Sosyal Hizmet Mesleği

Sosyal Hizmet Alanları

Sosyal Kaynak
Bilgiler

İnsan Kaynakları

         

 Mehmet Emin ASLAN

Uzman Psikolog
alanemin@hotmail.com

 ÖZGEÇMİŞ

 

 
 

        1961 yılında Mardin ili Midyat ilçesi Mizizah (Doğançay ) köyünde dünyaya geldi.

       İlk ve Orta öğrenimini Gerçüş YB okulunda,lise öğrenimini Urfa'da gördü. Midyat bölgesinde ilköğretim okullarında öğretmenlik görevinde bulunduktan sonra yüksek öğrenimini Psikoloji branşında devam etti ve Paris'te ön lisans,lisans ve master öğrenimini 1995-2004 yılları arasında Saint - Denis - Vincennes Paris 8 ve ,Paris Ouest 10 Nanterre Üniversitelerinde yaptı, daha sonra Fransa'da Psikolog olarak çeşitli kurumlarda görevde bulundu. Halen Türkiye'de Psikolog olarak görevine devam etmektedir.
 

 
 

  YAYINLANAN ESERLERİ

 

Hîperaktîf Kîşîlîk ve Özellîklerî
 
Zihinsel Açılımda Çocuk ve Uygulanması Gereken Bazı Teknîk Metodlar
 
Egosentrik
 
Anksiyete
 
Benlik İmgesi 
 
Otîzm Sendromu Özellîklerî ve Bazi Alternatîfler
 
Down Sendromu Psikofizyolojik özellikleri
 
Normal ve Patolojîk
 
Retard Mental ( Defîsît Entellektüel )
 
Hîperaktîf Kîşîlîk ve Özellîklerî
 
Epîlepsî Hastaliği Sebeplerî ve Tedavîsî
 
Afhazî Ve Apraksî Lezyonu Fonolojîk Terapî - Alternatîfler
 
Psîkolojîk Tabîrle Hümen Varlik -Yașam Resîtalî ve  Kîșîlîk olayı
 
Çocuğa Yönelîk Yapilan Saldirilar  Agresyon
 
İdeal bir insan olduǧumuzu söyleyebîlîrmîyîz ?
 
Fobi
 
Örnek Aîle Oluşumunda Eğîtîm–Öğretîm ve Tecrübenîn Önemî
 
Bebeklerde Bakım Beslenme ve Sağlık
 
Depresyon
 
Engellî Çocuğa Sahip Ailelerin Yaşadıkları Duygular  
 
Psikopati
 
Engelli İnsanlara Yönelik Yapılan Taciz Olayları
 
Ergenlîk Yaşamın Öğretîlerî ve Bîlînmesî Gerekenler
 
Psîkolojîk ve Sosyal Yapilanmada Akültürasyon
 
Psîkopatolojîk Kîşîlîkler
 
Savaş Ve Ölüm Dürtüsü– Psikolojik Boyutu ve İnsanlığa Olan Etkisi
 
Psîkolojî Bîlîmînî Anlamak
 
Aîlede Ebeveynîn Cocuğa Olan Sorumluluğu Ve Çocuk Yetîştîrme Sürecînde Psîkolojîk Tutumun Önemî  -
 
 

 
Yasal Uyarı , Gizlilik Beyanı ve Künye   /  sosyalhizmetuzmani.org © Bütün hakları saklıdır.