Ana Sayfa||Araştırmalar ||Editör ||Site  Haritası|  

Sosyal Hizmet Mesleği
Mesleki Bilgiler
SHU Yazıları
SHU Yayınları
SHU Araştırmaları
SHU İsim Listesi
Sosyal Hizmet Alanları
Çocuk Refahı
Gençlik Alanı
Yaşlılık ve Sorunları
Aile Sorunları
Sosyal Sorunlar
Engeliler ve Sorunları
Tıbbi Sosyal Hizmet

İş İlanları

Kurum İlanları
Elaman İlanları
İş İlanı Verme
Bireysel Gelişim
Bireysel Gelişim
NLP
Toplam Kalite
Beden Dili
İletişim Bilgisi
Halkla İlişkiler
Ana-Baba Okulu
Sosyal Bilimler
Sosyoloji
Psikoloji
Sosyal Siyaset
Sosyal Siyaset Bilgileri
Kitap / Sanat
Kültür/Sanat
Kitap Tanıtımı
İnsan Hakları
İnsan hakları Bilgileri

 

  Hızlı Erişim
 

Google
 
Web www.sosyalhizmetuzmani.org

 

ÖZEL REHABİLİTASYON MERKEZLERİ HAKKINDA ÇIKAN YENİ YÖNETMELİK VE SOSYAL HİZMET MESLEĞİ AÇISINDAN ELEŞTİRİSİ

 Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Özel Rehabilitasyon ve Eğitim Merkezleri Yönetmeliği ile yapılan düzenlemelerde özel rehabilitasyon merkezlerinde çalıştırılması zorunlu olan meslek grupları sınırlandırılmış ve sosyal hizmet uzmanları çalıştırılması zorunlu meslek elemanları olmaktan çıkartılarak, işverenin tercihine sunulmuştur.

 

Tüm sosyal sorunlar gibi özürlülük sorununun da sadece bireyi ilgilendiren bir sorun olmadığı aynı zamanda aileyi ve toplumu ilgilendiren bir sorun olduğu yadsınamaz. Özürlü çocuğa sahip ailelerin ve toplumun özürlülük konusundaki bilinç düzeyi göz önüne alındığında özel rehabilitasyon merkezlerinde özürlü çocuğa verilen hizmetlerin tamamlanması açısından ailelerin bilgilendirilmesi bir zorunluluktur. Ailenin bilinçlendirilmesi, üzerlerinde bulunan psikolojik baskının azaltılması ve hakları konusunda bilgilendirilmesi için özel rehabilitasyon merkezlerinde aile danışmanlığının yapılması ve aile eğitimlerinin verilmesi gereklidir. Ancak yapılan son düzenlemeler ile sosyal hizmet uzmanlarının rehabilitasyon merkezlerinde zorunlu olarak çalıştırılması gereken meslek elemanı olmaktan çıkarılması iş verenlerin merkezlerde sosyal hizmet uzmanı çalıştırmaması durumunu ortaya çıkarmaktadır. Rehabilitasyon merkezi ile aile-okul arasındaki bağı kurma, aile danışmanlığı ve aile eğitimleri gibi görevleri yürüten sosyal hizmet uzmanlarının rehabilitasyon merkezlerinde çalıştırılmaması, merkezlerinde verilen hizmetlerin yarım kalmasına neden olacaktır.

Sosyal hizmet uzmanları dört senelik lisans eğitimleri süresince sosyal antropoloji, hukuk ve siyasal bilgiler, psikoloji, sosyoloji, sosyal hizmete giriş, sağlık ve sosyal çevre, gelişim psikolojisi, sosyal sorunlar, insan davranışı ve sosyal çevre, sosyal hizmet mevzuatı, sosyal hizmet kuram ve uygulamaları (I, II, III), insan hakları ve sosyal hizmet, aile ve çocuklarla sosyal hizmet, özürlülerle sosyal hizmet, tıbbi ve psikiyatrik sosyal hizmet gibi dersleri almakta ve özürlülük alanında etkin birer eleman olarak çalışabilecek yeterlilikte mesleğe atılmaktadır. Sosyal hizmet uzmanları birey (mikro), aile, okul ve yakın çevresi (mezzo), toplum (makro) boyutlarında müdahale yapabilecek eğitimi almaktadır. Sosyal hizmet uzmanlarının özel rehabilitasyon merkezlerinde çalıştırılmaması rehabilitasyon merkezlerinin verdiği hizmetin kalitesini düşürerek özürlü birey ve ailesini olumsuz olarak etkileyecektir.

Bunun yanında yönetmeliğin 35. Maddesinde: merkezde 34. maddede belirtilen zorunlu meslek elemanlarının haricinde rehabilitasyon ve eğitim programları çerçevesinde istihdam edilebilecek meslek elemanları sıralanırken lise ve dengi okullardan mezun olan kişilerle lisans eğitimi alarak meslek sahibi olan kişiler aynı maddede işverenin tercihine sunulmuştur. Sosyal hizmet uzmanlarının da bu sıralamada olması sosyal hizmet mesleğinin mesleki itibarını düşürmektedir. İşverenlerin daha düşük maliyetlerle istihdam edebilecekleri elemanları seçecekleri gerçeği sosyal sorunlar konusunda etkin birer meslek elemanı olarak çalışan sosyal hizmet uzmanlarının özürlülük alanında çalışamaması gibi bir durumu ortaya çıkartacaktır. SHU.Gülden KETHÜDAOĞLU

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.