Ana Sayfa||Araştırmalar ||Editör ||Site  Haritası|  

Sosyal Hizmet Mesleği
Mesleki Bilgiler
SHU Yazıları
SHU Yayınları
SHU Araştırmaları
SHU İsim Listesi
Sosyal Hizmet Alanları
Çocuk Refahı
Gençlik Alanı
Yaşlılık ve Sorunları
Aile Sorunları
Sosyal Sorunlar
Engeliler ve Sorunları
Tıbbi Sosyal Hizmet

İş İlanları

Kurum İlanları
Elaman İlanları
İş İlanı Verme
Bireysel Gelişim
Bireysel Gelişim
NLP
Toplam Kalite
Beden Dili
İletişim Bilgisi
Halkla İlişkiler
Ana-Baba Okulu
Sosyal Bilimler
Sosyoloji
Psikoloji
Sosyal Siyaset
Sosyal Siyaset Bilgileri
Kitap - Sanat
Kültür/Sanat
Kitap Tanıtımı
İnsan Hakları
İnsan hakları Bilgileri

 

  Hızlı Erişim
 

Google
Web sosyalhizmetuzmani.org

 

ÖĞRETMENLERE DUYURULUR

  Ahmet Hasan EROĞLU
                   Aile Terapisti ve Sosyal Hizmet Uzmanı
 
Sitemiz Yazarı

Değerli Okurlar, bazen farkına varmadan bizim dışımızdaki insanları etkileyen davranışlar da bulunuruz. Bizim çok küçük bir ihmalimiz, tedbirsizliğimiz bir başkasının yaşamını alt üst edebilir. Bizler başkalarına verdiğimiz zararı bile algılamadan yaşayıp gideriz.Bugün böyle bir konudan bahsedeceğim. Halen İlk ve orta öğrenime devam eden hemen hemen sınıfta 1 veya 2 tane Kaynaştırma Öğrencisi dediğimiz Özel Eğitime Gereksinim duyan ve bu durumu Rehberlik ve Araştırma Merkezinin raporlarıyla belgelendirilmiş öğrenciler var. Özel Eğitime gereksinim duyan bu çocuklarımızın Kaynaştırma Uygulaması ile diğer çocuklarımızla birlikte aynı sınıfta eğitim görmeleri ve bu çocuklarımızın özellikleri dikkate alınarak Okullarımızda oluşturulması gereken Komisyon marifetiyle her çocuğun özel durumuna ve gereksinimine uygun Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı (BEP) hazırlanıp uygulanması ve bu çocuğumuza kendi performans durumuna göre gelişimi değerlendirilerek ara dönem ve yıl sonu sınıf karnelerinin doldurulması Özel Eğitim Yönetmeliğinin amir hükmüdür.
Ancak Kaynaştırma öğrencileri ; özel durumları , Rehberlik ve Danışma Merkezi (RAM) Raporları , ilgili yönetmeliğin amir hükmüne rağmen diğer özel eğitime ihtiyaç duymayan çocuklarla birlikte değerlendirilerek Sınıf geçme karnesi verilmektedir. Zaten özel durumu nedeniyle ailede,çevrede,akranları yanında yetersizlikleri nedeniyle sürekli başarmamanın psikososyal sıkıntısını çeken çocuklarımız Karnelerindeki zayıflar nedeniyle bütün gayretlerine rağmen başarısız görülerek bunun karneyle vesikalaşması bu çocuklarımızın Bireysel gelişimini ve toplumla bütünleştirme çabalarını olumsuz etkilemektedir.
Öğretmenlerimize çağrımız Yıl sonu karnelerinin doldurulmaya başlanacağı bu günlerde yukarda belirttiğimiz nedenlerle bu çocuklarımızın kendi özel durumuna göre gelişmelerini değerlendirerek Sınıf Karnelerini doldurmalarıdır.
Sevgiyle kalın.