Sosyal Hizmet Mesleği

Sosyal Hizmet Alanları

Sosyal Kaynak
Bilgiler

İnsan Kaynakları

         
 

 Aziz ŞEKER
Sosyal Hizmet Uzmanı /Sitemizin Editörü
shuaziz@gmail.comFerit Berk’in Toplumsal ve Bireysel Sorunlara Giriş İsimli Kitabı Üzerine Bir Değerlendirme
 

 

Toplumsal ve bireysel sorunlarda yöntem sorunu, bilimsel bakış açısının nesnelliğiyle ve gerçeğe yaklaşımıyla ancak değerlendirilebilir. Toplumsal ve bireysel sorunların kaynaklarını irdeleyen kitap genel olarak kalıtım,/genetik, toplumsal yetersizlikler ve düzensizlikler, doğal afetler, bireysel farklılıklar ve sapmalar üzerinde bilgiler veriyor. Kitap adeta akademik bir derinlikle yazılmış sosyolojik bilgiyle detaylandırılmıştır. Çağımızın temel sorunlarına eğilen yazar, sosyal sorunları, sosyo-ekonomik ve tarihsel evrimle temellendirirken gelişim özelliklerini de açıklıyor. Gerçekçi bir bakış açısı sunuyor.

Sorunların kaynaklarının doğru bilinmesinin sorunların çözümüne etkisi göz ardı edilemez. Kitapta toplumsal sorunların kabul edilirliği “kabul” edilme gerekçelerinin ortaya çıkmasıyla kritik ediliyor. Böylece yazar toplumsal sorun dinamiğini okuyucuyu tartışmaya açıyor.

Berk, sorunları ele alışta teolojik (dinsel), ahlak-erdem, devlet ve çeşitli kuramsal yaklaşımlarıyla çözümlerken eleştiri noktalarının da altını çiziyor. Özellikle toplumsal sorunlara yaklaşımı ele aldığı bölümlerde meslek elemanlarına altın değerinde önerilerde bulunmayı da ihmal etmiyor. Yazarın, toplumsal sorunları değerlendirirken ele aldığı üstyapı ve altyapı yaklaşımları belirli bir özgünlük içeriyor. Kitabın üzerinde durulması gereken bir yönü de toplumsal ve bireysel sorunları anlamaya ve çözmeye dönük kuramsal süreç aşamalarının yer aldığı yol gösterici kısımdır. Ayrıca toplumsal ve bireysel sorunları örneklediği son bölümde ise verilen örnekler üzerinde titizlikle çalışıldığına tanık olmaktayız. Sonuç olarak toplumsal ve bireysel sorunların doğasını anlamak, çözüm yollarını görmek isteyenler için kaynak bir kitap… Bir de eklemek gerekirse, değerli bilim insanı Doç. Dr. İ. Galip YOLCUOĞLU'nun önsözü apayrı bir tat katıyor kitaba...

Bu üretken kalemin kitabını internet kitapçılarından edinebilirsiniz.

Kitap: Ferit Berk. Toplumsal ve Bireysel Sorunlara Giriş, Sokak Kitapları Yayınları, İstanbul, 2014
 
 

 

 Yasal Uyarı , Gizlilik Beyanı ve Künye   /  sosyalhizmetuzmani.org © Bütün hakları saklıdır.