Ana Sayfa||Araştırmalar ||Editör ||Site  Haritası|  

Sosyal Hizmet Mesleği
Mesleki Bilgiler
SHU Yazıları
SHU Yayınları
SHU Araştırmaları
SHU İsim Listesi
Sosyal Hizmet Alanları
Çocuk Refahı
Gençlik Alanı
Yaşlılık ve Sorunları
Aile Sorunları
Sosyal Sorunlar
Engeliler ve Sorunları
Tıbbi Sosyal Hizmet

İş İlanları

Kurum İlanları
Elaman İlanları
İş İlanı Verme
Bireysel Gelişim
Bireysel Gelişim
NLP
Toplam Kalite
Beden Dili
İletişim Bilgisi
Halkla İlişkiler
Ana-Baba Okulu
Sosyal Bilimler
Sosyoloji
Psikoloji
Sosyal Siyaset
Sosyal Siyaset Bilgileri
Kitap - Sanat
Kültür/Sanat
Kitap Tanıtımı
İnsan Hakları
İnsan hakları Bilgileri

 

  Hızlı Erişim
 

Google
Web sosyalhizmetuzmani.org

 

Farklı sosyo - ekonomik  ve kültürel ortamlarda yetişen  çocukların  okul olgunluğu açısından karşılaştırılması
2-Bölüm

 
Klinik Psikolog Cafer ÇATALOLUK
Psikoterapist /Aile Terapisti /Psikodramatist
ccataloluk2002@yahoo.com

TARTIŞMA

Yaptığımız çalışmada A grubu deneklerin B grubu deneklere göre Head kendi bedeninde sağ-sol tayini testi hariç diğer bütün testlerde anlamlı oranda düşük sonuçlar elde etmişlerdir.Bu Oktay (1983)’ın çalışmasıyla paralellik göstermektedir.Bunun nedenleri araştırıldığında ;


