Ana Sayfa||Araştırmalar ||Editör ||Site  Haritası|  

ENGLISH |DEUTSCHE 

Sosyal Hizmet Mesleği
Mesleki Bilgiler
SHU Yazıları
SHU Yayınları
SHU Araştırmaları
SHU İsim Listesi
Sosyal Hizmet Alanları
Çocuk Refahı
Gençlik Alanı
Yaşlılık ve Sorunları
Aile Sorunları
Sosyal Sorunlar
Engeliler ve Sorunları
Tıbbi Sosyal Hizmet

İş İlanları

Kurum İlanları
Eleman İlanları
İş İlanı Verme
Bireysel Gelişim
Bireysel Gelişim
NLP
Toplam Kalite
Beden Dili
İletişim Bilgisi
Halkla İlişkiler
Ana-Baba Okulu
Sosyal Bilimler
Sosyoloji
Psikoloji
Sosyal Siyaset
Sosyal Siyaset Bilgileri
Kitap / Sanat
Kültür/Sanat
Kitap Tanıtımı
İnsan Hakları Bilgileri

 

 

17. yüzyıldan günümüze hapishaneler ve suçluluk
Murat Mangır
 


  Günümüzdeki hapishanelerin işleyişleri ve bu işleyişin aksak yönlerinin farkına varılabilmesi için 17.yy.dan günümüze gelen hapishane sistemlerinin bilinmesi gerekmektedir.
17.yy dan önce hapishaneler günümüzdeki hapishanelerden oldukça farklıdır bu farkların başında mahkumların özgürlüklerinin kısıtlanması konusundaki özensizliği gelmekteydi.Özgürlüğün kısıtlanmaması ziyaretçi sınırlamasının ve saatinin olmamasına neden olduğu gibi suçluların partiler düzenleyebilecek kadar rahat hareket etmelerine yol açıyordu.Ayrıca suçlu kategorisi de bu günkü gibi değildi,hapishaneler genellikle sarhoşlar ve akıl hastalarını barındırmaktaydı ve hapishaneler mahalli özelikteydi.


17.yy dan sonra bu hapishane sisteminin caydırıcı olmadığı tespit edilerek ''işlikler''açılmıştır.İşlikler,suçluların sosyal hayata kazandırılma amaçlı olan ve suçluların cezalandırılırken farklı işlerde çalışabilmesi için kurulan cezaevleridir.Fakat çok zaman geçmeden buralarda suçlulara eziyet verecek kadar ağır işler yüklenmesi ile işlevini kaybetmiştir ve amacına ulaşamayarak fazla uzun sürmeden kapanmıştır.
 
   19.yy da hapishanelerde ve suçluluk konusundaki düşüncelerde; hapishanelerin genele hitap etmesi ve en büyük suçun insan hakların gelişmesi ile birlikte,adam öldürmek olduğu belirlenmesi gibi büyük değişimler olmuştur.Özelliklede hapishanelerin değişiminin başında suç potansiyeli taşıyan kişiye en caydırıcı yöntemin ''özgürlüğünün kısıtlanması'' olduğu tespit edilmiştir ve eski hapishanelerdeki gevşek ve özgür ortam kaldırılarak mahkumlara özgürlüklerini kısıtlayacak bir ortam hazırlanmıştır.


Fakat tüm bunlar hapishanelerin suç konusundaki caydırıcılığını sağlamakta başarılı olamamıştır.Evet belki özgürlüğünün kısıtlanması kişiler için gerçekten caydırıcı gibi gözükse de bu durum başka problemler ortaya çıkarmıştır.Çünkü ''özgürlük sevgiyi,baskı şiddeti doğurmaktadır''

Hapisten çıkan kişilerin ortalama 4 yıl içinde tekrar suç işlemeleri de sadece özgürlüğün kısıtlanmasının yeterli olmadığının kanıtı olmaktadır.Özgürlüğü kısıtlanarak infazı gerçekleştirilmiş olan bireylerin ıslah edilemeyip ortalama 4 yıl içinde tekrar suç işlemelerinin nedenleri ise suçluların hapishanelerde hayatın normlarından uzak kalarak hayattan soyutlanmış olmalarıdır,hayattan soyutlanmak demekle de mahkumların hapishanede aile hayatından ve birçok kişisel eşyasından uzak kalması,normal şartlarda iletişim kurmalarının engellenmesi(sabah uyandığında otobüse binerken biletçi ile kurduğu iletişim-ekmek alırken bakkal ile girdiği dialog),heteroseksüel ilişkilerinin ve cinsel hayatının engellenmesi gibi yaşamın gereklerinden mahrum bırakılmalarıdır.
Doğal olarak ta bu soyutlanma sonucunda hapishaneden çıkarıldıklarında hayata uyum sağlayamadıklarından ve tabi etiketlemenin de(o adam katil suç işlemiş bizim aramızda işi yok gibi cümleler) etkisiyle yeniden suç işlemektedirler.Tabi suç işlenmesinin diğer bir nedeni de suçlu olan kitle ile sürekli aynı ortamda bulunarak suça alışma(toplumca yasaklanan suç olarak bilinen davranışların normal olarak algılanması)durumunun ortaya çıkarak bilinçaltlarına suçun yerleşmesidir.


Son zamanlarda yetkililer çözüm olarak şartlı tahliye,ceza indirimi gibi yöntemler öne sürmüşlerdir.Şartlı tahliye kişinin belirli aralıklarda yerini ve sağlık durumunu bildirerek normal yaşamını sürdürmesi,ceza indirimi ise hapishane içindeki iyi halin göz önünde bulundurularak ceza süresinin kısaltılmasıdır.Bu yöntemlerle kişiler ödüllendirme yöntemi ile ıslah edilmeye çalışılmaktadır.Ödüllendirme yöntemlerinin de hapsetmenin caydırıcı olma unsuru ile ters düşmemesi için önlemler aranmaktadır.

 

 


               Bize Ulaşın

Google