, engellilere yönelik hizmetleri yürütmek ve engelliler merkezini oluşturmak. Belediyenin giderleri arasında da; Dar gelirli, yoksul, muhtaç ve kimsesizler ile engellilere yapılacak sosyal hizmet ve yardımlara öncelik vermektir. Görüldüğü gibi belediyeler dar gelirli, engelli ve yaşlılar ile muhtaçlara öncelik vermek, onlara yardım etmek zorundadır.

     Sosyal Güvenliği olmayan engelli birey, belediyeden sosyal yardım ve hizmet talep etme hakkı vardır. BM İnsan Hakları Beyannamesinin 28. Maddesi de hak ve özgürlüklerin gerçekleşeceği bir toplumsal ve uluslararası düzeni talep etme hakkına dikkat çekmektedir.

Belediyeler ayrıca engellilerin toplumsal, sosyal, kültürel ve ekonomik hayata katılımı için tedbirler almalı ve bunlara yönelik politikalar geliştirmelidir.

     5378 sayılı Kanunun 13 Maddesinin son fıkrası,3sosyal ve mesleki rehabilitasyon hizmetleri belediyeler tarafından da verilir. Belediyeler bu hizmetlerin sunumu sırasında gerekli gördüğü hallerde, halk eğitim ve çıraklık eğitim merkezleri ile işbirliği yapar. Engellinin rehabilitasyon talebinin karşılanamaması halinde engelli, hizmeti en yakın merkezden alır ve ilgili belediye her yıl bütçe talimatında belirlenen miktarı hizmetin satın alındığı merkeze öder. Engelliler belediye den sosyal ve mesleki rehabilitasyon hizmeti talep etmelidirler, belediye böyle bir hizmetimiz yok deme şansına sahip değildir. Çünkü kanun engellilere kendi bulundukları belediye dışında başka bir belediyenin sınırları içerisinde de olsa  bu haktan yararlandıkları takdirde masrafların, engellilerin  bağlı bulunduğu belediye başkanlığından talep etme hakkı olduğunu söylemektedir.

     Demokratik yerinden yönetimin ve engellilerin belediye yönetimine ve alınacak kararlara katılımının en önemli ayaklarından biri de, Kent Konseyleri çerçevesinde Yerel Gündem 21 Engelli Hakları Meclisini kurmak ve engellilerin ve ailelerinin buralara katılımını sağlamaya yönelik çalışmalar yapmaktır. 5393 sayılı Kanunun 77. maddesi “Belediye; sağlık, eğitim, spor, çevre, sosyal hizmet ve yardım, kütüphane, park, trafik ve kültür hizmetleriyle yaşlılara, kadın ve çocuklara, engellilere, yoksul ve düşkünlere yönelik hizmetlerin yapılmasında beldede dayanışma ve katılımı sağlamak, hizmetlerde etkinlik, tasarruf ve verimliliği artırmak amacıyla gönüllü kişilerin katılımına yönelik programlar uygular” diyerek,  gönüllü kişilerin belediye çalışmalarına istedikleri takdirde katılma hakkı olduğunu belirtmektedir. 

     30 Mart 2007 yılında imzaya açılan ve Türkiye tarafından imzalanan, TBMM de 3 Aralık 2008  tarihindede oylanarak kabul edilen Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi. Engelliler ile ilgili alınacak tüm kararlarda engellilerin ve ailelerinin tam katılımının sağlanması gerektiği güçlü bir şekilde belirtilmiştir.

     Burada engellilere ve ailelerine büyük görevler düşmektedir. Bu yasaların  çıkması kadar uygulanması da bir o kadar önemlidir. Bunu denetleyecek olan da hak sahipleridir. Hak talep etmek için de haklarımızı bilmemiz gerekmektedir.

     Yerel yöneticilerin kimler tarafından oluşması gerektiği önemlidir. Belediye meclislerinin oluşumunda engellilere ne kadar yer verildiği, engellilerin insan onuruna ne kadar saygı duyulduğu kıstası bizler için önemli bir referans olacaktır. Herhangi bir birey işe girmek için bir çok sınava tabii tutulmakta ve bir çok engelli aşmak zorundayken, milyonlarca kişinin geleceğini belirleyen ve etkileyen kararları alan belediye başkanları ve meclis üyelerinin  hiçbir kıstasa tabii tutulmadan partilerince atanmaları da  düşündürücüdür.  

Çaresiz değilsiniz, Çare SİZsiniz!

 


               Bize Ulaşın

Google
 

 

 

UYARI! ©Sitemize ait yazılarımızı izin almadan yayınlanmamasını talep etmekteyiz.Her hakkı saklıdır.