Sosyal Hizmet Mesleği

Sosyal Hizmet Alanları

Sosyal Kaynak
Bilgiler

İnsan Kaynakları

         

Mehmet Can ÖZKAYA

Sosyal Hizmet Uzmanı  

mcanozkaya@gmail.com ÖZGEÇMİŞ

 

 
 
Eğitim
Hacettepe Üniversitesi İİBF Sosyal Hizmet Bölümü, 2004

Profesyonel Deneyim

Proje Uzmanı (Kalite Kontrol, İdari ve Teknik İşler)
Adalet Bakanlığı Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü AB Projeleri Daire Başkanlığı
22/05/2015 – Halen
• Adalet Bakanlığı IPA II Dönemi Projelerinin Programlanması, İzlenmesi ve Raporlanması süreçlerinde görev almak.
• Daire Başkanlığının İdari ve Teknik İşlerini yerine getirmek

Denetimli Serbestlik Uzmanı,
Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı
28/08/2014 – 22/05/2015
• Denetimli serbestlik uygulamaları ile ilgili politika geliştirme çalışmalarına katılmak
• Ulusal ve uluslararası proje yazımı, yönetimi ve uygulamalarında görev almak
• Öfke Kontrolü Grup Çalışması revizyonu ve geliştirilmesi çalışmalarını koordine etmek
• Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün Avrupa Denetimli Serbestlik Birliği (CEP Probation)'ne giriş süreci çalışmalarını gerçekleştirmek
• 2015 yılı içerisinde başlaması planlanan UNICEF ortaklığındaki Denetimli Serbestlik Sisteminde Çocuklar için Etkin Bir Risk ve İhtiyaç Değerlendirme Aracı Geliştirilmesi Prjesinin sekreteryasını yapmak

Mersin Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Koruma Kurulu ve Mağdur Destek Birimi Koordinatörlüğü Aralık/2012 – Ağustos 2014
• Mersin Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nün Koruma Kurulu vasıtasıyla verdiği eski hükümlü ve mağdurlara yönelik hizmetlerin koordinasyonu ve uygulamasını sağlamak
• Eski hükümlü ve mağdurlara yönelik bireysel görüşmeler ve grup çalışmaları gerçekleştirmek
• Bürolar ile ilgili paydaş kurumlarla işbirlikleri sağlamak
• Yerel ve ulusal proje yazma çalışmaları yapmak

Denetimli Serbestlik Uzmanı Nisan/2006 - Aralık/2012, Mersin Denetimli Serbestlik Müdürlüğü
•Denetimli serbestlik tedbiri altındaki yükümlülerin denetim ve takibini yapmak,
•Uyuşturucu madde kullanımı olan yükümlü ve aileleri ile bireysel görüşmeler ve grup çalışmaları gerçekleştirmek,
•Suça sürüklenen çocuklara yönelik rehabilitasyon çalışmaları yapmak
•Suçun tekrarının önlenmesine yönelik paydaş kurumlarla projeler yazmak ve uygulamak
•Denetimli serbestlik tedbiri altındaki yükümlülerin işlemiş oldukları fiilin sebep ve sonuçları hakkında farkındalık sağlamalarına yönelik, problem çözme becelerini, öfke kontrol sınırlarını arttırmaya yönelik rehabilitasyon çalışmaları yapmak.
•Suça sürüklenen çocuklara haklarını öğretmek, mahkeme nezdinde sosyal inceleme raporlarını hazırlamak ve gerektiğinde ifadelerinde yer almak

Vatani Görev
İzmir İl Jandarma Komutanlığı Rehberlik ve Danışma Merkezi Kısım Amiri (J. Sağ Atğm.)

Sorumlu Müdür 04/2004 – 08/2004, Özel Aygüneş Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi
•Merkezi idaresini gerçekleştirmek ve personeli merkezin amaçları doğrultusunda motive etmek ve zihinsel engelli çocuklara yönelik kaliteli hizmet verilmesini sağlamak,
•Zihinsel engelli çocuk sahibi olan ailelerin çocuklarının durumları hakkında farkındalıklarını sağlamaya ve özel eğitim sürecini anlamalarını sağlamaya yönelik grup çalışmaları gerçekleştirmek
•Paydaş kurumlar ile ortak çalışmalar yapmak

Sosyal Çalışmacı 01/2004 -04/2004 Ankara Büyükşehir Belediyesi Yaşlı Hizmetleri Merkezi
•Kuruma yardım için başvuruda bulunan yaşlılarımızın inceleme ziyaretlerini gerçekleştirmek ve üyeliğe kabul işlemlerini yapmak.
•Yaşlılara yönelik toplum içerisindeki fırsatların neler olabileceği konusunda çalışmak
•Paydaş kurumlarla yaşlı refahına yönelik çalışmalar yapmak
•Merkez personelinin konuyla ilgili hizmet içi eğitimlerini gerçekleştirmek

Sertifikalar, Eğitimler ve Üyelikler

 Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Genel Merkez Yönetim Kurulu ÜyesiExecutive Board Member of Turkish Association of Social Workers March 2015 - present
 UNICEF Teşekkür Belgesi (Ankara Gençlik Festivali 2001)
 Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araştırma Merkezi (HATAM) AIDS ve Cinsel Yolla Bulaşan Diğer Hastalıkları Eğitici Eğitimi, 2002
 Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulu 1. Sanat Festivali Organizasyonu Teşekkür Belgesi, 2002
 Temel Denetimli Serbestlik Becerileri Sertifikası, 2006
 Madde Bağımlılığı ve Madde Bağımlıları ile Çalışma Sertifikası, 2006
 Kamu Yararına Çalışma Yaptırımı Eğitici Eğitimi 2006
 Suça Sürüklenen Çocuklar ile Çalışma Becerileri Eğitimi, 2007
 Başkent Üniversitesi Sosyal Hizmet Sempozyumu Katılım Belgesi, 2009
 Öfke Kontrolü Eğitimi Eğitimi Sertifikası 2009
 Eğitici Eğitimi Sertifikası 2009
 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Çocuk ve Mağdurlara Yönelik Eşleştirme Projesi Teşekkür Belgesi, 2010
 Başkent Üniversitesi Sosyal Hizmet Sempozyumu 2014 Katılım Belgesi, 2014
 Proje Döngüsü ve Yönetimi Sertifikası, 2015

Yayınlar
•Uyuşturucu Madde Kullanımında Denetimli Serbestlik Uygulamaları Sosyal Hizmet Dergisi, 2009

 
 
 

  YAYINLANAN ESERLERİ

 

Ceza İnfazında İnsancıl Bir Yaklaşım ‘Denetimli Serbestlik’
 
Denetimli Serbestlik ve Yardım Sistemi
 
Denetimli Serbestlik Nedir?
 
Koruma Kuralları
 
Sosyal Çalışmacı – Sosyal Hizmet Uzmanı ve Denetimli Serbestlik
 
Neden Denetimli Serbestlik? 
 
Adalet Sistemine Yardımcı Bir Meslek Olarak Sosyal Hizmet Uzmanı / Sosyal Çalışmacılar
 

 
Yasal Uyarı , Gizlilik Beyanı ve Künye   /  sosyalhizmetuzmani.org © Bütün hakları saklıdır.