Sosyal Hizmet Mesleği

Bilgiler
Yayınları
Araştırmalar
 


Sosyal Hizmet Alanları

Çocuk
Gençlik
Yaşlılık
Aile
Sosyal Sorunlar
Engeliler
Tıbbi Sosyal Hizmet


Kaynak Bilgiler

Bireysel Gelişim
Sosyoloji
Psikoloji
İnsan Hakları
İletişim Bilgisi

 

 

 

 

 
 ANA SAYFA

İLKÖĞRENİMDE SOSYAL HİZMET EĞİTİMİ 
VE 
SOSYAL HİZMET ÖĞRETMENİ…
Aziz ŞEKER/Sitemiz Editörü
shuaziz@gmail.com 
 

 

Günümüz ya da çağımız diyelim, daha uygun düşer. Bir şartla çağımızın gereklerini yerine getirmek koşuluyla. Sosyal hizmet çağımızın yükselen meslekleri arasında gösteriliyor. Her ne kadar çağımızın gereklerini yerine getirme konusunda kimi sorunlar yaşasa da.

Sosyal hizmet, disiplin ve meslek olarak nerelerde geziniyor. Sosyal hizmet söylemde geziniyor. Müfredatı, Türkiye toplumunun gerçeklerinden uzak durduğu için “sosyal hizmet bilgisi” söylemde kalıyor. Her ne kadar “yeniden yapılanma” adıyla müfredatın statüsünde değişiklikler yapılsa da…

Sosyal hizmet dersi ilköğretim boyunca zorunlu hale getirilmelidir. Dolayısıyla ilköğretim sıralarında sosyal birey / vatandaş yaratmanın yolu da aslında buradan geçiyor. Yarım asra yakın bir geçmişi olan bir mesleği diğer meslekler, üniversite bitirmiş birçok insan tanımıyor, içeriğini bilmiyor. Oysa Türkiye’nin sosyal hizmete olan gereksinimi her yıl biraz daha artıyor. 

Çağdaş sosyal hizmet doktrini, “sosyal refah-sosyal hukuk” tan geçiyor. YÖK’ün alacağı bir kararla sosyal hizmet bölümleri fakülte olur. Fakülteye bağlı olarak sosyal hizmet meslek öğretmeni yetiştiren bölümler de açılır. Bu bölümlerden mezunlar da öğretmeni olarak atanır. Böylece hem okul sosyal hizmeti geliştirilir, hem de “laik sosyal hukuk devletinin” güvencesi sosyal yurttaşlar yetiştirme sürecinde rol alınmış olunur. Siz bakın o zaman çağın gerekleri yerine nasıl getiriliyor. 

Sosyal hizmet dersinde “sosyal yardım sosyal hukuk devleti, Batı’da sosyal hizmetler, Türkiye’de sosyal hizmet kuruluşları, vb. Çocuk Esirgeme Kurumu, Atatürk’ün sosyal boyutu vb. olmazsa olmaz konular öğretilerek 21. yüzyılın yurttaşı sosyalize edilmiş olur. Böyle bir eğitimi hayatın bir döneminde almış olan biri çağdaş yurttaş olmanın sırrına erişmiş olmaz mı?

Velhasıl, doğru dürüst kalkınmanın anahtarı “eğitim” olarak gösteriliyor gelişmekte olan ülkelerde. Önemli olan da bunun nasıl bir eğitim olduğudur. Şimdilik hayalî görünüyor ama ilköğretimi bitirmeye yakın sosyal hizmet ve sosyal mevzuat içerikli bir eğitim zorunlu olmalıdır, kesinlikle seçmeli olmamalıdır. 

Türkiye’de ve Dünyada neler yaşanmakta, sorusuna karşılık gelecek, yurttaşlık bilinci oturmuş sosyal öğrenciler yetiştirmenin yolu yukarıda sözünü ettiğimiz konulardan geçiyor… 

©Sitemize ait yazılarımızı izin almadan yayınlanmamasını talep etmekteyiz. Kaynak göstermek ve izin almak etik kuraldır.

 Editörler
Google
 

 


 


KURUMSAL VE BİREYSEL İŞ İLANLARI

 


 

SOSYAL MEDYA
 

 

Yasal Uyarı , Gizlilik Beyanı ve Künye

sosyalhizmetuzmani.org © Bütün hakları saklıdır.