Sosyal Hizmet Mesleği

Sosyal Hizmet Alanları

Sosyal Kaynak
Bilgiler

İnsan Kaynakları

         

Emine KARARMIŞ KÖROĞLU

Psikolojik Danışman

ekararmis@gmail.comPSİKOLOJİK DANIŞMANLAR, PSİKOLOGLAR ve PSİKİYATRİSİLER
 

 

Giderek farklılaşan ya da artan ihtiyaçlarımızla birlikte farklı meslek grupları da oluşmaya başlamıştır. Bir meslek, detaylı çalışma alanlarına indirgenerek meslek grubunun uzmanları ortaya çıkmıştır. Hekimlerin tıp okuduktan sonra uzmanlaşarak göz hekimi, jinekolog, vb. olmaları herkesçe bilinen bir örnektir. Bunun yanı sıra adeta dirsek temasıyla çalışan ancak hem hizmeti yürütenlerce hem de hizmeti alanlar tarafından karıştırılan meslekler de bulunmaktadır: Psikolojik danışmanlar, psikologlar ve Psikiyatristler
Kimi insanlar tarafından ruh sağlığı hizmeti verenlerin tümü psikologken kimilerince psikiyatristtir. Psikolojik yardım sağlayan bu üç meslek arasındaki farkları bilen insan sayısı fazla değildir. Farkı bilenler, hangi hizmeti kimden alacaklarını bildikleri için aldıkları hizmetten verim elde edebilmektedirler. İşte tam da bu sebepten ötürü bu yazımda bu üç meslek üzerinde duracağım.

Psikiyatristler, 6 yıllık bir tıp eğitiminden sonra psikiyatri alanında uzmanlaşmış hekimlerdir. Ruh sağlığı bozulmuş bireylerin tedavisiyle ilgilenirler. Bu tedavi sürecinde ilaç kullanmaktadırlar.

Psikologlar, 4 yıllık bir psikoloji eğitimi almış ve psikolog unvanına sahip kişilerdir. Psikologlar da ruh sağlığı üzerinde çalışır. Ancak çalışmaları sırasında ilaç kullanmazlar. Seansları daha çok terapi şeklindedir. Ancak her psikolog terapist değildir. Gerekli gördükleri takdirde birtakım testler uygularlar.

Psikolojik danışmanlar ise 4 yıllık psikolojik danışmanlık ve rehberlik ya da eğitimde psikolojik hizmetler eğitimi almış kişilerdir. Rehber öğretmen olarak da bilinirler. Uzmanlıkları daha çok eğitim alanında yoğunlaştığından, psikolojik danışmanlar(rehber öğretmenler) en çok okullarda çalışırlar. Ruh sağlığı, diğer iki meslekte olduğu gibi bu meslek grubunun da çalışma alanıdır. Ancak psikolojik danışmanlar daha çok önleyici hizmet sağlarlar. Yani henüz sorun oluşmamışken ya da başlangıç aşamasındayken bireyin nasıl bir yol izlemesi gerektiği konusunda bireye farkındalık kazandırır ve ihtiyacı ölçüsünde bilgi vermektedirler. Profesyonel bir danışma hizmeti verirler. Danışmanlık hizmetinden yalnızca problem yaşayan insanlar değil, kendini geliştirmek ya da potansiyellerinden daha fazla yararlanmak isteyen insanlar da yararlanabilmektedirler.

Psikiyatrist, psikolog ve psikolojik danışmanlar arasında bir hiyerarşi yoktur. Biri diğerinin bir üst makamı değildir. Bireylere durumlarına göre farklı noktalarda ve farklı yöntemlerle müdahale etmektedirler.

Bir örnekle açıklamaya çalışacak olursak;

Dersleriyle ilgili problem yaşayan bir genç, ne yapabileceği ile ilgili psikolojik danışmandan yardım alabilir. Planlı çalışma, başarısızlığa neden olan ailesel ya da kişisel etkiler vb. konularda aldığı hizmetten verim elde edebilir. Ancak psikolojik danışman, bu gençte çok daha farklı, karmaşık ve derin bir sebepten ötürü derslerine yansımış bir başarısızlık görüyorsa bir psikologa yönlendirmelidir. Psikolog da bu gençte örneğin depresif bir durum seziyorsa genci psikiyatriste yönlendirir. Hekim gence uygun tanıyı koyduktan sonra tedaviye başlar.

Elbette bu üç mesleğin uygulamaları, çalıştıkları gruplar, farlılıkları-benzerlikleri ve birbirleriyle olan işbirlikleri açısından söylenecek çok şey bulunmaktadır. Mesleği yürütenlerin farklı noktalarda hassasiyetleri de bulunmaktadır. Ancak bu noktaların hepsine değinememekle birlikte bu genel bilgilendirmenin kısmen yararlı olması umudunu taşımaktayım.
 
 
 
 

 Yasal Uyarı , Gizlilik Beyanı ve Künye   /  sosyalhizmetuzmani.org © Bütün hakları saklıdır.