Sosyal Hizmet Mesleği

Bilgiler
Yayınları
Araştırmalar
 


Sosyal Hizmet Alanları

Çocuk
Gençlik
Yaşlılık
Aile
Sosyal Sorunlar
Engeliler
Tıbbi Sosyal Hizmet


Kaynak Bilgiler

Bireysel Gelişim
Sosyoloji
Psikoloji
İnsan Hakları
İletişim Bilgisi

 

 

 

 

 
 ANA SAYFA

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANELERİ SOSYAL HİZMET ÜNİTESİ 2008 YILI FAALİYETLERİ

Ali Ölçmen KARA

Sosyal Hizmet Uzmanı
akara@erciyes.edu.tr

 

26.11.1973 tarih ve 14724 sayılı resmi gazetedeki tanıma göre Tıbbi Sosyal Hizmet; hastaneye yatan her hastanın uygulanan tedaviden en etkili şekilde yararlanması amacı ile sosyal hizmet personelince görülecek ekonomik, sosyal, eğitsel ve destekleyici hizmetler yanında, hastanın ailesi ve çevresi ile ilişkilerinin düzenlenmesi, hastaneden çıktıktan sonra kişisel ve aile sorunlarının çözümlenmesi gibi hususların tümü tıbbi sosyal hizmet olarak adlandırılır.
Yukarıdaki tanımdan hareketle sosyal hizmet ünitesi tarafından hastanemize müracaat eden hasta ve yakınlarına ihtiyaç duyulan alanlarda sosyal yardım ve danışmanlık hizmetleri verilmektedir. Bu hizmetler verilirken sosyal hizmet mesleği yöntemlerinden sosyal kişisel çalışma, grup çalışması ve toplumla çalışmadan faydalanılmaktadır. Takip edilen yöntemler genellikle sosyal hizmet ünitesinde ve hasta odalarında yürütülmektedir.
Sosyal Hizmet Ünitesi verdiği hizmetleri; hastane idaresi, sivil toplum kuruluşları ve gönüllü kişilerin desteği ile yürütmektedir. Böylece ünitemiz, kaynaklarla ihtiyaçlar arasında bir köprü kurarak müracaatçılara yardımcı olmaktadır. Ünitemizde şu an 3 adet sosyal hizmet uzmanı ve 1 adet 4b statüsünde çalışan memur olmak üzere 4 kişi çalışmaktadır
Sosyal Hizmet Ünitesi’nin 1.1.2008 ile 31.12.2008 tarihleri arasında vermiş olduğu hizmet çeşitleri ve miktarı aşağıda belirtilmiştir.


1-Misafirhane Yardımı----------------- 7939 kişi
2-Kişisel Görüşme Ve Bilgi Verme----- 3736 kişi
3-Giyim Yardımı-------------------------249 kişiye 503 adet
4-S.Y.D.F.Gönderilen Yazılar ---------- 187 kişi
5-Yemek Yardımı----------------------- 181 kişiye 276 öğün
6-Bez Yardımı-------------------------- 105 kişiye 1294 adet
7-Kullanılmış Giyim Yardımı------------ 126 kişiye 777 adet
8-Bilet Yardımı-(şehirlerarası ) ------- 54 kişiye
9-Çeşitli Araç Gereç Temini ----------- 11 kişiye 42 adet
10-Hasta Nakli ------------------------- 22 kişi
11-Sevk Eksikliklerinin Giderilmesi----- 8 kişi

Toplam: 12618 kişiye hizmet verilmiştir.

