Sosyal Hizmet Mesleği

Sosyal Hizmet Alanları

Sosyal Kaynak
Bilgiler

İnsan Kaynakları

         

Emine KARARMIŞ KÖROĞLU

Psikolojik Danışman

ekararmis@gmail.comOKULLARDA İLK AY: ÖĞRENCİLER NE DURUMDA?
 

 

Uzun bir tatilin ardından yeni eğitim öğretim yılı 17. 09. 2007 ‘ de başladı. Okula yeni başlayanların uyum haftasını tamamlamasının ardından, yeni başlayanların ilk defa diğer öğrencilerle karşılaşmanın verdiği çekingenliğe ve diğerlerinin ilk gün heyecanıyla bahçede dolaşmalarına bir kez daha tanık olunmuştur.

Eğitim öğretim camiası bir haftayı geride bıraktı. Bu süreçte öğrencilerin bir kısmı olumlu bir başlangıç yaparken aralarında olumsuz başlangıç yapanlar da olmaktadır. Bu olumsuz başlangıçlar öğrencilerde olumsuz davranışlara ve ilişkilerde hasara yol açmakla birlikte okula alışmayı da kesintiye uğratmaktadır. Peki, hangi durumlar olumsuz davranışlara yol açmaktadır?

Öğrencilere kuralları öğretmede en yardımcı unsur kurallara ilk önce kendimizin uymasıdır. Kuralları ihlal eden bir öğretmen (sözlerini yerine getirmeyen, derse geç gelen, sırada müdürü dinlerken sohbet eden, vb. ) öğrencilerin olumsuz davranışlara yönelmesine yardımcı olmaktadır. Hiçbir şey oluşturmazmış gibi görünen bu ince davranışlar öğrencilerin etkilendikleri davranışlardır.

Öğretmenlerin öğrencilere olan hitap şekli, ses tonu ve ifadeleri öğrencileri, özellikle okula yeni başlayanları, önemli ölçüde etkilemektedir. Azarlamak, kötü sözler söylemek ya da etiketlemek(yaramaz, geveze, vb. ) olumsuz fiziksel hareketlerde bulunmak, tehdit etmek, öğrenciler arasında ayrım yapmak, tutarsız davranmak ve okul dışındaki olumsuz yaşantıları sınıfa yansıtmak öğrencileri olumsuz davranış içine sokmakta ve ilişkileri zedelemektedir.
Dersin öğrenciler açısından sıkıcı anlatılması veya öğretmenin öğrencinin ilgisini toparlayamaması istenmeyen davranışlara yol açabilmektedir.

Okulun fiziki koşulları( çevrenin gürültüsü, merkeze olan mesafesi, tadilatı devam eden okullar, geçici süreyle farklı binaların kullanılması, vb. ) öğrenciyi ve öğretmeni birlikte etkileyen unsurlardır. Ses, mesafenin verdiği yorgunluk, okuldaki tadilatın oluşturduğu tamamlanmamışlık duygusu sebebiyle derse konsantre olamayan öğretmen ve öğrencilerin motivasyonu da düşmektedir.

Anne babaların çocuklarını yetiştirme tarzları yani ailenin değerleri öğrenci davranışını etkilemektedir. Aile içinde bireyler, biri konuşurken onu dinliyorsa, sorumluluklarını yerine getirmediğinde bir yaptırımla karşılaşıyorsa okulda bu duruma daha kolay uyum sağlamaktadır. Ev içinde kuralların olmaması ya da kuralların aşırı olması, görev paylaşımının olması veya olmaması öğrenciyi olumlu veya olumsuz etkileyebilmektedir.
Öğrenci özellikleri(hareketli, çekingen, vb. olması) de okuldaki davranışları şekillendirmektedir.
Öğretmenlerin öğrencilerin ihtiyaçlarını yeteri kadar karşılamaması(ödüllendirme, sevilme, fiziksel şartlar, vb. ) da olumsuz davranışlara ortam hazırlamaktadır.

Öğretmenin kendine güvenmesi, konuya hakim olması, öğrenciye tahammüllü yaklaşması öğrenciyi olumlu bir havaya sokmaktadır. Öğrencinin hem fiziksel hem psikolojik ihtiyaçlarının(başarma hissini yaşatma, övme, vb. ) karşılanması, saygı duyulması olumsuz davranışları en aza indirebilmektedir.

Yararlanılan Kaynaklar:

Erdoğan, İrfan. ‘Sınıf Yönetimi’ Sistem Yayıncılık, İstanbul, İstanbul, 2003

 
 
 

 Yasal Uyarı , Gizlilik Beyanı ve Künye   /  sosyalhizmetuzmani.org © Bütün hakları saklıdır.