Sosyal Hizmet Mesleği

Bilgiler
Yayınları
Araştırmalar
 


Sosyal Hizmet Alanları

Çocuk
Gençlik
Yaşlılık
Aile
Sosyal Sorunlar
Engeliler
Tıbbi Sosyal Hizmet


Kaynak Bilgiler

Bireysel Gelişim
Sosyoloji
Psikoloji
İnsan Hakları
İletişim Bilgisi

 

 

 

 

 
 ANA SAYFA

İSVEǒTE SOSYAL HİZMET
Dilek ÇEVİK   Sosyal Hizmet Uzmanı

 

A-İSVEÇ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

COĞRAFİ-SİYASİ-EKONOMİK DURUM
İskandinav yarım adasında yer alır. Batıda Norveç ,kuzey doğuda Fillandiya ,güney doğuda Baltık denizi ve güney batıda kuzey denizi ile çevrilidir. Yönetim şekli meşruti monarşidir. Başkent Stocholm’dür.

İsveç’in barış dönemlerinde bağlantısızlık,savaşlarda da tarafsızlık geleneği bu ülkeye tüm Dünyada önderlik konumu kazandırmıştır.

İsveç nüfusunun büyük bölümü güneyde yaşamaktadır. Ülkenin kuzeyi ormanlık arazidir. Nüfusun büyük kısmını İsveçliler ,%3 Finliler ,diğer kısmıda çeşitli göçmen gruplardan oluşmaktadır. İsveç halkının büyük çoğunluğu Lutheryan’dır.

Sanayi,hizmet ve ticaret sektörlerine dayanan gelişmiş bir piyasa ekonomisi vardır. Kişi başına düşen gelir 12.000 USA Dolarının üzerindedir. İsveç’in en önemli maddesi demir cevheri ve kerestedir. Telekominikasyon alanında çok gelişmiş bir ülkedir. Uluslararası markalar vardır.(Ericson)

TOPLUMSAL YAPI
İsveç’te sosyal,ekonomik ilişkilerin özelliği devlet,işhayatı ve sendikalar arasındaki dayanışmadan kaynaklanmaktadır .Bundan dolayı şu an zengin ve dengeli bir ekonomiye sahiptir .Her bireye değer veren sosyal demokrat bir toplum olup bu anlayış devletin sosyal politikasına da yansımıştır.

İsveç toplumunda genç nüfus ile yaşlı nüfus oranları arasında büyük fark bulunmaktadır.Yaşlı nüfusun artması nedeniyle ülkede evli çiftlerin çocuk yapmalarına teşvik vardır. Toplumun hassasiyetle üzerinde durduğu konulardan biri çocuklar olup toplu taşıma araçlarından ,alışveriş merkezlerine kadar her türlü mekanda çocuklara yönelik özel bakım ve faaliyet alanları vardır.

Toplumun önem verdiği diğer üzerinde durduğu konular ise spor ve zamanın doğru kullanılmasıdır.

İsveç toplumunun en önemli sorunu alkolizm olup ülkenin her belediyesinde tedavi ve terapi merkezleri mevcuttur.

Ortalama emeklilik yaşı 70-75 yaş arasındadır.

B-CIF İSVEÇ

CIF İsveç programı beş farklı ülkeden;Hindistan.Gana,Litvanya,Estonya ve Türkiye’den meslek elemanlarının katılımı ile 5 Nisan-16 Mayıs 2002 tarihleri arasında düzenlenmiştir.

Programa katılan Hindistan’lı iki katılımcı sosyal hizmet uzmanı olup tıbbi sosyal hizmet alanında, Litvanya’lı ve Estonya’lı sosyal hizmet uzmanları sosyal yardım ve korunmaya muhtaç çocuk alanında, Gana’lı sosyal hizmet uzmanı ise çocuk ihmal ve istismarı alanında sivil toplum örgütü organizasyonunda çalışmaktadır.

Program her katılımcı için üç bölümden oluşmuştur. İlk bölüm tüm katılımcıların ortak 11 günlük Stocholm teorik programıdır. Bu süreçte katılımcılar ‘host family’ olarak isimlendirilen aileler ile birlikte yaşamışlardır. İlk program sonrası her katılımcı CIF tercih listesinde uygulamalarını istediği alanla ilgili birimlerde eğitim almak üzere Stocholm dışındaki şehirlere CIF İsveç üyelerinin yardımı ile gitmişlerdir. 21 gün süren bireysel programların sonunda CIF İsveç Başkanı, Başkan yardımcıları ve üyelerinin bulunduğu bir grupla genel değerlendirme toplantısı yapılmıştır. Katılımcılar program süresinde elde ettikleri bilgi ve deneyimlerini kendi ülkeleri açısından karşılaştırmalı olarak ele almışlardır.

