Ana Sayfa||Araştırmalar ||Editör ||Site  Haritası|  

Sosyal Hizmet Mesleği
Mesleki Bilgiler
SHU Yazıları
SHU Yayınları
SHU Araştırmaları
SHU İsim Listesi
Sosyal Hizmet Alanları
Çocuk Refahı
Gençlik Alanı
Yaşlılık ve Sorunları
Aile Sorunları
Sosyal Sorunlar
Engeliler ve Sorunları
Tıbbi Sosyal Hizmet

İş İlanları

Kurum İlanları
Elaman İlanları
İş İlanı Verme
Bireysel Gelişim
Bireysel Gelişim
NLP
Toplam Kalite
Beden Dili
İletişim Bilgisi
Halkla İlişkiler
Ana-Baba Okulu
Sosyal Bilimler
Sosyoloji
Psikoloji
Sosyal Siyaset
Sosyal Siyaset Bilgileri
Kitap / Sanat
Kültür/Sanat
Kitap Tanıtımı
İnsan Hakları
İnsan hakları Bilgileri

 

  Hızlı Erişim
 

Google
 
Web www.sosyalhizmetuzmani.org

 

NLP  Neuro Linguistic Programming

NLP Neuro Linguistic Programming kelimelerinin birinci harflerinin birleşmesinden meydana gelmiştir. Daha önce çok anlamsız gelen bu üç harf simdi beynimizde başka bir boyutta anlam ifade etmektedir. Bu sizin beyninizde de gerçekleşebilir.
Neuro: Beynimizi ve duyularımızı ifade etmektedir. Yaşadığımız tecrübeleri 5 duyumuzla algılayıp proses eder ve beynimize yerleştiririz.
Linguistic: Dil ve sözsüz iletişimimiz, beynimizde kodlanarak anlam verilen derin yapımızdaki programların ifadelendirilmesidir.
Programming: Beynimiz, duyularımız ve iletişimimizi doğru olarak organize ettiğimizde arzuladığımız hedeflere, başarılar ve sonuçlara ulaşma kabiliyetimizi ifade etmektedir.
Her davranışımızın temelinde derin yapımızdaki anlamları ifade eden geri besleme vardır. Bu çerçeve içinde ve dışında kalan bütün davranışlarımız modellenebilir, öğretilebilir ve değiştirilebilir. Hangi konuda nelerin işe yarayabileceği ise öğrenilmiş yeteneklerin kullanılması ile mümkün olmaktadır.
NLP Önermeleri:
• Her insanda ihtiyacı olan bütün kaynaklar mevcuttur.
• Her davranışımız altında pozitif bir neden vardır.
• İletişimimizin anlamı aldığımız cevapta saklıdır.
• İstediğinize, istediğiniz yöntemlerle ulaşamadıysanız, değiştirin.
• NLP"de hata yoktur, sadece geri beslemedir.
• Her insan değerlidir.
• Eğer bir kişi bir şey yapıyorsa, herkes öğrenebilir.
• Her sistemde, en esnek olan, en çok etki sağlar.
• Biri bize küfrediyorsa bunu sorumlusu biziz.
• Dünyamızı kontrol edemediğimizde, kontrolümüzü kaybederiz.
NLP Uygulama Alanları:
NLP bir tavır ve davranış modellenmesi olduğu için hayatımızın her alanında ve her anında kullanılabilir. Kişisel gelişimden, yönetime, karar stratejilerinden, motivasyona, sağlıktan, iletişime kadar çok geniş bir alanda uygulanmaktadır.
Kişisel Uygulamalar
• Duyusal ve beyinsel sınırların kaldırılması
• Performans engelleyicilerin kaldırılması
• Tecrübelerden kaynaklanan sınırlayıcıların kaldırılması
• Genellemeler ve stressiz bir yaşam
• İç çatışmaların yok edilmesi ve iç barışın sağlanması
NLP İletişim Teknikleri
• Vücudumuzla iletişim
• Çalışanlarla iletişim
• Dünya ile iletişimin geliştirilmesi
Stratejiler, Çözümü ve Çoğaltılması
• Motivasyon stratejileri
• Kara stratejileri
• Öğrenme stratejileri
• Yaratıcılık stratejileri
Özel Uygulamalar ve Modelleme
• Başarı ve mutluluğun modellenmesi
• Doğru kararın modellenmesi
Kimler Yararlanabilir?
Hayatını, işini, yaşamını zenginleştirmek, geliştirmek ve fırsatlarını arttırmak isteyen, bu artan fırsatlar içinden seçim yapabilmeyi isteyen ve sorunsuz olarak yaşamanın mümkün olabildiğine inanan her kişi NLP"den yararlanabilir.
• İnsanla ilgili tüm insanlar          • Antrenörler
• Üst kademe yöneticileri          • Doktorlar
• Yöneticiler          • Hemşireler
• Eğitim müdürleri          • Psikologlar
• İnsan kaynakları yöneticileri          • Psikiyatrlar
• Öğretmenler          • Güvenlik uzmanları
• Öğretim görevlileri          • Emniyet görevlileri
• Eğitimciler          • Öğrenciler
• Mentorlar          • Politikacılar
• Koçlar          • Satış elemanları
Kişisel Uygulamalar
Kişisel NLP uygulamaları istenen değişimlerin en kısa zamanda gerçekleşebilmesi için yapılır. Kişisel uygulamalarda NLP hakkında çok fazla şeyi düşünen tarafıyla öğrenemese bile, farkında olmadığı kaynaklarını kullanmaya başladığı için istediği davranış değişikliklerini yaparak, ulaşmak istediği hedeflerin en kısa zamanda gerçekleşmesini sağlar. Bu bir tedavi yöntemi olmayıp, dünyaya farklı şekillerde bakabilecek esnek davranış modelinin limitler ve sınırlar kaldırılarak aktarılmasıdır. Uygulama 2-4 saatlik bir süre içinde görüşme şeklinde yapılır ve genellikle bir görüşmede istenen değişim gerçekleşebilmektedir.Bu uygulama sonunda kullanılan dil motifleri, duyuların algılanması, duygularımızın farkına varılması, farkında olduğumuz ve olmadığımız aklımızı kullanabilme ve kişi kendi kaynaklarının farkına vardığı için değişim kendiliğinden gerçekleşmektedir
 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.