Sosyal Hizmet Mesleği

Bilgiler
Yayınları
Araştırmalar
 


Sosyal Hizmet Alanları

Çocuk
Gençlik
Yaşlılık
Aile
Sosyal Sorunlar
Engeliler
Tıbbi Sosyal Hizmet


Kaynak Bilgiler

Bireysel Gelişim
Sosyoloji
Psikoloji
İnsan Hakları
İletişim Bilgisi

 

 

 

 

 
 ANA SAYFA


Hangi Durumlarda Danışmanlık Hizmeti Alınabilir.

Ali SONGÜL

Evlilik[Çift] Danışmanı
Sosyal Hizmet Uzmanı

 uzm.alisongul@mynet.com

 

Çocuk, ergen, aile ve evlilik refahının sağlanmasında, hasta ve engelli aileleri ile sağlıklı birey ve ailelere yönelik hizmetler için ;Sosyal Hizmet Uzmanlarından Hangi Durumlarda Danışmanlık Hizmeti alınabilir ?

Çocukların Refahına Yönelik Olarak ;
1- Çocuğun, okulla ve çevreyle ilgili uyum sorunları yaşadığında,
2- Çocuğun, ebeveynleri ve diğerleri ile iletişim sorunları yaşadığında,
3- Çocukların gelişimsel alanlarda yani; Kişisel, Sosyal, Dil Gelişimleri açısından sorunlar saptandığında,
4- Çocukların gelişimsel düzeyini saptamada,
5- Çocukta oluşan fobilerin nedenlerini saptamada,
6- Çocukta öğrenme güçlüğünün nedenleri ve etkileri üzerinde bilgi edinilme ihtiyacı doğduğunda,
7- Çocuğun spontan kişilik kazanmasında, farkındalığının artırılmasında,
8- Çocuğun rol repertuarının geliştirilmesinde, potansiyel yeteneklerin okraya çıkartılmasında,
9- Çocuğun sosyalleştirilmesinde, kendi kendine yardım becerilerinin geliştirilmesinde,
10- Çocuğun bireysel iletişim becerilerinin geliştirilmesinde..
Gençlik(Ergen) Refahına Yönelik Olarak ;
1- Gençlerin düşünce süreçlerine ilişkin, Bilinçli Yaşam Tekniklerinin Öğretilmesinde,
2- Ailesini ve çevresini algılamada kavramsal destek gerektiğinde,
3- Okul ve eğitime ilişkin duygusal ve sosyal içerikli sorunların giderilmesinde,
4- Ergen ve Ebeveyn İlişkilerinin yeniden yapılandırılmasında,
5- Yaratıcı düşünce ve kişiliğinin geliştirilmesinde…
Aile ve Evlilik Refah Alanına İlişkin ;
1- Ailede Anne-Baba Eğitiminin verilmesinde,
2- Evlilikte İletişim Sorunları yaşandığında,
3- Sağlıklı Aile Yapısının geliştirilmesinde,
4- Ailede görev ve sorumlulukların belirlenmesinde,
5- Kriz aşamasında(Boşanma Süreçlerinde) ailenin desteklenmesinde…
Engelli Çocuk ve Ailelerine Yönelik;
1- Engelli çocuk sahibi ailelere yönelik eğitim ve danışmanlık ihtiyacında,
2- Engelli çocuğun gelişimsel açıdan desteklenmesine yönelik sosyal rehabilitasyon hizmetlerinin sağlanmasında,
3- Engelli çocuğun aile ortamında desteklenmesine yönelik çalışmalarda, (Ev Ziyareti ile Çalışma)
4- Grup içinde engelli çocuğun Yaratıcı Drama ve Psikodrama teknikleri ile geliştirilmesinde..
5- Gelişimsel geriliğin saptanmasında, ailenin yönlendirmesinde, ve refere edilmesinde..
Hastalara Yönelik;
1- Hasta ve yakınlarına Hasta Koçluğu hizmetlerinin verilmesinde,
2- Hasta Hakları ve Sorumlulukları ile Sağlık Okur-Yazarlığı Bilincinin geliştirilmesinde,
3- Hastaların Psikososyal İşlevselliğinin güçlendirilmesinde,
4- Hastanın hastalığı ve tedavisine ilişkin kaygılarının giderilmesinde,
5- Hastanın moral yönden desteklenmesinde, Psikososyal Destek sağlanmasında..
Sağlıklı Birey ve Ailelere Yönelik ;
1- Kişisel ve Sosyal Gelişimin sağlanmasında,
2- Sanatsal Sosyal Çalışmaların gerçekleştirilmesinde,
3- Koruyucu, Önleyici Danışmanlık hizmeti alınmasında,
4- Terapötik İletişim gereksiniminde,
5- Aile ve Yaşam Koçluğu Hizmetlerinin alınmasında,
6- Çalışan Motivasyonunun artırılmasında
7- Sosyal Sorunlara Çözüm bulunması ve öneri geliştirilmesi sürecinde.. Sosyal Hizmet Uzmanlarından danışmanlık hizmeti almak, oldukça doyurucu bir yardım ve destek niteliği taşıyabilir. Tüm bu ihtiyaçlara dönük olarak Sosyal Hizmet Uzmanlarından danışmanlık hizmeti almak mümkündür.

(Bu yazı milliyet blog sayfalarında yayınlanmaktadır)

 Editörler
Google
 

 


 


KURUMSAL VE BİREYSEL İŞ İLANLARI

 


 

SOSYAL MEDYA
 

 

Yasal Uyarı , Gizlilik Beyanı ve Künye

sosyalhizmetuzmani.org © Bütün hakları saklıdır.