Değerlendirme toplantısı sonrası CIF İsveç tarafından katılımcılara ‘Güle Güle Partisi’düzenlemiştir. Partide katılımcılar ortak bir oyun sahnelemişlerdir.
CIF programı süresince katılımcıların her birinin sürekli ilişki kurduğu, her hafta değerlendirme toplantılarını yaptığı CIF İsveç tarafından belirlenen üyeler bulunmaktaydı.
Programda sosyal kültürel faaliyetlere önem verilmiştir. Stocholm da şehir turu,tekne gezisi,müze ziyaretleri yapılmıştır.
Programda kullanılan ortak dil ingilizcedir.

C- İSVEǒTE SOSYAL HİZMETLER
TEORİK PROGRAM

1-SOCIALSTYRELSA

İsveç’te sosyal hizmetlerde politikaları hükümete bağlı olarak belirleyen “socialstyrelsa” isimli bir bölüm vardır .Bu bölüm hükümete bağlı olmakla birlikte kendi içinde bağımsız hareket etmektedir. Bölümün görevi;Belediyelerde,ulusal düzeyde,dini kuruluşların sosyal hizmet politikalarını belirlemek,supervizyon yapmak ,ayrıca Belediyelere ve diğer sosyal birimlere yapılacak destekleri ve ekonomik yardımları belirlemektir. Sosyal Sistemin Özellikleri;

-Belediyeler her konuda vatandaşa yardım etmek zorundadır.

-Kadınlar gebelik sonrası 1 yıl ücretli izin kullanmaktadırlar. Erkekler ise 4 ay bu hakka sahiptir.

-Devlet aileye çocuk yardımı yapar

-Devlet tüm bireylerin(sağlıklı,engelli,alkolik vs.) gelişmesi,sosyo ekonomik şartlarının iyileşmesi için her türlü çabayı göstermek zorundadır.

-Temel ihtiyaçlardan olan sağlık,eğitim ücretsizdir.

-Bireylerin işsizlik sigortası hakkı vardır.

-Devlet göçmen ailelerin topluma uyum sağlamasında yardımcı olmak zorundadır.

2-YETİŞKİN EĞİTİMİÜlkede ilköğretim 9 yıl olup zorunludur .Zorunlu eğitim sonrası çocuğun başarısına göre meslek okuluna ya da normal lise öğrenimine devam etme alternatifi bulunmaktadır.

Yaşadıkları olumsuz koşullar nedeniyle(alkolizm,suçluluk,istismar,vs) öğrenimine devam edemeyen bireylere yetişkin eğitimi olarak adlandırılan okullarda öğrenimlerine devam şansı verilmektedir. Bu okullar hükümete bağlı ancak kendi işleyişlerinde bağımsızdırlar.

3-SOSYAL HİZMETLER ÜNİVERSİTESİ

Stocholm üniversitesine bağlı bir bölümdür. Ülkede bir çok üniversitede sosyal hizmetler bölümü vardır .Üniversitenin eğitimi;Sosyal hizmet politikası,yöntem ve teknikleri ,psikoloji konularında 2 yıl teorik,2 yıl uygulamalı olmak üzere 4 yıldan oluşmaktadır. Üniversite sosyal politika konusunda master programına sahiptir.

4-ENGELLİ ÇOCUKLAR İÇİN HABİLİTASYON MERKEZİ

Bu merkez ağır zihinsel engelli çocuklar için terapilerin yapıldığı bir merkezdir. Çocuklar anne ve babaları ile birlikte terapiye katılmaktadırlar. Çocuklar ile,uğraşı terapisti,psikolog,çocuk gelişim uzmanı,fizyoterapist,sosyal hizmet uzmanı,hemşire ve çocuğun ailesi hep birlikte çalışmaktadır.Habilitasyonun her aşamasında tüm meslek grupları ortak proğram belirleyip aile ile birlikte proğramı sürdürmektedirler. Merkez belediyeye bağlı olup çocuklar ücretsiz olarak gündüz yararlanmaktadır.

