Sosyal Hizmet Mesleği

Bilgiler
Yayınları
Araştırmalar
 


Sosyal Hizmet Alanları

Çocuk
Gençlik
Yaşlılık
Aile
Sosyal Sorunlar
Engeliler
Tıbbi Sosyal Hizmet


Kaynak Bilgiler

Bireysel Gelişim
Sosyoloji
Psikoloji
İnsan Hakları
İletişim Bilgisi

 

 

 

 

 
 ANA SAYFA

Sağlıklı İnsanın Danışma Yönelimi

Sosyal Hizmet Uzmanı
 Ali SONGÜL

 

Duygusal, Sosyal, Kültürel ve Çevresel Sorunlarda Çözüm Önerileri
-Sosyal Hizmet Uzmanları, genel anlamda duygusal, sosyal, kültürel ve çevresel sorunlara karşı bireyi ve toplumu, insan davranışı ve çevresi kapsamında ele alarak disiplinler arası bir yaklaşımla sosyal bilimlerden yararlanarak çözüm önerileri üretir.
-Bireyin ve bireyi çevreleyen yaşam alanını iyileştirici ve rahatlatıcı mesleki müdahale yöntem, teknik ve yaklaşımlarıyla sorunların olumsuz etkilerini hafifletici, rehabilite edici, sorun ortaya çıkmadan evvel de koruyucu ve önleyici bir yardım ve destekleme branşı olarak mesleki boyutlar taşır..
Sorun Çözücü bir mesleğin uygulayıcıları olarak, duygusal, sosyal, kültürel ve çevresel sorunlara çözümler getirmek için Sosyal Hizmet Uzmanları; bilgi, belge, gözlem ve inceleme ölçütlerini, iletişim becerilerini de sergileyerek değerlendirir. Bulgularını, semptomların sebep-sonuç ilişkisi içinde algılanmasında ve buna bağlı olarak etkili çözümsel öneriler sunulması için kullanır. Bulgunun net bir biçimde saptanması, sağaltımın başarısını artırır.
-Diyebiliriz ki Sosyal Hizmet Uzmanları, sorunun ortaya çıkma olasılığından, sorunun yaşanması sürecine ve bu süreçten kurtulan bireyi ve çevresini olumsuz etkileyebilecek olasılıklardan uzak tutmaya değin geçen bir mesleki işlevselliğe sahiptir.
-Bu işlevselliğe sahip olan bir uygulamalı mesleğin duygusal, sosyal, kültürel ve çevresel boyutlara ilişkin gelişimsel, çözümsel ve denetsel mekanizmaları güçlendiren politikaların üretilmesi kaçınılmazdır.
Daha somut bir biçimde algılanması bakımından, sözü edilen dört boyutta ele alınan sorunlara çözüm bulmak belli bir birikimi, deneyimi ve donanımı gerektirir ki bu donanımlardan ilki, terapötik iletişim sürecidir.
-Terapötik İletişim Süreci, Sosyal Hizmet Uzmanlarının özellikle duygusal ve sosyal sorunlara çözüm üretirken değerlendirecekleri bir iyileştirici ve rahatlatıcı sonuçlar sağlayan alanı işaret eder.
-Terapötik İletişim Sürecine uygun danışanların saptanması ve bu sürece yöneltilmesi önünde bulunan engeller yeni sosyal yaklaşım politikaların geliştirilmesi ile aşılabilir.
Temel olarak bu dört boyutlu sorun alanını, birbirini etkileyen ayrılmaz süreçler olarak görmek zorunluluğu vardır. Bu yüzden, Sosyal Hizmet Uzmanları, eklektik bir donanımla ve birikimle sorunları çözmeye çalışır. Yani bir taraftan eğitimci rolü, bilgilendirici, aydınlatıcı ve yol gösterici rolü üstlenirken diğer taraftan danışman terapist rolü ile sağaltıcı, düzeltici ve düzenleyici etkilerin ortaya çıkmasını sağlamaya çalışır. Bu süreçte aynı zamanda koruyucu, önleyici ve rehabilite edici işlevler devreye girer.
Sosyal Hizmet Uzmanının, tüm sözü edilen süreçlerde işlevini yerine getirmesinde mevcut ortamın ergonomik olması vazgeçilmek bir araç olarak görülmeli ve titiz bir randevu karşılama sisteminin düzenlenmiş olması süreci olumlu etkiler.
Sonuç olarak; davranışı etkileyen duygusal sosyal, kültürel ve çevresel tüm sorunlarda bireyler, aileler ve küçük gruplar çözüm bulmak ve çözüm önerileri almak için Sosyal Hizmet Uzmanlarını tercih ederek yardım ve destek bulabilir. Böylece sağlıklı bireylerin çağdaş yönelimi olarak koruyucu, önleyici ve sonrasında rehabilite edici bir hizmet alma gereksinimini Sosyal Hizmet Uzmanlarından karşılama şansına sahip olurlar. Ancak bu biçimiyle bir algılamanın toplumda geliştirilmesi ve bu algıya ulaşabilmek belirli bir eğitim düzeyi ile birlikte kişisel gelişim potansiyeline sahip olma gibi bir danışan profiline ulaşma gereksinimi vardır. Bu ise gelişmiş toplumların ulaştığı genel bir algı olarak günümüzde kabul edilir. Dileğimiz, bireyi rahatsız eden sorunların, büyümeden önlenebileceği hizmet modellerinin geliştirilerek, daha sorun çetrefil bir yapıya ulaşmadan insanlarımızın önlem alabilecekleri bir bilimsel yaklaşım içinde danışma ihtiyacının karşılanmasıdır. Tüm bu gerekçelerle sağlıklı insanların danışma ihtiyaçlarında yönelimi Sosyal Hizmet Uzmanları olmalıdır diyoruz. Çünkü, Sosyal Hizmet Uzmanları gerektiğinde sevk zinciri ile diğer disiplinlerden yardım alınmasını önererek yönlendirmeyi gerçekleştirir. Bu durum uzmanın ikna etme konusundaki iletişim becerisinin bir yansıması olarak danışanı destekleyecek bir süreci de ifade eder.


(Bu yazı milliyet blog sayfalarında yayınlanmaktadır)
 

 

 Editörler
Google
 

 


 


KURUMSAL VE BİREYSEL İŞ İLANLARI

 


 

SOSYAL MEDYA
 

 

Yasal Uyarı , Gizlilik Beyanı ve Künye

sosyalhizmetuzmani.org © Bütün hakları saklıdır.