Sosyal Hizmet Mesleği

Bilgiler
Yayınları
Araştırmalar
 


Sosyal Hizmet Alanları

Çocuk
Gençlik
Yaşlılık
Aile
Sosyal Sorunlar
Engeliler
Tıbbi Sosyal Hizmet


Kaynak Bilgiler

Bireysel Gelişim
Sosyoloji
Psikoloji
İnsan Hakları
İletişim Bilgisi

 

 

 

 

 
 ANA SAYFASağlık Hizmetlerinin Sempatik ve Gülümseyen Yüzleri

Ali SONGÜL

Evlilik[Çift] Danışmanı
Sosyal Hizmet Uzmanı

 uzm.alisongul@mynet.com

 

Sağlık Hizmetlerinin Sempatik ve Gülümseyen Yüzleri
Sosyal Devlet anlayışında, devlet halkına; eğitimden, sağlığa güvenlikten, hukuka, ekonomik hayatın düzenlenmesinden, ulaştırmaya değin ve bir çok alanda hizmet götürmek üzere yapılanmıştır. Bu hizmetlerin sunumunu akılcı bilimsel yaklaşımlarla ele alıp, planlı programlı uygulamalar haline getirip sunmak yetişmiş insan gücü ve kalifiye personel ile olanaklıdır.

Özellikle insani hizmetler olarak da adlandırabileceğimiz sosyal sağlık hizmetleri ve daha anlamlı olarak sosyal refah hizmetlerinin sunumu halkın doğrudan mutluluğunu etkileyen sosyal devletin olmazsa olmaz önemli hizmetlerindendir.

Bu hizmetlerin geliştirilerek ve yaygınlaştırılarak düzenlenmesi, yapılandırılması ve uygulanması titizlik isteyen bir yaklaşımı, anlayışı gerekser. Devlet, sosyal refah hizmetlerini halkın daha müreffeh yaşaması bakımından hayatı kolaylaştırıcı, temel ve yeni ihtiyaçlarını karşılayıcı yeni hizmet modelleri oluşturmak durumundadır.

Baktığımızda Türkiye’nin sahip olduğu sosyal devlet anlayışı ve sosyal refah alanındaki birikimlerinin zenginliğini cumhuriyetimizin kuruluşunun temellerine borçlu olduğunu görüyoruz. Özetle, Büyük önderimiz K. Atatürk’ün sosyal yaşamın gelişmesi ve Türk toplumunun sosyal refahının sağlanması idealine yönelik başarıyla sonuçlanmış girişimleri ilke ve inkılapları sosyal devlet anlayışımızdaki zenginliğin kaynağını oluşturmaktadır.

Sözü edilen bu zenginliği koruyup geliştirmek, devletinden sosyal refah hizmeti bekleyen toplum kesimlerini desteklemek, kurumsallaşmanın yanında bu tür hizmetleri götürmekle yükümlü kuruluşların branşlaşması ile doğrudan ilgilidir. Günümüzde baktığımız zaman sosyal refah hizmetlerini halka götüren kurum ve kuruluşlarımızın geçmişe göre dağınık bir görüntü sergilediğini görmekteyiz. 2010 Türkiye’sinde Sosyal Refah hizmeti veren kurumlarımıza baktığımızda başta SHÇEK olmak üzere, Sağlık Bakanlığı, SYDV, MEB, SGK gibi kurumlar ve son dönemde İl Acil Yardım ve Afet Müdürlükleri ön plana çıkmaktadır.

Elbette tüm bu hizmetleri tek bir çatı altında toplamak işin doğasına aykırı olmakla birlikte genel olarak sosyal hizmet uzmanlarının temel beklentisi bir Sosyal Hizmet veya Sosyal Refah Bakanlığının kurularak daha etkin sosyal refah politikalarını uygulamaya geçirilmesidir.