5-SHIA

1981 yılında kurulmuş olup 3.Dünya ülkelerinde engelli bireylerin rehabilitasyonu,kadınların eğitimi,ekonomik hayata katılmaları konusunda projeler hazırlayan ve uygulayan sivil toplum örgütüdür.

6-LO (İŞÇİ SENDİKALARI BİRLİĞİ)

İsveç’te çalışan çeşitli meslek gruplarının üye olduğu sendikalar birliğidir. Her yıl hükümetle birlikte işçi ücret ve çalışma saatleri ,izin konularını belirler ve tüm işyerleri işçilerini belirlenen şartlara göre çalıştırmak zorundadır.Ülkede aynı meslek grubu aynı parayı almaktadır. İşçilerin işsizlik sigortası,doğum sonrası izin vs tum özlük hakları mevcuttur.

7-İSVEÇ GÖÇMEN BÜROSU

İsveç’te oturma izni,çalışma izni,göçmen başvuruları,görüşmeler ve kontrellerin yapıldığı birimdir. İsveç Türkiye,Irak,İran,Romanya,Rusya Federasyonu,Afganistan ve Bangledeş’ten göç almaktadır.

PROGRAMIN II:BÖLÜMÜ
1-KIZILHAÇ

1863 yılında gönüllü bir organizasyon olarak kurulan Kızıhaç’ın amacı; deprem,açlık,sel vb doğal afetlerle birlikte ,hastalık doğuştan veya sonradan edinilen engelli insanların tüm toplumsal sorunlarının çözümlenmesinde yardımcı olmaktadır.

Ayrıca Kızılhaç; İsveç’te bulunan göçmenlerin topluma uyumunu sağlama konusunda(İsveççe öğretilmesi)sosyal destek veren ve yalnız yaşayan yaşlılara manevi destek sağlayan ,toplumdaki her bireye yardım eline uzatan gönüllü bir organizasyondur.

2-YAŞLILAR İÇİN REHABİLİTASYON KLİNİĞİ

Rehabilitasyon merkezi hastaneye bağlı hizmet vermektedir. Her belediyede yaşlılara yönelik rehabilitasyon merkezleri mevcuttur. Merkezde uğraşı terapisti ,psikolog,fizyoterapist,sosyal hizmet uzmanı,doktor,hemşire ,yaşlının ailesi,yaşlı birlikte çalışmaktadırlar.Her yaşlının durumuna yönelik özel programlar hazırlanmakta olup yaşlı bu programa düzenli olarak katılım göstermektedir. Yaşılının ulaşımı hastanenin servis aracı tarafından ücretsiz olarak yapılmaktadır.

3-ALARMLI SAAT

18 yaşından küçük olup hırsızlılk,yankesicilik,saldırganlık alışkanlığı gibi olumsuz davranışlar geliştiren çocukların mahkeme kanalıyla terapi görmesinin sağlandığı merkezdir. Bu merkezlerde sosyal hizmet uzmanı,psikolog,çocuk ve ailesi ile birlikte çalışmaktadır .Sosyal hizmet uzmanı çocuğu okulda sokakta eğlence yerlerinde sürekli gözlemlemekte,çocuğa olumlu davranışlar kazandırmak üzere yoğun mesleki çalışma yapmaktadır.Yaptığı çalışmaları raporla mahkemeye bildirmektedir. Eğer yapılan çalışmalar sonrası çocukta olumlu davranış değişiklikleri gözlemlenmez ise çocuk 24 saat gözlem içinde olduğu özel kliniklere geçici olarak yerleştirilmektedir. Bu kliniklerde çocukla psikaytr,psikolog,sosyal hizmet uzmanı birlikte çalışmaktadırlar.

4-LİSE

13-16 Yaş grubu gençlerin devam ettiği bir okuldur.Bu liseye devam eden gençler arasında suça eğilim oranı yüksektir. Lisenin sosyal servisinde sosyal hizmet uzmanı,psikolog,boş zaman değerlendirme uzmanı bulunmaktadır. Okul sosyal servisi gençler için eğitim programlarının yanısıra parti organizasyonları,spor faaliyetleri,sosyal aktiviteler düzenlemektedirler .Okul sosyal servisi öğrencinin psiko-sosyal gelişiminin sağlıklı olmasından sorumludur.Bu lisede sosyal sorunlar yoğun olduğu için çalışmaya dahil edilmiştir.