 içinde bulunulan fiziki koşullar
 uyarım eksikliği
 çalışan elemanların devamlı sirkülasyonu (vardiya ,tayin,yer değişimi vb.)ve bunun teke tek ilişkiye ,temel güven duygusuna,bireyleşme ve sosyalleşmeye olumsuz etkileri
 çocuğun ailesiyle ilişkilerinin azlığı ve niteliksizliği
 çocuk ve toplumun bütünleşememesi
 birebir ilişki kurulamaması
 çocuğun yoğun tecrübeler ve farklı stüasyonlara tepki verme güçlüğü
 çalışan personelin alanla ilgili bilgi eksikliği,programsızlığı veya uygun programların oluşturalamamış olması
 idari veya bakım hizmetlerinden çocuğa yeterli vaktin ayrılmaması veya motivasyonsuzluk
 grupların kalabalık olması 30-35 çocuğun bir arada yaşamak zorunda kalması ve ortalama 1 gruba 1 öğretmen,bir hemşire ve 1 bakıcı annenin düşmemesi
 alanın ağırlığı sebebiyle personelin yaşadığı stres ve çatışmalar
 devamlı oluşan sirkülasyonun (halkın ziyaret yoluyla oluşturduğu ve devamlılığı olmayan yararlı hedeflenen yarasız olan ziyaretler) tutarlı bir yaklaşımı ketlemesi
 bu çocuklara karşı oluşan olumsuz tutumlar
Bu tespitlerden sonra gerekte kurumda ki tecrübelerimize gerekse araştırma sonucuna dayanarak problemin çözümüne yönelik aşağıdaki önerilerin sunulması uygun bulunmuştur;
• Peztallozi; temelinde sevgi olan hiç bir eğitim başarısızlığa uğramaz diyor. Her şeyden önce problemli çocuk yoktur. Problemli anne-baba mantığı ile olayı göz önüne almak yerinde olacaktır sanırız. Bu anlamda öncelikle çocuklarla doğrudan bağlantılı olan ve onlarla çalışan bakıcı anne, hemşire, öğretmen vb. nin çok iyi seçilmesi gereklidir. Bu seçimde endüstri psikolojisinin olanaklarını kullanmak yerinde bir davranış olacaktır. Çalışacak elemanların, çalıştığı ortamın yapılması ve bu tanım dahilinde saptanan problemlerde en iyi şekilde baş edebilecek yetişmiş eleman göreve getirilmesi gereklidir. İyi yetişmiş kalifiye elaman hem çocukların problemlerine doğru cevabı bulacak, hem de iyi yetişmemiş elamanın vereceği zararları en aza indirgeyecektir. Unutulmaması gereken bir canlıyla çalışıldığı ve canlının problemlerinin sabit olmadığıdır.
• Türkiye’deki KMǒların gelişim normları saptanarak ve buna bağlı doğumdan başlayan gelişim normları oluşturulmalı ve devamlı daha iyiye çıkarılması hedeflenmelidir.
• Bu çocuklarla çalışacak elemanlar hem mesleki bilgi hem de kişisel özellikler açısından yeterli özelliklere sahip elemanlardan seçilmelidir(bu alanda endüstri psikolojisinden yararlanılabilir).Bu elemanlar hizmet içi eğitim programlarıyla desteklenmeli ve alanlarıyla ilgili uzmanlaşmalıdırlar.Hatta bu alanda çalışacak elemanların yetiştirilmesi ve istihdamı yoluna gidilmelidir.
• Kurumların fiziki koşulları çocukların ihtiyaçlarına bağlı olarak yeniden dizayn edilmelidir
• Çocuklarla çalışacak elemanların devamlılığı sağlanmalı ,aynı eleman kurumda kaldığı sürece aynı çocukla çalışmalıdır
• Çevresel uyarıcalar yeniden düşünülmeli ve tasarlanmalıdır.Çocukların toplumla bütünleştirilmesi yolları arttırılmalı ve bu konudaki çalışmalar planlı ve hedefli olarak yürütülmelidir.
• Son yıllardaki bilimsel verilerden de yararlanılarak KMǒların toplumdaki diğer çocuklarla entegrasyonuna gidilmeli kreş ve gündüz bakım evlerinden bu anlamda yararlanılmalıdır
• Kurum idare kadrosu gerek mesleki yeterliliğe ve gerekse bu konuda deneyimli bilgili ve idarecilik konusunda eğitim almış elemanlardan seçilmelidir.
• Üniversitelerle ve diğer alanlarla ortak çalışma programları yürütülmelidir.
• Kurumda çalışan elemanların rol ve görev tanımları tam olarak yapılmalı ve bütün alanlar yerine sözleşmeli elemanlardan yararlanılmalıdır.
• Çalışan elemanlara yönelik rehberlik ve psikolojik hizmet birimleri devreye sokulmalıdır.

-KAYNAKLAR-
1. ARIK, İ.ALEV., ÇÖRÜŞ, G. (1990) "Farklı Ortamlarda Bilişsel Gelişim" İ.Ü.Tecrübe Psikoloji Çalışmaları Cilt 18, 1990, vol. 18, 1990, Edebiyat Fakültesi Basımevi, İstanbul.
2. ATAÇ, F. (1991) "İnsan Yaşamında Psikolojik Gelişim, Beta Basın Yayın Dağıtım A.Ş. İstanbul.
3. BALLAR, S. (1988) "Türk Hukukunda Sosyal Hizmet ve Çocuklar" Bilimsel Yayıncılık ve Pazarlama Ltd.Şti. İstanbul.
4. CHAZEN, M., LAİNG, A., JACKSON, S., (1971) "Just Before Scholl" Dept Of. Education, University College Ivansea Basil Blackwell, Oxford.
5. OKTAY A.(1983) "Okul Olgunluğu", 1983, İstanbul Üniv. Ed.Fak. Yayınları No:3089, İstanbul.
6. PIAGET, J., (1962) "Judgment and Reasoning in the Child" Routledge and Kegan Poul, London.
7. RAZON, N, (1976) "Özel Bir Okuma Bozukluğu (Disleksi)" İ.Ü. Ed.Fak. Yayınları No: 2031, İstanbul.
8. WOLFF S. (1986); Problem Çocuklar ve Tedavi (Çocuk ve Stres)" Çev: A. Oral, S.Kora, Say Dağıtım, İstanbul.

                    BİRİNCİ  BÖLÜME DEVAM EDİNİZ

 

 

ENGLISH |DEUTSCHE 


 


 

 

 

Sitemizin Yazarlar