SOSYAL HİZMET MESLEĞİ


AVRUPA BİRLİĞİ YOLUNDA SOSYAL HİZMET ÜTOPYASI

Aziz ŞEKER / Sosyal Hizmet Uzmanı

Sitemiz Editörü 
shuaziz@gmail.com

Ana Sayfa
 
Aile Sorunları
Çocuk Refahı
Engelli
Gençlik
Sosyal Sorunlar
Tıbbi Sosyal Hizmet
Yaşlılık

Mesleki Bilgiler

SHU Araştırmaları
SHU İsim Listesi
SHU Yayınları
İnsan Hakları
Sosyal Siyaset
Sosyoloji
Söyleşiler
Psikoloji
 

 

 

   

Sosyal hizmetin aktörleri alanlarıyla ilgili konularda çözümsüzlüğün altına imza atma yarışında değil çözüm yolları ve sosyal refah toplumuna ulaşmanın kavgasında birleşmeli… Sosyal hizmetin 21. yüzyıldaki tutunuşunu da bu sosyolojik tavır işlevsel kılabilir. Yoksa küresel kurtlar sofrasında mürekkebi biten bir sosyal hizmet idealine ancak bir “ durgunluk” yol arkadaşlığı yapabilir…

Sosyal hizmeti yerelde özgün bir çabayla somutlamak için disiplin ve meslek olarak evrensel hukuk değerlerini içselleştirmek zorundayız. Bu tür bir kabul ertesinde gelişecek olan sosyal hizmet tutumu, sosyal hizmeti hakkıyla uygulamanın koşullarını da beraberinde getirecektir…


Sosyal hizmetin varlık nedeni ekonomi politiktir. Yoksulluk dinamiklerini toplumsal yapısında taşıyan Türkiye’de, sosyal hizmetin, demokratikleşme ekseninde gelişmesi için evrensel insanlık değerlerini özümsemesi şart. Bu ise bizi Avrupa Birliğine itekliyor. Sosyal ekonomik refah yönünden Avrupa Birliği standartlarına ulaşmak Türkiye için önemli toplumsal gelişme aşaması olarak kabul edilmektedir. Bu siyasi bir karardan öte Türkiye’de yurttaşın beklentisini karşılamasıyla da ilişkilendirilebilir…

Sosyal hizmet, Türkiye toplumsal yaşantısını Avrupa’nın eğitim, sağlık, sosyal güvenlik, konut, bilim, beslenme, sanat vb. “değerlerine” ulaşma konusunda zorlamalıdır. Gerekirse sosyal siyaset temelinde baskı unsuru olması gerektiğini de kanıksamak gerekiyor. Bu altı çizilen noktada sosyal hizmetin pozisyonu tartışılmalıdır.

Ben sosyal hizmetin; sosyal siyaset temelinden hareket ederek evrensel insanlık değerleri sorunsalında uğraşı vermesi gerektiğini düşünüyorum.

Ulusal parametreler tartışmak istediğim olgular değil. Evrensel sözleşme, insanın yaşam niteliğini, onurunu, özgürlüğünü, hukuksal bir dayanağa oturtur ve kolay kolay elit bir azınlığa yaşam olanaklarını elde etme şansı tanımaz. Farklı toplum kesimlerini eşit koşullarda bir araya getirir. Sosyal hizmetin 21. yüzyıldaki iddianamesi de sosyal ekonomik sağlık ekseninde böyle gelişebilir.

Sosyal hizmet, Avrupa Birliği yolunda aydınların çoğunun cesaret edemediği bir sürecin sosyal mevzuat dolayımında tetikleyicisi olabilir. Bu nedenle öncelikle sosyal hizmet düşün dünyası bu konuyla ilgili olarak ne istediğini bilmeli ve kararını o yönde vermelidir.

Çoğu sosyal hizmet kuramcısı gibi ben de sosyal hizmetin, temel öznesinin insan gerçeği olduğuna inanıyorum. Bu gerçeklik “evrensel” insan değerinde varlık buluyor ancak. Dolayısıyla insanın insanca yaşamasında düğüm çözülüyor. Özgür ve mutlu, iyi yaşama koşullarına sahip olma sözü edilen bu doğrultuda ancak geçerlilik bulabilir.

Sosyal hizmet; Türkiye insanının çıkarının sözcüsü olmalıdır. Herhangi bir güç odağının değil. Türkiye insanı ise 21. yüzyılın ütopyasını ancak AB olanaklarıyla sınayabilir. Ama bunu da gerçekten istiyorsa; Gazi’nin dediği muasır medeniyet seviyesine ulaşma ufkuyla özlemlerini doğrulayabilir… Sosyal hizmet için bu diyalektik çatı kimi eleştirilere açık olmak koşuluyla ileri sürülebilir.

Sosyal hizmetin aktörleri alanlarıyla ilgili konularda çözümsüzlüğün altına imza atma yarışında değil çözüm yolları ve sosyal refah toplumuna ulaşmanın kavgasında birleşmeli. Sosyal hizmetin 21. yüzyıldaki tutunuşunu da bu sosyolojik tavır işlevsel kılabilir. Yoksa küresel kurtlar sofrasında mürekkebi biten bir sosyal hizmet idealine ancak bir “durgunluk” yol arkadaşlığı yapabilir…
 

 BİZE YAZIN
     Sosyal Hizmet Uzmanı Web Sitesi
     E-Posta : sosyalhizmetuzmanlari@gmail.com

   

© Copyright 2011
www.sosyalhizmetuzmani.org