Ana Sayfa||Araştırmalar ||Editör ||Site  Haritası|  

ENGLISH |DEUTSCHE 

Sosyal Hizmet Mesleği
Mesleki Bilgiler
SHU Yazıları
SHU Yayınları
SHU Araştırmaları
SHU İsim Listesi
Sosyal Hizmet Alanları
Çocuk Refahı
Gençlik Alanı
Yaşlılık ve Sorunları
Aile Sorunları
Sosyal Sorunlar
Engeliler ve Sorunları
Tıbbi Sosyal Hizmet

İş İlanları

Kurum İlanları
Eleman İlanları
İş İlanı Verme
Bireysel Gelişim
Bireysel Gelişim
NLP
Toplam Kalite
Beden Dili
İletişim Bilgisi
Halkla İlişkiler
Ana-Baba Okulu
Sosyal Bilimler
Sosyoloji
Psikoloji
Sosyal Siyaset
Sosyal Siyaset Bilgileri
Kitap / Sanat
Kültür/Sanat
Kitap Tanıtımı
İnsan Hakları Bilgileri

 

 

DÜNYA’DA BUGÜNÜN TÜRKİYE’DE GELECEĞİN MESLEĞİ

(Sosyal Hizmet Uzmanlığı) 

Sosyal Hizmet Uzmanı Ali SONGÜL
Sitemiz Yazarı

Yazarımızın yayınları hakkında görüşlerinizi ve yorumlarınızı uzm.alisongul@mynet.com  ulaştırabilirsiniz


     Farklı şeyler söylemek, insanın kendisinin ve çevresinin değişmesinden ortaya çıkan tüm sorunların kaynağını tanımamızı sağlayabilir, değişen toplumun değişen bireylerin sorunları alışılagelmişin dışında fark yaratabilecek yeni mesleki gelişmelere izin verilerek çözülebilir.Tarihsel açıdan olguları incelediğimizde farklı olana karşı her zaman bir direnç sergilene gelmiştir. Zaman zaman bu farklı tarzlar sayesinde insan oğlu doğru olana ulaşabilmiştir. 
 
 Sağlıkta, eğitimde, kültürde ve sosyal güvenlikte ve dahi sosyal hayatın tüm boyutlarında, insanın olduğu her yerde psiko-sosyal yardım ve destekleme branşı olan Sosyal Hizmet Uzmanlığı’ nı biraz farklı boyutlarıyla bu yazımda ele almak istiyorum. 
 
 Sosyal Hizmet Uzmanları; İletişim bilgi ve becerisine sahip, sağlık ve davranış bilimleri eğitimli, bütüncül yaklaşımlarla, birey-grup-aile ve toplum düzeyinde eklektik yöntem ve tekniklerle psiko-sosyal sağlık boyutunda çalışan bir yardım ve destekleme branşını icra ederler veya etmeleri beklenir. 

 

 

Fonsiyonları bakımından ; 
 
1- Uyumlaştırıcı, 
 
2- Koruyucu-Önleyici, 
 
3- Rehabilite Edici, 
 
4- Sorun Çözücü ve 
 
5- Psikososyal boyutta tedavi edici ve İyilik halini geliştirici, uygulamalı bir bilim ve sanattır. 
 
 Psiko-sosyal sağlık boyutunda ise; bireyin kendi iç dünyası ile dış dünyasına başarılı bir uyum sağlayabilmesi, kişinin yaşama sevinci duyabilmesi, kendisiyle olduğu kadar, diğer insanlarla da iyi ve dengeli ilişkiler kurabilmesi, onlar tarafından kabul edilmesi ve başarılı bir insanlar arası  ilişkiler sergileyebilmesidir. 
 