5-FENİX

Belediyelerin sosyal servisine müracaat edip sosyal hizmet uzmanı tarafındanaile terapisi uygun görilen kişilerin terapiye devam ettikleri merkezdir. Merkezde psikolog,çocuk gelişim uzmanı,sosyal hizmet uzmanı,psikiyatr birlikte çalışmaktadırlar. Bu bölümde çalışan tüm meslek grupları aile teraspisi eğitimi almışlardır.

6-SÖDERGARDEN

Belediyedeki sosyal hizmet uzmanın korunmaya muhtaç çocuk ve aile olarak tanımladığı ailelerin çocukları ile birlikte yaşadığı evdir. Aile ve çocuk en fazla bir yıl kalmaktadır. Bu süreçte ya aile çocuğı ile birlikte ekonomik destekli yaşamına geri dönmekte ya da ebeveyn çocuğunu koruyucu aileye verilmesine rıza göstermektedir.

7-DR.PUH

18 yaşından büyük zihinsel engelli geçlerin Hebilitasyon merkezidir. Merkeze devam eden gençler lise mezunu olup bilgisayar kullanmaktadır. Engelli gençler Belediye tarafından merkeze yakın özür durumlarına uygun dairelerde tek başına yaşamaktadır. Belediye gençlere yardım etmek üzere 24 saat görevli personel temin etmiştir. Bu merkezde engelli gençler kasabada ki spor faaliyetleri biletlerinin bilgisayarda basılması,eski şehir planlarını mikro filme dönüştürülmesini sağlayarak toplumda aktif rol almaktadırlar. Bu merkezde sosyal hizmet uzmanı ve uğraşı terapisti birlikte çalışmaktadır.

İsveç’te engelli gençler normal okullarda bünyesinde bulunan özel eğitim sınıflarında üniversiteye kadar öğrenim görebilmektedir.

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

İsveç sosyal refah düzeyi yüksek bir ülkedir. Bu durum ülkenin sosyal hizmet politikasına da yansımıştır. Ülkenin sosyal hizmet politikasında belediyeler aktif rol oynamaktadır. Yaşlı,özürlü,alkolik ve çocuktan oluşan tüm ihtiyaç grupları ile psikolog,sosyal hizmet uzmanı,çocuk gelişim uzmanı,psikiyatr birlikte çalışmaktadır. Her meslek birbiri ile ekip çalışması içerisindedir. Bu yöntemde sorunların çözümünü kolaylaştırmaktadır. Bireysel hak ve özgürlüklerin koşulsuz uygulandığı bu ülkede sosyal hizmet politikası muhteşem bir düzenekle işlemektedir. Ancak bu ülkenin inanması güç olsa da çözemediği alkolizm sorunu bulunmaktadır


*En fazla 10 dakika önce, ideali 5 dakika önce görüşme yerinde bulunmak ve ortamı analiz etmek sizin için iyi olur. Çevrede bulunan insanları rahatsız etmeden gözlemleyin ve durumunuz uygunsa kat sekreterinden kurum ile ilgili bilgi almaya yönelik sohbetlerde bulunun.
*Görüşme sırasında elinizde çantanız ve ajandanız ya da en iyisi PALM gibi teknik bir ajandanızın olması size çok şey kazandırır. Çantanızı açtığınızda içinde devlet arşivi varmış gibi dağınık bir görüntü olmamasında yarar var. Görüşmenizde not almanız gerekebilir; o açıdan ajandanızı ya da palminizi etkili kullanın.
*Size ikram edilen çayı, kahveyi mutlaka kabul edin ve o ortamın bir parçasıymışsınız rahatlığında davranın.
*Görüşmeye karşınızdakine sempatik bir tarzda selam vererek başlayın. Tebessüm etmeniz size puan kazandırır.
*Görüşmeye erken gidip ortamda aldığınız ilk imajın kısa bir özetini yapmanızda ve bunun hoş bir izlenim olduğunu belirtmenizde yarar var.
*Tokalaşmanız ne ezik ne de üstünlük taslayıcı bir tarzda olmalı. Tokalaşmanız samimi olmalı. Aşırı hafifi tarz güvensizliğinizi, aşırı sert tarz kompleksinizi ortaya koyar.
*Görüşmeniz sırasında karşınızdakinin gözlerine çok rahatsız etmeden bakın

