Sosyal Hizmet Mesleği

Bilgiler
Yayınları
Araştırmalar
 


Sosyal Hizmet Alanları

Çocuk
Gençlik
Yaşlılık
Aile
Sosyal Sorunlar
Engeliler
Tıbbi Sosyal Hizmet


Kaynak Bilgiler

Bireysel Gelişim
Sosyoloji
Psikoloji
İnsan Hakları
İletişim Bilgisi

 

 

 

 

 
 ANA SAYFA

 HASTANELERDE SOSYAL HİZMET UYGULA(YAMA)MALARI
Sosyal Hizmet Uzmanı
İkram DOĞAN
ikramdogan@gmail.com
 

 

Sağlık bakanlığı bünyesinde istihdam edilen meslektaşlarımız, büyük ümitlerle, okulda aldıkları mesleki eğitimi uygulayabileceklerini düşünerek hastanelerde işe başlamaktalar. Ancak çalışacakları ortam hiç de hayal ettikleri gibi bir ortam olmayacaktır. Özellikle de devlet hastanesinde başlayacaklarsa…

Üniversite ve ruh-sinir hastalıkları hastanelerinde durum biraz daha farklı olabilir, ancak genel durum tüm devlet, eğitim-araştırma ve SSK'dan sağlık bakanlığına devrolan hastanelerde aynıdır. Bunun nedeni en başta ''Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği'' ile ilgili yaşanan sorunlardır.

§ Öncelikle söz konusu yönetmelikte mesleğin adı doğru tanımlanmamıştır. Yönetmelikte sosyal hizmet mesleği tanımlanırken -her ne kadar yer yer doğru yazılsa da- sosyal hizmetLER uzmanı diye tanımlanmaktadır. Bu adlandırma çalışılan alanı -yapılan işi- ifade eder, mesleği değil. Dolayısıyla çalışılan alan üzerinden meslek tanımlaması ciddi sıkıntılara sebebiyet vermektedir. Bu durum sanki tanımlanan alanda farklı meslek gurupları çalışabilirmiş gibi bir izlenim doğurmaktadır. Yani söz konusu kadroda çalışan meslek elemanı sanki idari bir kararla – örn. Başhekim veya müdürün emriyle satınalmadaki memurun ambar memuru olarak görevlendirilmesi gibi- o kadroda çalışmaktadır gibi izlenim oluşmaktadır.

§ Herşeyden önce sosyal hizmet uzmanının almış olduğu mesleki formasyon idareciler tarafından bilinmemekte ya da dikkate alınmamaktadır. Bir öğretmen sadece öğretmenlik, hekim sadece hekimlik yaptığı gibi sosyal hizmet uzmanı da sadece sosyal hizmet uzmanlığı yapar. (idareci olmak bunun dışındadır)

§ Bunun üstüne sosyal hizmet uzmanı ve sosyal çalışmacı çelişkisini de eklemek gerekir. Çünkü yönetmelikte sosyal hizmetler uzmanı diye isimlendirilmesine rağmen istihdam edilen kadro sosyal çalışmacı diye belirtilmektedir. Bu da daha başlarken temel bir sıkıntıya neden olmaktadır. Özellikle idarecilerin sanki sosyal çalışmacı kadrosuna farklı bir meslek grubu olarak sosyal hizmet uzmanı atanmış gibi bir çelişki yaşamasına neden olmaktadır.

§ Yönetmelik yürürlük tarihinde sosyal hizmet mesleği bu kadar yaygın istihdamı olan, bilinen bir meslek değildi. daha önce sosyal hizmet olarak tanımlanan ancak günümüzde hastanelerde farklı meslek grupları istihdam edilmeye başlanmasıyla bu gruplarının yürütmesi gereken bazı hizmetler yönetmelikte ilk tanımlandığı şekliyle kalmıştır. Bu da hizmet yürütülürken ve görevlendirmeler yapılırken bir çok sıkıntının yaşanmasına neden olmaktadır. Örneğin yönetmeliğe göre sosyal hizmet uzmanının yürütmekle yükümlü olduğu hizmetler arasında hastaların posta işleri ve hastanenin halkla ilişkileri mevcuttur. Oysa bilinmektedir ki; söz konusu hizmetleri yürütmek üzere hastanelerde halkla ilişkiler uzmanı veya bu alanda eğitimler almış diğer idari veya sağlık personeli görevlendirilebilmektedir.

§ Hastanede çalışacak meslektaşlarımızın kendisini ifade etmesi, mesleğini savunması önemli olmakla birlikte, varolan sistem bunu zorlaştırmaktadır. Çünkü hastanelerde sosyal hizmet uzmanları tedavi ekibinin bir parçası olarak görülmemektedirler. Daha çok sosyal güvencesi olmadığı için tedavi masraflarını karşılayamayacak durumda olan veya kimsesi olmayan hastalarla karşılaştıklarında sosyal hizmet uzmanlarını hatırlamaktalar. Bunun nedeni de daha çok, sosyal güvencesi ve ödeme gücü olmayan hastanın hastane döner sermayesine katkıda bulunamaması, eğer kimsesi olmayan biriyse de hastayı tedavi sonrası hastaneden gönderememeleridir.

§ Sosyal hizmet uzmanı almış olduğu mesleki eğitimi daha verimli kullanacakken, hizmetin kalitesini artırabilecek, sosyal hizmet gruplarının hizmete daha kolay ulaşmasını ve hizmetten daha etkin bir şekilde yararlanmasını sağlayan mesleki çalışmalar yapabilecekken farklı alanlarda idari personel statüsünde görevlendirilebilmektedir.

§ Adı geçen yönetmelikte “sosyal hizmet uzmanı olan hastanelerde sosyal servis kurulur” denmesine rağmen mesleği birinci derecede ilgilendirmeyen alanlarda çalışmaya zorlanmakta hatta buna göre görevlendirme yapılabilmektedir. Yürütülmekle yükümlü olunan hizmetler tanımlanırken idarece daha öncelikli görülen işler tanımlanmaktadır.

Durum böyle olunca birçok arkadaşımız kısa sürede ya kurum değiştirmek istemekte ya da verilen meslekle alakası olmayan işleri yıllarca yapmak zorunda kalmaktadırlar.

Bu yüzden dernek genel merkezi ve okulumuz, taraf olarak en azından yönetmeliğin güncellenmesi için girişimlerde bulunmalı, sosyal hizmet mesleği ve görev tanımı/müdahale alanları daha açık bir şekilde yapılmalıdır diye düşünüyorum.
 

 Editörler
Google
 

 


 


KURUMSAL VE BİREYSEL İŞ İLANLARI

 


 

SOSYAL MEDYA
 

 

Yasal Uyarı , Gizlilik Beyanı ve Künye

sosyalhizmetuzmani.org © Bütün hakları saklıdır.