Ana Sayfa||Araştırmalar ||Editör ||Site  Haritası|  

ENGLISH |DEUTSCHE

Sosyal Hizmet Mesleği
Mesleki Bilgiler
SHU Yayınları
SHU Araştırmaları
SHU İsim Listesi
Sosyal Hizmet Alanları
Çocuk Refahı
Gençlik Alanı
Yaşlılık ve Sorunları
Aile Sorunları
Sosyal Sorunlar
Engeliler ve Sorunları
Tıbbi Sosyal Hizmet

İş İlanları

Kurum İlanları
Elaman İlanları
İş İlanı Verme
Bireysel Gelişim
Bireysel Gelişim
NLP
Toplam Kalite
Beden Dili
İletişim Bilgisi
Halkla İlişkiler
Ana-Baba Okulu
Kaynak Bilgiler
Sosyoloji
Psikoloji
Sosyal Siyaset Bilgileri
Kültür/Sanat
Kitap Tanıtımı
İnsan Hakları Bilgileri

 

 

Google
 
Web www.sosyalhizmetuzmani.org

BAKIRKÖY PROF.DR. MAZHAR OSMAN RUH SAĞLIĞI VE SİNİR HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

PSİKİYATRİ KLİNİK VE POLİKLİNİKLERİNDEN SOSYAL SERVİSE SEVK EDİLMİŞ MÜRACAATÇI SOSYAL İNCELEME RAPORLARI

   S.H.U. Süleyman YÜCEDAĞ                          S.H.U. Sibel KEMERKAYA
   S.H.U. Fatih KILIÇARSLAN                           S.H.U. Gülnaz DEMİRALAY

GİRİŞ

Sosyal hizmet mesleği ülkemizin genç mesleklerinden birisi olup, henüz toplum tarafından yaygın olarak bilinmemektedir.
Lisans düzeyinde sosyal hizmet eğitimi alarak sosyal hizmet uzmanı (SHU) unvanı ile mezun olan meslek elemanları insanla çalışma (birey,aile,grup,toplum olarak) becerisi edinmiş kişilerdir.
SHU'ları gerek SHÇEK gerekse diğer bakanlık kurum ve kuruluşlarda çocuk,genç ,yaşlı,aile,işçi refahı , okul, suçluluk, ve ıslah rehabilitasyon hizmetleri tıbbi ve psikiyatrik hizmetler planlama araştırma toplum organizasyonu gibi çok çeşitli alanlarda görev yapmaktadırlar.
T.C. Sağlık Bakanlığı Hastanelerinde sosyal hizmet uzmanlarının temel hizmet birimi sosyal servis,servisin temel elemanı SHU'dır.
Sosyal servislerde yapılan çalışmaları şöylece gruplamak mümkündür. Öncelikle sorunun tespiti ve analizi, mümkünse sorunu yaratan durumların ortadan kaldırılması, gerekiyorsa sosyal kişisel veya sosyal grup çalışması yapılması, ilgi duyulan alanlara yönlendirilmesi sosyal, kültürel, eğitsel çalışmalara sportif etkinliklere katılımının sağlanması, hastaların tedavi ve rehabilitasyon sürecini destekleyici ve tedavi sürecine ailelerin katılımını sağlayıcı
mesleki etkinliklerinin yanı sıra sosyal destek kurumları ile işbirliği ve koordinasyon içersinde mesleki rollerini yerine getirir.


PSİKİYATRİK TEDAVİ SÜRECİNDE SOSYAL HİZMET UZMANI

Psikiyatrik tedavi sürecinde ağırlık, psikiyatristin ile sosyal hizmet uzmanı arasındaki ilişki yönüne kaymıştır. Psikiyatrisi, tüm bakım ve tedavi etkinliklerinin genel sorumlusudur. Sosyal hizmet uzmanı, onun sorumluluğu alanındadır. Dolayısıyla her ikisi arasında sıkı bir işbirliğinin, meslekî bilgi ve beceri yönünden dayanışmanın ne denli gerekli olduğu açıktır. Daha da ileri giderek psikiyatrik ortamda sosyal hizmetin verimliliği büyük ölçüde psikiyatristin sosyal hizmeti nasıl algıladığına ve bunun sonucu olarak psikiyatrik sosyal hizmet uzmanına yönelik tutumlarına bağlıdır.
Genel olarak neyin, nasıl yapılacağı tedavi planına göre belirlenmektedir. Sosyal hizmet uzmanı, ekibin bir üyesi olarak tanının konmasına katıldığı gibi, gerektiğinde tedavi programına da katkıda bulunur Ev ziyaretleriyle hasta, ailesi ve yakın çevresi arasındaki etkileşim kolaylıkla gözlenebilir. Ev ziyaretleriyle yeterli bilgi sağlanamaması durumunda hastanın ilişki içinde olduğu bazı toplumsal kuruluşlara (okul, işyeri gibi) da başvurulabilir. Bu kuruluşların verdiği bilgiler pek çok sorunun çözülmesine yardımcı olabilir.
Sosyal İncele Raporu ve İşlevselliği
Psikiyatri tedavi kurumlarında çalışan sosyal hizmet uzmanının temel görevlerinden birisi, hasta ile ilgili olarak sosyal inceleme raporu hazırlamaktır. Sosyal inceleme raporu, müracaatçı ile sosyal hizmet uzmanı arasındaki ilişkiye dayanılarak hazırlanır. Sosyal inceleme raporları aracılığıyla sosyal hizmet mesleği gelişmenin gerisinde kalmış,uyum ve davranış sorunları yaşayan birey ve grupların teşhise yönelik kararları için ilk adımı atar. Sosyal hizmet uzmanı sosyal inceleme raporları aracılığıyla hasta ve hekim ile toplumdaki diğer kaynaklar arasında bir köprü görevi üstlenir.

Psikiyatrik tedavi kurumlarında sosyal inceleme raporu hazırlanırken, sosyal hizmet uzmanının hasta ve yakınları ile kurduğu ilişki çok önemlidir. Bu ilişkinin açık bir iletişime, empatiye ve güven ortamına dayalı olması gereklidir. Ayrıca bu ilişki çerçevesinde sosyal hizmet uzmanının, hastanın ailesi ve arkadaşları ile de ilişki kurması gerekebilir. Hastanın aile ve çevresi içersinde iletişimi, çatışmaları, uyum ve davranış sorunları ile ilgili aile ve çevresinin gözlemleri ve değerlendirmeleri sosyal inceleme raporu ile belirlenir.

Sonuç olarak psikiyatrik tedavi kurumlarında sosyal hizmet uzmanı, hasta bireylerin aile ve sosyal çevre içersinde yaşadığı iletişin ve davranış sorunları ve etmenlerin araştırılmasında ve altında yatan sorunların çözülmeye çalışılmasında etkin rol ve işleve sahiptir. Sosyal hizmet uzmanı bu işlevlerini gerçekleştirirken yalnızca hastayla değil onun ailesi, arkadaşları, okulu yani tüm sosyal çevresiyle ilişki kurar. Ayrıca sosyal hizmet uzmanı, sorunun çözümüne yönelik olarak sivil toplum örgütleri, ilgili kamu kurum ve kuruluşları gibi toplumsal kurumlarla işbirliği içerisine girer.

 Uluğtekin, Sevda. Çocuk Mahkemeleri ve Sosyal İnceleme Raporları. Ankara: Bizim Büro, 1994.


SOSYAL SERVİSE SEVK EDİLMİŞ MÜRACAATÇI SOSYAL İNCELEME RAPORLARI

( Bu Bölüm Word Dokümanıdır.)


 Bize Ulaşın