Ana Sayfa||Araştırmalar ||Editör ||Site  Haritası|  

ENGLISH 

Sosyal Hizmet Mesleği
Mesleki Bilgiler
SHU Yazıları
SHU Yayınları
SHU Araştırmaları
SHU İsim Listesi
Sosyal Hizmet Alanları
Çocuk Refahı
Gençlik Alanı
Yaşlılık ve Sorunları
Aile Sorunları
Sosyal Sorunlar
Engeliler ve Sorunları
Tıbbi Sosyal Hizmet

İş İlanları

Kurum İlanları
Elaman İlanları
İş İlanı Verme
Bireysel Gelişim
Bireysel Gelişim
NLP
Toplam Kalite
Beden Dili
İletişim Bilgisi
Halkla İlişkiler
Ana-Baba Okulu
Sosyal Bilimler
Sosyoloji
Psikoloji
Sosyal Siyaset
Sosyal Siyaset Bilgileri
Kitap / Sanat
Kültür/Sanat
Kitap Tanıtımı
İnsan Hakları
İnsan hakları Bilgileri

 

  Hızlı Erişim
 

Google
 
Web www.sosyalhizmetuzmani.org

İşe Alımlarda Personel Seçimi

Hazırlayan: Psikolog Yüksel Demirer

Kurum ve işletmelerde görevlendirilecek personelin, işin gerektirdiği bazı niteliklere (eğitim fiziksel özellikler, cinsiyet v.b) sahip olma ön koşullarının saptanması, basit ölçüm ve bazı belgelerin sunulmasını gerektirirken aday personelin psikolojik durumu ve kişilik özelliklerinin işe olmadığının saptanması, ancak profesyonelce yürütülebilecek olan titiz bir çalışma ve gerektirmektedir. Bu tip çalışmayı yapacak kişi ya da kurumların sayıca azlığının yanında, nitelik açısından da yeterli olmayışı, çoğu işletmenin bu önemli gereksinimi görmezden gelmesine ya da ihmal etmesine neden olmakta ve sonuç olarak işletmeler, en üst düzeyde performans gösterebilme olanağından  yararlanamamaktadır.

 

Çalışma yaşamında, kişinin uyum ve üretkenlik gösterebilmesinde pek çok değişken etkili olmaktadır. Özellikle zeka, bilgi, dikkat, karar verme ve sorun çözme gibi bilişsel süreçlerin yanında, bilinç düzeyinde ve bazen de bilinçaltında bulunan kimi etkenler, kişinin iş yaşamında başarılı ya da başarısız olmasına yol açarken, bu durumdan örgüt de benzer biçimde etkilenmektedir.

İnsan davranışlarının altında yatan ve ifade edilemeyen baş duygu ve güdüler, içinde bulunulan ortamla etkileşim içine girerek kişinin olduğu kadar örgütün etkinliği üzerinde de değişim yaratmamaktadır. Bu nedenle, işe alınacak personelin çeşitli yönlerden değerlendirilmesi oldukça önemlidir. Özellikle kişilik özelliklerinin belirlenmesi, mülakat sırasında adayların olumlu izlenim oluşturmak için sergiledikleri gerçekçi olmayan davranışların açığa çıkarılmasını sağlayabilmenin yanında kişinin örgüt içinde iş arkadaşları ve astlarıyla olan ilişkilerini, uyum ve iş doyumunun  yanı sıra, iyi bir takım oyuncusu olabilme becerisini de değerlendirebilmek açısından taşımalıdadır.
Bir kuruluş ya da işletmenin başarısı personelin göstereceği performansla doğrudan ilişkilidir. Personel performansı da bazı kişilik özeIliklerinin yanında aşağıda belirtilen niteliklerin de sayısal düzeyi ile yakından ilgilidir.
 

 • İnsiyatif alabilme
 • Kontrol gücü
 • Analitik düşünebilme
 • Kritik düşünebilme
 • Duyarlılık
 • Motivasyon düzeyi
 • Liderlik Özellikleri
 • Yeni durum ve deneylere açık olma
 • Kalite arama
 • Etkili İletişim kurabilme
 • Yaratıcılık
 • Ekip Çalışmasına Yatkınlık
 • Güvenilirlik
 • Örgüte bağlılık
 • üretkenlik
 • Stres altında çalışabilme ve üretebilme
 • Moral dayanıklılık
 • Sorumluluk alabilme
 • Özgüven
 • Duygusal denge
 • Çatışma çözme becerileri
 • Sosyal ve genel uyum
 • Disiplin anlayışı


Sayılan bu niteliklerin bir kısmı kişilik özellikleri içinde etkili biçimde görülebilirken, bir kısmında  potansiyel olarak var olmaktadır. Çeşitli eğitim programları ve uygulamalı çalışmalarla açığa çıkartılarak etkin duruma getirilecek olan bu nitelikler, kişi performansını ve iş verimliliğini artırarak hem kişisel olarak iş doyumunu, hem de işletmenin personelinden en üst düzeyde yararlanmasını sağlayacaktır.

Bu bağlamda, öncelikle işe alınacak personelin kişilik özellikleri, ruhsal sağlığı, psikolojik durumu ve ilgili alanları ile bazı yetenek ve becerileri önem kazanmaktadır. Saptanabilir olan bu özelliklerin açığa çıkarılması ve düzeylerinin ölçülmesi aynı zamanda personelin en iyi değerlendirilebileceği iş alanında da göstereceğinden yapılacak değerlendirme, personelin en başarılı ve en verimli olacağı göreve yerleştirilmesi konusunda da yönlendirici olacaktır.

Kişilik özelliklerinin belirlemesinin yanında ruhsal ve psikolojik durumun değerlendirilmesi ve diğer nitelikIerinin ölçülmesi, alanda profesyonel eğitim almış olmayı, deneyimi, araştırmayı, bilgi ve birikimi olduğu kadar yem çalışmaları takip edebilmeyi ve sürekli yenilenmeyi de gerektirmektedir.

.Aksi halde, alanda ehil olmayan kişilerce gelişi güzel yapılacak saptama ve değerlendirmeler, iş başvurusunda bulunmuş olan aday personelin haksızlığa uğramasına neden olurken aynı zamanda, uygun personel seçiminin yapılamaması nedeniyle işletmenin daha verimli ve etkin olmasını engelleyerek zarar görmesine yol açacaktır. Bu nedenlerle, personel seçiminin alanda uzmanlaşmış kişiler tarafından yapılması büyük önem taşımaktadır

 

 

 

 


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

©Sosyal Hizmet Uzmanı Web Sitesi