Sosyal Hizmet Mesleği

Bilgiler
Yayınları
Araştırmalar
 


Sosyal Hizmet Alanları

Çocuk
Gençlik
Yaşlılık
Aile
Sosyal Sorunlar
Engeliler
Tıbbi Sosyal Hizmet


Kaynak Bilgiler

Bireysel Gelişim
Sosyoloji
Psikoloji
İnsan Hakları
İletişim Bilgisi

 

 

 

 

 
 ANA SAYFA

ÖĞRETMENLERE DUYURULUR
Ahmet Hasan EROĞLU
 Aile Terapisti - Sosyal Hizmet Uzmanı
aheroglu59@hotmail.com

 

Değerli Okurlar, bazen farkına varmadan bizim dışımızdaki insanları etkileyen davranışlar da bulunuruz. Bizim çok küçük bir ihmalimiz, tedbirsizliğimiz bir başkasının yaşamını alt üst edebilir.

 Bizler başkalarına verdiğimiz zararı bile algılamadan yaşayıp gideriz.Bugün böyle bir konudan bahsedeceğim. Halen İlk ve orta öğrenime devam eden hemen hemen sınıfta 1 veya 2 tane Kaynaştırma Öğrencisi dediğimiz Özel Eğitime Gereksinim duyan ve bu durumu Rehberlik ve Araştırma Merkezinin raporlarıyla belgelendirilmiş öğrenciler var. Özel Eğitime gereksinim duyan bu çocuklarımızın Kaynaştırma Uygulaması ile diğer çocuklarımızla birlikte aynı sınıfta eğitim görmeleri ve bu çocuklarımızın özellikleri dikkate alınarak Okullarımızda oluşturulması gereken Komisyon marifetiyle her çocuğun özel durumuna ve gereksinimine uygun Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı (BEP) hazırlanıp uygulanması ve bu çocuğumuza kendi performans durumuna göre gelişimi değerlendirilerek ara dönem ve yıl sonu sınıf karnelerinin doldurulması Özel Eğitim Yönetmeliğinin amir hükmüdür.

Ancak Kaynaştırma öğrencileri ; özel durumları , Rehberlik ve Danışma Merkezi (RAM) Raporları , ilgili yönetmeliğin amir hükmüne rağmen diğer özel eğitime ihtiyaç duymayan çocuklarla birlikte değerlendirilerek Sınıf geçme karnesi verilmektedir. Zaten özel durumu nedeniyle ailede,çevrede,akranları yanında yetersizlikleri nedeniyle sürekli başarmamanın psikososyal sıkıntısını çeken çocuklarımız Karnelerindeki zayıflar nedeniyle bütün gayretlerine rağmen başarısız görülerek bunun karneyle vesikalaşması bu çocuklarımızın Bireysel gelişimini ve toplumla bütünleştirme çabalarını olumsuz etkilemektedir.
Öğretmenlerimize çağrımız Yıl sonu karnelerinin doldurulmaya başlanacağı bu günlerde yukarda belirttiğimiz nedenlerle bu çocuklarımızın kendi özel durumuna göre gelişmelerini değerlendirerek Sınıf Karnelerini doldurmalarıdır.
Sevgiyle kalın.


 

 Editörler
Google
 

 


 


KURUMSAL VE BİREYSEL İŞ İLANLARI

 


 

SOSYAL MEDYA
 

 

Yasal Uyarı , Gizlilik Beyanı ve Künye

sosyalhizmetuzmani.org © Bütün hakları saklıdır.