SOSYAL HİZMET MESLEĞİ

SOSYAL HİZMET ALANLARI

   KAYNAK
BİLGİLER

 

                                                                                                                               

 


İş İlanı Veriniz

 

sosyalhizmetuzmani.org
 


 

Prof.Dr. Kamil ALPTEKİN

Karatay Üniversitesi
Sosyal ve Beşerî Bilimler Fakültesi
Sosyal Hizmetler Bölüm Başkanı

Sosyal Hizmet Uzmanı  


 

 

ÖZGEÇMİŞ

Doğum Yeri ve Tarihi: Ankara, 1969
Eğitim Durumu
• Lisans Öğrenimi: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulu, 1999
• Yüksek Lisans Öğrenimi: Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü,
Disiplinlerarası Sosyal Psikiyatri Anabilim Dalı, 2002,
Tez: “1974-1999 Yılları Arasında Türkiye’de Tamamlanmış İntiharların Coğrafi Yerleşim
Birimleri ve Cinsiyetlere göre Dağılımı”
• Doktora Öğrenimi: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal
Hizmet Anabilim Dalı, 2008.
Tez: “Sosyal Hizmet Bakış Açısından Genç Yetişkinlerde İntihar Girişimlerinin
İncelenmesi: Bir Model Önerisi”
• Bildiği Yabancı Diller: İngilizce
• Bilimsel Faaliyetler:
1. KİTAP
Alptekin, K. (2002). 1974-1999 Yılları arasında Türkiye’de tamamlanmış intiharların
coğrafi yerleşim birimlerine ve cinsiyetlere göre dağılımı. Ankara: T.C.
Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı Yayınları, No: 119,
2. KİTAP YAYINA HAZIRLAMA
Demirel, S. ve Alptekin K. (2005). Özel eğitim ve rehabilite hizmetlerine ihtiyaç duyan
bireyler ve aileleri. Ankara: Zihinsel ve Bedensel Engelli Çocukları ve Aileleri
Araştırma Eğitim ve Yardımlaşma Derneği Yayın No: 001.
3. MAKALELER
3.1. Kitap İçinde Makale
Demirel S. ve Alptekin K. (2005). Özel özel eğitim ve rehabilitasyon kurumlarına özgü
sorunlar ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri. S. Demirel ve K. Alptekin
(yayına hazırlayanlar). Özel eğitim ve rehabilite hizmetlerine ihtiyaç duyan
bireyler ve aileleri (ss. 91-110). Ankara: Zihinsel ve Bedensel Engelli Çocukları ve
Aileleri Araştırma Eğitim ve Yardımlaşma Derneği, Yayın No: 001.
199
Demirel S. ve Alptekin K. (2005). Kendini yaralama davranışında kullanılan yöntem
veya araçlar ile yaralanan veya zarar verilen beden bölgeleri üzerine bir çalışma.
A. İçağasıoğlu-Çoban ve H. K. Arslanoğlu (yayına hazırlayanlar). Türkiye’de
sosyal hizmet uygulamaları: İhtiyaçlar ve sorunlar (ss. 483-493). Sosyal Hizmet
Sempozyumu 2004, Konferans ve Bildiriler. Ankara: Haberal Eğitim Vakfı Yayını.
Demirel S. ve Alptekin K. (2005). Özel özel eğitim ve rehabilitasyon kurumlarına özgü
sorunlar ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri. A. İçağasıoğlu-Çoban ve H. K.
Arslanoğlu (yayına hazırlayanlar). Türkiye’de sosyal hizmet uygulamaları:
İhtiyaçlar ve sorunlar (ss. 365-373). Sosyal Hizmet Sempozyumu 2004,
Konferans ve Bildiriler. Ankara: Haberal Eğitim Vakfı Yayını.
Alptekin, K., Sayıl I. ve Özgüven H. D. (2003). The distribition of suicides in Turkey
according to cities and gender. XXII World Congress of the International
Association for Suicide Prevention (IASP), Final Programme and Abstract Book
(pp:213:3), Stockholm-Sweden.
Alptekin, K. (2001). Sosyal psikiyatriyi doğru anlamak. K. Karataş ve Ç. Arıkan (yayına
hazırlayanlar). İnsani gelişme ve sosyal hizmet: Prof. Dr. Nesrin Koşar’a armağan
(ss. 22-26). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulu Yayını No:
009.
3.2. Dergilerde Yayınlanmış Makale
Alptekin, K., Duyan, V. ve Demirel, S. (2006). Adıyaman’da intihar girişimleri. Anadolu
Psikiyatri Dergisi, 7(3), 150-156.
Alptekin, K. (2004). Anahatlarıyla özel eğitim ve rehabilitasyon kurumlarında aile eğitim
programının yapılandırılması. Ufkun Ötesi Bilim Dergisi, 4(1), 47-58.
Alptekin, K. (2004). Sağlık hakkı ve insan hakları üzerine bir değerlendirme. Türkiye
Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku-Tarihi, 12(2), 132-139.
Alluşoğlu M. A., Alptekin K. ve Demirel S. (2002). Sivil toplum örgütleri. Mülkiyeliler
Dergisi, 24(233), 127-138.
4.Konferans / Panel / Bildiri Sunumları
• “Kadın İntiharı”, II. Kadın Ruh Sağlığı Kongresi, İstanbul 2006.
• “Küçülen Sosyal Devlet, Küçülen Sosyal Hizmet mi?”, 6. Ulusal Sosyal
Hizmetler Konferansı, Ankara 2004.
• “Küreselleşme, Yoksulluk ve Sosyal Devlet Anlayışının Çöküşü”, Sosyal
Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Güçlendirme Vakfı Toplumsal Gelişme Çocuk
ve Yoksulluk Paneli, Ankara 2003.
İş Deneyimi
• Stajlar
T.C MEB Özel Gönül Özel Eğitim Kursu (Ekim 2003 – Haziran 2004),
OSTİM Çıraklık Eğitim Merkezi (Şubat - Haziran 1999),

     

YAYINLANAN ESERLERİ

 

 BU BÖLÜMDE EN SON GÜNCELLEME TARİHİ

15 / 04 / 2018
 

 

 

 

 

Yasal Uyarı , Gizlilik Beyanı ve Künye

 

sosyalhizmetuzmani.org © Bütün hakları saklıdır. 
Sitemizde yayınlanan  yazarlarımızın yayınları ve sitemizin yayınları  kaynak gösterilerek ve içeriği değiştirilmemek şartıyla alıntı yapılabilir.