Sosyal Hizmet Mesleği
Mesleki Bilgiler
SHU Yazıları
SHU Yayınları
SHU Araştırmaları
SHU İsim Listesi
Sosyal Hizmet Alanları
Çocuk Refahı
Gençlik Alanı
Yaşlılık ve Sorunları
Aile Sorunları
Sosyal Sorunlar
Engeliler ve Sorunları
Tıbbi Sosyal Hizmet

İş İlanları

Kurum İlanları
Elaman İlanları
İş İlanı Verme
Bireysel Gelişim
Bireysel Gelişim
NLP
Toplam Kalite
Beden Dili
İletişim Bilgisi
Halkla İlişkiler
Ana-Baba Okulu
Sosyal Bilimler
Sosyoloji
Psikoloji
Sosyal Siyaset
Sosyal Siyaset Bilgileri
Kitap / Sanat
Kültür/Sanat
Kitap Tanıtımı
İnsan Hakları
İnsan hakları Bilgileri

 

  Hızlı Erişim
 

Google
 
Web www.sosyalhizmetuzmani.org

YENİ MEDENİ KANUNA GÖRE KORUYUCU AİLE KURUMU

V. KORUYUCU AİLE; BAŞVURU VE İSTENEN BELGELER

A)    Giriş.

Küçüklerin evlat edinilmesi için evlat edinen tarafından bir yıl süreyle bakılmış ve eğitilmiş olması gerekir. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu vasıtasıyla evlat edinmek için Koruyucu Aile hizmetinden faydalanılabilir. Koruyucu aile yanına en fazla 3 çocuk, aynı anda yerleştirilebilir. Ancak bunun için kişi hakkında yapılan incelemenin sonucunda belirlenen yaşam şartları ve göz önüne alınır.

B) Koruyucu Aile Olabilme Şartları ve Usulü.

Ø     T.C. Vatandaşı olmak,

Ø     Türkiye'de sürekli ikamet etmek,

Ø     Okur-Yazar olmak,

Ø     Çocuğun öz anne babası ya da vasisi olmamak, gerekir. Evli veya bekar, çocuklu ya da çocuksuz olmak arasında fark yoktur.

Koruyucu aile olmak isteyenler ikametgahının bulunduğu ildeki İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne dilekçe ile başvurmalıdırlar. Başvuruda Sosyal Hizmet Uzmanı Koruyucu Aile Hizmetinin esasları, işleyişi ve aileye yerleştirilecek çocukların özellikleri hakkında gerekli bilgiler verir. Koruyucu aile olmaya kesin karar verilirse, Sosyal Hizmet Uzmanı tarafından evde, işyerinde, başvuran ailenin çocuklarıyla vb. bir dizi görüşmeler yapılır. Bu görüşmelerde amaç ailenin ve çevresinin yerleştirilecek çocuğa her açıdan uygun olup olmadığının belirlenmesidir. Görüşmelerden elde edilen bilgilere ilişkin sosyal inceleme raporu hazırlanır. Görüşmeler sonucu olumlu karar verilirse bazı belgeleri hazırlayarak başvuruda bulunulması istenecektir.

C) İstenen Belgeler.

Ø     Vesikalık Fotoğraf

Ø     Nüfus cüzdanı örneği

Ø     Evliler için evlenme cüzdanı örneği

Ø     İkametgah belgesi

Ø     İş ve gelir durumunu gösteren onaylı belge

Ø     Sabıka Kaydı

Ø     Sağlık Kurulu Raporu

D) Koruyucu Ailenin Yükümlülükleri.

1.       Yanına yerleştirilen çocuğun öncelikle fiziksel ve psiko-sosyal gelişiminin sağlıklı olabilmesi için gerekli koşulları sağlamak, 

2.      Çocuğun yeteneklerinin ve becerisinin elverdiği ölçüde öncelikle eğitim ve öğretimi ya da iyi bir meslek sahibi edindirilmesi için gerekli çabayı göstermek,

 3.      Çocuğun varsa öz ailesi ve akrabaları ile uygun görülen şekil ve zamanda görüşmesini sağlamak, 

4.      Koruyucu aileye ve yerleştirilen çocuklara ilişkin olarak mesleki çalışmaları yürüten sosyal hizmet uzmanlarına gerekli koşulları hazırlamak, 

5.      Adres ve ikametgah değişikliklerini bu değişiklik gerçekleşmeden önce İl Müdürlüğü'ne bildirmek, Koruyucu ailelerin yükümlülükleridir. 

E) Koruyucu Aile ve Çocuk İçin Devlet Tarafından Sağlanan İmkanlar.

1.             Koruyucu ailelere baktıkları her çocuk için yeterli bakım ücreti ödenir.

2.            Özürlü çocuklar için yapılacak ödemeler iki katına kadar arttırılır.

3.            Her öğretim yılı başında bir defaya mahsus olmak üzere eğitim masrafları karşılığı olarak bakım ücreti iki kat arttırılarak ödenir.

4.            Şubat ve Ağustos aylarında çocukların yıllık giyim masrafları karşılığı olarak bakım ücreti iki kat arttırılarak ödenir. 

5.            Koruyucu aile yanına yerleştirilen çocukların sağlık giderleri kurum tarafından karşılanır. 

6.            Koruyucu aileler ve korudukları çocuklar için gerektiğinde üniversitelerin ilgili bölümlerindeki uzman kişilerden psikolojik ve psikiyatrik danışmanlık hizmeti sağlanır. 

7.            Okula giden veya bu yaştaki çocuklara her ay harçlık ödenir. 

8.            Koruyucu ailelere ödenen bakım ücreti memur maaş katsayısına bağlı olarak arttırılmaktadır.  

F) Sona Erdirilme Nedenleri.

1.       Koruyucu ailenin yükümlülüklerini yerine getirmemesi, 

2.      Çocukla koruyucu aile arasındaki uyumsuzluğun yapılan mesleki çalışmalara rağmen giderilememesi, 

3.      Koruyucu ailenin çocuğa.istenilen şekilde bakmadığının belirlenmesi, 

4.      Çocuğun koruyucu aileye yerleştirilme nedeninin ortadan kalkması, 

5.      Koruyucu ailenin herhangi bir nedenle koruyucu aile olmaktan vazgeçmesi hallerinde görevli sosyal çalışmacının hazırlayacağı sosyal inceleme raporu ile ailenin koruyucu aile sözleşmesi iptal edilerek çocuk aileden geri alınmaktadır

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.