Sosyal Hizmet Mesleği

Sosyal Hizmet Alanları

Sosyal Kaynak
Bilgiler

İnsan Kaynakları

       
   
    

 
Mehmet Emin ASLAN

Uzman Psikolog  / alanemin@hotmail.com

   
   

 
 
 
 


KÜRESEL ISINMA DOĞA FENOMENÎ – BÎR DÜNYA FELAKETÎMÎ ?
HÜMEN VARLIK ÜZERINDE PSÎKONÖROLOJÎK VE FÎZYOLOJÎK ETKÎSÎ - 2
 

  Yağış miktarı

Yağmurda yapılacak değişikliklerin aşağı indirilmesi oldukça zor. Bununla birlikte, yağışların daha yüksek enlemlerde daha yüksek olması ve çoğu subtropikal bölgelerde daha düşük olması beklenmektedir. Bu nedenle, yoğun yağış olaylarının sıklığı ve yoğunluğu Kuzey Amerika ve Avrupa'da muhtemelen artmış ve artacaktır, bilahere diğer kıtalarda bu etki kendisini zamanla hissetirecektir. (IPCC'nin 5. raporuna göre).

Dağ buzulları


Dağ buzulları yaygın düşüşünü sürdürüyor ve önümüzdeki 50 ila 100 yıl içinde hepsinin ortadan kaybolması bekleniyor ve bu da onlara bağlı olan milyonlarca insan için su kıtlığı yașatma tehdidini olușturacaktır. Kuşkusuz bu, Asya'daki buzulların, Ganj ve Yangtze gibi büyük nehirlerin su tedarikini doğrudan tehdit eden, hızlandıran, endişe verici bir hızda eridikleri Hindu Kush-Himalaya bölgesinde etkili olacak (Nature, 11/11). 2005, Planet Science 03/2006).
Kar örtüsü

Nisan 2018'de Massif de la Chartreuse (Fransa) yayınlanan bir araştırmaya göre, 1°C küresel ısınmanın ortalama kar kalınlığının % 25 oranında azalmasına ve kar mevsiminin neredeyse azalmasına yol açabileceği vurgulanmakta’dir.

Deniz buzu

Son Yarım Asırda Deniz buzu alanı ve kalınlığı azalmasi ve Deniz seviyelerinin ve buz tabakalarının, sera gazı konsantrasyonlarının stabilizasyonundan sonraki yüzyıllar boyunca ısınmaya tepki vermeye devam etmesi bekleniyor” (IPCC, 2001).
Birçok gösterge Antarktika’nın ısındığını gösteriyor olsa da, “1978 ile 2000 Yılları arasındaki dönem için Antarktika deniz buzunun çözmeye yüz tuttugu genel alanında Kuzey Kutup Denizi buzunun 1979’dan bu yana neredeyse % 45’i ve% 80’ini kaybettiği belgelenmekte’dir.

Belirtilen raporda Kuzey Kutbu küresel ortalamadan iki kat daha hızlı ısınıyor ve Her yıl 280 milyar ton buz kayboluyor. Bu oranda, Kuzey Kutup Denizi buzu, 2050'lerde tamamen ortadan kalkmış olabileceginden endise edilmekte’dir.

Kutuplarda sürekli donmuş toprak

 

Permafrost sıcaklıkları 1980'lerin başlarından bu yana çoğu bölgede artmıştır. 120.000 yıl önceki son buzul çağının bir mirası olan polar, subpolar ve dağlık permafrost'un heyelanlarla erimeye devam etmesi beklenmektedir, bu olusumun neticesinde sulak alanların altyapısını, su yollarını ve ekosistemlerini etkileyecek tamamen etkileyebilecektir.
5. IPCC raporuna göre, 3,5 m derinliğe kadar yüzey permafrost derecesi % 37'den% 80'e düşecek.

