Sosyal Hizmet Mesleği

Sosyal Hizmet Alanları

Sosyal Kaynak
Bilgiler

İnsan Kaynakları

       



 



 

Prof. Dr. İlhan TOMANBAY

İstinye Üniversitesi
Sosyal Hizmet Bölümü
itomanbay@istinye.edu.tr




ÖZGEÇMİŞ
 

 
 
İlhan Tomanbay, Prof. Dr. İskenderun (Hatay) doğumlu (21 Nisan 1948).

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı Sosyal Hizmetler Akademisi'nden mezun oldu (1971).

Sekiz yıl, Türk-İş'e bağlı (daha sonra DİSK'e) Genel-İş Sendikasında eğitim uzmanı olarak çalıştı (Nisan 1972-Ağustos 1979). Sendikanın bursiyeri olarak gittiği F. Almanya’da sendikacılık eğitimi aldı; yurtdışındaki işçilerimiz ve aileleri üzerine uygulamalı mesleki çalışmalar yaptı (1974-1975), makaleler yazdı. Askerliğine kadar kaldığı F. Almanya’da bir yetiştirme yurdunda gençlik sosyal çalışmacısı olarak çalıştı (1975-1976).

Aynı yıl, Almanya’dan dönüşünde sendikadan ayrılarak (Ağustos) 1972’den itibaren Hacettepe Üniversitesi çatısı altında yeralan Sosyal Hizmetler Akademisi araştırma görevliliği sınavına girdi. Kazandı. 1983 düzenlemesiyle okulun statüsü değişti ve Rektörlüğe bağlı Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulu olarak öğretimini sürdürdü. (Temmuz 1979).

Aynı yıl girdiği Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Sosyal Politika kürsüsünde yüksek lisans derecesi aldı (Ekim 1979-Temmuz 1981). Aynı bölümde doktora yeterlik sınavını kazanarak doktoraya başladı, ancak, 12 Eylül 1990 askeri darbesinin Sosyal Politika Kürsüsünü kapatması üzerine doktorasını yurtdışında yapmaya karar verdi.

1985 yılında aldığı davetle Berlin Sosyal Çalışma ve Sosyal Eğitim Yüksekokulunda (Alice Salomon Fachhochschule für Sozialarbeit/Sozialpädagogik) konuk öğretim elemanı olarak çalıştı; çeşitli dersler verdi (1985 Güz - 1988 Güz). Bu arada Friedrich Ebert (Friedrich-Ebert-Stiftung) ve Hans Böckler vakıflarından (Hans-Böckler-Stiftung) doktora bursu kazandı. Berlin Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Sosyal Eğitim ve Sosyal Çalışma Bölümünde (Technische Universität, Berlin, Fachbereich für Erziehungswissenschaften, Abteilung Sozialpädagogik/Sozialarbeit) Friedrich Ebert Vakfının bursiyeri olarak doktora yaptı (1987-Haziran 1990).

1991 yılında Türkiye’ye dönerek güz döneminde Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulunda tekrar çalışmaya başladı.

Sosyal hizmet anabilim dalında doçentlik sanını (1993) ve doçentlik kadrosunu aldı (1995).

Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulunda profesörlük kadrosuna atandı (1999).

Rektörler arasında yapılan mutabakat üzerine 1997 yılında geçici görevle gittiği Akdeniz Üniversitesinde (Antalya) Akdeniz Üniversitesi Sosyal Hizmetler Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi'ni (AKSUM) kurdu; iki yıl müdürlüğünü yaptı (1998-2000). Akdeniz Üniversitesinde açılması son aşamaya gelen Sosyal Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bölümünün kurulması sağlanamadığı için geri döndü.

Hacettepe Üniversitesi Ankara Meslek Yüksekokuluna müdür yardımcısı olarak atandı (2000-2002). Daha sonra aynı Yüksekokulda 2009 yılına kadar müdür olarak görev yaptı. Hizmet ve öğrenim karışıklığına son verilmesi için Ankara Meslek Yüksekokulundan teknik programların ayrılarak Polatlı Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunda yapılanmasına katkı verdi ve Ankara Meslek Yüksekokulunun adı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu olarak değiştirildi. Bu süreç içinde belirli bir süre Polatlı Meslek Yüksekokulunun da müdürlüğünü üstlendi.

Kesintisiz görev yaptığı Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulunun statüsünün değiştirilerek Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine Sosyal Hizmet Bölümü olarak bağlanmasına (2005-2006) Üniversite Senatosunda destek verdi.

21 Nisan 2015 günü yasal kamu hizmeti süresini sonlandırarak emekli oldu. Halen İstinye Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmete Bölümünde görev yapmaktadır.
 
 
 

  YAYINLANAN ESERLERİ
 

Hepimiz Sığınmacılara " Umut " Aşılayalım !
 
Keçiören’den Ayrılıyoruz
 
Atatürk ve Keçiören
 
Sosyal Çalışmada Türkiye Modeli Neden Oluşamadı, Oluşamıyor?
 
Sosyal Çalışmada Türkiye Modeli Neden Oluşamadı, Oluşamıyor?
 
Dilde Bozulma: Yineyi Yine Yineleme
 
Sosyal Hizmet Uzmanı Unvanı Hakkında Bir Yazı Üzerine
 
Meslek Konusunda Çeşitleme - Önsöz
 
Dünya S Ç Günü 2017’nin Düşündürdükleri (World Social Work Day (WSWD) 2017)
 
Bonzainin, Bağımlılığın İlacı: Sosyal Olmak ve Sosyal Çalışma
 
Adli Sos Hiz Adli Sosyal Çalışma (Forensıc Socıal Servıce Or Forensıc Socıal Work?)
 
Aziz Şeker’den Deneme Tadında Öyküler Ayrılıklar Güzelse
 
Göç Ve Sığınma Alanında “Sosyal Hizmet Uzmanları” Neden Çalış(A)mıyor?
 
Güzel Ve Zarif Formüle Edilmiş Bir Soru Üzerine
 
Dünya S Ç Günü 2018’de Topluluksal ve Çevresel Sürdürülebilirliğin Geliştirilmesi
 
Sosyal Hizmete Neden Sosyal Çalışma Diyorum?
 
Neye üzülüyorum, biliyor musunuz?
 
Sevgili Kasım Kırmızı’ya Söylenen: Mesleğin Birçok Sorunu Varken…-YENİ
 
Sosyal Çalışma Ve Avrupa Sosyal Şartını Doğru Anlamak-YENİ
 
 

 




Yasal Uyarı , Gizlilik Beyanı ve Künye   /  sosyalhizmetuzmani.org © Bütün hakları saklıdır.