Sosyal Hizmet Mesleği

Bilgiler
Yayınları
Araştırmalar
 


Sosyal Hizmet Alanları

Çocuk
Gençlik
Yaşlılık
Aile
Sosyal Sorunlar
Engeliler
Tıbbi Sosyal Hizmet


Kaynak Bilgiler

Bireysel Gelişim
Sosyoloji
Psikoloji
İnsan Hakları
İletişim Bilgisi

 

 

 

 

 
 ANA SAYFA

KEÇİÖREN SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI YAŞLI SOHBET EVİ PROJE ÖRNEĞİ

Cesur CEYLAN

Sosyal Hizmet Uzmanı

 

PROJE STRATEJİSİ
Bu projenin çıkış noktası yalnız yaşayan yaşlı ve yoksul bireylerin yaşamlarında küçük bir değişiklik yapmalarını sağlamak ve yalnızlık hissinden uzaklaşarak yeni sosyal ortamlarda bulunmalarını sağlamaktır.

• Keçiören Vakfı’ndan hizmet alan 60 ve üzeri yaştaki yalnız yaşayan yoksulluk içindeki bireylerin gün boyu evde vakit geçirmeleri engellenecek ve bir nebze de olsa hatırlandıkları için farklı hissedeceklerdir.
• Kendilerine ait bir mekanları olacak ve burada her şey yaşları dikkate alınarak hazırlanmış olacak (müstakil veya merdiven çıkmayı gerektirmeyen bir yer).
• Bu sohbet evinde bir personel sürekli diğer personel ise gönüllü ve uygulama öğrencilerinden oluşacaktır.
• Farklı sosyal ortamlarda bulunmak için yeterli olanaklara sahip olmayan müracaatçılara birtakım aktiviteleri (ücretsiz servis, yiyecek ve içecek, sinema, tiyatro ve diğer kültürel faaliyetler) yapabilmeleri için imkan sağlanacaktır.
• Sohbet evine gelen yaşlılara her konuda bilgilendirme, yönlendirme ve danışmanlık hizmetleri verilecek (örn: 2022 den nasıl faydalanabileceği konusunda).
• Toplumun yaşlıya ve yaşlılığa bakış açısındaki olumsuzluklar çalışma dahilinde olacaktır.
• Bu sohbet evinde yaşlı müracaatçılarımızla akla gelebilecek her konuda çalışma yapılacaktır (örn: okuma-yazması olmayanlardan istekli olanlara okuma yazma kursu açılması)
• Yaşlı müracaatçılar belirli periyotlarla sohbet evine guruplar halinde vakıf araçlarıyla getirilecek ve gün boyunca (en geç mesai bitimi) sohbet evinde kalabilecek her türlü ihtiyacını karşılayabilecek ve yine vakıf araçlarıyla evlerine bırakılacaklardır. .

HEDEF GRUBU
Bu projenin hedef grubu; :Keçiören Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’ndan hizmet alan 60 yaş üzerinde yalnız yaşayan yoksul müracaatçılardır. Yalnız başına yaşamak zorunda kalan yaşlı müracaatçıların hayatlarında küçükte olsa bir farklılık yaratmak açısından proje önemli görülmektedir.

İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURULUŞLAR
• Keçiören Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
• Keçiören Belediyesi
• Sosyal Hizmetler Yüksekokulu

AMAÇ
Projenin temel amacı; yalnız yaşayan yaşlı müracaatçıların yalnızlık hislerini azaltmak, hayatlarını kolaylaştırmak ve kendilerinde sahipsiz olmadıkları duygusu uyandırmaktır.

Alt Amaçlar:
• Hem yoksulluk hem yalnızlık hem de yaşlılığın doğurabileceği sorunları azaltmak için makro ölçekli devlet politikalarını mikro ve mezzo düzeyde desteklemek.
• Yoksul yaşlılarımızın yaşlılık süreçlerini verimli ve kaliteli bir şekilde geçirmelerini sağlamak.

PROJE ÇIKTILARI
• Proje sonucunda hizmet alan yaşlı müracaatçıların zamanlarının verimli bir şekilde geçirmelerinin sağlanması,
• Yaşam standartlarının yükseltilmesi,
• Yeni ve farklı insanlarla tanışıp kaynaşmaları sonucu yalnızlık duygusunun azaltılması,
• Toplumdan bu konuda destek sağlanması ve olumsuz düşüncelerin giderilmesi,
• Çoğu okuma yazma bilmeyen yaşlı müracaatçıların resmi işlemlerinin yapılmasına katkıda bulunulması,
• Yalnız bırakıldıklarını düşündükleri için oluşan kızgınlık ve öfke hislerinin azalması.

