Sosyal Hizmet Mesleği

Bilgiler
Yayınları
Araştırmalar
 


Sosyal Hizmet Alanları

Çocuk
Gençlik
Yaşlılık
Aile
Sosyal Sorunlar
Engeliler
Tıbbi Sosyal Hizmet


Kaynak Bilgiler

Bireysel Gelişim
Sosyoloji
Psikoloji
İnsan Hakları
İletişim Bilgisi

 

 

 

 

 
 ANA SAYFAÖZEL REHABİLİTASYON MERKEZLERİ HAKKINDA ÇIKAN YENİ YÖNETMELİK VE SOSYAL HİZMET MESLEĞİ AÇISINDAN ELEŞTİRİSİ

Gülden KETHÜDAOĞLU

Sosyal Hizmet Uzmanı
 
 

 

Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Özel Rehabilitasyon ve Eğitim Merkezleri Yönetmeliği ile yapılan düzenlemelerde özel rehabilitasyon merkezlerinde çalıştırılması zorunlu olan meslek grupları sınırlandırılmış ve sosyal hizmet uzmanları çalıştırılması zorunlu meslek elemanları olmaktan çıkartılarak, işverenin tercihine sunulmuştur.
Tüm sosyal sorunlar gibi özürlülük sorununun da sadece bireyi ilgilendiren bir sorun olmadığı aynı zamanda aileyi ve toplumu ilgilendiren bir sorun olduğu yadsınamaz. Özürlü çocuğa sahip ailelerin ve toplumun özürlülük konusundaki bilinç düzeyi göz önüne alındığında özel rehabilitasyon merkezlerinde özürlü çocuğa verilen hizmetlerin tamamlanması açısından ailelerin bilgilendirilmesi bir zorunluluktur. Ailenin bilinçlendirilmesi, üzerlerinde bulunan psikolojik baskının azaltılması ve hakları konusunda bilgilendirilmesi için özel rehabilitasyon merkezlerinde aile danışmanlığının yapılması ve aile eğitimlerinin verilmesi gereklidir. Ancak yapılan son düzenlemeler ile sosyal hizmet uzmanlarının rehabilitasyon merkezlerinde zorunlu olarak çalıştırılması gereken meslek elemanı olmaktan çıkarılması iş verenlerin merkezlerde sosyal hizmet uzmanı çalıştırmaması durumunu ortaya çıkarmaktadır. Rehabilitasyon merkezi ile aile-okul arasındaki bağı kurma, aile danışmanlığı ve aile eğitimleri gibi görevleri yürüten sosyal hizmet uzmanlarının rehabilitasyon merkezlerinde çalıştırılmaması, merkezlerinde verilen hizmetlerin yarım kalmasına neden olacaktır.

Sosyal hizmet uzmanları dört senelik lisans eğitimleri süresince sosyal antropoloji, hukuk ve siyasal bilgiler, psikoloji, sosyoloji, sosyal hizmete giriş, sağlık ve sosyal çevre, gelişim psikolojisi, sosyal sorunlar, insan davranışı ve sosyal çevre, sosyal hizmet mevzuatı, sosyal hizmet kuram ve uygulamaları (I, II, III), insan hakları ve sosyal hizmet, aile ve çocuklarla sosyal hizmet, özürlülerle sosyal hizmet, tıbbi ve psikiyatrik sosyal hizmet gibi dersleri almakta ve özürlülük alanında etkin birer eleman olarak çalışabilecek yeterlilikte mesleğe atılmaktadır. Sosyal hizmet uzmanları birey (mikro), aile, okul ve yakın çevresi (mezzo), toplum (makro) boyutlarında müdahale yapabilecek eğitimi almaktadır. Sosyal hizmet uzmanlarının özel rehabilitasyon merkezlerinde çalıştırılmaması rehabilitasyon merkezlerinin verdiği hizmetin kalitesini düşürerek özürlü birey ve ailesini olumsuz olarak etkileyecektir.

Bunun yanında yönetmeliğin 35. Maddesinde: merkezde 34. maddede belirtilen zorunlu meslek elemanlarının haricinde rehabilitasyon ve eğitim programları çerçevesinde istihdam edilebilecek meslek elemanları sıralanırken lise ve dengi okullardan mezun olan kişilerle lisans eğitimi alarak meslek sahibi olan kişiler aynı maddede işverenin tercihine sunulmuştur. Sosyal hizmet uzmanlarının da bu sıralamada olması sosyal hizmet mesleğinin mesleki itibarını düşürmektedir. İşverenlerin daha düşük maliyetlerle istihdam edebilecekleri elemanları seçecekleri gerçeği sosyal sorunlar konusunda etkin birer meslek elemanı olarak çalışan sosyal hizmet uzmanlarının özürlülük alanında çalışamaması gibi bir durumu ortaya çıkartacaktır.
 

 Editörler
Google
 

 


 


KURUMSAL VE BİREYSEL İŞ İLANLARI

 


 

SOSYAL MEDYA
 

 

Yasal Uyarı , Gizlilik Beyanı ve Künye

sosyalhizmetuzmani.org © Bütün hakları saklıdır.