Oturma alanınızı belirleme şansı varsa (bazı işletmelerde görüşme odaları vardır) Sırtınızı boşluğa (kapı, pencere v.s.) gelmemesine dikkat edin. Sırtınızın boşlukta olması sizin kendinizi boşlukta hissetmenize sebep olabilir ya da her açılan kapıda geri dönüp bakmanız, rahatsız edici bir sahnenin oluşmasını sağlayabilir.
*Konuşma sırasında koltuğunuza çok kasıntı oturmayın. Konuşmanın gidişine göre bazen eğilerek talepkar, bazen doğrularak güveninizi gösterin.
*Görüşeceğiniz kurumun kimliği, görüşeceğiniz kişinin pozisyonu sizin bacak bacak üstüne atıp atmamanızda önemli rol oynar. En uygunu bacak bacak üstüne atmadan ama rahat edeceğimiz bir oturuş pozisyonu almaktır

Görüşmenin gidişini ağırlıklı olarak görüşmeyi organize eden kişi belirler. Kurum hakkında bir şeyler bildiğinizi düşünüyorsanız ve bilginizin doğruluğundan eminseniz sizin orayı niçin seçtiğinizin nedenlerinden biri olarak gösterebilirsiniz.
*Eğer iş değiştirecekseniz asla ayrıldığınız ya da ayrılacağınız kurumu kötülemeyin. Bu profesyonelce bir davranış olmaz. Tercih nedeniniz kariyeriniz olabilir, farklı bir kurum kimliğini yaşamak olabilir, farklı bir iş koluna yönelmek olabilir, evinize yakın bir yer tercihi olabilir (Bazen bu başka bir soruyu beraberinde getirebilir: “Biz kurum olarak şu an çalıştığımız yerden başka bir yere taşınsak bizden de mi ayrılırsınız?” gibi.
*Maaşınızın yetersizliği bir neden olmasın. Tabii ki para için, kendimizi geliştirmek, daha iyi bir yaşam standardına kavuşmak için çalışıyoruz ama bunu parasal bir tercih nedeni olarak göstermeniz çok doğru olmaz.
*Görüşmeler sırasında parasal nedenleri söyleyip, elinizle de para işareti yapmanız çok ters karşılanır. (Espri niyetine bunu yapmak bile hoş değil.) İş görüşmelerinde bir çok kişinin sınıfta kalmasını sağlayan neden “Ne kadar maaş düşünüyorsunuz?”

sorusuna verdikleri cevaptan kaynaklanır.
*Kurumsal kimliği oluşmuş bir işletmede asla bir para miktarından bahsederek talepte bulunmayın. Vereceğiniz en ideal cevap “Sizin gibi kurumsal kimliği oluşmuş bir işletmede benim pozisyonuma uygun bir ücret politikanızın olduğunu tahmin edebiliyorum. Ben bu politikaya uyum sağlamayı tercih ederim.” Kurumsal kimliği oturmuş ve çok yönlü çalışan bir çok işletme de performansınız değerlendirilirken size emeğiniz ölçüsünde ekonomik rahatlık verilir. Onun için ekonomik nedenleri ilk görüşmelerde sınıfta kalma nedeni yapmayın.
*İş görüşmelerinde uygun ortam oluştuğunda adeta bir markayı pazarlar gibi kendinizi pazarlamakta tereddüt etmeyin. Ülkemimizde yaygın olmasa da kişiler de markalaşabilirler. Markalaşmanız sizin yetenekleriniz, deneyimleriniz, işe katma değeriniz, nitelikleriniz gibi özelliklerin birleşiminden oluşan bir bütündür. O açıdan nasıl bir marka müşteriye pazarlamasında o markanın faydası ve farkı önemliyse siz de o kuruma katacağınız faydaları ve rakiplerinize göre farkınızı anlatın.
*Görüşme sonrasında görüşmenin sonucunu ne zaman öğrenebileceğinizi sorun. Görüşmeden ayrılırken size zaman ayırdıkları için teşekkür etmeyi sakın unutmayın. Sadece görüştüğünüz kişiyi değil aynı zamanda sekretere ve görüştüğünüz diğer kişilere de iyi günler dileyin. Sağlıklı iletişimi sağlıklı beyinler kurarlar. Karşınızdaki kişinin pozisyonu ne olursa olsun, küçümsemeden ileşitimde bulunmaktan asla çekinmeyin

 

 Editörler
Google
 

 


 


KURUMSAL VE BİREYSEL İŞ İLANLARI

 


 

SOSYAL MEDYA
 

 

Yasal Uyarı , Gizlilik Beyanı ve Künye

sosyalhizmetuzmani.org © Bütün hakları saklıdır.