PROJE FAALİYETLERİ
• Proje bir yıl boyunca gerçekleşecektir. Öncelikli olarak proje için gerekli maddi desteği sağlayan kurum ve kuruluşlarla görüşmeler sonucunda proje uygulanacaktır.
• Keçiören Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü ile proje uygulanacağına dair görüşmeler yapılacak, proje taslağı sunulacaktır ve gerekli izinler alınacaktır.
• Keçiören Belediyesi’nden uygun mekan bulunması konusunda bilgi ve fikir istenecektir. Gerekirse belediye kullanmadığı bir mekanı bir yıllığına proje dahilinde tahsis edebilecektir.
• Sosyal Hizmetler Yüksekokulu uygulama koordinatörlüğüne proje taslağı sunulacak ve projeye destek amaçlı uygulama öğrencisi talep edilecektir.
• Sohbet evine maddi destek sağlaması için sohbet evi halka açık olacak ve yiyecek-içecek satışı yapılabilecektir.
• Bir servis aracının gerekli olduğu sohbet evinin bu ihtiyacı işbirliği yapılacak olan kuruluşlar tarafından sağlanmasına çalışılacaktır.
• Sohbet evi katılımcılarının resmi işlemlerini çabuk ve hızlı bir şekilde yapabilmeleri için bilgisayar, internet bağlantısı ve fotokopi makinesini proje dahilinde Keçiören Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı sağlayacaktır.
• Sohbet evinin dekorasyonu ve gerekli malzemelerin alımı için Keçiören Belediyesi ve Keçiören Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı ile işbirliği yapılacaktır.
• Her türlü fikir ve öneriye açık olacak olan sohbet evi projesine gönüllü katılımlar sağlanacaktır. Bunun için gerekli tanıtım ve reklam giderlerini proje dahilinde Keçiören Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı karşılayacaktır.

PROJE GİRDİLERİ
Proje girdileri çıktıların elde edilmesini sağlamak amacıyla planlanan faaliyetlerin yerine getirilmesinde ihtiyaç duyulan ödenek ,araç-gereç insan gücü gibi unsurları içermektedir.
• Proje faaliyetlerinin gerçekleşmesi için bir kaç kuruluştan destek alınacaktır.
• Sohbet evi projesi için uygun mekanın bulunmasını Keçiören Belediyesi hiçbir ücret almadan sağlayacaktır.
• Sohbet evi için gerekli eşya ve malzemenin temininde maddi desteği Keçiören Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı sağlayacak ve Keçiören Belediyesi de bu konuda yardımcı olacaktır.
• Sosyal Hizmetler Yüksekokulu uygulama koordinatörlüğü gerekli sayı ve nitelikte uygulama öğrencisinin burada uygulama yapmasını sağlayacaktır.
• Sürekli olarak sohbet evinde kalacak olan 1 personelin temini Keçiören Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yapılacaktır.
• Reklam, bilgisayar, internet bağlantısı ve fotokopi gereç giderlerini Keçiören Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı karşılayacaktır.
• Yaşlı müracaatçıların sohbet evine getirilip götürülmesinde kullanılacak olan servis aracını Keçiören Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı veya Keçiören Belediyesi sağlayacaktır.

İZLEME VE DEĞERLENDİRME
Proje kapsamında yaşlılık ve yoksulluk konularında uzmanlaşmış akademik çevrelerden kuramsal mesleki bilgi ve görüşler alınarak son bir değerlendirme yapılacaktır. Proje içeriği, bu projede adı geçen kuruluşların dışında farklı kurum ve kuruluşların da katılımı sağlanarak düzenlenecek olan bir toplantıyla paylaşılacaktır. Ortaya çıkacak yeni fikir ve görüşler değerlendirilip bu yönde projenin kapsamı genişletilebilecektir


SÜRE
• Projenin tamamı 1 Ocak-30 Aralık 2006 yılını kapsayacak şekilde uygulamaya konulacaktır.
• 23 -30 Kasım 2005 arasında hazırlıklar ve görüşmeler yapılacaktır.
• 01-15 Aralık 2005’te sohbet evi için fiziksel mekan ayarlanacaktır.
• 15-30 Aralık 2005 tarihleri arasında proje için gerekli maddi kaynak ve tüm araç gereçler sağlanacaktır.
• 01 Ocak 2006 dan sonra proje uygulanmaya başlanacaktır

BÜTÇE TASLAĞI
Gerekli olanlar YTL
Gerekli fiziki mekanın 1 yıllık kirası 6 000
Görevlendirilecek 1 personelin 1 yıllık gideri 6 000
Dekorasyon ve eşya gideri (koltuk, tv, masa, sandalye,mutfak eşyası vb) 3 000
Bilgisayar, fotokopi makinesi ve 1 yıllık internet bağlantısı 3,5 bin
Tanıtım ve reklam giderlreri 100
Toplam 18.600-

 

 Editörler
Google
 

 


 


KURUMSAL VE BİREYSEL İŞ İLANLARI

 


 

SOSYAL MEDYA
 

 

Yasal Uyarı , Gizlilik Beyanı ve Künye

sosyalhizmetuzmani.org © Bütün hakları saklıdır.