İklim değişikliğinin okyanuslardaki etkileri

Okyanusların seviyesi

Deniz seviyelerindeki artış hızlanıyor ve bu seviye 2100'e kadar 65 cm'den daha fazla ve hatta bazı tahminlere göre bu seviye bir metreye ulaşabilecektir. Atmosferin ısınması okyanusların birkaç yüz yıl içinde okyanus seviyesinin yükselişini termal bir fenomen konumuna getirebilecek ciddi bir kadastrofa sebebiyet verecektir.

Bu olușum kıyı şeridindeki erozyonun (Mississippi Deltası'nda yılda 100 km² sulak alanların kaybolması) artması, taşkın yapan fırtınaların kırılganlığının artması ve daha sonra mahsullerin tuzlanmasına neden olacaktır.
Kuzey Kutbu'nda önümüzdeki çeyrek yüz yılda küresel etkilerle birlikte 4-7 derecelik bir ısınma beklenmektedir ve bu olușum beraberinde kıyı taşkınları, deniz seviyelerinin yükselmesi, okyanus ticaretinin yavaşlaması anlamina gelmekte’dir. (CFIA, 11 / 2004)
Deltalarda, adalarda ve sahil şeridinde yaşayan yüz milyondan fazla insanın etileneceği bu olușum beraberinde su seviyesini bir metre yüksekliğe ulaştıracaktır.


Okyanus asitlenmesi


Endüstri çağının başlangıcından beri okyanus antropojenik CO2 emisyonlarının yarısını emmiştir. Bununla birlikte okyanus asiditesinde %30 civarinda bir artışla sonuçlanmıştır. Stanford Üniversitesi'ndeki kimyasal oşinografi uzmanı K. Caldeira'ya göre, okyanus asitlenmesi milyonlarca deniz canlisinin ölmesine sebebiyet vermis ve bu kadastrof var gücüyle devam etmekte’dir. (Courrier International, 10/2006)

Copernicus denizcilik servisine göre okyanusların pH'ında bir düşüş yasanmakta, başka bir deyişle asitlikte bir artış olduğu yönünde bir tespit söz konusudur (2001'den bu yana, yüzey pH'ı yılda ortalama 0,0017 ± 0,0002 oranında düşmektedir).
Okyanus asitliğindeki bu artışta etkilenecek olan deniz organizmaları ile mercan ve planktonların daha yavaş büyümesi, pteropod kabuğunun çözünmesi anlamına gelmekte’dir.

Deniz seviyesinin yükseldiği ilk alanlar :

 Pasifik adaları, özellikle Marshall Adaları, Polinezya Adaları, Maldivler (Hint Okyanusu) ve Asya'nın bir kısmı : (Philippin, Endonezya).

2014 CNRS çalışmasına göre, yüzyıl içinde 10.000 ila 20.000 ada tamamen yok olabilir.
Açıklanan bu felaket senaryosu karşısında tehdit altindaki ülkeler yogun almakla yükümlüdürler (Pasifik'te Bikini Atoll yerlileri, Miami, tokyo, Amsterdam, v.s…
Deniz seviyesinin yükselmesinin bir başka sonucu da deniz seviyesinin altında inşa edilen birçok büyük kentin suyla dolması olabilir. Bu özellikle Miami, New York, Tokyo, Singapur, Amsterdam veya Rotterdam'ın konumunu derinden etkileyecektir.
Steven Nerem'e göre, Florida dahil, Miami ve New York 2085'te yaşanamaz hale gelebilir.

Deniz akıntıları

Küresel ısınma, kısmen Avrupa’nın iklimini ve kuzey Avrupa ile Amerika’nın doğu kıyılarında Körfez Akımını zayıflatabilir. Bu ani değişiklik 10 yıldan daha az bir sürede gerçekleşebilir. Bu olușumun en büyük etkeni buzulların çözünürlülüğü ve artan su seviyesinin okyanusları tașırması ile felakete dönüșmesi olarak nitelik arz etmekte’dir.

İklim değişikliğinin doğal afetlere etkileri

 

 

Aşırı sıcaklık dalgaları, taşkınlar, kuraklıklar, siklonlar sıklığı ile fırtınalar, kasırgalar, dolular, su baskınları, fırtınalar artan doğal afetlere birer örnek niteliğinde’dir.

