Ana Sayfa||Araştırmalar ||Editör ||Site  Haritası|  

ENGLISH 

Sosyal Hizmet Mesleği
Mesleki Bilgiler
SHU Yazıları
SHU Yayınları
SHU Araştırmaları
SHU İsim Listesi
Sosyal Hizmet Alanları
Çocuk Refahı
Gençlik Alanı
Yaşlılık ve Sorunları
Aile Sorunları
Sosyal Sorunlar
Engeliler ve Sorunları
Tıbbi Sosyal Hizmet

İş İlanları

Kurum İlanları
Elaman İlanları
İş İlanı Verme
Bireysel Gelişim
Bireysel Gelişim
NLP
Toplam Kalite
Beden Dili
İletişim Bilgisi
Halkla İlişkiler
Ana-Baba Okulu
Sosyal Bilimler
Sosyoloji
Psikoloji
Sosyal Siyaset
Sosyal Siyaset Bilgileri
Kitap / Sanat
Kültür/Sanat
Kitap Tanıtımı
İnsan Hakları
İnsan hakları Bilgileri

 

  Hızlı Erişim
 

Google
 
Web www.sosyalhizmetuzmani.org


HALKLA İLİŞKİLERİN TANIM VE AMAÇLARI

  Sosyal bilimler alanindaki bir çok kavram gibi, halkla iliskiler kavraminin da herkesin üzerinde birlestigi, kesin bir tanimi yoktur; neredeyse akademisyen ve uygulayici sayisi kadar farkli tanimi vardir. Bu kadar çok tanimin olmasinda halkla iliskilerin henüz belli standartlar ve normlar, dolayisiyla da genel ilkelerini üretememis olmasi,1 halkla iliskilerin degisik alanlari kapsamasi, çok genis bir uygulama alanina sahip olmasi, halkla iliskileri reklamcilik ve propagandadan ayri tutma istegine karsin yine de kesin sinirlarin çizilemeyisi, halkla iliskilerin degisik amaçlara yönelik hizmet veren kuruluslar tarafindan uygulanmasi2 gibi birçok etkenin rölü vardir Ingilizcedeki ''Public Relations'' terimi, dilimizde halkla iliskiler olarak kullanilmaktadir. Literatürde, halkla iliskilerin oldukça fazla tanimina rastlanmistir. Halkla iliskiler konusunda kabul gören tanimlardan bazilarini söyle siralayabiliriz. Uluslararasi Halkla Iliskiler Dernegi'nin (IPRA- International Publik Relations Association) 1954 tarihli kongresinde kabul edilen tanimina göre halkla iliskiler, bir isletmenin ya da özel veya kamusal bir kurulusun baglanti kurdugu veya kurabilecegi kimselerin anlayis, sempati ve destegini elde etmek ve bunu devam ettirmek için yaptigi sürekli ve örgütlenmis bir yönetim görevidir.3 Halkla iliskiler, belli bir davranisi

 

benimsetmek ya da belli yönde hareket olusturmak için halki inandirma (ikna etme) sanatidir.4 Halkla iliskiler, belirtilmis hedef kitleleri etkilemek amaciyla hazirlanmis, planli,inandirici bir iletisim çabasidir.5 Halkla iliskiler, kamuoyunu etkileme ve ondan etkilenme sürecidir.6 Halkla iliskiler, yönetimin izlemekte oldugu politikanin halka benimsetilmesi, çalismalarin sürekli ve tam olarak halka duyurulmasi, yönetime karsi olumlu bir hava yaratilmasi, bunun yani sira halkinda yönetim hakkinda ne düsündügünü ve yönetimden ne istediginin bilinmesi ve halkla isbirligi saglanmasi islevidir.7 Daha kapsamli bir tanimlamada ise halkla iliskiler, özel ya da kamu kesimlerinde faaliyet gösteren bir kurulus veya kurumun iliskide bulundugu kitlelerin anlayis, sempati ve destegini elde etmek için giristigi iki yönlü iletisime dayali ve sonuçta kitlede kurulusun, kurulusta da kitlenin istekleri yönünde degisikliklerin gerçeklestirilmesine yönelik, sistemli ve sürekli çabalari içeren bir süreç8 olarak ifade edilebilir. Bu tanim hem özel kesimi, hem de kamu kesimini kapsamaktadir. Ancak, uygulamada iki sektör arasinda farkliliklar oldugu söylenebilir. Kamu kuruluslarinin amaci halka hizmet, halkla iliskiler biriminin amaci ise halka hizmetin en iyi sekilde sunulmasini saglamaktir. Iki kesimin arasindaki farklilik, özel kesimin kar amacina dayali, genelde rekabet esasina göre belli bir mal ya da hizmet üreten bir sektör olmasindan kaynaklanmaktadir. Bu nedenle özel sektörün halkla iliskiler anlayisinda bu özelliklerin etkisi görülmektedir. Özel kesimin halkla iliskilerinde iletisim tek yönlü olarak düsünülmektedir. Toplumun tepkisinden ancak ileride gerekecek olan mesajlari saptamak amaciyla yararlanilma yoluna gidilmektedir.9 Bu açidan, özel kesimde geçerli olan halkla iliskiler anlayisinin "Özel kesimin çevreyi etkilemesi " esasina dayandigi söylenebilir. Kamu kesimi halkla iliskilerinde ise iletisim, tek yönlü degil, çift yönlüdür. Bu sektörde halkla iliskiler; kamu kurulusunun halka tanitilmasi, halkta kurulus için olumlu bir imaj yaratilmasinin yanisira, halkin beklentilerinin, istek ve sikayetlerinin kurulusa iletilmesi ve kurulusta da bu beklentiler dogrultusunda degisiklikler yapilmasina yönelik amaçlari içermektedir.

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.