SOSYAL HİZMET MESLEĞİ

SOSYAL HİZMET ALANLARI

   KAYNAK
BİLGİLER

 

                                                                                                                               

 


İş İlanı Veriniz

 

 Sitemizde Yayınları Yayınlanan Sosyal Hizmet Uzmanları
 Sitemizde Diğer Meslek Elamanlarının Yayınları
 

sosyalhizmetuzmani.org
 


 

Koruma Kuralları

Mehmet Can ÖZKAYA

Sosyal Hizmet Uzmanı  
mcanozkaya@gmail.com 


 

 

Denetimli Serbestlik Mekanizmasının önemli unsurlarından biri de suçtan zarar gören kişileri ve cezasını tamamlayıp sosyal hayata yeniden dönen eski hükümlüleri desteklemektir. Bu destek sisteminin somutlaşmış ve icra vazifesi gören kısmı da Koruma Kurullarıdır.

KORUMA KURULLARI NEDİR.?

Koruma Kurulları; T.C Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü bünyesinde yer alan ‘Denetimli serbestlik hizmetleri’ kapsamında, mağdurlar ile ceza infaz kurumlarından salıverilen hükümlülere “yardımcı olmak” üzere oluşturulmuş bir kuruldur.
5402 sayılı Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile Koruma Kurulları kanunu gereği 133 ağır ceza merkezinde koruma kurulları teşkilatlanmıştır.

KORUMA KURULLARININ GENEL AMACI

-Suçtan zarar görenlere yardımcı olmak.

-Ceza infaz kurumlarından salıverilen hükümlülere yardımcı olmak.

-Hükümlülerin topluma uyum sağlanmasını kolaylaştırmak ve yeniden şuç işlenmesini önlemek.

-Bu şekilde toplumsal düzeni korumak.

KORUMA KURULLARININ GÖREVLERİ: (5402 sayılı kanun madde 17)

1. Suçtan zarar görenlere yardımcı olmak.

2. Ceza infaz kurumlarından salıverilen hükümlülere yardımcı olmak.

3. Ceza infaz kurumundan salıverilen çoçuk ve genç hükümlülerin öğrenimlerine devam etmelerini sağlamaya yardımcı olmak.

4. Şube müdürlüğünce bu konularda hazırlanan projeleri görüşmek ve karara bağlamak.

5. Kanunda verilen diğer görevleri yapmak.

1-SUÇTAN ZARAR GÖRENLERE YARDIM:

Suçtan zarar görenlerin suç nedeniyle karşılaştıkları sosyal ve ekonomik sorunların çözümünde yardımcı olmak.
Suçtan zarar gören kişi ve ailelerin bu suç nedeniyle karşılaştıkları, bünye ve çevre şartlarından doğan ya da kontrolleri dışında oluşan ekonomik ve sosyal yoksunlukların giderilmesine ve ihtiyaçlarının karşılanmasına, sosyal sorunların önlenmesi ve çözülmesine yardımcı olunması ve hayat standartlarının yükseltilmesini amaçlayan yardımlardır.

2-CEZA İNFAZ KURUMUNDAN SALIVERİLEN HÜKÜMLÜLERE YARDIM:

-Hükümlülerin ; meslek veya sanat edinmelerine
-İş bulmalarına
-Sanat sahibi olanlar ile tarım işletmeciliği yapmak isteyen hükümlülere araç ve kredi sağlanmasında
-İşyeri açmak isteyenler ile
-Hükümlülerin diğer sorunların çözümünde
Yardımcı olmak.

KORUMA KURULU KİMLERDEN OLUŞUR:

 KORUMA KURULU BAŞKANI: Cumhuriyet başsavcısı veya görevlendireceği Cumhuriyet savcısıdır.
ÜYELER
 Baro temsilcisi
 Belediye başkanı veya görevlendireceği yardımcısı
 Ceza infaz kurumu müdürü
 Denetimli serbestlik ve yardım merkezi şube müdürü
 Milli eğitim müdürü
 Sosyal hizmetler müdürü
 Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı temsilcisi
 İş kurumu müdürü
 Ziraat ve halk bankası müdürleri
Sivil toplum örgütü üyeleri:
 Ticaret ve sanayi odası yöneticisi
 Ziraat odası yöneticisi
 Borsa temsilcisi
 Esnaf ve sanatkarlar birliği yöneticisi
 Kamuya ait fabrika yöneticileri
 Kamuya yararlı dernek ve vakıf yöneticileri
 Özel banka yöneticileri
Bu üyelerin görev aldığı kurul ayda bir defa olmak üzere toplanır ve Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezi Şube Müdürlüklerinin kendilerine önceden bildirdiği gündem hakkında karar ve icra yetisini kullanır.

KORUMA KURULLARINA KİMLER BAŞVURABİLİR:
Koruma kurullarına;

 Suçtan zarar görenler
 Ceza infaz kurumundan salıverilen hükümlüler
 Bunların kanuni temsilcileri ile avukatları

KORUMA KURULLARININ FAYDALARI

 Kamu düzeninin korunmasına katkı sağlamak.

 Hükümlülerin topluma uyum sağlamasına ve toplumda diğer bireyler gibi yerini almasına yardımcı olmak.

 Sivil toplum örgütlerinin ve toplumun diğer kesimlerinin katılımını sağlayarak denetimli serbestlik sisteminin kabul görmesine katkıda bulunmak.

 Toplumun suçluya bakışının değişmesini sağlamak.

KORUMA KURULLARINA GELEBİLECEK ELEŞTİRİLER
 Kamuoyunun tepkisi ve önyargısı

 Hükümlülerin mutlak yardım beklentisi

 Yardım yapılacak hükümlüler kimler olacak? Her hükümlüye yardım yapılacak mı?

 Koruma kurullarının bir fonunun olmayışı ve maddi kaynaklarının bulunmayışı.

KAYNAKLAR:
1. T.C Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü Denetimli Serbestlik ve Yardım Hizmetlerinden Sorumlu Daire Başkanlığı Eğitim Materyali, 2006

 

 

 

 

 

Yasal Uyarı , Gizlilik Beyanı ve Künye

 

sosyalhizmetuzmani.org © Bütün hakları saklıdır. 
Sitemizde yayınlanan  yazarlarımızın yayınları ve sitemizin yayınları  kaynak gösterilerek ve içeriği değiştirilmemek şartıyla alıntı yapılabilir.