Kurum ve kuruluşlarımızdaki hale hazırdaki hizmet sunumuna baktığımızda sayıları 4000’e yakın etkin görevler üstlenen, adeta sosyal patlamanın önünde bir set oluşturan, sosyal yaşamın artık vazgeçilmez başvuru mesleklerinden olan, sosyal refah hizmetlerinin profesyonelleri olarak ön plana çıkan sosyal hizmet uzmanlarının uygulamaları bu hizmetlerin bilimsel alt yapısı açısından son derece önem taşımakta olduğunu bize göstermektedir.

Toplumun gereksinimleri açısından desteği ifade eden uygulamaların, devlet hizmetleri içinde gülümseyen sempatik bir yüz olarak algılanması anlamlıdır. Öyle ki uygulamalı bir meslek olarak sosyal hizmet uzmanlarının üstlendiği rol ve işlevler bu sempatinin kazanılmasına katkıda bulunmaktadır. Zira halk devletin yardım elini, şefkatini sevgisini, destek beklentisini daha çok bu uzmanlar eliyle halka ulaştırmakta. Sosyal hizmet uzmanları bu hizmetleri ulaştırırken mesleğin koruyucu, önleyici, rehabilite ve tedavi edici, sosyal refah sağlayıcı yöntemleri ile bu mesleklerini icra etmekte, disiplinler arası sosyal hizmet felsefesi, yaklaşımları ve teknikleriyle işlevlerini sürdürmektedir.

Devlet hizmetlerinin gülümseyen yüzü olarak halkın nazarındaki sosyal hizmet uzmanlarına duyulan güven ve sempatinin temelinde yalnızca bu mesleğe özgü bir yaklaşım ve anlayış olan sosyal hizmet felsefesi yatmaktadır. Son dönemde özellikle

sağlık hizmetlerinde gerek Hasta Hakları Birimlerinde gerekse Sosyal Servis Hizmetlerinin sunumunda halkın gördüğü güven verici, güler yüzlü, destekleyici, savunucu işlevler üstlenen sosyal hizmet uzmanlarının yaklaşımı sosyal refah hizmetlerinin gelişimi ve yaygınlaşması adına umut vericidir.

Örneğin, Hasta Hakları Birimlerinin bir şikayet birimi olmasının ve hastanın haklarının savunulmasının ötesinde birer çözüm merkezi niteliğine kavuşması, sosyal servis hizmetlerinin de bir bütün olarak bu birimin bünyesinde ele alınmasıyla etkinleşmiştir. Böylece hem hastaların şikayet dışındaki sorunları hem de çalışanlarının haklarının korunması açısından yeni bir işlevsellik kazanmıştır. Diğer taraftan hasta hakları birimlerinin topluma ve sağlık personeline yönelik eğitim projeleri üreterek adeta birer eğitim üssü gibi işlevselliğe kavuşmuş olmaları dikkate değer gelişmelerdir. Sağlık Bakanlığımızın Sosyal Hizmetleri şube müdürlüğü düzeyinden Daire Başkanlığı düzeyinde temsiline yönelik kuruluş çalışmaları da gösteriyor ki bu mesleği icra edenlerin üstlendikleri rol ve fonksiyonların ne derece önemsendiğine işaret etmektedir.

Dileğimiz Sağlık Bakanlığında sosyal hizmetlerin gelişerek çeşitlenmesinin sağlanmasıdır. Çünkü halkımızın ekonomik koşulların etkisinde devlet hizmetleri içinde fazlaca gülümseyen yüzlere ihtiyacı olacaktır. Devletin halkına olan sevgisi, şefkati, yardım eli ve desteği bilimsel temelli ve profesyonelce uygulanan sosyal hizmet mesleğinin gelişmesiyle doğru orantılı topluma yansıyacaktır.
 

 Editörler
Google
 

 


 


KURUMSAL VE BİREYSEL İŞ İLANLARI

 


 

SOSYAL MEDYA
 

 

Yasal Uyarı , Gizlilik Beyanı ve Künye

sosyalhizmetuzmani.org © Bütün hakları saklıdır.