 Branşın Önemi ; Branşın önemini anlayabilmek için, hapishanelerin, akıl hastanelerinin, Islahevlerinin, sığınma evlerinin, yetimhanelerin, izbe köşelerin, bitirim hane görünümlü eğlence ve kumarhane salonlarının ve köprü altlarının yeterince sevgi görmemiş, dinlenmemiş, anlaşılmamış, itilmiş-suçlanmış, engellenmiş, ilgileri, becerileri ve yetenekleri düzeyinde sosyal gelişme ortamı bulamamış ruhsal-sosyal-eğitsel-ekonomik yardım ve destek alamamış, idealsiz bırakılmış çocuğu-genci ve yaşlısı ile dolmuş olması, adeta ilgisizlikle ve duyarsızca kendi kaderlerine terkedilmiş durumlarını analiz etmek branşın önemini anlamak için yeterlidir. (ÇAKMAKLI K.) 
 
 İnsan olmanın onurunu sosyal adalet kavramıyla destekleyecek, bir hizmet departmanı olarak, başta sağlık ve eğitim kurumlarında, sosyo-kültürel etkinliklerde, sosyal güvenlikte etkin ve yetkinliği güçlendirilmiş bir sosyal hizmet uzmanlığı ile kişisel-ailevi ve sosyal gelişim hedeflerine ulaşılabilir. Bu hedefe ulaşma, kanaatimce doğrudan insana yardım mesleklerinden biri olan uygulamalı sosyal hizmet uzmanlığı hizmetleriyle hız kazanacaktır. Eğer gerekli model yaklaşımlar geliştirilebilir ve mevcut anlayış esnekleştirilebilirse, farklı yaklaşımlar ortaya konulabilirse meslek toplumun zihninde yeni bir sosyal tasarım olarak algılanabilecektir.

      İşte bu soruların cevaplandırılması ve uygun çözümler getirilmesi bireysel-ailevi ve toplumsal esenlik için gereklidir. Gerekli olan ve üzerinde durulması gereken önemli bir başka konu da aile kurumunun toplumumuz ve ülkemiz için öneminin kavranması gerektiğidir. Aile kurumunun öneminin yeterince anlaşılması ile, desteklenmesi, bilinçlendirilmesi, sağlıklı aile içi iletişim geliştirilmesiyle sağlıklı bir topluma ulaşma hedefine yaklaşılabilir. Sağlıklı aile yapılarının oluşturulmasında da yukarıda adı geçen mesleklerin ve hiç kuşkusuz Sosyal Hizmet Uzmanlarının işlevsellikleri önem taşımaktadır. Aile’ye dönük olarak, doğrudan ve uzun süreli ruhsal-sosyal-eğitsel-kültürel hizmetler planlı-programlı bir şekilde uygun koşullarda Aile Sigortası ile verilecek hizmetler karşılanmalı ve aile; danışmanını, uzmanını kendisi tercih ederek, çocukları ve kendi geleceklerini etkileyebilecek, yönlendirebilecek profesyonellere ulaşabilmelidir. İskandinav ülkelerinde ve ABD’de benzer modeller ve Aile Koçluğu sistemi başarıyla uygulanmaktadır. Ülkemiz için de uygun bir modeldir. Sonuç olarak diyorum ki, çözüm sosyal sağlığı tüm enstrümanları ile birlikte geliştirmek ve önem vermekten geçiyor. Bir çok batı ülkesinde meslek elemanları gerek nicelik ve gerekse nitelik açısından toplumsal sağlığına önemli katkılar sağlamakta ve bir ihtiyaç olarak bu mesleğe bakmaktadırlar, Bu ülkelerde bugünün en etkin ve popüler mesleklerinden biridir sosyal hizmet, inanıyorum ki sosyal hizmet uzmanları, mesleklerinin önemi kavrandıkça ülkemizde de geleceğin insana yardım mesleklerinden biri olarak sosyal sağlık hizmetlerinde yerini alacaklardır.

 

 


         UYARI!
©
Sitemize ait yazılarımızı izin almadan yayınlanmamasını talep etmekteyiz.Her hakkı saklıdır.

Google