Ünitemiz tarafından hizmet verilen hedef kesim:
• Ücretli olarak yatan hastalar.
• Şehir dışından gelen hastalar.
• Sağlık güvencesi olup yardıma ihtiyacı olan hastalar olarak belirlenmiştir.
Uzun vadede ise hastaneye yatan tüm hastaların hedef kesim olarak alınması düşünülmektedir.
Hastanemize çeşitli sebeplerle yatan hastalar ve yakınlarına sosyal güvenlik kurumundan nasıl faydalanabilecekleri ve hastanemizde nereye başvuracakları konusunda bilgilendirme ve yönlendirme yapılmaktadır. Aynı zamanda ünitemize yönlendirilen müracaatçılarla görüşerek ne gibi sorunları var tespit edilip sorunun çözümü için gerekli çalışma yapılmaktadır. Bu bölüm kişisel görüşme ve bilgi verme başlığı altında toplanmıştır. Belirtilen tarihlerde 3736 kişi ile görüşülerek gerekli yönlendirme yapılmıştır.
Hastanemize bir şekilde gelerek tedavisine başlanan ve bu süreç içinde terk edilen hastalar, terk edilen cenazeler, hastası ile tam manası ile ilgilenmeyen aileler, maddi problemi olan hastalar ‘la ilgilenilerek sorunlarının çözümü için çalışılıp sorunsuz olarak hastanemizden ayrılmaları sağlanmaktadır.
Bu dönemde çevre illerden gelipte hastanemizde tedavi gören hasta ve yakınlarından, akşam kalacak yeri olmayanlar için Ahmet KARAMANCI Misafirhanesinde ücretsiz konaklama imkanı sağlanmıştır. Belirtilen tarihler arasında 7939 kişi misafirhaneden faydalanmıştır.
Sosyal problemi olan hasta ve yakınları doktor, hemşire ve danışma görevlileri tarafından sosyal hizmet ünitesine yönlendirilmektedir
Mesai saatleri içinde ünitemize gelen hasta ve yakının talebi sosyal hizmet mesleği çerçevesinde değerlendirilerek misafirhaneye gidecekse, müracaat formu düzenlenmektedir. Daha sonra kişilere, misafirhaneye nasıl gidecekleri anlatılmaktadır.
Mesai saatleri dışında nöbetçi müdürlüğü devreye girerek hasta ve yakınlarının misafirhaneye ulaşımlarını sağlamaktadır. Hasta ve yakınları misafirhaneye vardıktan sonra Melikgazi Sağlık Vakfı elemanları tarafından karşılanarak yatacak yerleri gösterilmektedir.
Misafirhanenin temizlik, yemek, güvenlik ve idaresi üniversitemizle vakıf arasında yapılan protokol çerçevesinde vakfa bırakılmıştır. Yapılan bu hizmet iyi bir toplumla çalışma örneği olmuştur. Misafirhanenin kapasitesi 120 kişiliktir. Kış aylarında günlük 120 kişinin ücretsiz barınması sağlanmaktadır. Bazı durumlarda kapasite zorlanarak 120 kişinin üstünde bir sayıya da hizmet verildiği olmaktadır.
Ünitemize çeşitli kanallardan yönlendirilen kişilere misafirhane hizmetinin yanında uygun görülen müracaatçılara çeşitli sosyal yardımlarda da bulunulmaktadır. Bunlar; yemek, ulaşım, giyim, çocuk bezi, hasta bezi ve kullanılmış temiz giyim eşyasıdır.
Hastanemizde yattığı sürede ya da taburcu olduktan sonra evinde yâda çevresinde çeşitli maddi ve ayni sıkıntılarda olan hasta yâda yakını hastane dışında yardımsever kuruluşlara tarafımızdan hazırlanan yardım istek formu, başhekimlik onayı ile birlikte, hasta ve yakınlarına verilerek yönlendirilmektedir.
Yapılan faaliyetlerden; ulaşımın bir kısmı üniversite kaynaklarından karşılanmakta diğer faaliyetler hastane dışı gönüllü kuruluşlarla koordineli olarak yürütülmektedir.
Ünitemizden hizmet alan hasta ve yakınlarının hastanemiz hastası olmasına dikkat edilmektedir. Bunun için, bilgisayar üzerinden sosyal hizmet ünitesi işlem tablosundan faydalanılmaktadır. Bu tablo özel olarak sosyal hizmet ünitesi için oluşturulmuştur. Bu tabloda hastaneye yatan hastanın hastane ile ilgili her türlü bilgisi bulunmaktadır. Ünitemize müracaat eden hastadan dosya numarası istenir. Dosya numarası sosyal hizmet ünitesi işlem tablosuna girilir o hasta ile ilgili adres telefon, hangi bölümde tedavi gördüğü, sağlık güvencesi, kaç lira borcu var, kimsesiz olup olmadığı ve sosyal hizmet ünitesi tarafından önceden hizmet alıp almadığı bu bölümde gözükür. Buradaki durumdan faydalanarak hasta için gerekli olan en iyi çözüm üretilir.
Sosyal Hizmet Ünitesi işlem tablosu, hastanenin genel hasta yatış çıkış programına bağlı olarak çalışmaktadır. Bu nedenden dolayı hastane ile ilişkisi olmayan kişilere hizmet verilmemektedir.

Ünitemizin yapmış olduğu hizmetler Erciyes üniversitesi web sitesinde yayınlanmaktadır.
Bu sitemizde misafirhane görüntüsü ve bilgileri kısaca aşağıdaki gibi düzenlenmiştir.

HİSARCIK-AHMET KARAMANCI MİSAFİRHANESİ
Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü ve Melikgazi Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfınca hazırlanan bir protokol doğrultusunda il dışından gelen hasta ve hasta yakınları için konaklama imkânı sağlanmıştır.
Kayserili hayırseverlerin desteğiyle Hisarcık Ahmet Karamancı Hastanesinde oluşturulan 120 yataklı misafirhaneden hastanelerimizde ayakta veya yatarak tedavi görmekte olan ve kalacak yer sorunu olan maddi durumu iyi olmayan hasta ve hasta yakınları yararlanmaktadırlar. Misafirhane de kalan kişiler konaklama hizmeti yanında yemek, banyo, çamaşır vb. hizmetlerden de ücretsiz olarak yararlanabilmektedirler. Hastanemizde tetkik ve tedavisi ayakta devam eden hasta ve hasta refakatçileri hastane sosyal hizmet uzmanlarına başvurmakta, rezervasyon sonucunda düzenlenen form ile misafirhaneye gönderilmektedirler. Ulaşım, vakıf tarafından temin edilen servis otobüsü ile sağlanmaktadır

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANELERİ SOSYAL HİZMET ÜNİTESİ İLETİŞİM BİLGİLERİ

TEL: 0352- 4375351 4374937 – Dâhili 20078- 22418- 27771

FAX:0352- 4375351
www.erciyes.edu.tr
www.hastaneler.erciyes.edu.tr
 

 Editörler
Google
 

 


 


KURUMSAL VE BİREYSEL İŞ İLANLARI

 


 

SOSYAL MEDYA
 

 

Yasal Uyarı , Gizlilik Beyanı ve Künye

sosyalhizmetuzmani.org © Bütün hakları saklıdır.