Örneğin : Mitch kasırgası (1998), ABD'deki sigorta endüstrisini iflasla tehdit etti. Katrina, Ağustos 2005’te 135 milyar dolara mal oldu, ve buna benzer Japonya, Filipin, Endonezya, Hindistan, Cin ile diger bazi çinhindi ülkelerindeki durum maalesef bundan farklı değildir.

Ozon tabakasında iklim değişikliğinin sonuçları

 

NASA uzmanlarına göre, önümüzdeki 100 ila 200 yıl içinde en az bir metre okyanus suyunun yükselmesi kaçınılmaz olacak. “Günümüzde okyanusların ısınmayla genişlemesi ve buzulların ve buzulların erimesi hakkında bildiklerimizi göz önüne alındığında en azından bir metre denizler yer karaya oranla fazlasıyla yükselmesi bekleniyor.

Sera etkisi ozon tabakasının tahrip olması açisindan bir etkendir. Nitekim sera gazları, ozon CFC klor moleküllerinin yıkıcı etkisine neden olan atmosferin üst tabakalarını (stratosfer) soğutmaktadırlar. Günümüzde Kuzey Kutbu'nda yaşayan popülasyonlar bir önceki yüzyila oranla % 30 daha yüksek UV dozu ile karșı-karșıyadırlar. (CFIA, 11/2004).

İklim değişikliğinin biyoçeşitlilik üzerindeki etkileri

 

Iklim değișikliğin esas etkenlerinden sayılan yaşam döngüsünün değiştirilmesi, korunmasız belirli türlerin neslinin tükenme riskinin arttırılması, dağıtım bölgelerinin kaydırılması ve türler arasındaki etkileşimlerin azalması ve parçalanma bu olgu açısından önemli bir sonuçtur.

Biyologlara göre, 1° C'lik bir ısınma, ortalama olarak tür aralıklarında 180 km (ve 150 m rakım) kuzeye kaymaya neden olmakta’dir. (Science & Vie, 2003).

Bitki örtüsü

,

Son çeyrek yüzyilda Özellikle Moğolistan, Arjantin ve Alaska'da bitki örtüsünü azaldığı görülmüștür.

Bilim insanlarının simülasyonlarına göre, bu fenomen atmosferik CO2'nin gübreleme etkisinin % 70'i, çevredeki azot artışı % 9'u ve küresel ısınmanın % 8'i kaynaklanmaktadır.
Ne yazık ki, gübreleme etkisinin zayıflanmasının esas sebebinin yüksek CO2 seviyesinin olușumunun etkisi olduğu varsayılmakta’dır. Bitki örtüsünün bu büyük oranda telef olmasına sebebiyet veren orman yangınları Küresel ormansızlaşma gerçekliğini üzerindeki olumsuz bir etkisini gözlemlemekte’dir.

Bitki örtüsünden kaynaklanan Yüzlerce yıllık baobablarin ölümü ile birlikte Ocak ayının başında Botswana’da hüküm süren aşırı sıcağa dayanmayan 1.400 yaşındaki sembolik baobab Chapman’ın yașama veda etmesi gib gibi ... (Zhu Zhu ve Nature Climate Change (2016), 25 Nisan 2016, DOI: 10.1038 / nclimate3004)

İklim değişikliğinin ekonomi üzerindeki etkileri

Iklim degișikliginin sebebiyet verebileceği Tüm sosyo-ekonomik sektörler ile birlikte fiziksel ve sosyal altyapının yarattığı strese kaosu ile çalkalanacaktır.
BM analistleri iklim tehlikelerinin artık küresel GSYİH'nın % 30 ila % 70'ini doğrudan etkilediğini belirtmekte’dir.

 
  LÜTFEN DEVAM EDİNİZ
 

 
 
 

 
Yasal Uyarı , Gizlilik Beyanı ve Künye  

sosyalhizmetuzmani.org © Bütün hakları saklıdır.