Sosyal Hizmet Mesleği

Bilgiler
Yayınları
Araştırmalar
 


Sosyal Hizmet Alanları

Çocuk
Gençlik
Yaşlılık
Aile
Sosyal Sorunlar
Engeliler
Tıbbi Sosyal Hizmet


Kaynak Bilgiler

Bireysel Gelişim
Sosyoloji
Psikoloji
İnsan Hakları
İletişim Bilgisi

 

 

 

 

 
 


ANA SAYFA

İLETİŞİMİN SINIRLARI VE NEGATİF İLETİŞİM

Ramazan  ALTUNÖZ

Sosyal Hizmet Uzmanı
 

 

İletişim denince insanların birçoğu öncelikle olumlu iletişimi düşünür. Hatta iletişimin hep nasıl daha etkili olacağı üzerinde tartışıp dururlar. Çünkü amaçlarına ulaşabilmek için hedeflerindeki kişi ve kitleleri bu şekilde daha çok etkileyebileceklerine dair yaygın bir kanı var. Aslında yanılmıyorlar! Fakat pozitif iletişim sorunlara her zaman çözüm olmayabilir. İnsan bir yerde tıkanabilir ve o zaman pozitif iletişimin varlığı kadar gerçek olan hatta belki ondan daha fazla yaşama şansı bulan bir iletişim biçimi devreye giriyor. Bunun adı da negatif iletişimdir.

İnsanlar duygu düşünce ve davranışlarını her zaman istedikleri gibi veya toplumca onaylanıp kabul gören biçimlerde ortaya koyamayabilirler. İnsanlar bazen tartışır, kavga edebilir veya tam tersi olarak içlerine atıp, susabilirler. Diğer bir deyimle bazen özlemlerini, kızgınlıklarını, öfkelerini pişmanlıklarını, düşmanlıklarını, çaresizliklerini sadece sözel iletişimle dile getirmezler. Bazen beden dili kullanılır. Bazen de karşıdaki insan hiçbir tepki vermese bile sadece orada varolması iletişimi devam ettirir. Bunların yanı sıra daha önce ortak olarak kullanılan, tüketilen, üretilen veya paylaşılan her şey bir metafor olarak iletişime neden olabilir. Negatif iletişim olumlu iletişim haricinde kalan Çatışmalı, pasif, doğrudan, dolaylı vb iletişim tarzlarının hepsinde kendine yer bulur.

İnsanların iletişimden anladıkları bir ilişkinin sorunsuz ve normal bir düzlemde devam etmesidir. Oysa madalyonun öbür yüzünde insanların çatışmalı, pasif ve dolaylı iletişimle yaydıkları negatif sinyallerin sıklığı akıllarına bile gelmez. Aşırı sevinç ve mutluluk durumları dışında olumlu iletişimdeki sinyal trafiği negatif iletişime göre çok daha zayıftır. Çünkü negatif sinyallerin vücut bulduğu bütün iletişim tarzlarında duygu düşünce ve eylemler çok daha yoğun yaşanır. Özellikle gerginlik, öfke, saldırganlık, düşmanlık, kıskançlık, bastırılma, kin vb. durumlardaki iletişimin normal bir arkadaş buluşması, sorunsuz bir iş görüşmesi, seyrinde giden bir alış veriş, rutin ve sorunsuz bir aile hayatı gibi ilişkilerdeki iletişime göre daha yoğun bir sinyal trafiği içinde yaşandığını söylemek kesinlikle yanlış olmaz.

İletişimin sınırı bittiği, kesildiği veya geçici olarak dondurulduğu düşünülen ilişkilerde aslında bitmiş değildir. Diğer bir deyişle iletişimin kopuş veya bitiş süreci henüz tamamlanmamıştır. Dolayısıyla iletişim taraflardan birinin duygularını düşüncelerini veya eylemlerini etkileyip harekete geçiren herhangi bir söz, bir davranış veya anı kırıntısı metafor varsa iletişim devam ediyor demektir. İletişimin gerçek sınırı buraya kadar diyebiliriz. Yani bir kaynaktan çıkan veya belli bir yerde bir süreden beri pasif durumda bekleyen herhangi bir sinyalin hedefte herhangi fiziksel, duygusal ve veya eylemsel bir etki yaratıp yaratmaması durumuyla sınırlandırılabileceğini söylemek mümkündür.

İnsanların yaşamı pozitif iletişimle yoluna devam ettikçe bir sıkıntı yoktur. Yakın çevremizden başlayarak insanların negatif iletişimi ne kadar kullandıklarına tanık olmak kısa bir gözlemle mümkündür. Negatif iletişim yangın gibidir. Aslında hedeften önce kaynaktan yanmaya başladığı için tek tarafa değil her iki tarafa zarar verir. Ve aslında daha çok sahibini yakar. Bu yüzden pozitif iletişimin tıkandığı veya bozulmaya başladığını hissettiğimiz durumlarda ilişkilerimizi gözden geçirmek ve mümkünse onarmaya çalışmak gerekir. Bir ilişkiyi onarmak ve normal sürecine getirmek mümkün olmuyorsa belli bir süre dondurmak veya gerçekten kesmek oldukça önemlidir. Bu açıdan iletişimin sınırlarını bilmek daha önemli bir durumdur. SHU Ramazan ALTUNÖZ Çukurova Üniversitesi Mediko-Sosyal Merkezi
 
 

 Editörler
Google
 

 


 


KURUMSAL VE BİREYSEL İŞ İLANLARI

 


 

SOSYAL MEDYA
 

 

Yasal Uyarı , Gizlilik Beyanı ve Künye

sosyalhizmetuzmani.org © Bütün hakları saklıdır.