Sosyal Hizmet Uzmanları Web Sitesi
  

KİTAP TANITIMI

Ana Sayfa
 
Aile Sorunları
Çocuk Refahı
Engelli
Gençlik
Sosyal Sorunlar
Tıbbi Sosyal Hizmet
Yaşlılık

Mesleki Bilgiler

SHU Araştırmaları
SHU İsim Listesi
SHU Yayınları
İnsan Hakları
Kültür/Sanat
Sosyal Siyaset
Sosyoloji
Söyleşiler
Psikoloji

Meslek Elamanı Arayan Kurumlar ve İş Arayan Meslek Elamanları


Sitemiz Yazarları

    
 

   İlhan TOMANBAY, Sosyal Hizmetlerde Açıköğretim ve Ara Elemanlar - Sosyal
Çalışma ve Sosyal Teknikerlik -

İki yıllık ve dört yıllık sosyal hizmet açıköğretiminin tartışıldığı bugünlerde konuya ışık tutacak bir kitap. Nedir açık öğretim? Nedir önlisans öğretimi? Nedir ara eleman? Sosyal hizmetlerde ara elemana gereksinimi... Sosyal hizmetlerin hangi alanlarında ara eleman olabilir? Temel gereksinim nerelerde? Dünya örnekleriyle... Nasıl
olmalı? Nasıl olmamalı? Türkiye'nin gerçeği...
SABEV yayınlarından yeni çıktı...

                İlhan TOMANBAY, *Sosyal Çalışma ve Sosyal Hizmetlerde **
                       ÖNCE KAVRAM ** -  Sosyal Çalışmada Kavram Sorunu -*


Sosyal çalışma ve sosyal hizmetlerde kavram ve terim sorunları. Mesleği ve disiplini geliştirmenin ilk adımı kavram
yanlışlıklarından kurtulmak, ortak ve doğru dilimizi yaratmak ve kavramlarımızı varsıllaştırmaktır. Meslek ve disiplin önce dille gelişir. Sosyal çalışma kavramları üzerinde yayınlanmış ilk kitap... Dille başlar herşey... Başarılı iletişim için başarılı bir dil ve doğru bir terminoloji... Sosyal çalışma kavramlarını yenilemelidir, zenginleştirmelidir. Diğer sosyal mesleklerle sağlıklı iletişim sağlıklı terminolojiyle başlar. Dile saygı mesleğe saygıdır. Dilsiz disiplin olmaz. Kavramsız düşünce gelişemez... Gelişmek için...
SABEV yayınlarından yeni çıktı...

         İbrahim CILGA / Burcu HATİBOĞLU, Sosyal Bilimler ve Sosyal Hizmet Üzerine
                                                    Düşünceler.

Sosyal bilimler ve sosyal hizmet ilişkisi üzerine yedi öğretim elemanının birbiriyle bütünleşik yazıları. Sosyal hizmet disiplinini geliştirecek tartışmalar... Disiplin ile meslek bağını oluşturacak ve geliştirecek yazılar... Profesör Cılga ve öğrencileri tartışıyorlar. Bu tartışmalara katılınmalı. Katılmak için bu kitap okunmalı. Birbirimizi okumadan, birbirimizi dinlemeden eleştiri sağlıklı olmaz. Göz kapamak gelişmeyi engeller...
SABEV yayınlarından yeni çıktı...
 

 

 BİZE YAZIN
     Sosyal Hizmet Uzmanı Web Sitesi
     E-Posta : sosyalhizmetuzmanlari@gmail.com

   

© Copyright 2011
www.sosyalhizmetuzmani.org